G4Media.ro

Academia Română și modernizarea școlii românești: Reducerea teoriei în favoarea deprinderilor practice…

Academia Română și modernizarea școlii românești: Reducerea teoriei în favoarea deprinderilor practice e periculoasă. Ideea că memoria nu trebuie cultivată în şcoală, greşită

Presiunea prin care se cere eliminarea sau reducerea drastică a teoriei în favoarea susţinerii deprinderilor practice în învăţământul preuniversitar are un grad mare de periculozitate, presiunea prin care se cere reducerea numărului de ore de la disciplinele umaniste şi de ştiinţe sociale este, de asemenea, lipsită de realism şi de previziune pentru viitor, iar ideea reducerii orelor de istorie cu scopul asigurării educaţiei globale şi pregătirii viitorilor „cetăţeni europeni” este absurdă, pentru că identitatea europeană nu se poată obţine prin distrugerea identităţilor naţionale, consideră Academia Română, transmite News.ro.

Academia propune un set de măsuri care ”să stabilizeze şcoala românească şi să-i confere perspective bune de dezvoltare, fără a ceda în faţa unor presiuni conjuncturale, derivate dintr-o percepţie pripită asupra schimbărilor din societatea contemporană şi lipsită de o analiză profundă şi riguroasă”. Reprezentanţii Academiei afirmă că deşi digitizarea devine tot mai mult o metodă universală de viaţă şi un mod de a acţiona în toate domeniile, omul modern nu poate trăi şi acţiona în viaţă fără cunoştinţe lingvistice, istorice, geografice, etnografice, filosofice, etice . Ei combat ideea conform căreia memoria nu trebuie cultivată în şcoală şi că elevii nu au nevoie de cunoştinţe, ci de metode de aplicabilitate practică, pe care o consideră complet greşită.

”Recentele constatări date publicităţii, referitoare la procentajul ridicat al elevilor români afectaţi de analfabetismul funcţional, dar şi îngrijorarea produsă de analfabetismul primar (cauzat de neputinţa şcolarizării tuturor copiilor de vârstă şcolară) şi de abandonul şcolar, determină Academia Română să propună un set de măsuri, reieşite din experienţa celui mai înalt for de consacrare a valorilor intelectuale şi de cercetare din România. În plus, în contextul fixării unui număr mai mic de ore pe săptămână pentru învăţământul preuniversitar, există riscul reducerii timpului alocat unor discipline şcolare clasice. Până la adoptarea unei noi legi a educaţiei naţionale, menită să fie stabilă şi să cuprindă, mai mult principii decât date concrete (acestea trebuie să fie detaliate în statute şi regulamente), este nevoie de un set de măsuri care să stabilizeze şcoala românească şi să-i confere perspective bune de dezvoltare, fără a ceda în faţa unor presiuni conjuncturale, derivate dintr-o percepţie pripită asupra schimbărilor din societatea contemporană şi lipsită de o analiză profundă şi riguroasă”, consideră Academia Română, citată de News.ro.

Măsurile propuse de Academie:

