G4Media.ro

Nereguli la Spitalul Witting, constatate de Corpul de control al ministrului Transporturilor:…

Nereguli la Spitalul Witting, constatate de Corpul de control al ministrului Transporturilor: Nu au fost organizate concursuri pentru posturile de şef secţie, nu există fundamentare pentru cantitatea de materiale medicale cumpărate prin negociere directă

Corpul de control al ministrului Transporturilor a descoperit mai multe nereguli la Spitalul Witting Bucureşti, printre care faptul că nu au fost organizate concursuri pentru ocuparea posturilor şi nu a fost realizată o analiză a îndeplinirii indicatorilor de performanţă, în perioada 2018-2020, potrivit unui comunicat al ministerului, remis, joi, Agerpres

În baza Mandatului nr. 5133/05.02.2021, o echipă din cadrul Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii a efectuat un control tematic la Spitalul Clinic Căi Ferate nr.1 Witting Bucureşti (denumit în continuare Spitalul), acţiune care a fost finalizată prin întocmirea Raportului privind controlul desfăşurat.

Din analiza documentelor aferente obiectivelor controlului, puse la dispoziţia echipei de control de către reprezentanţii Spitalului, au rezultat mai multe nereguli.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare (ROF) după care Spitalul îşi desfăşoară activitatea nu corespunde structurii organizatorice aprobate prin ordin de ministru. Conducerile succesive ale spitalului nu au întreprins demersurile necesare în vederea actualizării ROF-ului prin completarea atribuţiilor specifice fiecărui compartiment precum şi a relaţiilor funcţionale dintre compartimente. De asemenea, ultima versiune aprobată a structurii organizatorice a Spitalului nu are avizul Ministerului Sănătăţii considerându-se suficiente prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.1577/22.12.2014.

În fapt, Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1577 se referea la acordarea statutului de „clinic” pentru secţia ORL a Spitalului şi nu la aprobarea structurii organizatorice, aşa cum eronat a fost interpretat. Conform prevederilor din contractul de management, una dintre obligaţiile managerului în domeniul administrativ este de a „propune spre aprobare ministrului Transporturilor regulamentul de organizare şi funcţionare a spitalului şi a răspunde de respectarea acestuia”. Având în vedere aceste aspecte, documentul arată că se impune actualizarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Spitalului, transmiterea structurii organizatorice spre avizare Ministerului Sănătăţii şi spre aprobare conducerii Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii.

Potrivit prevederilor OMS nr. 1322/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 555/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistenţa medicală pacienţilor testaţi pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I şi în faza a II-a şi a Listei cu spitalele de suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2, la data de 23.07.2020 Spitalul a devenit spital suport pentru pacienţii testaţi pozitiv sau suspecţi cu virusul SARS-CoV-2.

Conform prevederilor art. 16 din Ordonanţa de urgenţă nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor acte normative, Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a eliberat Avizul de funcţionare nr. 43/19.08.2020, cu caracter temporar pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19 (spitalul având în structură 43 paturi pentru secţia îngrijire COVID-19 şi 6 paturi secţia ATI).

Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti a eliberat la data de 29.10.2020, un nou Aviz de funcţionare cu caracter temporar eliberat pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19, înregistrat cu nr. 59/29.10.2020 (structura funcţională a spitalului fiind împărţită astfel: 59 paturi pentru secţia îngrijire COVID-19, din care 11 paturi situate la parter, 20 paturi – etaj I, 12 paturi – etaj II şi 16 paturi secţia clinică ATI), cu următoarele clauze: asigurarea necesarului de personal prin detaşarea/angajarea de medici rezidenţi/specialişti ATI, medicină internă, boli infecţioase, asistente medicale, infirmiere şi îngrijitoare, astfel încât să se poată asigura permanenta îngrjire a pacienţilor internaţi COVID-19.

În acest sens, personalul de specialitate din cadrul echipei de control a formulat următoarele recomandări: menţinerea condiţiilor care au stat la baza emiterii Avizului de funcţionare cu caracter temporar eliberat pe perioada stării de alertă în pandemia COVID – 19 nr. 59/29.10.2020, eliberat de către Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti; în cazul achiziţionării echipamentelor de protecţie, a produselor biocide, a dispozitivelor medicale etc., acestea vor fi însoţite de următoarele documente: numele producătorului şi tipul de produs, fişa tehnică a produsului, documente de conformitate (declaraţia de conformitate CE şi certificatul de evaluare a conformităţii), dovada înregistrării dispozitivului medical/Avizul Ministerului Sănătăţii; serviciul tehnic şi administrativ va verifica periodic în baza unui grafic aprobat de conducerea unităţii sanitare şi se va asigura de funcţionalitatea tuturor grupurilor sanitare şi a duşurilor, funcţionalitatea reţelei de gaze medicale, a instalaţiei electrice, a sistemului de alarmare amplasat la capul bolnavului.

De asemenea, în perioada 2018 – 2020, nu a fost făcută o analiză a indicatorilor de performanţă ai Spitalului.

Managerul Spitalului, numit în funcţie la data de 14.02.2019, nu a organizat în perioada 2019-2020, concursuri pentru posturile de şef secţie, aşa cum prevede legea.

Echipa de control a verificat prin sondaj, contractul de furnizare nr.9952/21.09.2020, din care au rezultat următoarele: contractul de furnizare înregistrat cu nr.9952/21.09.2020 a fost încheiat între Spital, în calitate de Achizitor, şi S.C. X.. S.R.L., în calitate de furnizor. Procedura aleasă a fost „negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunţ”, pentru achiziţionarea echipamentelor necesare, până la „iniţierea şi finalizarea unei proceduri de achiziţie, respectiv licitaţie deschisă sau procedură simplificată”.

„Menţionăm că nu au fost puse la dispoziţia echipei de control documente din care să rezulte modul în care au fost stabilite cantităţile necesare de echipamente medicale/dispozitive, în baza cărora au fost încheiate contractele cu furnizorii de materiale medicale. Totodată precizăm faptul că actul adiţional şi anexa acestuia nu conţin viza pentru control financiar preventiv şi nici semnătura persoanei împuternicite cu această atribuţie. Cu privire la constatarea lipsei vizei CFP de pe actul adiţional nr.1/31.12.2020 şi de pe anexa ataşată actului, ulterior, echipei de control i-a fost pus la dispoziţie actul adiţional menţionat cu viza CFP nr.357/03.03.2021. Apreciem că, controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii. Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate, în conformitate cu prevederile art.3 din Ordinul nr.923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv. În atare situaţie, deficienţa constatată s-a menţinut, întrucât s-au încălcat prevederile Ordinul nr.923/2014”, se arată în comunicat.

Citește și:

Percheziții la Spitalul CF Witting din Capitală, într-o anchetă de abuz în serviciu legat de achiziții în pandemie

Sursa: Agerpres

Sursa foto: Facebook

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter