G4Media.ro

Cine modelează mințile maghiarilor din România după chipul și asemănarea lui Viktor…

Sursa Foto: Facebook/ Viktor Orban

Cine modelează mințile maghiarilor din România după chipul și asemănarea lui Viktor Orban /  Obiectivul Budapestei: Unirea națiunii maghiare în spațiul mediatic

Spațiul mediatic unitar maghiar în Bazinul Carpatic este un instrument cheie și de maximă eficiență în implementarea Strategiei de Politică Națională a Ungariei de reunificare a națiunii maghiare în Bazinul Carpatic, care poate naște, după cum arată studiile sociologice, o minoritate maghiară din România conservatoare și cu un grad ridicat de intoleranță.

Context

Mass-media de limbă maghiară din România a cunoscut o evoluție dinamică după căderea regimului comunist, cu o serie de particularități caracteristice statutului cetățenilor români aparținând minorității maghiare.

Libertatea presei este mult mai importantă pentru o minoritate națională, având în vedere rolul pe care îl joacă presa liberă în păstrarea, dezvoltarea și exprimarea identității sale etnice. De aici și efortul și insistența comunității maghiare din România, imediat după 1989, de a asigura o presă de limbă maghiară independentă și funcțională.

Acțiuni de suprimare a libertății presei de limbă maghiară din România au existat, există și din păcate vor exista, actorii fiind interni sau statul de rudenie, Ungaria.

Dar care este situația actuală a presei de limbă maghiară din România?

Formatorul de opinie, Kustán Magyari Attila, în analiza sa recentă despre controversa legată de participarea maghiarilor din România la referendumul pentru protecția copilului din Ungaria realizează o scurtă trecere în revistă a ceea ce scrie presa maghiară din România pe acest subiect, o revistă a presei ad-hoc. (Kustán Magyari Attila: ”Adevărații maghiari și lobby-ul bulangiilor”  – în maghiară ”Igaz magyarok és a b*zilobbi” – aici).

Și ce găsim în presa de limbă maghiară din România:

 • portalul www.szekelyhon.ro scoate la iveală uneltirea evreilor comuniști,
 • potrivit ziarul Nyugatin Jelen campania războinică a culorilor curcubeului atacă deja copii de 3-6 ani, în costume de balerini,
 • portalul www.szekelyhirmondo.ro prin ziariștii săi lipsiți de orice pregătire în domeniu afirmă că genul este o ”ideologie”, și că diferența de a fi de o altă orientare sexuală decât hetero, este o ”urâțenie”,
 • pe portalul www.erdely.ma bărbații nasc,
 • în cotidianul www.kronika.ro homosexualii și persoanele de culoare atacă cetatea,
  pe portalul www.erdelyinaplo.ro se dă sentința și se scrie că homosexualitatea este împotriva naturii,
 • în editorialul de pe www.foter.ro (aici) autorul, printre altele politolog cadru didactic la Facultatea de Relații Internaționale și Științe Europene din cadrul Universității Maghiare din Transilvania – SAPIENTIA (realizați cam ce se predă studenților) afirmă că ”valorile europene” sunt din ce în ce o plută în derivă pe care elita europeană o consideră ca o navă de luptă. Întreaga analiză prezintă o Europă decadentă care dorește să impună valori neagreate de unele state membre, în acest caz fiind vorba de protecția drepturilor minorității LGBTQ,
  Csomortányi István președintele Partidului Popular din Transilvania în interviurile sale pe tema necesității și în România a unui proiect de lege a protecției copilului similar celui din Ungaria, respectiv pe tema participării maghiarilor din România la referendumul pe această temă organizat de Ungaria, reia întregul discurs naționalist al fabricii de putere a FIDESZ, vorbim de un lider de partid care a fost sancționat cu amendă contravențională de 5000 de lei de CNCD pentru postarea pe pagina de socializare a unei fotografii în care executa salutul nazist.

Dacă interpretăm în sens larg presa de limbă maghiară în cazul maghiarilor din Transilvania, observăm nenumăratele articole naționaliste apărute în organele de presă din Ungaria, factori de informare a maghiarilor din România. Astfel, recent au fost semnalate 2 articole cu un conținut evident naționalist și revizionist apărute în oficiosul guvernamental ungar Magyar Nemzet, primul articol:

 • într-un text semnat de Attila D. Balázs publicat pe 26 iulie, autorul scrie că speră ca ”cele 300 tone de aur şi 1.600 tone argint vor rămâne în pământul natal” și precizează că rezerva de aur a Ungariei este în acest moment de 94,5 tone. Publicația se mai întreabă și ”de când aparţine Roşia Montana de România?”, și al doilea articol
 • ”Unul din cele mai importante oraşe miniere din vechea Ungarie a devenit un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO”, titrează publicația maghiară, care încheie articolul cu următorul mesaj: ”Să salvăm şi Roşia Montană maghiară!” (pe larg aici)

Și dacă adăugăm și comentariile la articolele publicate online în presa de limbă maghiară din România, realizăm gradul ridicat de naționalism și intoleranță al membrilor comunității maghiare.

Dar cum a ajuns în acest punct presa de limbă maghiară din România?

Odată cu venirea la putere în 2010 al celui de-al doilea a guvern Viktor Orban, politica Ungaria privind maghiarii din afara granițelor cunoaște o schimbare radicală, așezată pe o strategie de reunificare a națiunii maghiare din Bazinul Carpatic (adică, inclusiv teritoriu din România), proces în care mass-media constituie un instrument extrem de important.

Prezenta analiză prezintă liniile directoare și punctele-cheie, rolul jucat de mass-media de limbă maghiară din România în realizarea țintelor strategiei de reunificare a națiunii maghiare în Bazinul Carpatic al Ungariei.