 1. Presiunea nejustificată de a introduce noi discipline şcolare trebuie să fie oprită, prin crearea, în cadrul materiilor existente, a noi conţinuturi care să răspundă dinamicii societăţii contemporane. Astfel, protecţia mediului, combaterea poluării se pot studia la Geografie, educaţia financiară şi bancară la Ştiinţe sociale şi la Istorie (în liceu), educaţia civică şi constituţionalismul la Istorie, nutriţia sănătoasă, educaţia igienică şi educaţia sexuală la Biologie, circulaţia pe drumurile publice la Dirigenţie etc. Practic, nu există discipline şcolare actuale în cadrul cărora să nu se plieze temele stringente pentru actualitate. Propunerile de a introduce discipline noi şi de a le elimina sau diminua pe cele vechi – verificate de la Renaştere încoace – sunt lipsite complet de realism şi de spirit pedagogic. De asemenea, ideea de a avea mai multe discipline încheiate cu medii semestriale şi anuale şi derulate în câte o oră pe săptămână este lipsită de orice fel de fundamentare psiho-pedagogică. Disciplinele de o oră pe săptămână au cea mai slabă eficienţă în procesul de predare-învăţare.
 2. Presiunea prin care se cere eliminarea sau reducerea drastică a teoriei în favoarea susţinerii deprinderilor practice are, de asemenea, un grad mare de periculozitate. În şcoală, teoria şi practica trebuie să fie îngemănate într-o sinteză armonioasă, fără de care rezultatele ajung să fie dezastruoase. Fără cunoştinţe teoretice temeinice, acumulate în memoria elevilor, deprinderile practice ajung să fie fără fundament. De aceea, ştiinţele fundamentale şi cele ale naturii trebuie să fie studiate în continuare, începând cu bazele lor teoretice. Cercetarea fundamentală rămâne şi ulterior, în învăţământul superior, baza oricărei cercetări aplicative şi tehnice.
 3. Presiunea prin care se cere reducerea numărului de ore de la disciplinele umaniste şi de ştiinţe sociale este, de asemenea, lipsită de realism şi de previziune pentru viitor. Digitizarea devine tot mai mult o metodă universală de viaţă şi un mod de a acţiona în toate domeniile, dar omul modern nu poate trăi şi acţiona în viaţă fără cunoştinţe lingvistice, istorice, geografice, etnografice, filosofice, etice etc. Dimensiunea istorică a existenţei noastre individuale şi de grup rămâne esenţială. Nu putem transforma conştiinţa socială în tabula rasa – ştergând întreaga experienţă de viaţă a omenirii –, ca să construim noi identităţi iluzorii. Europa Unită are şanse să existe în continuare şi să se fortifice nu prin încercările de destrămare a identităţilor etnice, ci prin făurirea unui concert al naţiunilor libere şi dornice să trăiască împreună. Pentru aceasta, este nevoie:
 • de o cunoaştere aprofundată a limbii şi literaturii române
 • de studierea temeinică a gramaticii, inclusiv în anii de liceu, la toate profilurile, în maniere adaptate şi specifice
 • de exerciţiul insistent al lecturii, deopotrivă din cărţi tipărite sau pe suport digital; unul din doi elevi se concentrează pe recunoaşterea literelor, a silabelor şi pe reconstituirea cuvântului în sine, fără să-i mai poată percepe semnificaţia
 • cultivarea literaturii române în manieră diacronică, pe curente şi mişcări literare, din Evul Mediu până astăzi
 • cultivarea serioasă a limbilor străine şi a literaturii universale; combinarea scriitorilor români cu cei străini, pe teme mari, fără nicio pregătire prealabilă a elevilor nu face decât să creeze confuzie şi haos în minţile tinere
 • învăţarea literaturii prin prisma istoriei literaturii dă rezultate foarte bune, verificate de sute de ani, iar scriitorii nu trebuie studiaţi după gustul profesorului, ci după necesităţile interne ale disciplinei. Prin urmare, dacă, de exemplu, Nicolae Filimon reprezintă o treaptă în romanul românesc, iar Ion Heliade Rădulescu, prin „Sburătorul“, un reper în poezia românească, ei trebuie studiaţi dincolo de preferinţe, în spiritul canonului. Nici Shakespeare, nici Cervantes şi nici Goethe nu exprimă, prin creaţiile lor, spiritul din „Harry Potter“ ori din „Stăpânul inelelor“ şi, totuşi, creaţia lor nu e repudiată. Creaţia lor conţine valori perene, fără de care nu se înţelege evoluţia literaturii; canonul literar şi operele clasicilor rămân puncte importante de reper pentru studierea literaturii
 • separarea studiului limbilor de gramatică şi de literatură este lipsită de sens; comunicarea corectă în societate se face nu prin ocolirea regulilor de gramatică şi prin ignorarea operelor literare în favoarea oralităţii şi a limbajului colocvial, a acelui din reportaje sportive, din texte administrative, jurnalistice; disciplina „limbă şi comunicare“ nu are niciun sens, din moment ce limba română are menirea de bază să asigure comunicarea între români. Comunicarea corectă nu se învaţă punând între paranteze textele literare, ci, dimpotrivă, prin cultivarea, explicarea şi aproprierea lor. Limba română armonioasă se află, în primul rând, în literatura română, care, odată studiată, garantează exprimarea corectă în mass media, în sport, în IT, în tehnică etc.
 • ideea reducerii orelor de istorie cu scopul asigurării educaţiei globale şi pregătirea viitorilor „cetăţeni europeni” este absurdă; identitatea europeană nu se poată obţine prin distrugerea identităţilor naţionale, ci, dimpotrivă, prin fortificarea lor; un român care ştie cum şi de ce este român îl va înţelege şi preţui pe un francez, leton sau suedez; diminuarea studiului istoriei înseamnă condamnarea noastră la ignoranţă şi izolare (pe de o parte, va creşte în societate ponderea dacopaţilor, autohtoniştilor şi tradiţionaliştilor, iar pe de alta, a mondialiştilor şi detractorilor, care exhibă nimicnicia poporului român, condamnat – după opinia lor – să rămână la coada lumii); studiul organizat al istoriei conferă cultură generală solidă, care ne ajută, în călătoriile tot mai dese pe care le facem, să înţelegem de ce Nôtre-Dame este o biserică gotică, de ce Constantinopolul se cheamă azi Istanbul sau cum de Praga se cheamă „Oraşul de Aur“; educaţia prin istorie înseamnă educaţie pentru viaţă
 • acelaşi rol îl are şi geografia ca disciplină şcolară, pentru că ne ajută să ne plasăm în spaţiu, să nu confundăm meridianele cu paralelele şi să ştim ce deosebire este între Ecuator şi Ecuador!
 • limba latină, studiată cel puţin un an, de preferat în clasa a VIII-a, are un dublu rol: mai întâi ne ajută să înţelegem latinitatea căreia îi aparţinem; în toate ţările civilizate, latina a rămas obiect de studiu, iar în Germania, marile universităţi tehnice, care pregătesc ingineri, oferă latina drept curs alternativ (opţional) pentru studenţi; în al doilea rând, gramatica latinei, ca şi gramatica românească, disciplinează mintea elevilor, aduce rigoare şi logică în exprimare. Latina serveşte, în mod direct sau indirect, viitoarelor profesiuni de filolog, de jurist, de inginer, de farmacist, de medic, de informatician etc.; aproape 80% din termenii englezi de pe prima pagină a Word-ului de pe orice computer sunt de origine latină (file, delete, table, insert etc.); din această perspectivă, ar fi de mare utilitate reînfiinţarea unor clase cu profil de studii clasice în liceele (colegiile naţionale) importante ale câtorva oraşe mari din România.

