G4Media.ro

Trei asociații de magistrați avertizează că nerespectarea hotărârii Curții de Justiție a…

Trei asociații de magistrați avertizează că nerespectarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene poate determina aplicarea unor sancțiuni pecuniare imense României, într-o procedură de infringement

Asociația Forumul Judecătorilor din România, Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor și Asociația Inițiativa pentru Justiție avertizează într-un comunicat că nerespectarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene legată de primatul dreptului UE asupra celui intern poate determina aplicarea unor sancțiuni pecuniare imense României, într-o procedură de infringement.

Asociațiile fac referire la scrisoarea trimisă de Comisia Europeană guvernului României, despre care G4Media.ro a scris aici în exclusivitate. Comisia Europeană a trimis Guvernului României o scrisoare în care cere clarificări privind decizia CCR 390 din 2021, care neagă dreptul UE. Acesta este primul pas procedural spre declanșarea procedurii de infringement (sancționarea unui stat membru care nu respectă dreptul UE).

Cele trei asociații ale judecătorilor și procurorilor români arată că au luat cunoștință din presa română de scrisoarea trimisă de Comisia Europeană Guvernului României în data de 18 octombrie 2021, prin care se solicită clarificări legate de nerespectarea hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din 18 mai 2021, pronunțată în cauzele conexate C-83/19, C-127/19, C-195/19, C-291/19, C-355/19 și C-379/191, Asociația Forumul Judecătorilor din România și alții.

Comunicatul integral:

În hotărârea amintită, Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că România trebuie să ia măsurile adecvate pentru a îndeplini obiectivele de referință fixate în MCV, „ținând seama în mod corespunzător, în temeiul principiului cooperării loiale prevăzut la articolul 4 alineatul (3) TUE, de rapoartele întocmite de Comisia Europeană, în special de recomandările formulate în rapoartele MCV”, această obligație fiind în sarcina „fiecărui organ al statului membru în cauză”.

CJUE a decis că reglementările care guvernează organizarea justiției în România, cum sunt cele referitoare la numirea interimară în funcțiile de conducere ale Inspecției Judiciare și la înființarea în cadrul Ministerului Public a unei Secții pentru investigarea infracțiunilor din justiție, intră în domeniul de aplicare al Deciziei 2006/928, astfel încât acestea trebuie să respecte cerințele care decurg din dreptul Uniunii și în special din valoarea statului de drept prevăzută la articolul 2 TUE.

Articolul 2 și articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, precum și Decizia 2006/928 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale adoptate de guvernul unui stat membru care îi permite acestuia din urmă să facă numiri interimare în funcțiile de conducere ale organului judiciar însărcinat cu efectuarea cercetărilor disciplinare și cu exercitarea acțiunii disciplinare împotriva judecătorilor și a procurorilor fără respectarea procedurii ordinare de numire prevăzute de dreptul național atunci când această reglementare este de natură să dea naștere unor îndoieli legitime cu privire la utilizarea prerogativelor și a funcțiilor acestui organ ca instrument de presiune asupra activității respectivilor judecători și procurori sau de control politic al acestei activități.

De asemenea, articolul 2 și articolul 19 alineatul (1) al doilea paragraf TUE, precum și Decizia 2006/928 trebuie interpretate în sensul că se opun unei reglementări naționale care prevede înființarea în cadrul Ministerului Public a unei secții specializate care are competența exclusivă de a ancheta infracțiunile săvârșite de judecători și de procurori fără ca înființarea unei astfel de secții să fie justificată de imperative obiective și verificabile legate de buna administrare a justiției și să fie însoțită de garanții specifice care să permită, pe de o parte, să se înlăture orice risc ca această secție să fie folosită ca instrument de control politic al activității respectivilor judecători și procurori susceptibil să aducă atingere independenței acestora și, pe de altă parte, să se asigure că respectiva competență poate fi exercitată în privința acestora din urmă cu respectarea deplină a cerințelor care decurg din articolele 47 și 48 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

De altfel, CJUE reține în mod clar că: ”219 Din elementele aflate la dispoziția Curții și din Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 22 octombrie 2019 privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și de verificare [COM(2019) 499 final, p. 5] reiese că exemple practice luate din activitățile SIIJ sunt de natură să confirme realizarea riscului, menționat la punctul 216 din prezenta hotărâre, ca această secție să se asemene unui instrument de presiune politică și să intervină pentru a schimba cursul anumitor anchete penale sau al unor proceduri judiciare privind, printre altele, fapte de corupție la nivel înalt într‑un mod care ridică îndoieli cu privire la obiectivitatea sa, aspect a cărui apreciere revine instanțelor de trimitere, conform jurisprudenței amintite la punctul 201 din prezenta hotărâre.”

