G4Media.ro

O unitate medico-socială din județul Brașov va fi desființată. Conducerea acesteia acuză…

O unitate medico-socială din județul Brașov va fi desființată. Conducerea acesteia acuză Consiliul Județean că lasă pacienții și personalul pe drumuri / CJ Brașov spune că nu au fost asigurate și respectate drepturile celor internați și că s-a ajuns la costuri lunare de 11.000 de lei pe persoană

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru (județul Brașov), care funcționează din anul 2003, va fi desființată din toamnă, urmare a unei decizii din luna mai a consiliului județean. Directoarea unității, Laura Ioana Bratosin, acuză autoritățile că lasă pe drumuri personalul și pacienții, însă, într-un răspuns pentru G4Media.ro, CJ Brașov respinge acuzațiile și precizează că decizia de desființare a fost luată în urma evaluării a două comisii, care au constatat grave nereguli, inclusiv nerespectarea drepturilor celor internați, precum și management defectuos, una dintre probleme fiind că s-a ajuns la costuri lunare de peste 11.000 de lei pe persoană.

Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie (UASMP) Sânpetru este o instituție publică cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Județean Brașov, care acordă servicii medicale și de îngrijire, precum și servicii sociale persoanelor cu afecțiuni pulmonare.

Potrivit site-ului instituției, unitatea acorda următoarele tipuri de servicii: servicii sociale – informare cu privire la diferite drepturi şi facilitarea accesului la prestaţiile sociale, sprijin privind deplasarea în scopul plăţii unor servicii şi obligaţii curente, ajutor pentru menaj şi cumpărături, igiena spaţiului de locuit, igiena eliminărilor, consiliere psihologică cu familia în vederea restabilirii legăturilor cu aceasta; servicii medicale – radiologii/bronhoscopii, monitorizarea parametrilor fiziologici, administrarea medicamentelor, îngrijirea plăgilor simple; servicii socio-medicale – igiena persoanei, alimentarea persoanelor imobilizate, servicii de de recuperare fizico-motorie şi senzorial-cognitivă, însoţirea persoanei la serviciile medicale acordate de alţi furnizori.

UAMSP are în componență un corp de clădire cu suprafața de 2000 mp, 7 saloane, cu un numar total de 70 de paturi, 3 cabinete, un club de activități recreative și o sală festivă, precum și bucătărie și sală de mese.

Unitatea funcționează de 17 ani, însă în mai acest an, în urma unor controale făcute de comisii ale Consiliului Județean Brașov s-a decis desființarea acesteia.

Astfel, CJ Brașov a adoptat, în 28 mai, o hotărâre prin care aprobă desființarea Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru și alocarea spațiului acesteia Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov, începând cu 1 august. Decizia a fost amânată ulterior până la 1 septembrie, având în vedere starea de alertă la nivel național din cauza pandemiei de coronavirus.

Potrivit hotărârii CJ, beneficiarii aflați în unitatea de la Sânpetru vor fi transferați, în funcție de nevoile sociale și medicale ale fiecăruia, iar personalului îi vor fi puse la dispoziție locurile de muncă disponibile în sistemul medical și de asistență socială din județ.

Directoarea unității de la Sânpetru, Laura Ioana Bratosin, dezaprobă decizia, iar într-o scrisoare deschisă trimisă redacției G4Media.ro susține că de fapt beneficiarii centrului, precum și angajații vor fi lăsați pe drumuri.

„Unitatea se numără printre cei «doar 15-20% dintre managerii spitalelor au putut gestiona criza», fără cazuri de îmbolnăviri cu COVID-19 în rândul pacienților, însă nu are manager numit politic care să poată fi destituit, are director în funcție, post ocupat prin concurs de 10 ani, care a fost capabil timp de 10 ani să gestioneze în condiții optime Unitatea să se preocupe de îmbunătățirea condițiilor pacienților, să intabuleze clădirea, să atagă fonduri europene pentru reabilitare interior și exterior pentru a reduce costurile de funcționare. În tot acest timp s-a încercat înlăturarea acestei Dne director de la conducerea Unității de Asistență Medico-Sociale de Pneumoftiziologie și singura modalitate s-a găsit în plină pandemie COVID, prin motivații stupide făcând victime colaterale în rândul pacientilor și personalului angajat.

