G4Media.ro

Drept la replică

Drept la replică

În vederea unei corecte informări a publicului, referitor la articolul apărut pe site-ul de știri al publicației G4Media.ro la data de 18 Iulie 2021 (DOCUMENTE Criza gunoiului din Sectorul 1: Groapa de gunoi Vidra cere 42 de euro pe tonă, nu 24 de euro cât vrea primăria / Proprietarii Eco Sud, parteneri de afaceri în trecut cu Manlio Cerroni „Il Supremo”, regele gunoaielor din Italia), tinând cont de prevederile legale, Eco Sud S.A. solicită publicarea următorului DREPT LA REPLICĂ:

 1. Eco Sud S.A. dezvoltă și operează Depozitul Ecologic Vidra în baza Contractului de asociere nr. 22268/14.07.1999 încheiat cu Primăria Municipiului București. Atribuirea acestui contract s-a făcut în urma unei licitații publice internaționale, declanșate ca urmare a Studiului pentru administrarea deșeurilor solide pentru Primaria Municipiului București în România realizat de JAPAN INTERNAȚIONAL COOPERATION AGENCY (JICA).
 2. În urma licitației întreaga investiție în Depozitul Ecologic Vidra care s-a ridicat la mai multe milioane de dolari a fost realizată exclusiv de către ECO SUD S.A., în acord cu obligațiile asumate prin Contractul nr. 22268/14.07.1999. Depozitul ecologic Vidra a fost pus în funcțiune în anul 2001, încă de la acest moment fiind funcționale pe lângă depozitul ecologic propriu-zis platforme de transfer, puțuri de biogaz, facle pentru temperaturi de peste 1000 de grade, stații moderne de epurare pe principiul osmozei inverse și o stație de sortare a deșeurilor, toate concepute și construite la nivelul standardelor europene, fapt care a plasat Bucureștiul, începând cu anul 2001, în rândul orașelor europene civilizate care au trecut de la sistemul arhaic al îngropării deșeurilor direct în sol cu consecințe dramatice pentru mediu, viața și sănătatea populației la un depozit nou modern realizat în conformitate cu cele mai stricte norme de mediu ale comunității europene, aducând un plus de confort, curățenie și civilizație în Bucureștiul anilor 2000.
 3. Dat fiind că ne-am respectat întocmai și la timp obligațiile contractuale, compania Eco Sud S.A. se aștepta ca partenerul contractual, Primăria Municipiului București, la rândul său să-și respecte obligațiile asumate contractual și, în acord cu dispozițiile legale și contractuale, să majoreze tariful de depozitare a deșeurilor în scopul continuării contractului și realizării activității de depozitare și tratare deșeuri așa cum a fost prevăzut inițial. Primăria Municipilui București nu a majorat tariful de depozitarea a deșeurilor iar compania Eco Sud a continuat prestarea serviciului în regim de continuitate având obligația legală privind prestarea serviciului public în regim de continuitate.

În aceste condiții Compania Eco Sud S.A. se află într-o situație critică,  cu o investiție de milioane de dolari, investiție ce nu a putut fi recuperată întrucât partenerul contractual, Primăria Municipiului București,  s-a sustras, pe tot parcursul derulării contractului, de la a-și respecta obligațiile contractuale.

 1. S-a ajuns astfel la situația ca tariful prevăzut inițial în contractul încheiat în anul 1999, care nu acoperea toate costurile suportate de ECO SUD S.A. pentru dezvoltarea acestui proiect, să nu fi fost majorat niciodată până în prezent, anul 2020 (cand a ramas definitiva hotararea instantei de judecata), deși ECO SUD S.A. a solicitat partenerului contractual în numeroase rânduri în cursul anilor să își îndeplinească obligațiile contractuale și legale privind majorările de tarif în concordanța cu dispozițiile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și ale Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

5.Toate încercările ECO SUD S.A. de a soluționa pe cale amiabilă solicitarea legală de majorare a tarifului au eșuat, deși aceste solicitări erau fundamentate pe elemente de cost reale, erau absolut necesare pentru restabilirea echilibrului contractual, pentru asigurarea unei exploatări eficiente a depozitului în conformitate cu normele de mediu ale CE și pentru asigurarea respectării  principiilor consacrate a asigura protejarea sănătății populației. În lipsa reacției partenerului contractual în domeniul majorării tarifelor, încă din anul 2008 ECO SUD S.A. a inițiat acțiune în justiție privind obligarea Primăria Miunicipiului București la respectarea contractului și majorarea tarifului la un nivel care să asigure acoperirea costurilor de construcție și exploatare a Depozitului Ecologic Vidra, așa cum apăreau acestea în fișa de fundamentare elaborată în concordanță cu dispozițiile Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor.

6.Acțiunile promovate de Eco Sud S.A. au ajuns să fie soluționate în anul 2020 prin pronunțarea unei hotarâri definitive prin care se instituia obligația Consiliului General al Municipiului București de a soluționa cererile de majorare a  tarifului de depozitare la suma de 42,40 Euro/tonă.