În toamna anului 2011, Parlamentul Ungariei adoptă documentul „Politica națională maghiară – Cadrul strategic al politicii naționale” prin care își propune reunificarea și reconstrucția națiunii maghiare în Bazinul Carpatic, ca un remediu la consecințele suferite de națiunea ungară ca urmare a Tratatului de la Trianon.

Politica națională a Ungariei este cuprinsă în Strategia mai sus amintită într-un cadru sistematic și prevede acțiuni pentru autoritățile publice din Ungaria, respectiv pentru maghiarii din Bazinul Carpatic (din afara Ungariei). Strategia admite că planurile de acțiuni vizează maghiari, cetățeni ai altor state.

Strategia de Politică Națională a Ungaria stabilește domenii de acțiune, cu scopuri precis definite. Un domeniu de acțiune îl constituie mass-media.

Astfel, la pct. 3.2.14 (pag. 48-49)i din Strategie, Ungaria definește rolul și scopul destinat mass-media în realizarea obiectivelor documentului (strategia poate fi accesată aici) Potrivit documentului, mass-media de limbă maghiară are un rol de unificare și informare a maghiarilor, ca atare, Ungaria nu renunță ca acolo unde trăiesc maghiari, să nu funcționeze presă de limbă maghiară.

Scopurile principale stabilite pentru domeniul de acțiune mass-media:

 • crearea unui spațiu mediatic unitar maghiar, fiind extrem de important ca maghiarii să devină consumatori de media de limbă maghiară. Acest scop nu exclude ca informarea maghiarilor despre agenda din societatea majoritară;
 • spațiu mediatic unitar susține gândirea într-o națiune unitară maghiară, având rolul de formare a identității maghiare;
 • mass-media are un rol de mobilizare, această funcție trebuie să se utilizeze în mod înțelept în problemele maghiarimii;
 • se impune cartografierea instrumentelor mass-media cele mai eficiente în rândul maghiarilor din Bazinul Carpatic, respectiv evaluarea permanentă a obiceiurilor de consum media a maghiarilor din afara Ungariei;
 • se propune utilizarea tuturor canalelor mass-media, cu un accent pe cele moderne, internet;
 • constituie o prioritate sprijinul presei pentru copii și tineri.
  asigurarea accesului maghiarilor la mass-media din Ungaria, în special a canalelor televiziunii publice.

Ungaria acționează pe toate planurile pentru crearea spațiului mediatic maghiar unitar în Bazinul Carpatic:
integrează din punct de vedere mediatic maghiarii din afara Ungariei, trasând sarcini televiziunii publice ungare, radioului public ungare și agenției de presă de stat ungare de a integra în activitatea lor zilnică știrile privitoare la maghiarii din afara Ungariei, astfel încât aceștia să devină parte integrantă a națiunii maghiare și din punctul de vedere al comunicării. În acest sens, au crescut semnificativ știrile despre maghiarii din Bazinul Carpatic. Întreaga comunicare a mass-media de stat din Ungaria este concepută prin prisma unirii națiunii maghiare (despre unirea maghiarilor în spațiul media – aici) ;

 • dezvoltă infrastructură mediatică, o rețea de studiouri ale televiziunii publice ungare în întregul Bazin Carpatic, cu dotări moderne;
 • dezvoltă resursa umană, training pentru jurnaliștii din Ungaria cu scopul de ai învăța cum să integreze mediatic maghiarii din Bazinul Carpatic;
 • a creat și dezvoltat o rețea de corespondenți în Bazinul Carpatic, în special în România, inclusiv în București;
  jurnaliștii, managerii de presă sunt pregătiți, îndoctrinați cu elementele Strategiei, respectiv cu interesele FIDESZ;
 • achiziționarea agresivă a diferitelor organe de media privata: presă scrisă și online, radio și televiziuni locale;
  crearea unui monopol asupra mass-mediei de limbă maghiară din România.

În paralel cu acțiunile Ungariei, mass-media de limbă maghiară din România a cunoscut o serie de schimbări cu efecte negative. Mass-media de limbă maghiară s-a confruntat și se confruntă cu aceleași probleme ca cea de limbă română: libertatea și finanțarea.

Lipsa finanțării mass-media de limbă maghiară din România a condus la în primă fază la retragerea din București a presei și jurnaliștilor de limbă maghiară, primul pas a fost mutarea cotidianului național Magyar Szo (ulterior Uj Magyar Szo) din print în online și de la București la Cluj Napoca. Adică o retragere, un pas spre izolare regională.

Lipsa de finanțare a condus retragerea jurnaliștilor de limbă maghiară din București, tot către Transilvania.

Pe acest fond, Ungaria a investit în instrumente mass-media de limbă maghiară din România, achiziționând în mod indirect presă scrisă / online și radio. Cele care nu sunt în proprietatea indirectă a Ungariei, depind financiar de Ungaria.

Pe lângă instrumentul financiar, Ungaria exercită presiuni asupra acelei părți a mass-media maghiară din România, care este în proprietatea maghiarilor cu o conexiune politică legată de UDMR.

Astfel, avem un grad foarte ridicat de cenzură a presei de limbă maghiară din România. În aceste condiții, mass-media de limbă maghiară din România nu-și îndeplinește rolul democratic, cu efecte negative asupra pluralismului în rândul comunității maghiare din România.

Ungaria creează o mass-medie maghiară în România după chipul și asemănarea mass-media din Ungaria, controlată de către FIDESZ.

România asistă la crearea spațiului unitar media maghiară în Bazinul Carpatic (adică și în România), nerecunoscând importanța mass-media de limbă maghiară în integrarea comunității maghiare în societatea românească.

De unde provine această eroare de abordare a României?