”Pentru ca toate acestea să se poată înfăptui, este nevoie de îndeplinirea foarte multor condiţii, între care profesorii buni şi manualele bune, dar şi schimbarea percepţiei greşite despre şcoală, insinuate tot mai mult în spaţiul public în ultima vreme”, spun reprezentanţii Academiei, care au nişte propuneri şi în acest sens:

 • programele şcolare sau curricula (curricula este pluralul de la cuvântul latinesc curriculum, substantiv neutru de declinarea a II-a) – prin urmare, termenul nu se poate folosi ca şi cum ar fi singular feminin! – trebuie să fie, în mod categoric, simplificate, la toate materiile; mulţi profesori preferă încă să predea mult şi neinteligibil, în loc să predea mai puţin şi înţeles de toţi elevii
 • manualele trebuie să aibă forme coerente şi să nu se schimbe an de an; manualele digitale vor înlocui, probabil, în viitor, manualele tipărite, dar scrisul de mână are încă un rol important în societate; preocuparea pentru cantitatea mare de informaţie trebuie să fie înlocuită cu preocuparea pentru informaţie clară, echilibrată şi corectă
 • elevii nu ajung, totuşi, analfabeţi funcţionali, fiindcă reţin prea multă informaţie şi pentru că sunt copleşiţi de teorie – cum se insinuează în anumite medii actuale – ci, dimpotrivă, pentru că nu reţin mai nimic; ideea că memoria nu trebuie cultivată în şcoală şi că elevii nu au nevoie de cunoştinţe, ci de metode de aplicabilitate practică este complet greşită; ca să aplici cea mai bună metodă, trebuie să ai capacitatea de a compara datele, de a cântări alternativele, iar pentru aceasta cunoştinţele proprii sunt esenţiale; memoria este o componentă fundamentală a inteligenţei, iar necultivarea sa face să scadă drastic gradul de inteligenţă.
 • în şcoala contemporană, ca şi în societate, în general, se diminuează în mod îngrijorător cultul muncii şi se impune ideea minimei rezistenţe; o parte dintre elevi sunt supraîncărcaţi, dar nu numai din vina şcolii, ci şi a părinţilor, şi sunt copleşiţi de multe activităţi inutile; matematica, fizica, limbile şi literaturile, chimia, istoria, geografia, biologia etc. nu se pot însuşi fără muncă; nu ajunge nici să-i auzim predând pe profesori, nici să aruncăm o privire pe Google, ci este nevoie de fixare, de recapitulare, de repetate exerciţii etc.

”Şcoala are de secole întregi filosofia ei şi aceasta nu poate fi eludată de dragul modernizării sau al simplificării vieţii. Şcoala nu trebuie redusă la o instituţie de prestări de servicii care livrează ocupanţi de locuri de muncă robotizaţi, limitaţi. Şcoala trebuie să-i dea absolventului sentimentul că viaţa sa are un sens, o motivaţie culturală, care se concretizează într-o armonie a identităţii personale şi a celei naţionale, cu apartenenţa la cultura europeană şi la cea planetară. Şi, din această perspectivă, studierea limbii şi literaturii române, a limbilor străine, a limbii şi culturii latine, a istoriei, geografiei etc. devin extrem de importante pentru viitor. De asemenea, schimbările dese şi mărunte din cadrul sistemului de educaţie din România nu fac decât să creeze dezorientare, instabilitate şi să conducă la o pregătire precară, superficială şi nepotrivită exigenţelor lumii contemporane”, consideră Academia Română.

