G4Media.ro

În București este interzisă organizarea de nunți, botezuri, evenimente, concerte și activități…

sursa foto: Pexels

În București este interzisă organizarea de nunți, botezuri, evenimente, concerte și activități în cinematografe, începând de duminică, conform deciziei Comitetului Municipiului pentru Situaţii de Urgenţă

Organizarea de nunţi, botezuri și evenimente este interzisă începând de duminică, potrivit Hotărârii nr.60/01.10.2021 a Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) adoptată în şedinţa de vineri a acestui for, în contextul creşterii incidenţei COVID-19.

De asemenea, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cinematografe şi instituţii de spectacole şi/sau concerte sunt interzise de duminică.

Anterior, purtătorul de cuvânt al Prefecturii Capitalei, Mariana Stancu-Ţipişcă, a explicat că, întrucât măsurile propuse de CNSU prin hotărârea nr. 76 din 30 septembrie nu îşi produc efecte în afara aprobării lor prin acte normative ale Guvernului iar şedinţa de guvern va fi sâmbătă, pentru constatarea încadrării în limitele incidenţei cumulate în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în HG 932/2021 cu modificările şi completările ulterioare, au fost convocaţi membrii CMBSU pentru vineri pentru a hotărî asupra măsurilor ce urmează a fi adoptate şi termenului de intrare în vigoare a acestora.

Capitala a ajuns vineri la o incidenţă COVID-19 de 7,68 de cazuri la mia de locuitori, după ce joi aceasta a fost de 6,64 şi miercuri, de 6,33.

„Comitetul Municipiului București pentru Situaţii de Urgenţă, întrunit în ședință extraordinară, prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare, a constatat că la nivelul Municipiului București rata de incidență cumulată la 14 zile, în data de 29.09.2021, orele 10.03 era de 6,33/1000 de locuitori, iar în data de 30.09.2021 orele 10.03 de 6,64/1000 de locuitori, fapt pentru care, începând cu data de 03.10.2021, ora 00.00 se dispun următoarele măsuri pentru o perioada de 14 zile, urmând a fi reevaluate în acord cu reglementările legale care vor fi adoptate în materie”.

 • 1.Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive, pot fi desfăşurate numai în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 • 2.În spațiile publice: piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020, emis în temeiul art.13 și al art.71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
 • 3. Se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise sunt permise în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
 • 4. În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor până la capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 • 5. (1) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt interzise. (2) Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise. (3) Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu un număr mai mare de 2.500 de spectatori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 6 (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfăşoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În condiţiile alin. (1), pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al Secretariatului de Stat pentru Culte.
 • 7. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber.
 • 8. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri).
 • 9. Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de participanţi mai mare de 250 de persoane în interior şi mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 10. Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
 • 11.Se interzice organizarea și desfășurarea de mitinguri și demonstrații.
 • 12. In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:

1. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în întervalul orar 20,00-5,00,în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu urmatoarele exceptii:  a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activitatii profesionale si inapoi; b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente; c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;

2. Pentru verificarea motivului deplasarii în interes profesional, prevazut la pct. 1 lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

3. Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la pct. 1 lit. b)-d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil.

4. Declaratia pe propria raspundere, prevazuta la pct. 2. si 3., trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si semnatura.

5. Măsurile instituite, prevăzute la pct.1, nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

6. Măsurile instituite, prevăzute la pct.1, nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

 • 13 .(1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in intervalul orar 5,00-18,00.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane si rutier de marfuri isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara.

 • 14 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este interzisă.

(2) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități.

(3) Măsurile prevăzute la pct. 1 și pct. 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent.

(4) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la pct. 1 și pct. 2 este restricţionată sau închisă se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective.

(5) Operatorii economici prevăzuți la alin.(1) și alin. (2) vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în temeiul art. 71 alin 2 din legea 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber cu excepția celor prevăzute la alin (3), cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin 2 din legea 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

(7) Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.

 • 15. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este interzisă.
 • 16.Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor interioare este interzisă.
 • 17. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este interzisă.
 • 18. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise este interzisă.
 • 19.Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este interzisă.
 • 20. În condițiile art 5 alin (3) lit.f din Legea nr.55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, a târgurilor, bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art 7 alin.(1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.
 • 21 (1) Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei hotărâri au obligația de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secțiunea «Verificare reguli interne» din aplicația mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau informații din certificatul verificat.

(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, organizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

(4) Obligaţia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.

 • 22 Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS CoV-2, în perioada stării de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la procesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfăşoară aceste activităţi.
 • 23. (1) Operatorii de transport de călători vor monitoriza permanent gradul de încărcare a mijloacelor de transport pe care le deservește, în scopul diminuării aglomerației din vehicule și stații, mai ales la orele de vârf.

(2) Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport, după cum urmează:

– accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din față, iar coborârea pe celelalte uși;

– în tramvaie, accesul pasagerilor se va efectua prin ușa din mijloc, iar coborârea pe celelalte uși.

(3) Operatorii de transport de călători vor informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării corecte a măștii de protecție și a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de transport în comun, prin mijloace audio-video și prin afișare în mijloacele de transport în comun.

 • 24. Metrorex SA va informa și îndruma publicul călător prin instalațiile de sonorizare despre situațiile de aglomerare apărute și îl va informa asupra obligativității de a păstra distanțarea fizică și de a purta corect masca de protecție.