Asociațiile profesionale ale judecătorilor și procurorilor români au arătat constant în ultima perioadă că nerespectarea unei hotărâri pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene poate determina Curtea, la cererea Comisiei Europene, într-o procedură de infringement, să impună sancțiuni financiare, sub forma unei sume forfetare și/sau a unei plăți zilnice. Sancțiunile sunt calculate ținând seama de importanța normelor încălcate și de impactul încălcării asupra intereselor generale și private, perioada în care nu a fost aplicat dreptul UE, capacitatea statului membru de a plăti (amenzile trebuie să aibă un efect disuasiv). Suma este propusă de Comisia Europeană și poate fi modificată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene în hotărârea sa. În cazul Poloniei, existau indicii serioase că suma în cauză ar putea ajunge, anual, spre cel puțin 1% din produsul intern brut al Poloniei, respectiv 5,2 miliarde euro.

Reiterăm faptul că o situație similară există și în România. O nesocotire a principiilor elementare ale statului de drept, așa cum au fost interpretate de CJUE, de către unul dintre statele membre, poate justifica o sancțiune imensă, apreciată la nivelul a cel puțin 1% din produsul intern brut al statului membru care refuză să pună în aplicare hotarări ale CJUE în privința statului de drept. Niciun stat membru, prin niciuna din puterile sale, legislativă, executivă, judecătorească ori prin organele sale administrative, nu ar trebui să fie vreodată tentat să ignore hotărârile CJUE în acest domeniu. În cazul României, 1% din produsul intern brut ar însemna, anual, suma de 2,3 miliarde euro cu titlul de sancțiuni financiare pentru nerespectarea hotărârilor CJUE (aproximativ 7 miliarde de euro pentru următorii trei ani).

Amintim că, în cazul Bulgariei, printr-o hotărâre din 26 noiembrie 2015, Tribunalul Regional Yambol s-a pronunțat cu privire la încălcarea dreptului Uniunii Europene imputabilă Parlamentului, Curții Supreme de Casație din Bulgaria, precum și Agenției Naționale pentru Privatizare, rezultată din aplicarea reglementărilor naționale contrare dreptului Uniunii Europene. Tribunalul Regional Yambol a decis că acțiunea este admisibilă, în temeiul articolului 4 alineatul (3) TUE, care impune ca statele membre să se abțină de la orice măsură de natură să pună în pericol realizarea obiectivelor Uniunii. În motivare, instanța națională s-a întemeiat și pe jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, în temeiul căreia fiecare stat membru este obligat să repare daunele cauzate persoanelor prin încălcări ale dreptului Uniunii care le pot fi atribuite în special privind legislația națională contrară dreptului UE. În consecință, Tribunalul Regional Yambol a obligat Curtea Supremă de Casație din Bulgaria, Agenția Națională pentru Privatizare și Parlamentul să plătească reclamantei suma de aproximativ 350.000 de euro.

De asemenea, prin hotărârea Tribunal Supremo din Spania din 23 ianuarie 2004, judecătorii Tribunalului Constituțional din Spania au fost găsiți civilmente responsabili pentru prejudiciul cauzat unei persoane, pentru că au declarat inadmisibil un recurso de amparo, refuzând să se pronunțe cu privire la cererea de protecție a drepturilor fundamentale, fiind obligați la plata de despăgubiri în cuantum de câte 500 de euro fiecare. În susținerea argumentației sale, Tribunal Supremo a menționat jurisprudența CJUE cu privire la răspunderea statelor membre pentru încălcarea dreptului Uniunii Europene, atunci când aceasta reiese din soluția unei instanțe naționale de ultim grad (cauza Köbler, C-224/01, hotărârea din 30 septembrie 2003).

Asociația Forumul Judecătorilor din România

Asociația Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor

Asociația Inițiativa pentru Justiție

Sursa foto: Pixabay/ geralt

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

32 comentarii

 1. Sunt speriați că fără Stelian Garsonieră Ion la Justiție scapă de sub control judecătorii și s-ar putea debloca dosarele usr-iștilor.
  E panică mare!!!!! 😁 În rest inepția inepțiilor: dacă mutăm SIIJ la DNA totul se rezolvă! Independentă nu e bine!
  Iar unii mestecă acest nutreț!
  De ce dacă pentru militari există Secția Parchetelor Militare pentru magistrați să nu existe o secție”specială”. La pensii nu sunteți împreună „speciali”?

  • Constitutia Romaniei, art 148, aliniatul 2:
   (2) Ca urmare a aderării, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate faţă de dispoziţiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare.
   Judecatorii care incalca VOIT Constitutia Romaniei sa-si piarda slujba si sa plateasca pagubele. Ca sa nu zic ca normal ar fi sa intre la racoare.