În perioada regimului comunist, în crearea și consolidarea statului național unitar român, România a destructurat mass-media de limbă maghiară, în procesul de asimilare a minorității maghiare.

După căderea regimului comunist, minoritatea maghiară din România a început să-și reconstruiască presa în limba maternă, fără a avea un partener în autoritățile române, care la presiuni interne și externe au reluat emisiuni în limba maghiară la posturile naționale de televiziune și radio.

România și-a păstrat strategia de limitare a mass-media de limbă maghiară, apreciind că o dezvoltare a acesteia poate fi o sursă de vulnerabilitate la adresa statului român.

Pe acest fond a intervenit Strategia de politică națională a Ungariei, pe un vid creat de piața concurențială, în care comunitatea maghiară din România nu a reușit să-și întrețină singură mass-media, iar România nu și-a creat în mod direct sau indirect propriile instrumente mass-media de limbă maghiară, apreciind, în mod eronat, că dacă limitează în mod indirect existența unei prese de limbă maghiară, previne apariția de vulnerabilități la adresa securității naționale.

România finanțează în mod direct, doar următoarele instrumente de mass-media în limba maghiară: emisiunile în limba maghiară ale postului de televiziune publică, studiourile de limbă maghiară ale postului public de televiziune din Târgu Mureș și Cluj Napoca, studiourile de radio în limba maghiară din Târgu Mureș, Cluj Napoca și București.

Aceste entități de mass-media au și jurnaliști independenți, care au curajul să informeze în mod corect publicul cu privire la subiectele de pe agenda publică. Sunt jurnaliști formați în perioada lui Marko Bela, care a recunoscut importanța presei libere de limbă maghiară.

Toții acești jurnaliști sunt supuși unor hărțuiri și atacuri concertate venite din partea radicalilor maghiari sau chiar a formatorilor de opinie ale mass-media FIDESZ. Hărțuirea lor este puternică mai ales în spațiul online. De altfel această hărțuire este prezentă și față de orice jurnalist sau formator de opinie are se exprimă contrar liniilor ideologice a FIDESZ sau UDMR.

În presa scrisă (print sau online) de limbă maghiară, România nu deține direct sau indirect vreo influență pe niciun instrument.

Obiceiurile de consum mass-media a maghiarilor din România

Ca orice strategie, eficiența ei depinde de implementare și de măsurarea efectelor măsurilor adoptate. Ungaria realizează evaluări periodice, cu privire la rezultatele implementării strategiei, colectează date de orice natură, realizează studii sociologice, inclusiv în privința obiceiurilor de consum media a maghiarilor din România (în anexă – 3 studii sociologice – 2019 primăvara, 2017 și 2015). Există studii sociologice cu privire la consumul mass-media de limbă maghiară din România, anuale.

Astfel, pe un sondaj de opinie realizat la între 9-24 martie 2019, în 16 județe din Transilvania, pe 1198 de persoane (peste 18 ani), cu o marjă de eroare ±2,9%-, au rezultat următoarele date:

Notă explicativă:

 • doar televiziunea RTL Klub este independentă, o entitate similară PRO TV,
 • M1 este postul național de stat care difuzează doar știri,
 • Erdely TV – post din România înființat și controlat de liderii UDMR,
 • TVR – emisiunea în limba maghiară are doar 18,8% procente de audiență.

Notă explicativă:

 • transindex.ro este singurul portal din România considerat independent politic,
 • index.hu la data realizării sondajului era cel mai mare portal de știri independent din Ungaria, între timp a fost achiziționat de grupul apropiat FIDESZ, ca reacție, peste 100 de jurnaliști, întreaga echipă redacțională, au demisionat, o parte din ei înființând ulterior portalul www.telex.hu.

Măsurătorile arată un comportament extrem de îngrijorător cu privire la obiceiurile de consum a maghiarilor din România. Postul public de televiziune ungar, Duna TV și cel privat RTL Klub au o rată de vizionare cu peste 30% (76,3) raportat la primul post de televiziune român Pro TV (42,3%) iar primul post de televiziune român cel mai vizionat are o rată de doar 23%.

Mult mai îngrijorătoare sunt cotele de încredere ale maghiarilor în informațiile transmise în de posturile românești, procentele fiind la jumătatea celor de încredere în posturile ungare: 63% încredere în televiziunile din Ungaria și doar 36% în cele din România.

La nivelul presei online, doar portalul www.transindex.ro are un grad rezonabil de independență editorială, www.maszol.ro este controlat în totalitate de liderii UDMR.

Politica editorială a mass-media de limbă maghiară din România, controlată direct sau indirect de FIDESZ urmărește formarea identității maghiare unitare în Bazinul Carpatic, este aservită intereselor politice și geostrategice ale Ungariei în regiune.

În ce privește transparența finanțării acestei structuri de mass-media a Budapestei, o analiză în acest sens au realizat cei de la portalul maghiar de investigații din România www.atlatszo.ro. Astfel, se arată în investigația celor de la atlatszo.ro următoarele:

”în trei ani și jumătate, până la sfârșitul lunii iunie 2021, Asociația pentru Spațiul Media Transilvan a primit de la guvernul maghiar granturi de 7,45 miliarde de forinți (la cursul de schimb actual 20 milioane euro). Datorită acestor fonduri, în câțiva ani asociația, până atunci necunoscută, a devenit, de departe, cel mai mare trust media din presa maghiară din Transilvania, cu un portofoliu atât de extins, încât e mai ușor să enumerăm organizațiile media care nu fac parte din aceasta.

Nu e ușor ne alcătuim o imagine despre mărimea acestei sume. În comparație, suma anuală acordată de guvernul român minorității maghiare – sumă care este de facto bugetul UDMR-ului – este tot 5-6 milioane de euro, adică se compară cu granturile primite anual de această asociație.

