G4Media.ro

DOCUMENTE Ce efecte are schimbarea componenței completurilor de judecată prin mijloace administrative…

Foto: Inquam Photos/ George Calin

DOCUMENTE Ce efecte are schimbarea componenței completurilor de judecată prin mijloace administrative / Studiu de caz: Curtea de Apel București, cazul Puiu Popoviciu

Mai multe dosare grele aflate pe rolul Curții de Apel București (CAB) au ajuns la verdicte favorabile inculpaților după ce magistrații care le judecau au fost înlocuiți prin decizii administrative ale conducerii instanței. Aceasta după ce judecătorii au cerut să fie degrevați de încărcătura de dosare ori au fost promovați sau transferați la alte instituții.

De fiecare dată, dosarele nu a fost repartizate aleatoriu altor judecători, ci magistrații au fost înlocuiți prin decizii administrative ale Colegiului de conducere și ale fostei președinte Lia Savonea.

Cel mai elocvent exemplu este dosarul privind revizuirea deciziei de condamnare la 7 ani de detenție în cazul omului de afaceri Puiu Popoviciu, fugit la Londra. De menționat că practica schimbării completurilor de judecată prin mijloace administrative nu este ceva specific Curții de Apel București, ci o regăsim și la alte instanțe.

Cererea lui Popoviciu de revizuire era judecată de un complet format din judecătoarea Florina Rizescu. Ea a formulat o cerere de degrevare, iar dosarul nu a fost repartizat aleatoriu altui judecător, așa cum ne-am fi așteptat. Judecătoarea Florina Rizescu a fost înlocuită – prin deciziile Colegiului de conducere și ale președintei instanței, Lia Savonea, la propunerea șefului Secției a II-a Penale, Mihai Alexandru Mihalcea – cu judecătoarea Adriana Pencea, venită de la Tribunalul Giurgiu, tot printr-o decizie administrativă a fostei șefe CAB, Lia Savonea.

<<Fiecare judecător este ”desemnat” în compunerea completurilor de judecată la propunerea președintelui de secție și nu este ”repartizat aleatoriu”. Repartizarea aleatorie vizează doar dosarele>>, a explicat Lia Savonea într-o adresă trimisă DNA și consultată de G4media.ro.

  • Cum este distorsionată repartizarea aleatorie a dosarelor? După ce este înregistrat, un dosar este repartizat aleatoriu unui complet de judecată – C X, să spunem – format din judecătorul Y. În momentul în care judecătorul Y cere să fie degrevat, este promovat sau transferat la altă instituție, dosarul nu merge prin repartizare aleatorie către un alt complet, ci judecătorul Y este schimbat cu judecătorul Z prin decizii administrative ale conducerii instanței. Se merge pe ideea că dosarul a fost repartizat aleatoriu Completului C X și este înlocuit doar judecătorul din complet.

Se încalcă principiul repartizării aleatorii”, a susținut DNA, însă argumentul a fost respins pe motiv că deciziile administrative nu au fost invalidate în instanța de contencios-administrativ.

  • Notă: G4media.ro a întrebat-o din nou pe judecătoarea Lia Savonea de ce dosarul privind revizuirea lui Puiu Popoviciu nu a fost repartizat aleatoriu altui judecător după ce Florina Rizescu a cerut să fie degrevată de dosar. Până acum, Lia Savonea nu a răspuns solicitării G4media.ro. Dacă o va face, vom publica imediat punctul ei de vedere aici.

Judecătoarea Adriana Pencea, care a preluat dosarul Popoviciu, a fost procuror DIICOT, apoi judecător, șefă la Judecătoria și Tribunalul Giurgiu. Este cea care a dispus eliberarea din penitenciar a fostului lider PSD Liviu Dragnea.

Ulterior schimbării judecătoarei din dosarul Popoviciu, decizia de condamnare a fost suspendată, iar mandatul european de arestare emis pe numele magnatului a fost retras. În aceste condiții, nu a fost de mirare că Instanța Supremă a Marii Britanii a respins defintiv cererea de extrădare a omului de afaceri.