 1. Așadar, contrar celor susținute în articolul mai sus indicat, tariful de 42, 40 EUR pe tona de deșeuri depozitată la Depozitul Ecologic Vidra nu este impus în mod arbitrar de Eco Sud S.A., ci este rezultatul unei hotarâri judecătorești definitive, ce are caracter obligatoriu nu numai pentru Eco Sud SA, ci și pentru instituții, primării, societăți comerciale și cetățeni.
 2. Pe de altă parte, tariful de depozitare al deșeurilor municipale si deșeurilor similare care provin numai din municipiul București la Depozitul Ecologic Vidra aprobat prin HCGMB nr. 227/06.07.2021, în valoare de 24 de euro TVA inclus este aferent exclusiv perioadei 2016- 2017, acesta fiind și calculat cu luarea în considerare a unui curs mediu euro din perioada 08.2015- 07.2016 (potrivit punctului VIII din Fisa de fundamentare), si prin urmare, nu poate fi extins si pentru alte perioade ulterioare.
 3. Prin pronunțarea Sentinţa civilă nr. 2885/17.04.2019, pronunţată de către Tribunalul Bucureşti, singurul tarif valabil și care acoperă în mod rezonabil costurile înregistrate la Depozitul ecologic Vidra este cel indicat de instanță de 42,40 Euro/tona de deșeuri depozitate.
 4. Prin urmare, criza deșeurilor invocată în articolul publicat de redacția Dvs. sau promovată de diverse părți interesate sau dezinteresate, pretins generată de aspectele financiare în care se face depozitarea la Depozitul Ecologic Vidra, nu este una reală, este o criza artificială, încercându-se practic a se abate atenția de la cauza care a generat și menținut criza gunoaielor de pe raza Sectorului 1.
 5. Considerăm că mesajele publice transmise de diverși participanți cu ocazia discuțiilor purtate pe tema depozitării și tratării deșeurilor în capitala României ar trebui să se axeze, mai degrabă, pe atragerea, susținerea și încurajarea investitorilor și a investițiilor românești și străine în domeniul protecției mediului și ecologiei așa cum este practica consacrată a țărilor membre UE, cât și susținerea principiului respectării și aplicării hotarârilor judecătorești definitive care consolidează și definesc un stat de drept, nu pe găsirea unui prezumtiv ”țap ispășitor” și abaterea atenției opiniei publice de la adevăratele probleme cu care se confruntă Bucureștiul în ceea ce privește gestionarea deșeurilor.
 6. Datorită schimbărilor și mutațiilor sociale frecvente care intervin în rândul populatiei, dezvoltării industriale și urbane, climei, necesității respectării distanțelor de siguranță față de amplasamentele ecologice, modificărilor legislative la nivel european și necesității transpunerii legislației europene în legislația natională, implementării principiilor europene referitoare la transparență decizională care oferă comunităților locale dreptul de a se implica sau de a contesta proiectele ecologice din proximitate, este absolut necesar ca operatorii economici care acționează în domeniul gestionării deșeurilor să dea dovadă de previziunea și anticipare, pentru a putea dezvolta o activitate sustenabilă și sigură, din punct de vedere al protecției mediului. Acestea sunt elemente esențiale în activitatea de gestionare a deșeurilor, iar companiile care acționează în acest domeniu trebuie să prevadă azi ceea ce se va întâmpla peste 20 de ani.
 7. Dezvoltarea în beneficiul Primăriei Municipiului București a unui depozit ecologic performant, ce asigură existența unei capacitați de depozitare și tratare a deșeurilor disponibilă pentru Primăria Municipiului București, pentru județul Ilfov și în principal pentru populație pentru o perioadă de cel puțin 15 ani de acum încolo, realizată cu investiții proprii de mai multe zeci de milioane de euro, este rezultatul unei activități susținute în decursul anilor, de multe ori într-un mediu neprielnic, este rezultatul previziunii și anticipării din partea companiei Eco Sud S.A., toate acestea în folosul comunității și în interesul obținerii unor venituri rezonabile pentru angajați și acționari, iar nu o metodă de impunere, de constrângere sau de monopol necontrolat așa cum afirmați în articolul publicat de redacția Dvs.
 8. Faptul că Municipiul București este arondat unui singur depozit de deșeuri, nu reprezintă o situație atipică, ci reprezintă o transpunere a solutiei reglementate la nivel legislativ.

Practic, companiile care acționează în domeniul tratării și depozitarii deșeurilor își desfășoară activitatea în regim de monopol controlat așa cum prevede Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților și HG nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor.

Astfel, pentru a evita producerea în mai multe zone dintr-un județ a unor potențiali factori de mediu dăunători a fost stabilit ca în fiecare județ să se realizeze maxim un depozit ecologic, iar societățile care gestionează depozitele ecologice să acționeze în regim de monopol controlat

Acest principiu este reglementat nu numai la nivel național, ci și la nivel european.

În România fiecare județ deține un singur depozit ecologic gestionat de o companie, iar Bucureștiul, pe același principiu, deține un singur depozit ecologic – Depozitul Ecologic Vidra – care are capacitatea și disponibilitatea tratării deșeurilor produse de cetățeni asigurând activitatea, la standarde europene –  în regim de monopol controlat conform prevederilor legale.

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter