G4Media.ro

Tot ce trebuie să știți despre ziua votului: ce măsuri de protecție…

Tot ce trebuie să știți despre ziua votului: ce măsuri de protecție trebuie respectate, cum se poate solicita urna specială

Alegerile locale de duminică reprezintă primul scrutin organizat în România de la declanșarea epidemiei de COVID-19, astfel că pentru a vota trebuie respectate mai multe măsuri de protecție sanitară, cele mai importante fiind păstrarea distanței de cel puțin un metru față de alte persoane, purtarea măștii de protecție, dezinfectarea mâinilor. În plus, de această dată alegătorii vor fi cei care manevrează actul de identitate, buletinele de vot și își lipsesc autocolantul cu mențiunea „Votat” pe cartea de identitate.

Persoanele care nu pot merge la secția de votare din cauză de boală sau invaliditate pot solicita urna mobilă, printr-o cerere care trebuie depusă la secția de votare sâmbătă seara, împreună cu actele din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate.

Persoanele confirmate cu COVID-19 pot cere urna specială în baza biletului de externare din spital care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare, a deciziei de izolare emisă de DSP sau a rezultatului pozitiv al testării efectuate în ultimele 14 zile.

Potrivit Ghidului pentru alegeri publicat de Autoritatea Electorală Permanentă și a ordinului emis de ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne, accesul alegătorilor în sediul secției de votare se va face eșalonat spre a evita aglomerările din interiorul acestuia. Alegătorii sunt obligați să poarte masca de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, și să își dezinfecteze mâinile la intrarea în sediul secției de votare și la ieșirea din acesta.

Dacă este aglomerație la intrare, personalul de pază va asigura distanțarea de minimum un metru între persoane.

Persoanele care prezintă un risc crescut de a dezvolta o formă gravă de COVID-19 (de exemplu, vârsta peste 65 de ani, persoane ce se declară cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară) pot solicita acces prioritar în localul de vot.

La intrarea în sediul secției de votare va fi organizat un filtru asigurat de către personalul tehnic dotat cu termometru, materiale de protecție sanitară și flacon cu dezinfectant.

Alegătorii vor fi termometrizați cu ajutorul unui termometru noncontact. Persoanele care nu au febră își vor dezinfecta mâinile și vor intra în secția de votare, cu masca de protecție care să acopere gura și nasul și păstrând o distanță de un metru față de alte persoane.

În cazul în care un alegător nu dispune de mască de protecție, acestuia i se va pune la dispoziție o mască, pe care o va purta pe tot parcursul prezenței în interiorul sediului secției de votare și în localul de vot. După exprimarea votului, alegătorii vor părăsi imediat sediul secției de votare urmând traseele indicate.

Dacă un alegător prezintă simptome respiratorii evidente (de exemplu, tuse, rinoree, dificultăți în respirație) sau este febril (este depistat cu temperatură de peste 37,3ºC), personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare va organiza accesul prioritizat al acestuia în localul de vot, astfel:

 • alegătorul va purta mască, astfel încât să acopere nasul și gura, și va fi menținut la distanță de celelalte persoane în exteriorul sediului secției de votare;
 • se va identifica rapid numărul secției de votare la care alegătorul este arondat și va fi anunțat președintele biroului electoral al secției de votare de existența cazului unui alegător ce necesită acces prioritizat;
 • în localul de vot se vor face pregătirile necesare, astfel încât respectivul alegător să petreacă cât mai puțin timp în interiorul acestuia;
 • alegătorul își va dezinfecta mâinile și va fi condus de către un membru al personalului tehnic până la intrarea în localul de vot, evitând contactul fizic cu suprafețele sau cu alte persoane;
 • după îndeplinirea cu celeritate a formalităților prevăzute de lege, alegătorul va vota în cabina de vot care este mai apropiată de intrare. După votare, alegătorul va fi condus în afara sediului secției de votare
 • cabina de vot va fi dezinfectată, iar acolo unde este posibil, după primul alegător febril și/sau cu simptome respiratorii, cabina va fi rezervată până la sfârșitul zilei de votare doar alegătorilor febrili și/sau cu simptome respiratorii;
 • alegătorului i se va recomanda purtarea măștii de protecție până la domiciliu, evitarea transportului în comun, contactarea medicului de familie sau a serviciului 112, după caz;
 • în cazul în care starea medicală a alegătorului este deteriorată, se va contacta serviciul 112, iar acesta va fi izolat într-o sală separată, evitând contactul cu alți alegători sau cu alte persoane, și va fi supravegheat până când va fi preluat de personalul medical.