Practica schimbării componenței completurilor de judecată prin mijloace administrative a fost dezvăluită recent de judecătoarea Andrea Chiș, fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii. ”CSM și-a făcut un obicei din a detașa în aparatul propriu judecători de la anumite instanțe, într-un mod total netransparent. Nu se cunosc posturile care se doresc a fi ocupate, iar numele acestora nu apare pe ordinea de zi a ședințelor Secției pentru judecători.

Aceste detașări constituie în sine posibile recompense, pentru că presupun un venit mai mare (incluzând de multe ori și diurne) și, în foarte multe situații, un volum de activitate mai mic decât în instanțe. Judecători care se întorc în instanțe sunt promovați înaintea colegilor care au rămas să judece dosare.

În cazul judecătorilor penaliști, în special al celor de la curțile de apel care judecă apeluri în cauze de mare corupție, pronunțând hotărâri definitive, detașarea în CSM poate să însemne reluarea probațiunii, ceea ce poate conduce la prescripția răspunderii penale”, a atras atenția judecătoarea Andrea Chiș.

Dosarul privind cererea de revizuire a lui Puiu Popoviciu este însă unul dintr-o serie mai largă curprinzând dosarele Beuran, Vișoiu, Zgonea, Vanghelie și altele.

  • În articolul de azi vă prezentăm pe larg cazul Popoviciu: Cum s-a ajuns la decizia de revizuire prin care a fost suspendată condamnarea de 7 ani de detenție a magnatului Puiu Popoviciu

Pe data de 26 mai 2023, judecătoarea Adriana Pencea de la Curtea de Apel București a admis cererea de revizuire a sentinței definitive de condamnare la 7 ani de detenție formulată de omul de afaceri Puiu Popoviciu, aflat la Londra în plin proces de extrădare, și a suspendat executarea verdictului definitiv.

Cum s-a ajuns aici? Iată mai jos un timeline privind acest dosar, realizat de G4media.ro pe baza surselor deschise (portalul CAB) și al documentelor intrate în posesia redacției.

20 decembrie 2022 – cererea de revizuire formulată de Gabriel Aurel Popoviciu a fost înregistrată la CAB, Secția a II-a Penală, cu nr. 8709/2/2022 și a fost repartizat aleatoriu (automat, prin sistemul informatizat al instanțelor Ecris) la completul nr. 23 F – judecător Florina Rizescu, potrivit documentelor din dosar consultate de G4media.ro.

10 februarie 2023 – primul termen de judecată la Completul 23 F – Florina Rizescu

10 martie 2013 – termen la același complet

28 martie 2013 – judecătoarea Florina Rizescu formulează o cerere olografă de degrevare din pricina încărcăturii prea mari cu dosare complexe și a faptului că este formator INM. O depune la cabinetul președintei instanței de la acea vreme, Lia Savonea. Ulterior, Savonea a devenit judecătoare la Înalta Curte.

Între timp, completul din care făcea parte judecătoarea Florina Rizescu, S2 C 23 F, devenise S2 C 9 F, complet specializat în judecarea dosarelor de corupție, ca urmare a interpretării și aplicării la nivelul CAB a noii legi 304/2022 privind organizarea judiciară, în sensul că dosarele de corupție trebuie judecate de completuri specializate, așa cum a solicitat CCR.

30 martie 2023 – Șefa CAB, judecătoarea Lia Savonea, trimite cererea judecătoarei Rizescu către președintele Secției a II-a Penale, judecătorul Mihai Alexandru Mihalcea, cu solicitarea de a emite un punct de vedere.

1 aprilie 2023 – Între timp, șefa Tribunalului Giurgiu, judecătoarea Adriana Pencea, este delegată pentru 6 luni la CAB, prin decizia nr. 289 din data de 3 martie 2023 a șefei CAB, Lia Savonea.