Instituţia se declară pregătită să colaboreze cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru găsirea celor mai bune soluţii aplicabile şcolii româneşti.

”Convingerea noastră – aidoma mesajului din motto-ul pus la intrarea unui faimoase universităţi – este că o naţiune nu moare în urma atacurilor cu rachete balistice intercontinentale, ci în urma distrugerii sistemului ei de învăţământ, de educaţie în general”, conchid reprezentanţii Academiei.

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

39 comentarii

 1. Abia aștept răspunsul dnei Anisie sau cum o cheamă! Ce o pricepe?

  • Pamflet
   @Alex1, ai dreptate, subscriu. Nu te lua dupa gelu, gelu e un idiot. Si e si pesedist pe deasupra la fel ca andronescu, liviu pop si madam anisie

 2. Academia vb mult dar nu vine cu o solutie la sistemul de educatie.
  1- De ce se preda in scoala religia si nu istoria religiilor????
  2- De ce sa am latina obligatorie cand „afara” este optional
  3-De ce nu arata Academia Romana diferentele dintre aici si „afara”????…apoi sa vina cu solutii
  4-Tipic ROMANESC stai pe margine si doar comentezi…asta face ACADEMIA ROMANA…sunteti „NISTE” batrani obositi…..
  Cum vine cineva si vrea sa schimbe ceva vechi in ceva mai modern luati foc…voi si cu senila de dna Katy…avem multe sisteme de educatie in UE dar sunteti atat de idioti si perversi incat nu vreti sa luati ce este mai bun si sa faceti un sistem performant….adica un plagiat dar unul bun pt tara.

  • Academia e cimitirul elefantilor, o adunatura de psd-aci „de stiinta si cultura”, osificati in conceptii la fel ca scoala romaneasca.
   Dar se intimpla ca in ceea ce priveste teoria si memoria sa fiu de acord cu ei, la baza bunei practici trebuie sa stea o teorie solida si o buna memorie te ajuta in viata sa nu te duci dupa aceeasi fenta iar si iar (si chiar sa nu te duci deloc dupa fenta).

  • Mulțumesc frumos! Ești bine?

 3. Distinsii domni din cadrul Academiei sa ne lase cu aceste reflectii care sincer sa fiu suna mai repede ca limbajul semidoct al unui tovaras unsurubat bine acolo si care nu se mai da plecat doar cu picioarele inainte. Stimati idioti prodigiosi, societatea are nevoie de cetateni onesti cu un set minim de valori morale, care sa detina un set de competente optim sa-si gaseasca o slujba in lumea asta nebuna si in continua schimbare si care sa-si plateasca toate taxele la timp. Daca se intampla sa-l mai apuce vreun optimism nebun si sa mai faca si doi copii, ne-am scos! Restul sunt vorbe goale. Dar nu-i nimic, voi mai scoateti un pahar si depanati in continuare cat de grozave erau paradele de 23 august ale tovarasului care v-a plantat acolo.

 4. Cam târziu publică G4Media aceasta știre. Pe alte site-uri de știri a apărut cu 12 ore mai devreme.
  Un document de bun simt din partea academiei. Acum nu stam sa discutam ce dinozauri of fi prin academie dar dacă citim textul de mai sus găsim pe lângă argumente solide și o oarecare frumusețe stilistica. Un text în stil maiorescian daca mai interesează asta pe cineva
  O mare diferență față de limba de lemn din textele ministerului despre reforma, digitalizare , curriculum incluziv și alte găselnițe lingvistice care nu exprimă nimic concret. Sper sa se găsească în Ministerul educației niste oameni onești cu ei înșiși care să înțeleagă lucrurile bune din aceasta scrisoare și să nu ia masuri care sa contribuie la adâncirea dezastrului din învățământul românesc.

  • Pt. minister digitizarea este un scop și nu un mijloc util pt. accesul la cunoștințe, cât despre programe, adaugă fără să scoată nimic, o varză, ca și manualele, cu lecții prost structurate, uneori și cu greșeli

  • Foarte bine punctat în privința asemănării cu stilul maiorescian. Din păcate, cei care comentează despre „relicvele comuniste” din Academie, pierd sensul conunicatului. Se face tot mai des confuzia între rigoare, disciplină, educație clasică și comunism, tocmai din cauza lipsei de cultură generală.
   Din punctul meu de vedere, adică al unui profesor de limba și literatura română cu 20 de ani vechime în învățământ, acest comunicat surprinde un adevăr crud: educația „modernă” eșuează sub ochii noștri, salvarea nu poate veni decât de la întoarcerea la rigoare, logică, disciplină. Repet, acestea nu sunt egale cu comunismul.