Menționăm că pacienții Unității Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru sunt persoane cu afecţiuni cronice care necesită îngrijire și tratament, parte dintre aceștia fiind transferați de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov, potrivit fișelor medicale ale acestora. Serviciul medical asigurat pacienților din cadrul U.A.M.S.P. Sânpetru nu a fost contestat de către niciun organ de specialitate în decursul anilor”, se arată, între altele, în scrisoarea deschisă semnată de Laura Ioana Bratosin.

„Grad redus de ocupare e un criteriu pozitiv de evaluare a sistemului de sănătate în județ nu un motiv de desfințare. UAMSP Sânpetru prelua de la spitale, la cererea acestora și cazurile sociale cu alte afecțiuni decât cele pneumologice, pacienți ce nu aveau aparținători ce trebuiau externați datorită lipsei de locuri libere în spitale și a limitării zilelor de spitalizare ce nu puteau fi lăsați bolnavi pe stradă sau plimbați cu ambulanța între unități spitalicești, ce necesitau în continuare servicii de asistență medico-sociale”, mai susține directoarea unității.

Bratosin acuză conducerea CJ că vrea să reducă costurile cu îngrijirea acestor pacienți prin „lăsarea pe stradă” a beneficiarilor care nu au asigurări de sănătate.

Pacienții internați în unitate, fără venituri, vor ajunge pe străzi, neavând asigurări de sănătate. Angajații unității vor îngroșa rândul șomerilor – până la acest moment nu exista nici o perspectivă asumată, locurile vacante bune disponibile sunt pentru clientelă politică nu pentru angajați obișnuiți care trebuie să se mulțumească cu ce li se oferă. Rândul șomerilor va fi îngroșat și de personalul firmelor furnizoare de bunuri și servici ale Unității, personal ce nu va fi transferat ci dat afară ca urmare a restrângerii activității, fapt ce va afecta la atragerea de fonduri la buget destabilizează economia Brașovului. Ce firme nu s-au închis în pandemie le ajută să se închidă Consiliul Județean Brașov”, mai acuză directoarea unității. Ea spune, de asemenea, că va fi pierdută o finanțare europeană de 10 milioane de lei.

Directoarea UAMSP Sânpetru este contrazisă însă de Consiliul Județean Brașov.

Într-un răspuns transmis G4Media.ro de Biroul de presă al CJ Brașov este precizat, în primul rând, că decizia de desființare a unității de la Sânpetru va produce efecte numai după încheierea stării de alertă instituite din cauza pandemiei.

Demersul privind desființarea Unității de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru a fost fundamentat pe rezultatele evaluărilor efectuate de două comisii numite de Președintele Consiliului Județean Brașov: o comisie având drept scop elaborarea unei analize de eficiență, oportunitate și necesitate referitoare la reorganizarea acestei unități, precum și o comisie interinstituțională formată din specialiști (atât din domeniul medical, cât și al asistenței sociale), care a procedat la evaluarea multidisciplinară a fiecărui beneficiar din cadrul UAMSP Sânpetru şi a reliefat lipsuri în ceea ce privește respectarea legislaţiei aplicabile domeniului social şi indiferenţă în ceea ce priveşte respectarea drepturilor persoanelor internate. Interesant de menţionat este faptul că directorul UAMSP Sânpetru a făcut parte din cea de a doua comisie şi şi-a însuşit sub semnatură concluziile şi recomandările formulate, dar «a uitat» în prezent de ele, aşa cum s-a obişnuit să ignore ani de-a rândul legislaţia aplicabilă drepturilor beneficiarilor. Concluziile analizelor efectuate au scos în evidenţă eficienţa scăzută a serviciilor oferite în cadrul UAMSP Sânpetru, în raport cu costurile mari ale acestora”, subliniază Consiliul Județean.