3 aprilie 2023: Șeful Secției a II-a penale, judecătorul Mihai Alexandru Mihalcea, îi răspunde Liei Savonea că a avizat favorabil cererea de degrevare a judecătoarei Florina Rizescu și îi solicită ”să atribuie” alt judecător în complet, potrivit documentelor din dosar consultate de G4media.ro.

4 aprilie 2023: Colegiul de conducere al CAB, convocat de Lia Savonea, ”avizează modificarea compunerii completului specializat în soluționarea cauzelor de corupție C9 Specializat Corupție – aferent completului de fond/cameră preliminară C 23 F/CP – judecător Florina Rizescu, în sensul schimbării titularului acestui complet specializat cu doamna judecător Adriana Pencea”.

În aceiași zi, șefa CAB, Lia Savonea, dispune înlocuirea judecătoarei Florina Rizescu din compeltul C9 F cu judecătoarea Adriana Pencea, delegată tot de ea de la Tribunalul Giurgiu.

decizie curtea de apel
Sursa Foto: G4Media.ro

Foto: Decizia Liei Savonea de schimbare a componenței completului care judeca revizuirea lui Popoviciu; Sursa: G4media.ro

7 aprilie 2023: La acest termen, dosarul privind cererea de revizuire a lui Puiu Popoviciu era deja la completul C9 F – judecător Adriana Pencea.

Potrivit încheierii de ședință, procurorul DNA a invocat ”nelegala compunere a instanței din două perspective. Astfel, apreciază că nu este o cauză care să se judece de către un complet specializat pe de o parte, iar pe de altă parte, apreciază că se încalcă principiul repartizării aleatorii și, implicit, principiul continuității completului de judecată. Ca atare, solicită scoaterea de pe rol a cauzei și înaintarea acesteia pentru a fi transmisă judecătorului inițial învestit cu judecarea cauzei, astfel cum apare în fișa dosarului”.

Judecătoarea Adriana Pencea a respins însă solicitarea DNA de scoatere a cauzei de pe rol și excepția nelegalei compuneri a completului de judecată. ”Instanța arată că hotărârile colegiului (de conducerea al CAB – n.r.) sunt acte administrative și pot fi verificate sub aspectul conformității cu legea de către instanța de contencios-administrativ. Cât timp aceste hotărâri nu au fost desființate/modificate de către o instanță competentă în materie, hotărârile de colegiu sunt legale și produc efectele prevăzute de lege”, a argumentat judecătoarea Pencea.

26 aprilie 2023: Noua șefă a Secției Judiciar Penale din DNA, procuroarea Irina Munteanu (venită în parchetul anticorupție după numireanoului șef DNA, Marius Voineag) solicită Biroului de Informare și Relații Publice al CAB să îi comunice deciziile Liei Savonea și ale Colegiului de conducere al instanței privind schimbarea judecătorului din dosarul lui Popoviciu.

27 aprilie 2023: șefa CAB, Lia Savonea, trimite o adresă către noul procuror șef DNA Marius Voineag în care i se plânge acestuia de ingerințe privind independența justiției din partea procuroarei Munteanu. ”Doamna procuror șef secție face adevărate imputări/incriminări”, arată Lia Savonea în adresa către șeful DNA.

Totodată, ea semnalează ”dorința unei bune colaborări dintre instanțele judecătorești și procurorii cu care acestea au relații profesionale”.

<<În al doilea rând, pe fondul problematicii la care se referă doamna procuror șef, menționăm faptul că fiecare judecător este ”desemnat” în compunerea completurilor de judecată la propunerea președintelui de secție și nu este ”repartizat aleatoriu”. Repartizarea aleatorie vizează doar dosarele.

