G4Media.ro

UPDATE Oficial, am intrat în perioada Stării de Alertă pentru 30 de…

UPDATE Oficial, am intrat în perioada Stării de Alertă pentru 30 de zile. Măsurile adoptate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență vor fi publicate în Monitorul Oficial

Premierul Ludovic Orbam și reprezentanții Comitetului Național pentru Situații de Urgență au încheiat ședința pe tema instituirii Stării de Alertă. Iată care sunt principalele măsuri pe care va trebui să le resepctăm începân de mâine, 15 mai, prezentate de ministrul Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, ministrul Sănătății, Nelu Tătaru și de secretarul de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat.

Mai jos, declarațiile miniștrilor, dar și documentele și măsurile care stau la baza instituirii Stării de Alertă: 

Minstrul Afacerilor Intrene, Marcel Vala:

Hotărârea privind aprobara instituirii Stării de Alertă și a măsurilor necesare a fi menținute pentru perevenirea și răspândirea infecțiilor:

Art. 1. Începând cu data de 15 mai 2020 se declară Stare de Alertă la nivel național ptentru 30 de zile

Art. 2 Măsurile de prevenire a infecțiilor sunt prevăzute în Anexa care face parte integrantă din Hotărâre

Art.3  Regulile de desfăușrare a unor activități se adoptă prin ordin comun al ministrul Sănătății și al ministrului de competență de domeniul resepctiv

Art.4. Pentru alte măsuri, autoritățile adinistrative publice centrale și locale emit acte normative și administrative potrivit normelor de competență și activităților pe care le gestioneză

Art.5. Hotărârea se va publica în Monitorul Oficial, alături de Anexa cu măsurile pe care le-am adoptat în ședința Comitetlui pentru Situații de Urgență