 5. Chiar atat de prosti sa fie? Chiar sa nu-si dea seama ca in lumea Internet-ului, capacitatea de memorare nu mai are importanta pe care o avea pe vremea cand toate cunostintele se regaseau doar in biblioteci?

  • Din păcate tocmai asta e realitatea: chiar și în epoca internetului, capacitatea de memorare își păstrează importanta pe care a avut-o întotdeauna.
   Memoria umana că și capacitatea de procesare a informațiilor sunt lucruri care trebuie educate și cultivate atât în școală cât și acasă. De exemplu chiar și pentru simpla utilizare a unui telefon trebuiesc memorate câteva informații: butonul pornit/oprit, parola, accesul la anumite funcții. Ba chiar și pentru a căuta informație pe internet ai nevoie de memorie. Capacitatea de memorare pe care o blamezi precum și capacitatea de procesare a informației te ajuta și atunci când nu ai acces la internet; de exemplu când dai un examen, fie el și la școală de șoferi.

  • @ anonim
   Păi tocmai ăsta-i șpilu’: că în curînd vom circula în vehicule autonome și nu vom mai avea nevoie de ,,carnet de șofer”!
   Dar e imposibil de descifrat de către onor membrii cAcademiei Române.
   Păi că nu tre’ decît să cercetați mesajele șefului ăl mare de pe cînd o altă ,,Română”, B.O.R., deschise porțile Catedralei Mîntuirii Neamului ca să intre-ntr-însa Dumnezeu (io pariez că L-au și încuiat acolo!). Apăi, dragii babei, dacă în sec. XXI construirea Catedralei Mîntuirii Neamului este considerată de onor cAcademia Română o ,,necesitate”, scuzați, dar chiar nu văz ce-ar mai fi de analizat în emanațiile ăsteia. Că de pildă pă copiii-așeia de-a căror educație cAcademia se prea-ngrijește, i-au întrebat onor membrii: ,,dragii noștri urmași, nepoți și strănepoți, avem noi 100 ha, ce vreți voi să vă facem pe ele, terenuri de joacă, de sport, piscine, patinoare (ca e sezon!) sau să vă construim o biserică?”.

  • @ofcaer
   Poate că sunt eu ortodoxist sau pur și simplu antiprogresist dar nu cred că mașinile autonome sunt ceva extraordinar.
   Un al doilea aspect tine și de programarea și controlul acestor mașini autonome care vor fi efectuate în ultima instanță tot de niste oameni. În spatele inteligenței artificiale de afla de fapt tot un om.
   Eu înțeleg că dumneata ai ceva de reproșat academiei Române legat de atitudinea față de bor. Nici eu nu sunt de acord în multe privințe nici cu poziția academiei nici cu bor. Însă în cazul de față poziția academiei este de bun simt. Orientarea învățământului spre o înșiruire de discipline cu denumiri pompoase (educatie civica, combaterea poluării) dar cu conținut ambiguu este trebuie să spunem adevărul o modalitate de îndobitocire deopotrivă a profesorilor și a copiilor. Iar încrederea aproape mistica in beneficiile digitalizare și informatizării este versiunea de secol 21 a încrederii în abordarea științifică trambitata de sovietici în anii 50-60. Repet, nu sunt de acord cu multe traznai ale academiei dar în cazul de fata scrisoarea este de bun simt in comparație cu ultimele declarații ale oficialilor ministerului de resort (apropo – resort nu înseamnă stațiune de vacanță cum se exprima actuala generație „digitizarea” și angloamericanofona) declarații ce l-ar face mândru pe autorul sintagmei „meandrele concretului”. Spor la învățat!

  • Pamflet
   @Anonim si Alex1, multumesc pentru postari. M-ati scutit de scris, daca as fi scris aici as fi spus acelasi lucru ca dumneavoastra. Nu va luati dupa toti incultii care va contrazic, gradul lor de cultura si educatie reiese din vocabular si atitudine. Ei, daca nu inteleg ei materia de scoala si daca ei nu sunt educati, refuza educatia si sunt de partea nonvalorilor, ca madam anisie. Sper ca academia romana, fata de care am aceeasi parete ca dumneavoastra, sa ramana pe pozitie si chiar sa ia legatura si cu presedintele iohannis (pe care l-am votat acum 5 ani cu speranța si entuziasm iar anul acesta cu gandul ca votez raul cel mai mic), care nu este departe de ideile ecaterinei andronescu, ale monicai anisie si ale lui liviu pop. Din pacate