Compunerea completurilor de judecată suportă uneori modificări, fie ca efect al promovărilor, pensionărilor, fie ca efect al unor solicitări exprese ale judecătorilor din rațiuni personale (nevoie de degrevare pentru a se putea apleca asupra unor motivări în cauze complexe pentru a se evita prescripția răspunderii penale, probleme de sănătate, de familie ori rațiuni de formare profesională)>>, a arătat Savonea în adresa către DNA.

<<În al treilea rând, este de subliniat faptul că o asemenea abordare este particulară procurorilor DNA pe care îi conduceți, nicio altă unitate de parchet neîmbrățișând o astfel de optică de a se subroga în competențele legale ale unei instanțe de contencios administrativ și de a ”statua” cu privire la legalitatea unor acte administrative.

Ne exprimăm încrederea că astfel de situații își vor găsi rezolvarea pe calea dialogului instituțional, fără ca, cel puțin pentru moment, să fie activate mecanisme de protecție a independenței judecătorilor>>, arată Savonea în adresa către Voineag din 27 aprilie 2023, consultată de G4media.ro.

28 aprilie 2023: nou termen în dosarul privind revizuirea formulată de către Puiu Popoviciu. Procurorul DNA a solicitat din nou scoaterea cauzei de pe rol și trimiterea la un complet nespecializat pe corupție întrucât – a argumentat – e vorba de un dosar de revizuire, aflat așadar în cale extraordinară de atac, nu în faza de cameră preliminară sau primă instanță. La începutul anului, o comisie CSM a interpretat noua lege 304/2022 privind organizarea judiciară în sensul că este nevoie de completuri specializate pe corupție doar în fazele de cameră preliminară și primă instanță.

Curtea respinge cererea formulată de către reprezentantul parchetului, având în vedere, pe de o parte că acest aspect a fost dezbătut prin încheierea de la termenul anterior şi pe de altă parte apreciază instanţa că, chiar dacă este într-o cale extraordinară de atac şi indiferent de soluţia care se va da, respectiva cauză trebuie soluţionată într-un complet specializat de corupţie”, a fost concluzia judecătoarei Pencea.

26 mai 2023: Judecătoarea Adriana Pencea admite cererea de revizuire formulată de Puiu Popoviciu, dispune rejudecarea și suspendă executarea sentinței de condamnare de 7 ani de detenție din dosarul Băneasa.

Popoviciu a reacționat imediat de la Londra și a dat o declarație pentru Gandul.ro. ”Aș avea multe de zis după atâția ani de abuzuri judiciare… Sper să am în sfârșit o judecată dreaptă, corectă și atât. Mi-am iubit și respectat țara necondiționat, chiar și când am fost în poziții antagonice din cauza unor abuzuri și nedreptăți judiciare. Prin toate mijloacele am continuat, chiar și în ultimii ani, să ajut la crearea unei imagini mai bune a țării în care m-am născut și am fost educat”, a declarat Popoviciu pentru Gândul, pe 26 mai 2023.

Cine e judecătoarea Adriana Pencea: L-a eliberat pe Dragnea din penitenciar

Judecătoarea Adriana Pencea a fost șefa Tribunalului Giurgiu până să fie adusă de Lia Savonea la Curtea de Apel București.

În iulie 2021, ea a făcut parte din completul care l-a eliberat din penitenciar pe fostul lider PSD Liviu Dragnea. Aceasta după ce Judecătoria Sectorului 5 și Tribunalul București i-au respins lui Dragnea cererea de eliberare.

Ulterior, acesta a făcut o cerere de strămutare pe motiv că în Capitală nu ar fi avut parte de judecători imparţiali.

Strămutarea a fost admisă de judecătoarea Nicoleta Nolden (fostă Cristuș), acum pensionară. Nolden a anulat decizia Tribunalului București, a decis rejudecarea şi strămutarea procesului privind eliberarea lui Dragnea la Tribunalul Giurgiu. Detalii aici. Apoi, judecătoarele Adriana Pencea și Oița Ghiță de la Tribunalul Giurgiu au decis punerea lui Dragnea în libertate.