Șeful Comitetului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat:
 • Din 15 mai, în spațiile comerciale, mijloace de transport, locul de muncă și în alte spații închise e obligatorie purtarea măștii de protecție
 • Dacă munca la domiciliu nu este posibilă, angajatorii trebuie să ia măsuri pentru triajul epidemiologic,  programul decalat de lucuru pentru entitățile cu număr mai mare de 50 de angajați
 • Instituțiile care lucrează cu publicul vor lua măsuri pentru organizarea activității: suprafață minim de 4 mp pentru fiecare persoană, să nu permită accesul persoanelor cu temperatura de peste 37,3 grade și să asigure soluții de dezinfectare
 • Operatorii de transport public vor respecta un set de reguli specifice
 • Rămâne suspendată activitatea restaurantelor, a localurilor din hoteluri, moteluri, pensiuni, cât și a teraselor
 • Rămâne suspendată activitatea în centrele comerciale cu suprafața de peste 15.000 mp
 • De la regula suspendării sunt exceptate: magazinele alimentelor, optică medicală, curățătorie și activitatea în spațiile comerciale cu acces din exterior
 • Rămân suspendate zborurile spre/dinspre Italia, Austria, Franța, Germania, Maria Britanie, Spania, SUA, Turcia, Iran
 • Nu intră sub interdicție, în schimb, zborurile transport mărfuri, de intervenție, transporturile umanitare
 • Rămâne suspendat transportul rutier internațional de persoane pentru toate cursele spre Italia, Franța, Germania, Spania, Turcia până în 1 iunie, cu anumite excepții
 • Se reia activitatea cabinetelor stomatologice
 • Se reia activitatea în centre ambulatorii, dar consultațiile vor avea lo doar în baza programărilor prelabile
 • Se instituie carantină, sau izolarea la domiciliu, pentru toate persoanele care vin din străinătate
 • Pentru cei care nu au posibilitatea de izolare la domiciliu, se poate opta pentru carantină instituționalizată, suportând costurile carantinei
 • Din această noapte, toate persoanele care ajung în țară trebuie să se izoleze la domiciliu, indiferent de țara din care vin
 • Localitățile care se află în prezent în carantină rămân sub această restricție
 • Rămân închise puncte de frontieră, cu excepția traficului marfă: Turnu, Salonta, Săcuieni, Valea lui Mihai), Carei, Negru Vodă, Zimnicea, Turnu Măgurele, Bechet, Sighetu Marmației, Rădăuți Prut, Oancea, Porțile de Fier, Orșova, Dr, Tr Severin, Moldova Nouă , Naidaș, Stamora Moravița, Foeni, Jimbolia
 • Începând din 15 mai este permisă circulația persoanelor, dar sunt interzise grupurile mai mari de 3 persoane din afara familiei
 • Nu mai este nevoie de declarație pe proprie răspundere pentru circulția în interiorul localităților
 • Rămâne valabilă interdicția deplasării în afara localității, dar sunt și excepții. În baza unei declarații pe proprie răspundere, se poate ieși în afara localității pentru activități agricole, în scop profesional, pentru îngrijirea proprietăților, pentru tratament, eliberare documente pentru obtinerea unor drepturi, activitati recreativ-sportive, în scopul îngrijiriicopiilor, pentru a acorda asistență vârstnicilor, în caz de deces în familie etc.
 • Se deschid parcurile publice, nu însă și locurilor de joacă
 • Cursurile în școli rămân suspendate. După 2 iunie este permisă pregătirea pentru elevii din clase terminale
 • Mai sunt câteva puncte care se vor vedea la publicarea Hotărârii în Monitorul Oficial
Ministrul Sănătății, Nelu Tătaru:
 • Din 15 mai se  vor relua și slujbele în afara bisericii
 • Se redeschid hotelurile, dar vor exista reguli
 • Se redeschid saloanele cosmetice, dar sub o serie de reguli
 • Se reia transportul în comun, de asemenea în baza regulilor de protecție
 • Pacienții cu Covid-19 vor avea acces în cabinetele stomatologice special desemnate
 • Se vor fixa reguli și pentru ambulatoriile din spitalele non-COVID
 • Ne aflăm în continuare în desfășurarea unei patologii și nu trebuie să o scăpăm din mână
 • Momentul relaxării trebuie să îl gestionăm foarte bine
 • Măsurile de relaxare care încep acum le vom evalua după 14 zile
Și președintele României, Klaus Iohannis, a declarat, joi, că nu va avea nicio rezervă să reinstiuie starea de urgență, în cazul în care  va crește semnificativ numărul îmbolnăvirilor de Covid19.
UPDATE  15.05, Ora: 01.30
Măsurile detaliate din ANEXA Hotărârii de aprobare a instituirii Stării de Alertă 

1. Începând cu data de 15.05.2020, în spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă și în alte spații închise se instituie obligativitatea purtării măștii, astfel încât nasul și gura să fie acoperite.

2. Instituțiile și autoritățile publice, precum și operatorii economici publici și privați, au obligația organizării activității, astfel încât munca să se desfășoare de la domiciliul angajaților, iar dacă activitatea desfășurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spațiile de lucru;
c) respectarea regulilor privind desfășurarea activității în birourile cu spații comune (open space) și a regulilor privind funcționarea unităților de cazare în regim hotelier; d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariați, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranșe de minim 20% din personal.

3.Instituțiile publice și operatorii economici care desfășoară activități comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activității, astfel:

a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafață minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană și o distanță minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depășește 37,30C;
c) să asigure dezinfectarea suprafețelor expuse și evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghișeelor.

4. Operatorii de transport persoane, publici și privați, își organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice.