Alegătorii vor intra în secție eșalonat, astfel încât în sala unde se votează să nu fie prezenți, în același timp, mai mult de 5 alegători și să se respecte distanțarea de minimum 1 metru între persoane.

În sala de vot, fiecare votant va fi instruit să poziționeze actul de identitate sau documentul de identitate în suportul terminalului informatic, astfel încât datele sale de identificare să poată fi preluate în Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot și de prevenire a votului ilegal. Dacă acest lucru nu este posibil, operatorul de calculator va realiza această procedură, după care își va dezinfecta mâinile.

Pentru a fi identificat, alegătorul își va îndepărta pentru scurt timp masca, la o distanță de minimum 1,5 metri față de operatorul de calculator și membrii secției de votare. După identificare, alegătorul își va repoziționa masca, astfel încât să acopere nasul și gura.

Alegătorii îşi pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ-teritorială de domiciliu sau de reședință, după caz, numai în baza unuia dintre următoarele acte de identitate, valabile în ziua votării:
• cartea de identitate;
• cartea electronică de identitate;
• cartea de identitate provizorie;
• buletinul de identitate;
• paşaportul diplomatic;
• paşaportul diplomatic electronic;
• paşaportul de serviciu;
• paşaportul de serviciu electronic;
• carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare.

Alegătorul care deține un act de identitate al cărui termen de valabilitate ar fi expirat în perioada 1 martie – 27 septembrie 2020 își poate exercita dreptul de vot în baza acestuia.

După identificare, fiecare votant se va îndrepta către biroul sau banca la care se află membrul secției care îi va prelua semnătura în lista electorală. Alegătorul va pune actul de identitate pe biroul sau banca respectivă, astfel încât să nu fie necesară atingerea acestuia de altă persoană și va semna în lista electorală. Pixurile ce vor fi utilizate de către alegători pentru semnare vor fi dispuse astfel încât aceștia să le poată prelua singuri.

Apoi alegătorul va lua singur buletinele de vot şi ştampila cu mențiunea „VOTAT”, va merge singur în cabina închisă, unde va aplica ştampila cu mențiunea „VOTAT” înăuntrul patrulaterului care cuprinde lista de candidați sau numele candidatului pe care îl votează. Pentru alegerea consiliului local, a consiliului județean, a primarului, a președintelui consiliului județean, precum și a primarului general și a consiliului general al municipiului București, fiecare alegător are dreptul la câte un singur vot. Votul este secret.

Prezența oricărei persoane în cabinele de vot, în afara celei care votează, este interzisă.

După ce a votat, alegătorul îndoaie buletinele de vot astfel încât pagina albă care poartă ștampila de control să rămână în afară și le introduce în urnă, având grijă să nu se deschidă. Îndoirea greșită a buletinului de vot nu atrage nulitatea votului, dacă secretul votului este asigurat. În cazul în care buletinul de vot se deschide în așa fel încât secretul votului nu mai este asigurat, acesta se anulează și se dă alegătorului, numai o singură dată, un nou buletin de vot, făcându-se mențiune despre aceasta în procesul-verbal al operațiunilor de votare.

După ce votează, alegătorul își va aplica singur, la indicația și sub supravegherea membrilor secției de votare, timbrul autocolant ori ştampila cu mențiunea „VOTAT” pe actul de identitate.

Alegătorul care din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului secției de votare, nu poate să voteze singur,
are dreptul să cheme în cabina de votare, în scopul de a-l ajuta, un însoțitor ales de el. Acesta nu poate fi din rândul persoanelor acreditate, al membrilor secției de votare sau al candidaților.

Votarea cu urna specială:

În raza unei secții de votare se utilizează o singură urnă specială. Membrii biroului secției de votare și personalul de pază care însoțesc urna specială trebuie să poarte mască și mănuși ce trebuie schimbate sau dezinfectate la părăsirea fiecărei incinte.