Dacă ne uităm la bilanțul pe anul 2020, asociația a avut venituri de 18,2 milioane de lei (3,6 milioane EUR). Asemenea venituri au doar marii jucători pe piața media din România, piață care este mult mai mare decât cea a comunității maghiare.” (vezi pentru întregul articol aici)

Practic vorbim de un trust de presă, probabil printre cele mai mari din România.

Concluzii

În implementarea Strategiei Politicii Naționale Maghiare, Ungaria urmărește reunificarea națiunii maghiare în Bazinul Carpatic, stabilind arii de acțiune în acest sens. Un domeniu de acțiune privește mass-media de limba maghiară, care este perceput ca un instrument de formare a identității maghiare, într-o națiune unitară maghiară. În acest sens s-a dezvoltat conceptul de creare a unui spațiu mediatic unitar maghiar în Bazinul Carpatic, prin care se realizează unirea națiunii maghiare în spațiul mediatic.

Ungaria realizează acest deziderat prin:

 • integrarea nevoilor de comunicare a maghiarilor din Bazinul Carpatic în cultura organizațională și comunicațională a tuturor instituțiilor media publice din Ungaria,
 • crearea și consolidarea infrastructurii mass-media în Bazinul Carpatic,
 • crearea și consolidarea resursei umane din mass-media în Bazinul Carpatic,
 • evaluarea periodică a măsurilor din mass-media de limbă maghiară din România,
 • măsurarea periodică a efectelor, a obiceiurilor de consum media a maghiarilor din România, a opiniilor acestora. Ungaria realizează o colectare de date despre maghiarii din România în mod programat și strategic.

În tot acest context, Ungaria obține un control direct sau indirect asupra politicii editoriale a mass-media de limbă maghiară din România. Ungaria influențează, formează mentalitatea, opinia maghiarilor din România, aspect ușor de măsurat în sondaje de opinie.

Rezultatul: o minoritate națională maghiară din România formată după chipul și asemănarea ideologiei lui Viktor Orban.

Potrivit sondajului național – Barometrul opiniei publice – iulie 2021 realizat de Avangarde (aici) electoratul UDMR este pe de parte cel mai conservator din România, rezultat îndelung omagiat în presa maghiară din Transilvania.

În cercetarea sociologică multi state denumită European Values Study – Maghiarii din Transilvania pe harta valorilor europene – realizat de Institutul de studii a minorităților naționale din Cluj Napoca și prezentat în primăvara anului 2021, s-au măsurat simultan în mai multe state valori față de:

 • încrederea în alte persoane,
 • xenofobie, rasism,
 • religiozitate,
 • familie și roluri de gen/sex,
 • protecția mediului,
 • valori politice.

Astfel, maghiarii din România nu ar dori să aibă ca vecini:

 • migranți – 54%, pe când în cazul românilor procentul este 33%, iar a maghiarilor din Ungaria de 47%,
 • romi – 52%, pe când în cazul românilor procentul este 48%, iar a maghiarilor din Ungaria de 45%,
 • musulmani – 42%, pe când în cazul românilor procentul este 33%, iar a maghiarilor din Ungaria de 38%,
  persoane de altă rasă – 38%, pe când în cazul românilor procentul este 22%, iar a maghiarilor din Ungaria de 28%.

La întrebarea cum considerați că sunt efectele migrației asupra dezvoltării statului în care trăiți? Maghiarii din România au răspuns următoarele:

 • 59% foarte proaste și proaste,
 • pe când în cazul românilor procentul este 21%, iar a maghiarilor din Ungaria de 51%.

Mass-media de limbă maghiară din România scapă de sub reglementările legilor din România, pentru simplul fapt că nimeni nu sesizează discursul de ură având în vedere lipsa resurselor pentru monitorizare și traducerea a textelor publicate și, desigur, a comentariilor cititorilor la articolele de presă.

Televiziunile din Ungaria emit fără restricții în România, ceea ce este bine, doar că sunt în afara oricărui control de legalitate în privința eticii și a conținutului emisiunilor, CNA România neavând instrumente în acest sens, iar organismul de reglementare din Budapesta nu contează.

Efectele acestei mașinării mass-media, o extensie în Transilvania a ”fabricii de putere” a FIDESZ de la Budapesta este una de radicalizare a comunității maghiare din România, care este cea mai conservatoare comunitate din România, chiar mai conservatoare decât maghiarii din Ungaria.

UDMR sub președinția lui Kelemen Hunor s-a adaptat foarte repede acestor realități, devenind prizonierul puterii mediatice a FIDESZ în Transilvania. Spațiul de mișcare a UDMR este aproape inexistent pe acest plan, formațiunea lui Kelemen este beneficiara mașinăriei mediatice a FIDESZ în rândul maghiarilor din Transilvania, majoritatea liderilor UDMR fiind de acord tacit cu valorile iliberale ale lui Viktor Orban.

Situația naște momente de ipocrizie, cum este și cel al îndemnului UDMR ca maghiarii din Transilvania să participe la referendumul organizat de Ungaria privind protecția copilului. O simplă întrebare: de ce să votez eu ca maghiar din România la un referendum pentru protecția copilului din Ungaria, atâta timp cât copilul meu învață și trăiește în România?

Dar până să ajungem la un răspuns la această întrebare, nu putem să trecem cu vedere marea manipulare pe acest subiect, a rațiunii pur electorale prin orientarea urii asupra unui grup minoritar, doar pentru a se menține la putere. Noi maghiarii din România ar trebui să înțelegem mai bine aceste tehnici de manipulare, pentru că am trecut prin ele ca victime.