  • Si bonus, alineatul 4 al aceluiasi articol din Constitutie:
   (4) Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează aducerea la îndeplinire a obligaţiilor rezultate din actul aderării şi din prevederile alineatului (2).

   Ce poate fi mai clar? Judecatorii GARANTEAZA aducerea la indeplinire a obligatiilor de la alineatul 2. Constitutia de executa, nu se discuta.

  • Tiberius dezinformeaza, in Consitutie se vorbeste despre LEGI nu despre CONSTITUTIE, nu exista nicaieri scris ca tratatul cu UE este deasupra Constitutiei!

  • Tiberius, încearcă să dovedești că poți [și] înțelege textele pe care le copiezi.

   Ai citat „prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate …”.

   De fapt, se poate observa că, în cazul de față, nu au fost încălcate nici prevederi ale tratatelor constitutive, nici reglementări comunitare cu caracter obligatoriu.

 2. Dom’le, eu zic sa cedam toată suveranitatea Bruxelles-ului. Ce sa facem noi cu ea?
  Să decidă ei totul, noi executam cu placere.
  Impozitele și taxele să le stabilească ei și sa fie colectate direct la UE, iar dacă suntem cuminți vom primi și noi ceva.
  Prețurile la toate să fie fixate de tanti Ursula.
  La școala sa fie predata doar istoria PC și numai a UE.
  Fostul nostru teritoriu (care oricum sta degeaba) să fie populat cu ingineri și chirurgi afgani. Cuțite au ei, noi va trebui sa le asiguram doar casa, masa și niște virgine minore.
  Legile sa fie făcute direct in capitala imperiului, guvernul național e doar un moft și o cheltuiala inutila.
  Moneda naționala, banca naționala, armata și poliția naționala numai ne încurca, sa aderam la instituții europene și în aceste cazuri.
  Într-un cuvânt TOATĂ PUTEREA STATELOR UNITE ALE EUROPEI, visul milenar al (fostului) popor român!

  • Mai dac liber latrator AUR/PSD. Romania a semnat singura tratatul de aderare. A cerut singura sa il semneze. Nu ti place, vezi din Transnistria incolo. Sau la turci ca e aproape, sau la sarbi.
   Latrator de serviciu, exact ca cei care stau pe gard in fata blocului si scuipa pe jos cojile de seminte, fara sa stranga dupa ei. Asta sunteti, voi latratorii AUS/PSD: scuipatori de coji de seminte 😀

  • Nici dacă am fi statele Unite ale Europei nu ar fi obligatoriu sa avem aceleași legi, cum nici în SUA nu au așa ceva. Statele au legi proprii și în privința avorturilor, și în privința deținerii armelor, in unele state anumite fapte sunt infracțiuni, in altele nu sunt incriminate.
   In Olanda sunt droguri la liber, la noi te paște bulăul. Că vrei sa controlezi corupția, să îți protejezi investițiile sa poți urmări fondurile europene acordate unui stat, e una. Dar când de fapt vrei sa impui familii ciudate, sexul predat în școli de la vârste fragede, sa negi dreptul părintelui de a fi răspunzător pt educația copilului, este cu totul altceva.

  • Ar fi o idee excelenta, data fiind calitatea politicienilor români. Mă tem că nu ar vrea nimeni sa își asume guvernarea acestei cocine dar idea rămâne excelenta.

  • Parerea unui prostache nu conteaza. Mai ales la toate aberatiile debitate acolo

 3. Asociatiile lui peste prajit sunt intr-o mare eroare.
  Romania este conform constitutiei stat suveran , UE nu are dreptul sa intervina asupra legilor din justitia romana si nici sa impuna sanctiuni.
  Judecatorii trebuie sa respecte doar legislatia romaneasca nicidecum pe cea UE.
  Degeaba face spume UE , judecatorii nu au obligatoa sa respecte hotararile Curtii de justitie UE.

 4. Isi iau banii din PNRR inapoi.
  Si apoi se miră de ce se destramă UE.
  In 10 ani U.E se va chinui sa supraviețuiescă.
  Spre bucuria Rusiei.
  Tot inainte tovarăși comisari.

  K3 UM1101

  • Auzi la ei, cer sa se respecte ceeea ce s a semnat. Aici, in Romania dacilor liberi. A scuipatorilor de coji de seminte. Cata nesimtire pe ei.

  • E de bine dacă își iau banii din pnrr înapoi. Ar fi o țeapă colosală pentru „echipa câștigătoare” PZDe+PNLprele. S-ar termina mai repede jaful.

 5. Facem Referendum si nu platim niciun ban. Romania e STAT SUVERAN!!!

  • Vrei sa fure mai bine politicienii români?
   Cu cat e mai puțin suveran, cu atât mai bine. Eu as aduce doar din afara membrii Parlamentului și ai guvernului.
   Îți dai seama că fara UE toți cu minte în cap pleacă și rămâne bananiera tara, nu?