5.(1) Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații

a) activitățile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfășoară doar în exteriorul lăcașurilor de cult, precum și practicile și ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcașurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție stabilite. Slujbele religioase desfășurate în spații publice, în exteriorul lăcașurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
b) activitățile de îngrijire personală care se desfășoară în spațiile special destinate și cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;

c) activitățile de pregătire a sportivilor de performanță în cantonamente, care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;
d) activitățile culturale desfășurate în spațiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor și a sălilor de expoziții care se desfășoară cu respectarea măsurilor de prevenire și protecție;

e) activitățile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumețiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul și altele asemenea, care se desfășoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spațiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât și la terasele din exteriorul acestor locații.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 activitățile de preparare a hranei, cât și de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive- in“, „room-service“, livrare la client, ”take-away” etc

7. (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafața construită mai mare de 15.000 mp, în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activități:

a)vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor și serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curățătorie;
b)vânzarea produselor electronice și electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;

c) activitatea desfășurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei și este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

8. Se instituie obligativitatea menținerii funcționării centrelor rezidențiale de  îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și impunerea unor condiții de izolare a personalului pe perioada prezenței la serviciu.

9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetățenilor străini şi apatrizilor.

(2) Sunt exceptați de la prevederile alin. 1 următorii cetățeni străini:

a) membri de familie ai cetățenilor români;

b) membri de familie ai cetățenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spațiului Economic European ori ai Confederației Elvețiene, cu rezidență în România;
c) persoane care posedă o viză de lungă ședere, un permis de ședere sau un document echivalent permisului de ședere eliberat de autoritățile, ori un document echivalent acestora emis de autoritățile altor state, potrivit dreptului U.E.;

d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de ședere sau un alt document echivalent;
e)personal diplomatic sau consular, personal al organizațiilor internaționale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;

f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriați ca urmare a acordării protecției consulare;
g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
h)persoane care au nevoie de protecție internațională sau din alte motive umanitare.

10. (1) Se prelungește măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Franța, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia și Iran, și din aceste țări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri: – efectuate cu aeronave de stat;
– de transport marfă şi/sau corespondență;
– umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;

– pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei autorități publice din România;
– având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliți în România;
– aterizărilor tehnice necomerciale;
– de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
– tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
– efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de destinație;

– zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;

– zborurilor efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în regulate, servicii regulate speciale și servicii ocazionale în trafic internațional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franța, Germania, Austria, Belgia, Confederația Elvețiană, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Regatul Țărilor de Jos și Turcia și din aceste țări către România, până în data de 01 iunie 2020.

– conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuți în Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor și serviciilor esențiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state și din alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație

11. (1) Se suspendă transportul rutier internațional de persoane prin servicii și informații prevăzute de legislația specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum și a statului de destinație pentru derularea transportului respectiv;

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internațional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiții cumulative:

a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinație, au drept de ședere valabil în statul de destinație sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;

b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate și a statului de destinație privind desfășurarea cursei;

c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, cu cel puțin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum și toate celelalte date

d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenția de recrutare și persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor și recomandărilor autorităților responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecție și siguranță a pasagerilor și conducătorilor auto.

12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgență, cu respectarea măsurilor de prevenire și control a răspândirii infecțiilor;

.13. Se reia asigurarea asistenței medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgență și care nu au potențial de agravare, cu condiția organizării activității astfel încât consultațiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă și interzicerea staționării pacienților în zonele de așteptare, precum și activitățile de internare a pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați.

14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuință împreună cu familia/aparținătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condițiilor pentru măsura mai sus menționată sau solicită acest lucru pentru a nu își expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituționalizate, în spații special destinate puse la dispoziție de autorități.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:

a)conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
b)membri ai Parlamentului European, parlamentari și personal aparținând sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională;

c) piloții de aeronave şi personalul navigant;
d) mecanicii de locomotivă și personalul feroviar;
e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, și care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiția asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internațional și a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locația unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
f) lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina și Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19;

g) angajați ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în țară dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului național;

h)reprezentanții companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanțe pe teritoriul național, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 și dovedesc raporturile contractuale cu entitățile economice de pe teritoriul național;

i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activități de utilizare, instalare, punere în funcțiune, mentenanță, service a echipamentelor și tehnicii medicale, precum și a echipamentelor din domeniile științific, economic, apărare, ordine publică și securitate națională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19, pacienților care nu sunt urgențe medicale, la nivelul unităților sanitare non-COVID, cu menținerea interdicțiilor de acces a aparținătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienților internați și dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României;
j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare și ai altor reprezentanțe diplomatice acreditate la București, posesori de pașapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum și membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2;
k) angajații sistemului național de apărare ordine publică și siguranță națională care se întorc în România din misiuni executate în afara țării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.