Viktor Orban în politica sa de reunificare a națiunii maghiare în Bazinul Carpatic a vizat cucerirea ”sufletelor” maghiarilor din Transilvania, practic a tras preșul de sub liderii UDMR dar și de sub statul român în relația sa cu minoritatea maghiară.

Mulți vor spune că Viktor Orban urmărește scopuri electorale, dar acest motiv este unul minor, secundar. Liderul FIDESZ urmărește controlul, puterea asupra comunității maghiare din România. Voturile maghiarilor din Transilvania la alegerile parlamentare din Ungaria pot aduce maxim 2 sau 3 mandate. Având în vedere competiția electorală acerbă din Ungaria, în care puterea și opoziția se află cap la cap în, aceste mandate pot fi decisive în păstrarea puterii de către Viktor Orban.

Statul român deocamdată doar asistă la exprimarea acestui spațiu mediatic maghiar unitar din România, renunțând la finanțarea și susținerea presei de limbă maghiară, după 1989, a pierdut un instrument de dialog și influență benefică asupra comunității maghiare din România. Ce utilă ar fi fost acum o televiziune de stat în limba maghiară cu emisie 24 de ore din 24?

Deși, convențiile internaționale recunosc dreptul unei minorități naționale de a avea acces la mass-media din statul de rudenie și dreptul statului de rudenie de a finanța mass-media a minorității naționale din afara granițelor, în relația dintre România și Ungaria asistăm la un dezechilibru major în acest sens. Ungaria a depășit cu mult limitele din cadrul drepturilor prevăzute pentru statul de rudenie în relația cu minoritatea sa dintr-un stat vecin. Ungaria a rescris canoanele dreptului internațional public în acest domeniu.

Unirea tuturor maghiarilor din Bazinul Carpatic este dezideratul prin care Ungaria lui Viktor Orban dorește să corecteze efectele istorice ale Tratatului de la Trianon. Suntem în prezența unui revizionism atipic, hibrid, în care Ungaria recunoaște inviolabilitatea granițelor stabilite prin tratatele internaționale, dar le subminează prin strategia de politică națională, creând o lume maghiară în Bazinul Carpatic, adică și în România, prin conectarea pe toate planurile a minorității maghiare din Româna la marea națiune maghiară, cu centrul la Budapesta.

Sursa Foto: Facebook/ Viktor Orban

 

 

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

95 comentarii

 1. Nu pot citi articolul..m-am oprit la introducere…ca banuiesc ca ma asteapta ….niste urari de bine.

  Ma oftic oleac ca nu stiu maghiara, pun pariu ca sunt de 1000 de ori mai putin nocive decat posturile tv romanesti maintream. La posturile romanesti nu ma mai uit de ceva vreme.
  Am vazut pe net posturi unguresti, poloneze, slovene…nu inteleg limbile dar e altceva…nu e cu cearta sau cu hahaiala nu e spre diviziune sau conflict, dar spre constructie.
  La noi in tara cred ca ruleaza un experiment dupa lovilutia de stat , una din arme fiind tell_a_vision.

  • Daca nu e pilula cu Rusia, e cu Ungaria. Daca nu e cu astea 2, e cu AUR.

  • Nu se va face nimic, să nu scârţâie coaliţia Cîţu. La J.O., de două ori mai mică, Ungaria are deocamdată 7 medalii de aur, 6 de argint, 7 de bronz, locul 12, faţă de România (locul 45 între Belarus şi Venezuela), dar PNL e determinat să se preocupe nu de sport şi tineret, ci doar de miniştrii USR PLUS, îndeosebi de Drulă, a cărui demitere ar da bine la Congres!

  • Dap, obiectivul Rusiei, dezbinarea UE. Pe teme false in presă. Departamentul lor de contrainformații militare are de lucru la greu.

 2. Sper din toată inima că nu ești unguroaica, în ciuda numelui…..pentru că dacă ești, légy átkozott!

 3. Interesant articol, de ce ar vota un maghiar din Ardeal la un referendum din Ungaria? Pai ca-i cetatean maghiar si nu traieste in Romania ci in Ungaria ocupata temporar de romani. De gîndit, o localitate locuita în mare majoritate de maghiari cu marea majoritate avînd cetatenia maghiara ce este? Romania? Ungaria ocupata? Noi stim ce este.

  • Iti dai seama, daca ar ajunge Transilvania pe mana Ungarie, ce rasism si lipsa de drepturi ar fi impotriva majoritatii romanesti? Eu zic ca e bine asa cum e acum.

  • Spațiul nativ al ungurilor e în Altaï Mountains. În orice alt loc sunt ocupanți ilegali. Un soi de țigani mai cruzi.

  • cunosc aceasta mentalitate a voastra,o aveti de sute de ani.Am vazut si manipularea pentru prostii de romani cu pasaport unguresc.Scopul:suntem majoritari in Ardeal.Ai mult tupeu.

  • Conflictele maghiari – români nu există în zonele de vest ale țării. Ambii îi disprețuiesc pe mitici și recunosc că le-ar fi mai bine fara ei. Așa că politicienii de la București își dau mâna cu cei de la Budapesta când e vorba să întrețină un fals conflict

  • Pal, prietene, exact pe genul asta de comportament, mentalitate, atitudini, plin de ura viscerala fata de ceilalti si de fumuri de superioritate, ati pierdut Ungaria mare. Din punctul meu de vedere nu-i nici o problema cu comportamentul vostru. Tineti-o tot asa si veti deveni din ce in ce mai mici si mai nerelevanti. Imi pare sincer rau pentru maghiarii rationali care realizeaza ca traim totusi in 2021 si nu in 1867

  • @😁
   !!! am spus eu in comentariul meu, un singur cuvant de rau despre cetatenii romani de etnie maghiara? N as face asa ceva , in ruptul capului( cu exceptia liderilor udmr. A spune ca iubesc/respect pe k hunor sau pe cioma botond, este peste puterile mele). Am spus ca oamenii au fost de treaba, am incercat impreuna sa ne intelegem dar nu a fost posibil. Ne am despartit salutandu ne reciproc cu mana.