Mentionam ca regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr.55/2020. În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul Municipiului București se vor putea institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare.

sursa foto: Pexels

 

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

31 comentarii

 1. ete fleosc, acum nu mai pot face sport. asta chiar nu o accept. sunt vaccinat, am dreptul sa fac sport de unul singur si la distanta. de aia m-am vaccinat. mai revizuiti aberatiile!!

  • Dacă nu ai făcut și doza a treia nu mai ești considerat vaccinat. Ai crezut că îți primești drepturile înapoi prin supunere?

  • Scrie clar ca „”

   5. Măsurile instituite, prevăzute la pct.1, nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic sau a certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19.

  • De ce minti, John?

 2. Naspa de cei care aveau maine nunta programata, sala platita, mancare pregatita…

 3. Cinematografele, cine mai merge la James Bond… Și trebuia sa puneți 100 persoane maxim, sa spargeți congresul USR

 4. Deci la teatru nu aveti voie dar la biserica da, se pot desfasura slujbele si in interior, si in exterior. Oricum, cei care merg la biserica (ortodoxa), nu respecta niciun fel de regula. Cred ca le-au pus gand rau si vor sa scape de ei mai repede, de-asta ii lasa.
  Cei care aveau nuntile programate, pierd banii cheltuiti cu toate pregatirile.
  Ca sa va dati seama ce fel de oameni va conduc. Dar stai, oricum nu conteaza. Cati am fost la vot anul trecut? Asa va place. Coada cozilor, lesinati dupa moaste si condusi de incompetenti.

  • Religia este un drept constituțional, progresistule!

  • Ei de fapt prin aceste restricții vizează interzicerea mitingurile, ca acolo ii doare, știind ce mizerii și nenorociri fac zilnic, de aia vor sa, ți ia și acest exercițiu democratic, aceasta guvernare toxica și anti românească, sa stea ei liniștiți fără presiunea străzii, dar nu le va tine

  • Ursu, exact! Și aici în Occident dacă protestezi schimbările climatice sau pentru Black Lives Matter sau LGBT nu-ți au treaba, chiar îi pun pe polițiști să îngenuncheze. Dar dacă protestezi măsurile de lockdown sau pașapoartele de vaccinare îi pun să te bată.

 5. Nu a fost acum fix o saptamana o paranghelie cu 5000 de persoane la Romexpo? Totusi nu sunt diferente cam mari intr-o saptamana?

 6. Toata Europa e relaxata si revine la normal, noi sosocii bagam carantina. Sa le interzica circulatia de noapte in weekend celor care au refuzat vaccinul, eu nu mai stau in casa.

  Problema nu este ca trebuie salvati doar care nu se vaccineaza, problema este ca ei sa nu ocupe chiar de tot spitalele, ca sa mai raman loc si pentru cei cu probleme

  Dar romanii gandesc tot mai putin si se cred tot mai destepti.

  • O, puișor, tu inca mai crezi in bullshiturile autorităților?
   Trezirea!, ba, ca indiferent cat de oaie docila vei fi si cat de repede te vei executa la ordin, tot la cotet te vor baga. Ba chiar mai repede decat ceilalți, ca sa dai exemplu 😉

  • De unde ai inteles tu asta nu stiu.

   Daca te-ai fi exprimat in limba romana si nu in jargon de cartier poate as fi inteles si ultima fraza.

  • Ai crezut că-ți primești drepturile înapoi dacă te supui? Ți-ai luat țeapă vaxxere!

  • Nu pare ca intelegi prea bine ce citesti, vad ca raspunzi acelasi lucru la toata lumea, sau esti postac.

   Singura teapa pe care mi-am luat-o a fost sa ma nasc in Romania si sa fiu nevoit sa traiesc printre specimene ca tine.

   Ce este acela vaxxer nu stiu, vrei tu sa zici ceva acolo, dar vorbesti pe limba ta. Dar daca tu intelegi totusi ce vrei sa spui, tot e bine; un plus pentru tine, te simti si tu important.

  • Bobo, săracul de tine! :)))

  • Vai ce m-ai jignit.

 7. Bucureștiul mai face parte din lumea aceasta? Peste tot in lume dacă ești vaccinat sau te-ai vindecat de covid ai voie sa faci sport in aer liber sau sali, ai voie la cinema,teatru, muzee, ai voie la evenimente , la restaurant indiferent de incidenta de infectare. La București de ce este diferit de restul lumii?

 8. Dar de ce sa nu fie asa cum era in iulie? Daca toata vara s-a putut, sigur se poate si acum. Sa ramanem consecventi pana crapam toti!

 9. Esențialul este că masurile acestea sunt specifice stării de urgență. Deja mitiguri și proteste nu mai ai voie.
  Cand sosește eșuatul din Germania numai bine va zice că asta este situatie de urgență și Citu n-are grețuri 30 de zile!

 10. Australia’s NSW state premier resigns over corruption probe amid COVID-19 battle

 11. Eu nu înțeleg asta „7. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber.” Care e logica? Poți face activități în interior (workshop, biserică) dar afară nu? WTF?

 12. Degeaba atatea ifose.
  Va prefaceti ca va pasa de populatie.
  Dar pe elevi i-ati sacrificat. Zilnic in mijloacele aglomerate de transport in comun si in sălile de clasa aglomerate.
  Care traieste, traieste. Care nu, va spalati pe msini, ziceti ca a luat de la bunicu, din familie.