  • @anonim
   Esti din aceeasi categorie cu ei. Acea categorie a oamenilor care se teme de ceea ce nu intelege. Daca tu crezi ca digitalizarea nu e buna, de ce iti citesti stirile pe internet si nu din ziar? Masinile autonome nu sunt bune? Stii ca suntem tara cu cele mai multe decese din cauza accidentelor rutiere iar in majoritatea izbitoare a cazurilor este vorba despre eroare umana? Educatie civica si ecologica? Imi pare rau sa te anunt dar nu avem o criza istorica sau geografica in lume, in schimb avem o urgenta criza ecologica si crize politice. Romania este intr-o criza politica de 30 de ani, iar planeta este intr-o criza ecologica de 50 de ani. Crize intretinute fix de omenii care nu au educatie civica, politica sau ecologica. Dar nu, important e sa stie copiii toti muntii din grupa de nord a carpatilor orientali sau caracterizarea Vitoriei Lipan. Astea sunt conceptele teoretice de care trebuie sa ne descotorosim. Poti sa alegi sa traiesti in trecut pe principiul mergem inainte ca inainte era mai bine, dar progresul vine peste tine oricum. Si problema atunci e ca daca progresul nu e facut in directia in care vrei tu, va veni in directia in care vor altii. Daca vrei sa prezici viitorul, trebuie sa-l inventezi. Sa nu ai incredere in generatia tanara pentru ca alege sa spuna „resort” in loc complex hotelier inseamna sa nu intelegi transformarea si eficientizarea limbii. Stii tu, procesul ala care ne-a adus de la grohaituri animalice si picturi rupestre la gramatica complexa de azi.

  • @ anonim
   Mulțam de sfat, mă străduiesc să învăț mereu, chiar daca la mine merge mai încet – deh, nu toți avem capacitătile tale! Da’ uite-așa încet, am învățat că problemele educației/învățămîntului/etc. ,,sunt vechi, domnule”, au apărut prin ’70. Cînd foști elevi mediocri cel mult, ajunși pe la 20 – 30 de ani și manifestîndu-și ei darul vorbirii, erau ridicați de la locul de muncă în scoli de partid comunist pînă la înalta Academie Ștefan Gheorghiu, după care erau trimiși înapoi da’ într-alt fel, adică ,,bine pregătiți” să îi învețe pe foștii elevi buni și foarte buni, deveniți profesori, ingineri, medici etc. cum tre’ ei să lucreze! Apoi, în foametea și lipsurile anilor ’80, cînd ,,tovarășa profesoară” care avea doi copii umbla disperată după două kile de carne să facă și ea, biata, sarmale de Crăciun, peste cine dădea la măcelărie? Peste foștii elevi de nota 10 sau peste cei de 5/6? Ajungea ,,tovarășa” să meargă cu miloaga prin alimentare și magazine pe la foștii cei mai slabi elevi? Au ajuns, domnule anonim, cam toți profesorii au ajuns… iar sistemul de valori s-a răsturnat. Iar acum să intru-n subiect, care nu sunt eu – fiind decît o persoană insignifiantă – ci care este cAcademia Română. Poate câ nu știi, da’ nu-i nimic, înveți și dumneata. Cu ce se ocupa onor cAcademia în acele vremi?! Păi s-o primească pe analfabeta Elena Ceaușescu membru corespondent… păi s-o primească pe analfabeta Elena Ceaușescu membru plin… da’ și să și-l puie consortul, nea Nicu, președinte de onoare! Caută-i, rogu-te, în lista de ,,nrmuritori” – o găsești pe site-ul cAcademiei da’ pă ăștia nu-i găsești în listă. I-au șters onor cacademicienii dupa ’89 ,,de îndată”! Eu, cu mintea mea puțină tot zic c-ar fi trebuit șterși nu ceaușeștii ci toți ăilalți cacademicieni care-au ridicat cîte-o mînă pentru ceaușești… Acu’ are cAcademia-n frunte un istoric; apâi el de ce nu scoate la iveală documente care să ateste cum au intrat ceaușeștii în cAcademie cu forța, în ciuda opoziției tuturor cacademicienilor? Ce fel de istoric-prodesionist e ăsta care-ascunde gunoiul sub preș? Iar instituția asta are tupeul să ne învețe ,,învățătura” și importanța asimilării valorilor trecutului?
   NU.
   Dar este dreptul tău cîștigat să le admiri dosurile. Însă cînd faci pauză, citește rogu-te ce a scris @ Razvan.

  • Internetul este util pt. a găsi informația mai ușor, dacă nu ai cunoștințe, dobândite prin învățare, iei de pe Net tot ce găsești, chiar falsul drept adevăr.