Echipa care transportă urna specială se va deplasa mai întâi la adresele solicitanților din alte cauze decât COVID-19, la unitățile sanitare non-COVID, la unitățile medico-sociale, azile de bătrâni, penitenciare și centre de reținere și arestare preventivă. Apoi urna specială va ajunge la unitățile sanitare COVID-19 și la adresele persoanelor izolate și carantinate.

Cei care merg cu urna specială nu vor intra în locuința în care se află alegătorul și vor realiza toate formalitățile la intrarea în aceasta, asigurând o distanță de minimum 1 metru.

În unitățile sanitare, cămine de bătrâni, centre sociale, accesul urnei speciale se va face conform normelor de protecție sanitară aplicabile acestora. Echipamentul de protecție pentru cei care însoțesc urna specială va fi asigurat de către unitatea sanitară, în conformitate cu nivelul de echipare corespunzător secției respective.

Alegătorul care votează prin intermediul urnei speciale și celelalte persoane vor purta obligatoriu mască.

Alegătorul cu drept de vot care nu se poate deplasa la sediul secției de votare din cauză de boală sau invaliditate, dacă are domiciliul sau reședința în localitatea sau sectorul municipiului București în care se află secția de votare, poate solicita urna sepcială. Acesta trebuie să formuleze o cerere scrisă, tehnoredactată sau întocmită olograf, să o dateze și semneze. Cererea va cuprinde obligatoriu: numele, prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reședința, seria și numărul actului de identitate al alegătorului. Cererea va fi însoțită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate.

Cererea se depune numai la secția de votare la care este arondat imobilul unde alegătorul solicită să se deplaseze urna specială, în preziua votului – 26 septembrie 2020, între orele 18.00 și 20.00, cu excepția situațiilor în care cauza de boală sau invaliditate survine ulterior. Cererea poate fi depusă prin intermediul oricărei persoane.

Urna mobilă mai poate fi solicitată pentru persoanele internate, cele din cămine de bătrâni, centre sociale, penitenciare.

Conform Autorității Electorale Permanentă (AEP), urna specială va putea fi solicitată de persoanele confirmate cu COVID-19 în baza unuia dintre următoarele documente:

 • biletul de externare din spital care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare;
 • decizia de izolare emisă de DSP;
 • rezultatul pozitiv al testării efectuate în ultimele 14 zile,

De asemeena, potrivit răspunsului furnizat de Ministerul Sănătăţii ca urmare a solicitării AEP, actele medicale care trebuie să însoţească cererile pentru exercitarea dreptului de vot prin intermediul urnei speciale la alegerile locale de duminică sunt următoarele:

 • Pentru persoanele cu diverse boli sau grade de invaliditate altele decât COVID-19, sunt necesare copii după documente medicale justificative (aceleaşi documente care au fost prezentate şi la scrutinele anterioare);
 • În cazul persoanelor confirmate cu infecţia COVID-19, izolate la domiciliu sau într-o altă locaţie declarată, este necesară o copie după unul din următoarele documente: biletul de externare din unitatea sanitară, care confirmă diagnosticul şi indicaţia de izolare; decizia de izolare emisă de Direcţia de Sănătate Publică; rezultatul pozitiv al testării COVID – 19 RT – PCR, efectuată în ultimele 14 zile.
 • Pentru persoanele aflate în carantină la domiciliu sau carantină instituţionalizată, impusă atât pentru cetăţenii care intră pe teritoriul României din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID -19, cât şi pentru contacţii persoanelor infectate, este necesară copia deciziei de carantină emisă de Direcţia de Sănătate Publică.

Pentru alegătorii care nu se pot deplasa la sediul secţiei de votare din cauză de boală sau invaliditate, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare poate aproba, la cererea scrisă a acestora, însoţită de copii ale actelor din care rezultă starea de sănătate sau de invaliditate, ca o echipă formată din cel puţin 2 membri ai biroului electoral să se deplaseze cu o urnă specială şi cu materialul necesar votării – ştampilă cu menţiunea „VOTAT” şi buletine de vot – la locul unde se află alegătorul, pentru a se efectua votarea. În raza unei secţii de votare se utilizează o singură urnă specială. Urna specială poate fi transportată numai de membrii biroului electoral al secţiei de votare, sub paza personalului structurilor Ministerului Afacerilor Interne.