 4. “Unirea tuturor maghiarilor din Bazinul Carpatic este dezideratul prin care Ungaria lui Viktor Orban dorește să corecteze efectele istorice ale Tratatului de la Trianon. Suntem în prezența unui revizionism atipic, hibrid, în care Ungaria recunoaște inviolabilitatea granițelor stabilite prin tratatele internaționale, dar le subminează prin strategia de politică națională, creând o lume maghiară în Bazinul Carpatic, adică și în România, prin conectarea pe toate planurile a minorității maghiare din Româna la marea națiune maghiară, cu centrul la Budapesta.”

  Victor Orban a fost ajutat si de catre politicienii care au condus Romania in ultimii 30 ani.

  1. Astfel Budapesta a fost conectata cu Transilvania prin autostrazile construite de catre statul roman (Nadlac-Sibiu , Sibiu -Cluj si Oradea -Tg Mures).
  Nu s-a reusit conectarea Transilvaniei cu Bucurestiul si cu Moldova in 30 ani. Pentru un ardelean este mult mai simplu sa ajunga la Budapesta decat la Bucuresti. Acest lucru favorizeaza colaborarea economica a Transilvaniei cu Ungaria in fata colaborarii cu celelalte 2 provincii romanesti.

  2. Taranii ardeleni care isi declara apartenenta la natiunea maghiara, fie si numai printr-un stramos indepartat sunt prinsi in programe de sprijin cu fonduri UE care provin din Ungaria.
  Astfel acestia pot sa cumpere pamant, utilaje etc prin formalitati foarte simple. Victor Orban a simplificat procedurile in timp ce procedurile romane sunt birocratice si greoaie.

  Prin urmare preocuparea maghiarilor a fost indreptata nu doar spre crearea unui spatiu mediatic comun ci si a unui spatiu economic comun cu Transilvania, actiune favorizata de indiferenta politicienilor de la Bucuresti.

  Cand nu vom mai sta

  • Vorbesti prostii !: ,,1. Astfel Budapesta a fost conectata cu Transilvania prin autostrazile construite de catre statul roman (Nadlac-Sibiu , Sibiu -Cluj si Oradea -Tg Mures).
   Nu s-a reusit conectarea Transilvaniei cu Bucurestiul si cu Moldova in 30 ani. ”
   Zici: ,,nu s-a reusit”. Care este o minciuna !!!!!!
   In realitate: NU S-A VRUT !!!!!!!!!
   De fapt Victor Ponta, (4 ani Prim Ministru), si Dragnea au facut tot ce au putut (cat mai pe ascuns) ca sa nu se faca auto-strada Pitesti-Sibiu !
   Sa ne aducem aminte cand ,,se da in spectacol” Premierul Victor Ponta cu Auto-strada Comarnic -Brasov (pe la Comarnic are Ponta niste rude cu proprietati imobiliare carora le-ar fi crescut pretul). Iar 4 ani de zile Premierul Ponta cu Autostrada Pitesti- Sibiu n-a miscat absolut nimic !.
   Pe timpul sovieticului Dragnea (Grindeanu, Tudose , Dancila) ce sa mai vorbim ?
   Sovieticul Dragena avea tot interesul in sovietizarea Romaniei (Moldova, Tara Romaneasca ) si aservire catre Sovietia lui Putin !. Deci pentru Dragnea o legatura cu Occidentul : Auto-strada Pitesti-Sibiu era ca ,,sarea- n ochi” !.
   Tu faci aluzii ca niste ,,politiceni romani” au blocat ,,auto-strazile peste munti”: Pitesti- Sibiu si Moldova -Targu Mures.
   Cand in realitate Victor Ponta si Dragnea nu au parinti romani ci iudei si albanezi (in cazul lui Ponta) si sovietici in cazul lui Dragnea si Dancila. Din tot grupul asta doar Premierul Tudose are ambii parinti romani (dar care Premier Tudose s-a subordonat ,,la Infrastuctura” complet lui Dragnea). Grindeanu este sarb dupa tata (adica pro-sovietic) si roman doar dupa mama.

  • Nu s-a vrut ,nu s-a putut , ce ramane de facut ?

  • Dupa cum bine observati textul ne arata o dorinta a unui efemer conducator al Ungariei , care in primava anului viitor pierde puterea, ce tine de conectarea maghiarilor ce traiesc ca si cetateni romani supusi legislatiei romanesti in HARCOV(mai mult sau ma putin ) .Apartenenta la UE a transformat in mod radical toate pretentiile teritoriale(indiferent cine erau pretendentii si unde locuiau ) ce ar fi putut aparea in decursul istoriei .Drepturile ce tin de propietate au fost refacute mai peste tot nu numai in Transilvania ,asta este normalitatea indiferent unde in Europa ca dealtfel si accesul la a cumpara case , terenuri etc .Noi romanii facem asta mai peste tot in UE.Ceea ce face Orban (cel rau )in plus fata de toti cetatenii Europei este doar la nivel de discurs politic afirmat in media , in retelele TV , in vederea ramanerii la putere .Din pacate (doar pentru el ) Polonia deja isi schimba discursul politic , in America Trump a pierdut puterea , in Israel Bibi a pierdut si el (poate intelegeti de ce si cum s-a facut asta ) .Cineva a crezut ca este deasupra lumii si a crezut ca batrina Europa se va resemna . Orban de Ungaria Incearca si cartea LGTB (cu toate ca in Romania Dragnea a pierdut masiv in referendumul cu pricina ), incerca si cartea nationalista, cu toate ca 75 la suta dintre cetatenii maghiari sunt favorabili UE ,incerca si pozitionarea fata de o ramura a partidului republican ramasa fidela lui Trump , incearca sa forteze , in dauna UE si costurile relatiei cu Rusia si China .Partenerii lui sunt insa de domeniul trecutului asa cum din primavara se va intimpla si in Ungaria momen in care Orban pierde alegerile in fata unei coalitii de dreapta deja identificata ca majoritara . Nicaieri un partid populisto- nationalist nu poate depasi singur 50 de procente intentie de vot . Cehul a fost atacat cu oua , polonezul isi schimba discursul , singur ramas in priza ramane Orban de Ungaria .Cine mai crede ca atitudinile politice de pina acum vor fi la infinit suportate de cei care iti dau banii sa te dezvolti se inseala amarnic . E jale mare fratilor in lume , dar asta vedeti si singuri .Credeti ca e de joaca sau ca Biden si UE mai au vreme de povesti unguresti ?Sa ii facem cu mina de departe lui Orban cel rau si sa intimpinam cu bratele deschise pe noul sef de stat maghiar probabil actualul primar budapestean .