  • Mai ales… nu acceptati nici un ban, mai latrator scuipator de coji de seminte hAUR.
   Romania este BENEFICIAR NET din 2007 incoace, an de an.

   Plin site ul acesta. Plin de latratori hAUR, daci liberi. Inculti, economic si social. Mergi la Latrine, acolo ai loc special de scuipat coji de seminte. Aici, este ptr adulti.

 6. Tot ce ne cere UE e să nu fure politicienii banii pe care noi îi plătim ca taxe și impozite, iar vouă nu vă convine? Aveți încredere în sistemul de justiție românesc că e mai corect decât ăia de la Curtea de Justiție a UE?

  UE ne-a scos din sărăcie, a crescut PIB-ul, a spart monopolul pe locuri de muncă doar de la politicieni cu firme prin interpuși, cei care știți anii ’90 vă aduceți aminte cum numai baronii locali aveau firme și plăteau salariile cu întârziere sau deloc.

  Suntem stat suveran doar dacă respectăm legile, iar legea spune că toate tratatele semnate trebuie respectate!!

  Cine vrea să înțeleagă, bine, cine nu – este loc berechet mai spre est. Valea cu voi, cei care subminați statul de drept cu pretextul că de fapt așa îl respectați.

  • Oamenii normali la cap au inteles demult ce zici tu Alina M!
   Altii ori fac pe prostii sau chiar sunt, altii au alte interese…
   Iar pe 80 % nu-i intereseaza deloc!

  • ati concluzionat corect.
   Judecstorii CCR sunt in alts lume. Lumea lor plina de avantaje. Asta ii face orbi si corupti.

 7. Sistem mafiot, scoate dreaqu odată tarfele de procurori din rândul magistraților, cu ajutorul lor și a câtorva judecători corupți grn mateescu, stăpânii de afara au distrus și cumpărat România. Noi plătim din munca noastră cohorta asta de mafioți, cu salarii uriașe

 8. Cand 25% din populatia României sunt analfabeti iar inca 30% sunt de o educatie indoielnica nu te mai miră nimic.
  Bai oamenii, intelegeti ca UE cere Romaniei ca Justitia sa fie independentă si sa nu existe mecanisme prin care Politicieni nostri(hoți, corupți, șpăgari…) sa o poata CONTROLA SI MANIPULA.
  Va place ceea ce vedeti din 89 pana in prezent?
  Ca toti politicienii au afaceri si sunt corupti ?

  ASTA NE-A ADUS AICI!!!

  Cand ai o justiție independenta, nu mai pot politicieni sa faca ce vor ei!

  Sa va mai amintesc ca din 2007 de cand Romania a intrat in UE a încasat o o galagie de baniiiiiii.
  Si tot UE a scos Romania din mocirla in care se afla.

  Va tot bateti cu pumni in piept ca ne-a distrus UE.
  Stati cuminti ca tot noi ne.am distrus singuri si cu politicieni incompetenți pe care i.am avut, ca zi de zi afli ca nu stiu ce politician fura si e corput.

 9. Procurorii nu sunt magistrati, sunt niste paraziti ai magistraturii. Procurorii trebuie scosi din categoria magistratilor si lasati fara pensii speciale.

 10. Dacă suntem membrii in UE atunci de ce datoria externă este doar a României ,de ce nu este o datorie a UE?

  • Daca vine vorba de platit sancțiuni, păi să fie pus sechestru pe toate bunurile celor care implică România in asemenea dezastru. D ce să plătească un popor întreg tâmpeniile si ambițiile unor descreierații politici.

 11. Daca vine vorba de platit sancțiuni, păi să fie pus sechestru pe toate bunurile celor care implică România in asemenea dezastru. D ce să plătească un popor întreg tâmpeniile si ambițiile unor descreierații politici.

 12. Cred că ar trebui să urmăm calea Poloniei și Ungariei, dar cu atâția clănțăi și trădători, cam slabe șansele. UE vrea să încalce acordurile de aderare și să fie stăpână pe moșie cu de-a sila!

 13. Jurisprudenta CEDO se aplica NUMAI daca nu exista dispozitii mai favorabile in legislatia romaneasca.Scrie in Constitutie .Sclavetii astia care pupa poala UE de dimineata pana seara, nu cunosc Constitutia.Niste incompetenti, niste mediocri care lupta pe toate fronturile ca sa dea decizii mizerabile , impotriva legii, si sa nu raspunda pentru ceea ce fac.

 14. Bull shit tocmai ce au plecat capul în fața Poloniei sa avem și noi coloană vertebrală nu numai în genunchi