Cererea pentru solicitarea urnei speciale:

Către biroul electoral al secției de votare

CERERE URNĂ SPECIALĂ

Doamnă/Domnule Președinte,

Subsemnatul _______________________, CNP:______________ cu domiciliul/reședință în localitatea ___________________________, str.______________, nr __, bl. __ , sc. __, ap. __, județ/municipiul București, sector __ , tel: ________, vă rog prin prezenta să trimiteți urna specială la adresa unde mă aflu, potrivit art 91 din Legea 115/2015 și Hotărârii BEC 81/2020, întrucât nu mă pot deplasa la secția de votare.

Motivul pentru care nu mă pot deplasa la secția de votare este:

Anexez copii ale următoarelor acte din care rezultă starea de sănătate:

Cu stimă,

Data ___________ 2020

Semnătura __________

Descarcă de aici cererea pentru urna mobilă

Sursa foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

18 comentarii

 1. Bineinteles ca trebuie să ne prezentăm la vot cu măsurile de precauție și de protecție corespunzătoare ,dar ce zic eu atunci când vad că primarul de la PNL ,pe care l am votat sa lupte impotriva ciumei rosii, trece la PSD?????????

  • Iti faci datoria de cetatean, stai 5 minute si chibzuiesti pe cine il vrei ca primar, cine vrei sa se ocupe de problemele orasului, care e cel mai competent dintre cei pe care ii poti vota si il votezi pe ala.

   Gata.

  • sau cand primarul de la ciuma rosie trece la PNL?

  • Fa un efort si voteaza pe altul. Penalizeaza si politic partidul care face astfel de mizerii, prin votul la consiliu/

 2. Suntem o mare masă de manevră pt interesele lor. E doar o iluzie ca avem puterea de a schimba ceva .
  În 90 aveam 18 ani. M -am prezentat la tot ce a însemnat vot. De acum nu o mai fac. Dvs faceti cum credeți.

  • Pai acum man cand e chiar foarte important?

  • @sim12345 – Nu mai bagati in seama postaci de genul celui de mai sus! Sunt in campanie ca sa descurajeze lumea sa voteze. Va las pe dvs. sa ghiciti cine ii manevreaza pe acesti postaci!

  • Inteleg perfect deznadejdea si votul sisific din ultimii 30 de ani.
   Nu o sa argumentez in directia dreptului nostru de a vota, ci din persectiva obligatiei de a vota: poti sa alegi sa nu mai platesti taxe si impozite, bani care acum in final se duc la mafioti? NU! In ideea asta ar trebui sa nu poti lipsi de la votare, pentru ca doar prin vot se poate construi o societate.
   Nici anularea votului nu este o solutie pt ca nu e contorizat si considerat in nici un fel.
   Doar la o prezenta mare la vot poti spune ca da, ne meritam soarta, care o fi ea. Ce poti spune la 30% participare despre un candidat care castiga din primul tur cu 35% ?

  • Pt kafka
   Nu sunt postac. Nu am lucrat o zi la stat. Am propria afacere imediat dupa anii de facultate. Nu mi-a fost ușor. Nu m-am căciulit la stat pt nimic; nici personal, nici profesional. Am educat frumos 2copii. Unul are o bursă in SUA, si o încurajez pe fata sa ia același drum. Aici nu are viitor. Crezi/ faci ce doresti, dar nu considera ca toti suntem asa cum ești TU.

  • @🙃 trist ca dupa 30 de ani, ai ajuns sa gandesti asa, nu te-a invata nimic democratia, si libertatea, te-a contaminat bine comunismul cu virusul de „oaie”, la care nu conteaza care e „ciobanul”

   sunt 100% convins ca in lista de primari/consilieri judeteni, este unul care e mai aproape de „Isus”-ul pe care-l doresti ales .. daca nu este unul care sa merite votul tau, intra in politica, sunt partide noi, curate, cu membri care nu au dosare, care nu au fost membri ai securitatii, care nu au trecut din post caldut in alt post caldut, care vin din mediul privat asa ca tine, care nu au votat legi nocive (cum e aceasta lege a primarului intr-un singur tur facuta cu ajutorul PSD + PNL)

  • si iti spun tot din perspectiva de antreprenor, care nu a lucrat o zi la stat

  • Mama, mama, cum au inceput sa apara „scarabitii” de tot si de toate. Fix cu 2 zile inainte de vot, fix pe platformele online care sunt in mod majoritar anti-psd.