În 2018, Adriana Pencea (fostă Filip) a fost numită în funcția de șefă a Tribunalului Giurgiu de către Secţia pentru judecători a CSM pentru un mandat de 3 ani, începând cu 1 ianuarie 2019 până pe 1 ianuarie 2022.

Comisiile de examinare pentru funcţiile de conducere au fost desemnate de Secţia pentru judecători a CSM, au explicat mai mulţi magistraţi pentru G4media.ro. Secţia pentru judecători a CSM era dominată de gruparea judecătoarei Lia Savonea, şefă a CSM în 2019.

În 2018, anul numirii Adrianei Pencea la şefia Tribunalului Giurgiu, şefă a CSM era judecătoarea Simona Marcu, soţia avocatului Gil Vasile despre care riseproject.ro a dezvăluit în ancheta de presă „Valiza” că a fost pe ştatul de plată al Tel Drum cu suma de 15.200 de lei. Tel Drum este compania despre care procurorii DNA susţin că ar fi controlată de Liviu Dragnea.

Numele judecătoarei Adriana Pencea se află și pe lista şefilor de instanţe care, în martie 2019, s-au delimitat de protestele magistraţilor împotriva modificărilor operate de PSD-ALDE-UDMR la legile Justiţiei. Vezi aici.

În noiembrie 2012, judecătoarea Adriana Filip (actuală Pencea) l-a eliberat din arest pe Sile Cămătaru. În urma unui denunţ potrivit căruia ar fi primit suma de 100.000 de euro pentru eliberarea interlopului, judecătoarea a fost anchetată de DNA, însă investigaţia nu a confirmat suspiciunile. Potrivit declaraţiilor sale de avere, soţul judecătoarei este director de alimentaţie publică la firma Amon SRL, care operează restaurantul Perla de pe faleza Dunării din Giurgiu.

În 2021, publicația clujust.ro publica fotografii de pe Facebook cu judecătoarea Adriana Pencea, aflată în vacanță cu avocata Crina Stoianovici, anchetată de DIICOT în dosarul clanului Butoane din Giurgiu.

Acum, fotografiile nu se mai regăsesc pe profilul de Facebook al avocatei Stoianovici. Sunt în schimb nenumărate fotografii ale acesteia cu lideri PSD precum Niculae Bădălău, Marcel Ciolacu, Viorica Dăncilă sau Marian Mina.

Potrivit unor surse judiciare, până în 2008, Adriana Filip a fost procuror DIICOT Giurgiu. A devenit judecătoare și președintele Judecătoriei Giurgiu.

Ea ar fi fiica fostului judecător de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Pascu Ghiciu, sora lui Alexandru Ghiciu, ofițer SIE, și fina fostului parlamentar PNL Dragoș Ujeniuc.

Ce s-a întâmplat mai departe cu dosarul Popoviciu

20 iunie 2023: un complet al Înaltei Curți de Casație și Justiție format din judecătorii Valerica Voica, Alin Sorin Nicolescu și Constantin Epure au confirmat decizia judecătoarei Adriana Pencea de la CAB de suspendare a sentinței de condamnare la 7 ani de detenție a lui Puiu Popoviciu și de rejudecare a dosarului. Este același complet care i-a achitat pe securiștii din dosarul disidentului Gheorghe Ursu.

G4media.ro a arătat aici că judecătoarea Voica a fost promovată la Instanţa Supremă în ianuarie anul trecut de către Secţia pentru judecători din fostul CSM, dominată de Lia Savonea.

Apoi, Valerica Voica a făcut parte din comisia care i-a dat punctaj aproape maxim judecătoarei Lia Savonea la interviul de promovare la Înalta Curte, deşi Savonea a emis o sentinţă de 8 luni de închisoare cu suspendare pentru act sexual cu un minor, justificând că fetița și-a dat consimțământul.