  • @Razvan și ofcaer
   Dincolo de injuriile pe care mi le adresați ridicarea la rang de dogmă a progresului infailibil fie el ecologic civic sau naiba știe cum este din aceiași familie de gândire cu materialismul dialectic sau cu national socialismul.
   În general teoriile inclusiv în domeniul pedagogiei de verifica in zeci de ani sau chiar sute de ani. Ceea ce zic „dinozaurii” de la academie este doar sa se oprească cu aceste experimente educaționale (multe din ele reformulat și intoarse pe dos la fiecare schimbare de ministru) și să se meargă pe căile bătătorite de sute de ani de educație școlară.
   Sfat sincer celor care se închina la digitizare și la automatizare cum se inchina babele la icoane: nu deveniți sclavii robotilor! Automatizarea și digitizarea sunt mijloace nu scopuri!

 6. Academia Romana e formata din comunisti care au facut cariera in timpul si imediat dupa 1989. Cum sa emita altceva decat niste idei conservatoare? Cum sa inteleaga niste persoane care au promovat intr-un sistem profund corupt nevoia acuta de sincronizare a scolii romanesti cu realitatea? Oare cati dintre ei ar fi facut fata unui sistem competitiv? Scosi din mediul lor mereu protejat, acesti refractari la progres si civilizatie, ar fi esuat glorios. Dar e bine ca emit platitudini despre scoala viitorului, sunt cei mai in masura sa o faca.

 7. Sa intelegem dar ca domnii din „prestigioasa” instituție sunt de parere ca telul este de a stii din toate cate nimic si a creste generatii care pot sa isi dea cu parerea superficial despre o multitudine de subiecte sau sa recite frumos o groaza de informatii memorate fara a putea,practic, face ceva cap-coada. Tot la omul multilateral dezvoltat trageti ai naibii. Nu de enciclopedii avem nevoie ci de oameni invatati sa gandeasca si care dupa 16 ani de scoala sa nu fie la nivelul unuia care doar poate reda informatii ca papagalul.

 8. Academia Romana e un cuib de relicve comuniste.

  Le place teoria fiindca se poate memora, nu trebuie puse slugile de partid sa gandeasca, sa dezvolte solutii, ci doar sa memoreze, asa a ajuns si Dancila profesoara, in ciuda lipsei ei de judecata.

 9. Ca toate cele omenesti,memorarea isi are rostul ei-e un fel de gimnastica pentru minte-ca sa memorezi ceva,trebuie sa faci,in prealabil ,o seama de operatii ale gandirii : analiza,comparatie,selectie ,fixarea unor repere logice etc-procesare ,deci ;iar aceste operatii sunt,in fond,un mecanism care dezvolta gandirea si o fac sa functineze ;nici hrana nu o bagam in noi ca sa o stocam ,ci pentru a fi transformata in energia care ne pune in miscare…ca nu trebuie ca rolul memorarii sa fie absolutizat (asa cum se prectica acum in scoala )-e si asta adevarat,darde asta este vinovata conceptia unei anumite „eficiente”-adica,”productia pe banda rulanta”(asta e punctajul,exersam „pasii”pana la automatizare si luam examenul…ca apoi e dificil sa intelegem ce scrie pe un pachet de biscuiti-e altceva)

 10. Academia Nulitatilor din Romania. ”Şcoala are de secole întregi filosofia ei şi aceasta nu poate fi eludată de dragul modernizării sau al simplificării vieţii.”
  QED

  • As adauga la demonstratia ta: „ … a introduce discipline noi şi de a le elimina sau diminua pe cele vechi – verificate de la Renaştere încoace …„.

   Daca judecam asa, de ce sa ne oprim la Renastere? Am putea sa mergem mai departe in timp in Epoca Romana sau Grecia Antica nu? In fond, elementele de baza ale cunoasterii umane provin de atunci.

   Este clar, cel putin pentru mine, ca Academia Romana este o institutie incremenita in timp. Toate metodele vechi care si-au avut rezultate de-a lungul timpului sint binecuvintate, in timp ce cele noi sint respinse in totalitate.

   Cum ramine cu adecvarea metodelor de invatare la realitatea curenta? Nu, continuam sa ne invirtim in cerc precum filozofii peri-patetici in Grecia Antica….