   Eu am mai scris, cunosc oameni scarbiti sau indiferenti fata de politica. Dar aia sunt la lucru acum sau isi duc copiii la scoala. Chiar ii doare in basca de politica, nu se apuca sa scrie aiurea indemnuri de genul „toti sunt la fel”, „suntem doar o masa de manevra”, „votez de 30 de ani, dar mi-a ajuns, nimic nu s-a schimbat”, „m-am saturat sa aleg raul cel mai mic” sau, cretinatatea maxima, „daca votul ar conta, credeti ca ne-ar mai lasa sa votam?”

   Uff, cred ca am finalizat cu punctajul de campanie in cazul acestor „scarbiti”.

   Si serios vorbind, mergeti la vot si votati cum credeti ca e mai bine pentru orasul si judetul vostru! Hai, ca suntem mai multi decat ei 😉

  • @🙃 – Hm, postez de ceva vreme pe site-ul asta si, trebuie sa recunsc, nu m-a mai acuzat nimeni de „postacit” (sper ca modul in care am comentat nu lasa loc de interpretari in sensul asta, in general).
   Ai sa fii surprins, nici eu nu am lucrat la stat (ever), iar copilul meu (singurul) isi face viitorul departe, foarte departe, in tari straine. Cu toate acestea, am inteles, ca multi (sper foarte multi) altii, ca singurul viitor al acestei tari este educatia democratica, iar votul este miezul! Asa ca, oameni buni, lasati defetismul si votati, educati tinerii, votati, educati tinerii pana in ziua in care o da Domnul sa ajunga majoritari acest gen de oameni.
   Copilul meu, daca ar avea cea mai mica sansa sa isi exercite meseria decent in tara asta, o meserie mult desconsiderata de clasa politica suburbana pe care o avem, n-ar sta nicio sedunda pe ganduri, ar lasa totul acolo unde e si s-ar intoarce in tara. Nu a plecat ca sa fuga de munca ci pentru ca pur si simplu nu exista aici piata pentru calificarea lui (au avut grija semidoctii din parlament si de la putere, aceia cu facultati de carton, in 30 de ani sa distruga totul in sensul asta).

 3. Pt kafka
  Nu sunt postac. Nu am lucrat o zi la stat. Am propria afacere imediat dupa anii de facultate. Nu mi-a fost ușor. Nu m-am căciulit la stat pt nimic; nici personal, nici profesional. Am educat frumos 2copii. Unul are o bursă in SUA, si o încurajez pe fata sa ia același drum. Aici nu are viitor. Crezi/ faci ce doresti, dar nu considera ca toti suntem asa cum ești TU.

  • Balarii.

   Poti sa incerci o simpla plimbare in cateva orase ale tarii, orase care nu au avut mare diferente intre bugete si o sa vezi niste diferente uriase intre orase. Vezi Cluj si Constanta, in oglinda. Sau Oradea vs. Craiova. Sau Sibiu vs. Vaslui, Sau Ciugud fata de Voluntari.

   O administratie de buna calitate, orientata spre incurajarea investitiilor si spre cheltuirea cu cap a banului public, face o diferenta uriasa. Dupa 10 ani diferentele se vad si din avion.

   Deci, nu, eu nu servesc povestea asta lacrimogena cu marele antreprenor dezamagit de tara sa, indemnadu-i pe altii sa nu mearga la vot, ca nu conteaza.

   P.S. Eu sunt liber-profesionist si ma cam doare in basca de program. Dar dumneavoastra nu aveti o afacere de condus? Nu va retinem cam mult pe aici?

  • Românul consideră întârzierea ca pe un semn de noblețe, din pacate.
   Am o afacere de condus, cum bine zici tu🤝
   Zi minunată!

 4. Praf in ochi masuri de cacat , unele . Sa astepte ei pana ma duc eu cu urna mobila , trebuiau sa se gandeasca inainte ce vor face cu cei suspecti aflati in izolare , nu cred ca exista vreun membru de comisie care sa se sacrifice , iar daca ar fi unul in momentul cand se intoarce ori eu as parasi sectia de votare ori el

 5. La bucurești e f bine. Există o paletă foarte colorată și diversă de candidați. Toate soiurle de hoți, borfasi,curve și analfabeți sunt pe buletinul de vot. Succes bă băieți să îi găsim pe ăia 2-3 maxim din 100 care ar merita să încerce să fie primari.