 5. “Unirea tuturor maghiarilor din Bazinul Carpatic este dezideratul prin care Ungaria lui Viktor Orban dorește să corecteze efectele istorice ale Tratatului de la Trianon. Suntem în prezența unui revizionism atipic, hibrid, în care Ungaria recunoaște inviolabilitatea granițelor stabilite prin tratatele internaționale, dar le subminează prin strategia de politică națională, creând o lume maghiară în Bazinul Carpatic, adică și în România, prin conectarea pe toate planurile a minorității maghiare din Româna la marea națiune maghiară, cu centrul la Budapesta.”

  Victor Orban a fost ajutat si de catre politicienii care au condus Romania in ultimii 30 ani.

  1. Astfel Budapesta a fost conectata cu Transilvania prin autostrazile construite de catre statul roman (Nadlac-Sibiu , Sibiu -Cluj si Oradea -Tg Mures).
  Nu s-a reusit conectarea Transilvaniei cu Bucurestiul si cu Moldova in 30 ani. Pentru un ardelean este mult mai simplu sa ajunga la Budapesta decat la Bucuresti. Acest lucru favorizeaza colaborarea economica a Transilvaniei cu Ungaria in fata colaborarii cu celelalte 2 provincii romanesti.

  2. Taranii ardeleni care isi declara apartenenta la natiunea maghiara, fie si numai printr-un stramos indepartat sunt prinsi in programe de sprijin cu fonduri UE care provin din Ungaria.
  Astfel acestia pot sa cumpere pamant, utilaje etc prin formalitati foarte simple. Victor Orban a simplificat procedurile in timp ce procedurile romane sunt birocratice si greoaie.

  Prin urmare preocuparea maghiarilor a fost indreptata nu doar spre crearea unui spatiu mediatic comun ci si a unui spatiu economic comun cu Transilvania, actiune favorizata de indiferenta politicienilor de la Bucuresti.

  Simplist spus cand romanii ardeleni si neardeleni nu vor mai sta 3-4 ore sa traverseze Carpatii putem vorbi de intensificarea relatiilor economice intre provinciile istorice.

  • @biggus dickus
   Corect ce spui. Observatiile tale se adauga la greselile politicienilor romani sesizate de catre mine.
   Romania ar trebui sa iasa din utopia UE. In UE fiecare natiune isi urmareste in continuare cu multa ipocrizie interesele nationale numai romanii sunt naivi si continua sa creada ca toate statele din UE sunt “prietenele noastre”.
   Ce am spus mai sus nu este un indemn la iesirea din UE ci mai degraba la adoptarea unei pozitii ceva mai “egoiste”, mai indreptate spre interesele noastre nationale.

 6. Eva, te felicit ptr articol. Intelegem inca odata cat de indolenti sunt politicienii romani, inclusiv presedintele, ptr ca accepta jocul perfid al udmr, filiala romneasc a fidesz, mana dreapta a lui v orban. Eu mi as dori un referendum ptr scoaterea udmr din parlamentul Romaniei( udmr nefiind partud politic). Fiecarecetatean roman de etnie maghiara are dreptul constitutional sa faca politica liberala, socialdemocrata, socialista, etc…nu are ce cauta un partid etnic in parlamentcu atatmai multcu cat avem deja si un partid al minoritatilor.

  • Esti cam prost si asta elegant spus.

  • @ Ricu
   Ceea ce propuneti se aplica intr-o societate ideala. Exista si un partid al danezilor in Germania, care intotdeauna face jocurile exact ca UDMR-ul in landul Schleswig-Holstein.

   Faptul ca statul roman a realizat autostrazile care conecteaza Transilvania de Budapesta ( Tg Mures – Oradea , Sibiu-Cluj si Sibiu-Nadlac) a fost hotarat de catre politicieni romani, nu de UDMR.
   Contribuim cat putem la politica lui V Orban prin prostia noastra.
   De ce nu a fost conectata Transilvania mai intai la Bucuresti si la Moldova ?
   De ce romanii ardeleni trebuie sa stea 3-4 ore ca sa treaca Carpatii pentru a colabora cu ceilalti romani ?
   A facut asta UDMR-ul ?