(3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituționalizată pentru o perioadă de 14 zile și obligate să suporte contravaloarea cazării și hrănirii pe perioada carantinei instituționalizate.

(4) Persoanele aflate în carantină instituționalizată la data de 15.05.2020, rămân în carantină în spațiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.

15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acțiunii, măsura carantinării unor clădiri, zone, localități la solicitarea comitetelor județene pentru situații de urgență, pe baza analizelor realizate de către direcțiile de sănătate publică și avizate de către INSP.

(2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgență și care nu au fost revocate se mențin în condițiile alin. 1.

16. Se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat, astfel:

I. La frontiera româno-ungară:

1. Turnu, județul Arad (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);

2. Salonta, județul Bihor – feroviar și rutier (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);

3. Săcuieni, județul Bihor (cu excepția circulației lucrătorilor transfrontalieri);

4. Valea lui Mihai, județul Bihor – feroviar și rutier (cu excepția traficului feroviar de marfă);

5. Carei, județul Satu Mare.

II. La frontiera româno-bulgară:

1. Negru Vodă, județul Constanța;
2. Lipnița, județul Constanța;
3. Dobromir, județul Constanța;
4. Zimnicea, județul Teleorman;
5. Turnu Măgurele, județul Teleorman;
6. Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).

III. La frontiera româno-ucraineană:

1. Sighetu Marmației, județul Maramureș; 2. Isaccea, județul Tulcea.

IV. La frontiera româno-moldoveană:

1. Rădăuți-Prut, județul Botoșani;
2. Oancea, județul Galați.
V. La frontiera româno-sârbă:
1. Porțile de Fier II, județul Mehedinți;
2. Drobeta-Turnu Severin, județul Mehedinți (cu excepția traficului de marfă); 3. Orșova, județul Mehedinți;

4. Moldova Nouă, județul Caraș-Severin;
5. Naidăș, județul Caraș-Severin;
6. Vălcani, județul Timiș;
7. Stamora-Moravița, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă); 8. Lunga, județul Timiș;

9. Foeni, județul Timiș;
10. Jimbolia, județul Timiș – feroviar (cu excepția traficului de marfă).

17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în interiorul localităților, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecției și evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparțin aceleiași familii.

(2) Cu aceeași dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepția locurilor de joacă pentru copii și cu respectarea măsurilor generale de prevenire și protecție.

(3) Se instituie interdicția deplasării persoanelor în afara localității/zonei metropolitane cu următoarele excepții:

a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
c) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

d)deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
e)deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi; f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

g)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;
h) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

i) deplasarea pentru activități recreativ-sportive individuale desfășurate în aer liber (ciclism, drumeție, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit și altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
j) deplasareapentruparticiparealaevenimentefamiliale,cuunnumărlimitatde persoane și respectarea regulilor de distanțare socială;
k) deplasarea pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor, activități care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

(4) La solicitarea instituțiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin (2) se justifică prin declarație pe propria răspundere.

18. (1) Se menține măsura suspendării cursurilor din toate unitățile și instituțiile de învățământ până la finalul anului școlar/universitar.

(2) Se permite desfășurarea, după data de 02.06.2020, a unor activități de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a și a 13-a), precum și pentru organizarea examenelor naționale în condițiile respectării măsurilor de prevenire.

19. Se menține coordonarea operațională a serviciilor de ambulanță de către inspectoratele pentru situații de urgență și a Poliției Locale de către inspectoratele de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum și măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităților/instituțiilor de învățământ referitoare la punerea la dispoziția direcțiilor de sănătate publică, cu excepția perioadei 02- 12.06.2020, precum și în perioada desfășurării examenelor naționale.