Potrivit sursei citate, Bratosin este acuzată de „management defectuos”, în sensul în care, „deşi era atribuţia directă a directorului unităţii, vreme de 17 ani acesta nu a realizat niciun demers în direcţia asigurării finanţării unităţii din venituri proprii, constând din contribuţiile personale ale beneficiarilor, deşi în unitate erau beneficiari cu pensii chiar de 3000 lei”.

„Conform legislaţiei aplicabile, în vederea stabilirii contribuţiei de întreţinere a beneficiarilor care nu au venituri, este obligatoriu a fi identificaţi aparţinătorii acestora – prin anchete sociale detaliate, dar potrivit concluziilor raportului întocmit de Comisia interinstituţională, dosarele acestora nu conţineau astfel de documente actualizate, semn că nu existase nicio preocupare de a se încerca măcar să se încaseze vreo contribuţie, contrar tuturor principiilor din asistenţa socială potrivit cărora asistența acordată trebuie să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau de comunitate, iar organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale trebuie să se realizeze cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu”, se mai arată în document.

Consiliul Județean mai spune că „diagnoza la nivelul UAMSP Sânpetru a scos în evidenţă o activitate deficitară, atât în ceea ce priveşte asigurarea drepturilor persoanelor cu handicap (în sensul lipsirii acestora de drepturile cuvenite potrivit Legii nr. 448/2006), lipsa evaluărilor periodice a situatiei socio-medicale, cât și costuri care au depășit proporțiile unui raport corect între calitatea serviciilor și prețul plătit pentru acestea”.

„Există un procent 48% din beneficiari cărora conducerea UAMSP, conform Legii 448/2006, ar fi trebuit să le asigure accesul la beneficiile/indemnizațiile acordate de lege, fiind privaţi de aceste drepturi tocmai pentru a-i menţine ca persoane dependente de serviciile unităţii, şi nu ca beneficiari ai unor centre de recuperare unde li s-ar fi putut asigura toate serviciile prevăzute de standardele de calitate”

Conform sursei citate, s-a ajuns și la costuri de peste 11.000 de lei pe lună pentru fiecare beneficiar.

„Niciun beneficiar nu va rămâne pe străzi și niciun angajat al unității din Sânpetru nu va ajunge șomer, așa cum în mod pompos și malițios se insinuează în scrisoare”, subliniază CJ și prezintă demersurile premergătoare făcute în acest sens, prin numirea a două comisii:

– o comisie interinstituțională, formată din specialiști din cadrul Spitalului Clinic de Pneumoftiziologie Brașov, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Brasov, DSP Brașov și UAMSP,  care va avea competența de a reevalua situația fiecărui beneficiar aflat în prezent în cadrul unității, în scopul identificării celor mai adecvate servicii medicale/sociale funcție de particularitățile fiecăruia;

– o comisie mixtă, formată din reprezentanți ai Consiliul Județean Brașov, ai conducerii UAMSP Sânpetru, ai sindicatului reprezentativ și ai angajaților, care va implementa un plan de măsuri privind angajații UAMSP Sânpetru, prin ofertarea de locuri de muncă pe măsura pregătirii profesionale. Nu se vor face disponibilizări, astfel celor 52 de angajați li se vor oferta un număr de 525 posturi vacante, ținând cont că sunt 450 posturi disponibile la nivelul sistemului de sănătate din județul Brașov, la care se adaugă 75 posturi în serviciile din structura DGASPC Brașov.

În privința beneficiarilor unității se au în vedere următoarele demersuri:

Pentru beneficiarii cu locuinţe proprii și/sau cu aparţinători, se vor realiza demersuri de reintegrare familială;

Pentru beneficiarii fără locuinţe proprii și/ sau cu aparţinători, funcție de situația medicală rezultată în urma evaluării se propun următoarele soluții:

 • beneficiarii cu afecțiuni de natură tuberculoasă active vor putea fi preluați de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie în cadrul secțiilor de TB adulți;
 • beneficiarii cu afecțiuni non-tuberculozice și care au împlinit vârsta de pensionare (65 de ani) ar putea fi transferați în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice „Castanul” din Victoria;
 • în cazul beneficiarilor cu afecțiuni non tuberculozice cu vârsta mai mică de 65 de ani, DGASPC Brașov împreună cu UAMSP Sânpetru va reevalua situația socială și medicală și va propune, după caz, reintegrarea familială sau internarea în Centrul rezidenţial de asistenţă și reintegrare socială pentru persoanele fără adăpost. Acest serviciu este înființat prin HCJ nr. 179/28.05.2020.
 • pentru beneficiarii cu afecțiuni non-tuberculozice încadrați în grade de handicap sau care ar putea fi încadrați în grade de handicap, se propune transferarea în cadrul centrelor de îngrijire și asistență din subordinea DGASPC Brașov: Centru de Îngrijire şi Asistenţă (CIA) Timișul de Sus, CIA „Sf. Anton” și/sau CIA „Sf Gheorghe” Victoria.
 • pentru beneficiarii cu afecțiuni în faze terminale, se propune preluarea de către Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie – Secția Îngrijiri paliative.

Conform răspunsului remis G4Media.ro, relocarea celor două secții de psihiatrie ale Spitalului Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov în sediul actual al UAMSP Sânpetru este susținută de faptul că locația propusă are capacitatea de a prelua cele două secții de psihiatrie și corespunde exigenţelor pe care le presupune specificul de psihiatrie, întrucât aceasta este prevăzută cu o zonă verde (parc), asigurând un perimetru de protecţie sanitară, ferită de perturbări externe (agitaţie, zgomot, vizite inoportune), iar bioclimatul zonei este un factor terapeutic natural pentru pacienți.

Consiliul Județean dă asigurări că pentru fiecare dintre pacienții aflați acum la Sânpetru va fi găsită cea mai bună soluție:

„Niciun pacient al unităţii nu va fi dat afară, ci tuturor li se vor oferi cele mai adecvate măsuri, potrivite particularităţilor lor. Astfel, pacienţii cu afecţiuni tuberculozice vor fi preluaţi de Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie şi îngrijiţi de medicii specialişti în specialitatea pneumologie, fiind incluşi în Programul de control al TB, unitatea sanitară fiind responsabilă de monitorizarea programului.

Menţionăm că principalul furnizor de servicii sociale destinate cazurilor sociale de la nivelul judeţului este Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, care are în structură o largă paletă de servicii sociale, printre care şi servicii de asistenţă şi îngrijire a persoanelor fără adapost, care de cele mai multe ori au şi probleme de sănătate, sens în care în structura de personal a centrelor se regăsesc şi medici, şi asistenti medicali, iar în situaţiile în care posturile sunt vacante, sunt încheiate convenţii cu medici, în vederea asigurării tuturor serviciilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi standardele de calitate.

Unitatea de la Sânpetru este singura unitate de asistenţă medico-socială care are un profil atât de restrâns, respectiv o categorie de beneficiari. În ţară sunt mai multe unităţi de asistenţă socială acreditate şi chiar licenţiate care se adresează oricărei persoane adulte cu nevoi sociale şi cu afecţiuni cronice, inclusiv persoanelor vârstnice – profil care permite un număr mai mare de beneficiari şi, implicit, costuri mai mici. Suntem în anul 2020, iar structura și nevoile beneficiarilor sunt diferite față de anul 2003.”

În final este precizat că, „faţă de concluziile analizelor efectuate, care au pus în evidenţă o activitate deficitară a UAMSP Sânpetru atât pe linie de protecţie a sănătăţii beneficiarilor, cât şi în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în domeniu, conducerea Consiliului Judeţean Braşov nu îşi mai poate asuma în continuare să asigure finanţarea unui serviciu prin care nu sunt asigurate şi nici respectate drepturile beneficiarilor, prin care sunt nesocotite dispoziţiile legale şi ale căror costuri sunt foarte mari în raport cu standardul de cost, dar şi cu media unor astfel de costuri la nivelul ţării”.