30 iunie 2023: După decizia definitivă de rejudecare a procesului penal, judecătoarea de la CAB, Liana Arsenie, care judeca latura civilă a dosarului Băneasa, a decis reunirea cu latura penală.

Latura civilă a cazului Băneasa – privind confiscarea a 220 de hectare de teren de la magnatul Puiu Popoviciu și pe care se află Ikea, Mall Băneasa şi Ambasada SUA – se rejudeca la Curtea de Apel Bucureşti. Procesul era la judecătoarea Nadia Guluţanu, cea care a fost exclusă între timp de 4 ori din magistratură.

Din decembrie anul trecut, de la excluderea judecătoarei Guluţanu, dosarul privind latura civilă a procesului Băneasa a ajuns la mulţi magistraţi şi, în final, la judecătoarea Liana Nicoleta Arsenie, vicepreşedinte al CAB pe atunci, considerată și ea o apropiată a fostei șefe a instanţei, Lia Savonea. Judecătoarea Liana Arsenie a devenit noua șefă a CAB după promovarea la ÎCCJ a Liei Savonea.

Tot pe 30 iunie 2023, judecătoarea Arsenie a decis retragerea mandatului ”european de arestare nr. 3 din data de 3 august 2017 emis de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia I penală, pe numele condamnatului Popoviciu Gabriel – Aurel”, potrivit portalului CAB.

30 iulie 2023: O lună mai târziu, Curtea Supremă de Justiție a Marii Britanii a respins definitiv extrădarea omului de afaceri, după ce condamnarea din România i-a fost suspendată, iar mandatul de arestare a fost retras.

Context. Omul de afaceri Gabriel Aurel ”Puiu” Popoviciu a fost condamnat la 7 ani de închisoare în august 2017 în dosarul Băneasa, însă a reuşit să fugă la Londra.

În august 2019, o curte din Regatul Unit a decis predarea lui Popoviciu la București. Pe 11 iunie 2021, Înalta Curte a Angliei și Țării Galilor i-a admis apelul lui Popoviciu și a anulat decizia de extrădare.

Curtea de Apel Bucureşti a formulat recurs și, în cele din urmă, s-a ajuns la decizia definitivă de ne-extrădare din 30 iulie 2023.

Omul de afaceri Puiu Popoviciu a mobilizat în apărarea lui case puternice de avocatură și personaje extrem de influente la nivel global, precum Hunter Biden (fiul președintelui SUA, Joe Biden), Louis Freeh (fost șef al FBI) și Rudy Giuliani (fost primar al New York-ului și avocat al lui Donald Trump).

Publicația britanică Daily Mail a publicat în mai și iunie 2021 mai multe schimburi de emailuri din 2016 şi 2017 dintre Hunter Biden, Louis Freeh și mai mulți avocați americani pe tema apărării lui Puiu Popoviciu.

Acum, procesul Băneasa se rejudecă la CAB de către judecătoarea Liana Arsenie. Următorul termen de judecată este pe 19 noiembrie 2023.

 

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

7 comentarii

  1. Borfasii PNL-PSD s-au asigurat ca scapa basma curata din toate dosarele de ci0rdeala

  2. La ce fac ăștia, trebuie sa le taiem pensiile speciale si sa iasa la pensie ca toata lumea la 65 de ani.

  3. Nesimțiți, nerușinați, tupeiști, guralivi, nesăturați, făcători de vorbe, perverși, competenți – dar în rele.

  4. justitie marca PSDNL + pensii speciale

  5. A reușit și Iohannis ceva în 10 ani. A distrus justiția și lăsat-o în mâinile lu’ Savonea

  6. De ce tace Inspecția Judiciară?Cât de ridicol poți să fii ca să spui că instanță de contencios administrativ are dreptul să se pronunțe pe constituirea completurilor de judecată penale ,când legea organică însăși instituie obligația repartizării aleatorii a dosarelor,fără derogare?

  7. crede cineva ca aceste mișcări de culise sunt pe gratis …