 11. O intrebare pentru ” fosilele” de la AR:
  -Aveti cont de email?
  -Dar card bancar?
  Daca raspunsul este DA,ce draq va mentineti in stupizeniile cu „sa nu ne pierdem identitatea” ?Basca ca misuna multe specii de oligofreni ,pe acest site,care tot o dau cu antiprogresisti,antosorosisti,antieuropenisti etc.Pentru toti acestia va recomand exilul in pustiu ,poate va vin mintile la cap cand nu ve-ti mai avea curent electric si WIFI.
  Altii cu tiglele pe cap dezvolta rachete reutilizabile,si planifica viitoare misiuni pe Luna/Marte insa onor academicienii pleistoceni au ce au cu memomarea papagaliceste a unor texte despre „Lapona Enighel” ,serios?Ca a memora ca prostu te defineste ca persoana inteligenta?…si un caine memoreaza unde trebuie sa se cace si pentru asta nu are nevoie de nu stiu ce academie care sa-i spuna asta.
  Daca este asa de buna memorarea a la prostu’ satului cum se face ca suntem praf la PISA?Cum se face ca altii,prin alte tari care nu memoreaza ca prostii spalati pe creier de mandria nationala au inovatie si dau lumii in care traim progres?
  Dar vax albina,noi suntem romani,daci liberi,prosti de bubuim si ortodocsi conservatori,pentru care bataia s-a coborat din rai iar femeia trebuie calcata in picioare daca are alte pareri decat masculul alfa din familie.
  Si totusi inca nu am iesit din stadiul de maimutze ,ups,parca am fost creati de o alta maimutza mai batrana care sta cica in cer si ne urmareste…

 12. Memoria … Cate filme porno au in cap copiii din ziua de azi, intrec intregul arbore genealogic. Spalati pe creier de Youtube, all inclusive, n-au nici-o sansa de recuperare. Academia e depasita total de gravitatea situatiei.

 13. Eu am făcut latină din clasa a VII-a până într-a XII și nu mi-a folosit la absolut nimic. Timp pierdut. Toată latinitatea etc a poporului român o învățasem din clasa a patra la istorie. Iar de literatură din Evul Mediu ce să mai zic…
  Teoria rămâne în memorie dacă o combini cu practica. Că teorie am învățat și eu, și o grămadă alții, până ne-a ieșit pe nas și nu s-a mai întors în cap niciodată.
  Iar asta cu pierderea specificului național mă face să râd.

 14. Sunt pentru învățământul gimnazial și liceal teoretic, de cultură generală. Specializările se fac fie în școlile postliceale fie în universități. Prefer ingineri, it-iști, etc. cu o cultură generală serioasă unor excelenți tehnicieni cu o sumară cultură generală.Marile personalități ale culturii noastre erau în același timp mari profesioniști și, în același timp, mari oameni de cultură. Comentariile despre academicienii noștri sunt cam grosolane și fără un fundament real

 15. Zis-a unul (contraziceti daca aveti cu ce): valoarea unui adevar nu depinde de gura care-l rosteste.
  Credeam ca vajnicii „jmecheri” au ceva de zis despre ideile enuntate, nu despre „fosilele” care au scris textul. Dar când n-ai argumente, dai cu noroi…

 16. Foarte corect și cuprinzător . Dar unde a stat ascunsă Academia Română timp de 30 de ani?

  P.S. Capacitatea de memorare este esențială chiar și în epoca internetului! Nu ar trebui abandonată formarea acestei deprinderi la vârsta la care creierul este apt pentru aceasta. Inteligența fără memorie este o abilitate orfană de combustibilul propriu. Poți face să funcționeze un automobil alimentându-l picatură cu picătură de la pompă, dar nu va ajunge prea departe…

 17. În esență: Trebuie protejate sinecurile profesorilor de literatură (și ale apendicilor lor latinomani). Restul artelor pot sta liniștite cu o oră pe săptămână, dă-le dracului.

  „Disciplina „limbă şi comunicare“ nu are niciun sens, din moment ce limba română are menirea de bază să asigure comunicarea între români. […] Limba română armonioasă se află, în primul rând, în literatura română”. Hai să reîncepem cu toții să ne exprimăm ca în Nicolae Filimon!

 18. Nemultumirea celor care cred ca nu e nevoie sa memorezi mai nimic la scoala, pentru ca exista dl. Google, ar dispare rapid, in citiva ani, daca respectivii ar fi operati de chirurgi pregatiti dupa metoda pe care o promoveaza. E adevarat, nemultumirea ar dispare impreuna cu tot cu respectivii specialisti dar, cum memorarea este inutila, nu le-ar simti nimeni lipsa. Nici macar dl. Google.

 19. Nu contest treaba cu memoria si alte cele, dar nu latina sta la baza conceptualizarii ce a condus la nasterea unor stiinte si nimeni nu stie, nici macar vreun vrednic comentator, daramite jegurile de la academia romana, sclavi ai alfabetul chirilic.
  Alfa, vita….Α/α, Β/β….Ωμέγα.

 20. Antena Grup a fost foarte interesata de mine, am fost la interviu cu un singur gand, nici macar demisia, doar stergerea datelor personale. Foarte frumos sediul din Pipera si extrem de amabila directoarea de la resurse umane. Va pup!

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.