Sursa foto: Facebook Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Citește integral

Scrisoarea directoarei UASMP Sânpetru

Răspunsul Consiliului Județean Brașov

Sursa foto: Facebook Unitatea de Asistenţă Medico-Socială de Pneumoftiziologie Sânpetru

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

11 comentarii

 1. CJ Brasov poate sa desfiinteze toate bombele bilogice din brasov, toate spitalele : marzescu, stejaris, boli infectioase si puteti continua cu tot ce vreti!!!

  CJ iasov se poate desfiinta si el pt modul in care arata brasovul !!! O bomba biologica plina de mirosuri toxice, un adevarat genocid la care locuitorii sunt supusi de peste 10 ani!!! O bomba sociala, o dezvoltare urbanistica fata cap si fara coada!!! Inghesuiala, haos generalizat! Exista in 2020 dezastru in racordarea orasului la utilitati, nu exista capacitate de racordare la statii de epurare! Cartiere intregi fara canalizare, fara curent, gaz,iluminat public, asfalt etc

  Dar preturi nesimtite la tot! Doar e oras turistic!!! Atentie, nu veniti la pomul laudat, evitati bomba biologica si sociala din brasov!

  • Închid spitale și asta este doar începutul, urmează Spitalul de boli infecțioase. Și acolo clădirea e tentanta. Aproape de centru. O administrație condusă de un betiv dovedit, cu permisul suspendat, cu dosar penal in instanța.Vai noua!

 2. Ce ziceati ca nu vor desființa liberalii SPITALE???Ca vor construi spitale regionale???Originile pdl nu se dezmint!Ce nu au reușit în 2010 realizează în 2020!!!Logic că au crescut costurile de spitalizare în pandemie!!!Si de ce nu ne comunica și nouă ministerul sănătății în ce plafon trebuie să ne încadram????Si daca se reporteaza ce nu am cheltuit ca individ,cum se procedeaza”afara”?Sper sa ramaneti sanatosi,voi votantii mostenitorilor lui Bratianu!!!Restructurarile bugetarilor incep ….de la sanatate!!!

 3. CJ Brasov raspunde la ce ii convine…. referire la posibilitatea pierderii banilor europeni atrasi de director….nu face …., critica doar …. ei nu sunt de criticat ca nu au reabilitat spitale….sunt cladiri abandonate care pot fi amenajate….. sa vedem daca dupa pandemie in caz ca va veni o aolta vor lua pacienti de la Stejaris cu TBC intre bolnavi psihici? la Psihiatrie evadeaza pacienti in oras cum ii vor gasi in padure? De ce nu au luat masuri inainte de desfintare de ce dupa ce se reabiliteaza cladirea?

  • Directoarea minte! A fost pusă politic, cu concurs aranjat. Și mai e și traseistă politic, doar ca să rămână pe post. Nu o mai plângeți atât!
   Nu a atras ea niciun fond europea! Banii au fost câștigați de CJ pe un proiect de reabilitare la maternitate și UAMSP. Are rapoarte de management defectuos de ani de zile, atât de la audit, cât și de la Curtea de Conturi, și procese cu CJ ul și cu angajații. A furat cât a putut și acum plânge după instituție. Ar fi trebuit să fie dată jos demult!
   Angajaților li s au găsit posturi în sistem, iar pacienții au fost trimiși deja în alte facilități.

 4. Daca pierd banii europeni CJ Bv de unde ii returnează? Tot din banii brașovenilor….. asta nu zice…. nu sunt bani pt pensii si alocații

 5. Este doar începutul.cand a fost sinistra guvernare Boc s-au desființat 68 de spitale.dar au noroc că românii nu au tinere de minte.ei vor sa fie cool&#rezist.cu ce costuri vom vedea.

 6. Oricum acel spital era un dezastru ar trebui ras și construit din nou sau reabilitat , atit clădirile cat și personalul!

 7. Este usor sa distrugi!!!Dar,cu ce inlocuiesti sau,cand construiești?

 8. Bine că faceți aeroport !!.. să vedem câte avioane vor ateriza sau decola de aici!!..

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.