20. În situația stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul Apărării Naționale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne cu personal și mijloace pentru:

a) asigurarea pazei şi protecției unor obiective a căror protecție este asigurată de către Jandarmeria Română;

b)transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
c) triaj epidemiologic, asistență medicală.

21. Se menține posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcții esențiale pentru asigurarea funcționării producției, transportului şi distribuției energiei electrice şi gazelor naturale, a activităților de întreținere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalațiilor specifice, precum şi a celorlalte activități de aprovizionare, respectiv extracție, producție şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcționării corespunzătoare Sistemului energetic național, în concordanță cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităților de bază.

 

Hotărârea în forma adoptată de Comitetului Național pentru Stare de Urgență

 

Sursa Foto: G4Media (ședința Comitetului Național pentru Stare de Urgență)

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

29 comentarii

 1. Sper sa termine conferinta pana la ora 0 ca oricum ridicolul e maxim.
  Noua culme a incompetentei = sa te imbraci in galben.

 2. Maine dimineata cel tarziu la orele 5 trebuie sa plec in afara localitatii.
  Ce fac ?

  • Respecta decizia CCR!

  • Mergi liniștit. Nu au ce să îți faca.

  • se păstrează motivele din timpul stării de urgență, și apar și unele noi, pe care nu le-a prezentat însă verbal, a zis că vor apărea în noaptea asta în Monitorul Oficial. Atât au putut și ei.

  • A apărut declarația

 3. Ce au relaxat? Au scos hartiile si atat. Din nou, unii incep munca, iar noi stam si ne uitam la drobul de sare.
  Cadeee. Sau nu. Poate.

  • Se instaureaza dictatura sanitara. Asa, cate putin, cate 30 de zile, la infinit, în timp ce ajungi sa fii tratat ca o vita (desigur, daca nu faci parte dintre privilegiati, care se duc sa-si „administreze” proprietatile din afara localitatii). Vei fi scanat la intrarea în orice cladire si doamne fereste sa te fi batut soarele pe drum, sa faci insolatie, ca nu mai intri. In rest, cuminte acasa, vinde masina, si nu uita: nu raci! Ca altfel te salta.

 4. Penibil,ridicol,neconstitutional. Doar la OUG 13 am văzut un grotesc mai mare.

 5. Buna seara!Ne-au umilit!!!!Sa astepti pana la ora 23.50 ca să afli ce ai voie de la ora 24.01…..Va doresc sa aveti parte de aceasta democratie tuturor celor care ni i-ati pus pe „ăștia „să ne conduca!!!!

  • Cred ca si batranii de 90 de ani isi doresc sa plece din tara asta.

  • Nu înțeleg la ce vă referiți. Cred că au tot spus pe parcursul săptămânii ăsteia ce vom avea voie şi ce nu. Acum doar au comunicat oficial şi restrâns pe subiect. Aşadar, de ce anume mai aveați nevoie să ştiți?

  • Pai nu au venit extraterestrii sa nii aleaga. Noi, toti romanii i-am ales…..

 6. Iata ca in starea de alerta avem mai multe interdictii decat in starea de urgenta! Cel putin asa pare!
  Unde gasim definitia a ceea ce inseamna zona metropolitana? Fiecare localitate urbana are zona metropolitana? Daca da, de unde stie cetateanul care este zona metropolitana aferenta fiecarei localitati urbane?
  Daca locuiesti in zona rurala, ai voie sa mergi pentru procurarea de alimente intr-un oras?

  Cum e cu spitalele? In ce conditii poti merge la un control medical necesar, care nu este o urgenta? Adica poti merge, sau nu?

  O limitare de libertati pe care o declari, dar nu esti in stare sa definesti clar ce e permis si ce nu e permis, reprezinta o dovada de imbecilitate.

 7. La interdicția deplasării în afara localității la exceptii era si insotire copil…
  Ati omis din greseala sau doar putin intentionat?
  In alta ordine de idei.. exceptand anumite lucruri legate de sanatate gen spitale ambulatorii si cabinete stomatologice….. Fix la fel… copy paste…. mai putin declaratia pentru deplasarea in localitate pe care toata lumea oricum o avea….
  Cat priveste accesul in parcuri…. Erau deja deschise o mare parte… I-as invita pe tovarasii care au redactat ideile astea sa mearga in parc cu 2 copii mici si sa le zica ca nu au voie la locul de joaca…. Sau ca este mai bine sa stea cateva luni de vara intre 4 pereti intr-un apartament la bloc…. Probabil considera ca este mai sanatos pentru cei mici statul in casa cu lunile.
  As fi tare curios daca in aceste comisii care decid pentru noi cand si cum sa iesim din casa au adus specialisti din toate domeniile importante, cum ar fi… sociologi, psihologi, doctori si de alte specialitati, economisti care sa puna un pic in balanta exact ce efecte au si izolarea astea cu lunile in privinta sanatatii pe termen lung, cresterile de cazuri de violenta conjugala, depresii, lipsa accesului la sistemul de sanatate pentru cazurile care nu sunt considerate urgente, la efectele pe care or sa le aiba recesiunea, etc. Doar axandu-ne pe virusologi si politisti s-ar putea sa avem mai multe victime decat face covid-ul….

 8. As avea un mesaj pentru idiotii astia, pentru mamicile lor, dar mi-e teama ca nu va fi postat.

 9. Curat Caragiale! Ori sa se revizuiasca, primesc! Dar sa nu se schimbe nimic, ori sa nu se revizuiasca, primesc! Dar sa se schimbe pe ici, pe colo si anume, in punctele esentiale!
  Sa moara Bibi de-mi gasesc cuvintele potrivite pentru a comenta tampenia asta!

 10. Ei vor o tara ca-n China. Ii vom trimite pe toti in China, dar fara noi.

 11. Veste trista pentu cei din zonele rurale: nu mai aveti voie sa mergi la cumparaturi la oras. Ghinion cum ar zice herr

 12. Aceasta este adevărată măsură a statului roman! Nu ma interesează cine guvernează, cine detine frâiele în Sparlament și cine e Președinte.
  Atât știe și atât poate statul asta nesimțit, îmbâcsit, jegos, hoț și mafiot!

 13. parlamentul e de vina , nu se poate aproba asa ceva , de ex in braila , harghita si altele nu mai sunt cazuri de infectie , cu ce au gresit de trebuie sa-i declare militianului pe unde umbla !?Parlamentul are o responsabilitate de care fug ca niste lasi , sa nu uitam asta la alegeri ( daca vor mai fi vreodata )

  • Zi-le că mergi in scop recreativ. Nu au ce să îți faca

  • Pai e ceva de genul : Esti intr-o oaza si , la un moment dat , vrei sa pleci cu masina din teritoriul ei pentru a te plimba vreo cateva sute sau mii de km.La iesirea din oaza,te asteapta niste tipi care s-au tot chinuit vreo 2 luni,cautand si gasind acea oaza.Cand iti vad intentia de plecare,iti spun tipii ca nu se merita sa pleci,pentru ca in afara oazei este furtuna de nisip,canicula si multi scorpioni veninosi.Tu,in independenta ta,ii injuri,si pleci mai departe.
   Drum bun[…] !!!

 14. Baza legala este o lege care nu a intrat in vigoare, nu?

  • Cred ca nu, cred ca baza legala e oug-ul care l-au dat ieri. E unpic pervers cum au jucat-o.

  • Restragerea drepturior fundamentale poate fi facuta doar prin lege. Legea exista, dar intra in vigoare luni. Iar le da de munca celor de la CCR 🙂 .

 15. Important e ca de-acum se poate pierde timpul pe balta la pescuit iar vanatorii pot si ei sa mai impuste cate ceva ! :))

 16. Plictisitu:
  „La loc racoros si plin de verdeata” !

  PS. Unii deja au luat drumul cu ajutorul celor mai tineri care nu stiau prostii ca o sa le regrete pensia !

  • Auuuuu!Asta a durut.Se cheama lipsa de predictibilitate generatoare de plecari nesustenabile :)))))))