  • @😁 trei observatii:
   1. Autostrada Sibiu – Nadlac, deserveste mai degraba sudul tarii (inclusiv Bucuresti) decat Transilvania. Pentru Transilvaneni e mai convenabila ruta Tg.-Mures – Cluj – Oradea chiar si pe E60 decat ruta Cluj-Nadlac pe autostrada.
   2. Prin iesirea pe autostrada la Nadlac a fost conectata romania la restul UE in primul rand. Faptul ca drumul trece prin Ungaria e un fapt incidental, fiind vecinul cel mai apropiat pentru a ajunge in vestul UE. Se poate masuara cati romani au destinatia Ungaria si cati doar o tranziteaza.
   3. Coridorul Tg-Mures – Oradea este in staza de ani si ani de zile, nefiind nici macar pe sfert terminat si mai mult de o treime nedat in constructie. Proiectul coridorului A3 a fost sabotat in mod sustinut de-a lungul anilor fiind incetinit in mod intentionat de politicienii perindati la putere. Daca ne uitam insa la ruta Cluj-Napoca – Bucuresti, vedem ca deja se circula pe 60% din traseu pe autostrada si abia 15% nu este inca dat in constructie. (sursa 130km.ro ). Sunt de acord ca Moldova a ramas izolata, dar asta nu are nimic de-a face cu articolul de fata.

  • @Ion Pop
   Aurostrada Nadlac Sibiu nu coneceaza in prezent Bucurestiul la UE decat pe hartie . Va conecta Bucurestiu cand se va termina tronsonul Sibiu – Pitesti.
   Poti ajunge mai repede de la Sibiu( sau din alta parte din Transilvania) in Ungaria decat de la Sibiu la Bucuresti indiferent ca vei merge pe Valea Oltului sau pe Valea Prahovei.

   De asemenea de la Tg Mures ajungi mai repede la Budapesta decat la Bucuresti pe autostrada Tg Mures Oradea.

   Legatura cu articolul de fata este ca Ungaria nu cauta sa uneasca ungurii intr-o comunitate mediatica ci intr-o comunitate economica.

   Totusi ai dreptate sa nu mai insist pe acest aspect. Cred ca cei care au vrut sa inteleaga au inteles ce am vrut sa spun.

  • Ca răspuns la finalul comm pop, încerci „decât” să ți-o scuturi pacilea!
   Pe lângă faptul că habar n-ai de legăturile de ” autostrăzi”! Plus cu ” economic”, ești la gara!
   Subiectul era cu totul altul, așa că nu mai trola aiurea!!!

 7. Creștinați cu parul sufletele ungurilor sunt pline de ură. Când controlau Ardealul, urau. Când nu-l mai controlează, urăsc. Modul inuman cum s-au purtat cu nativii dovedește o natură non-umană. Creștinismul nu a coborât în inimile lor. A rămas un exercițiu zilnic, un ritual, de întărire psihică.
  Zicea un oficial maghiar că ” ….atunci când Roata Istoriei se va întoarce…” atunci e posibil ca Hungària să dispară că stat sau va fi ocupată de armatele vecinilor pentru 1000 de ani.

  Transilvania a revenit stăpânilor ei de drept, nativilor, majoritarilor, creștinaților cu inima.

  Această brută nebună, acest dictator de rit nou numit Orbàn Viktor va face mult rău maghiarilor din România. Autorul articolului vorbește de „…. în care noi am fost victime”.
  Puterea, creștinismul , civilizația, sufletul unui OM e dovedit de cum tratezi pe cei mai slabi, pe minoritari, pe cei loviți de soartă. A-i oprima pe aceștia dovedește frici care se vor adeveri pentru că ele lucrează inconștient.
  Poate că noua generație de maghiari, și de români, vor găsi căi mai umane de a conviețui într-o Uniune Europeană CIVILIZATĂ.

  • Ai calcat vreodata in Transilvania, trollere?

  • Normal ca la tine prin Giurgiu traiesti pe o alta planeta. Vezi ca Gizas nu te iubeste pt ca ai scris un mesaj plin cu ura. Asa ca al ungurilor de care zici tu. Inca ceva, ai uitat sa iti iei medicatia.

 8. @ Nebunul ce se crede Shah
  Ce vezi tu de pe ulița ta e una, ce se vede de la noi din cer e alta.
  Dacă printr-un accident cosmic Hungària ar lua pentru o lună Ardealul ar alunga și ar omorâ 75% dintre români.
  Modul entuziast în care încărcau evreii către Auschwitz i-a speriat chiar și pe nemți.

  Troll a fost tactu’ când te-a creat. Schimbă ceva boa, nu te lua de alții comentatori liberi. Nebunule! Orbanistule! Tătarule Dick!

  • Aveti dreptate,exact asta s-a intamplat in 1940!

  • Catre @Danilov Porojevici . Vorbesti miciuni !:
   ,,Modul entuziast în care încărcau evreii către Auschwitz i-a speriat chiar și pe nemți.”

   Asta este daor un citat pe care nu zici cine l-a zis si ce credibiliate are cuvantul lui !.
   De fapt Politia Ungara, care in vara lui 1944 a incarcat iudeii in vagoane, ,,erau entuziasti” ca vor fi scosi iudeii din Ungaria si NU ca sant trimisi special la Auschwitz !.
   Vagoanele cu iudei incarcate in Transilvania si Ungaria NU AVEAU INSCRIPTIONATE pe ele ,,Destinatia Auschwitz”.
   De fapt este usor dupa Razboi sa tot pomenesti de ,,Auschwitz”, pe cand in vara lui 1944 doar un numar limitat de persoane stiau de Lagarul ,,Auschwitz” si ce se intampla acolo !.

   Ungurii care au incarcat vagoanele cu iudei apartineu de Conducerea Premierului fascist Döme Sztójay (nascut Dimitrije Stojaković), care nu era un Premier Legitim pentru ca a fost impus de Deutschland-ul lui Hitler in martie 1944 la ocuparea Ungariei de catre Armata Deutschland-ului !.
   De fapt Premierul Döme Sztójay (nascut Dimitrije Stojaković) nici nu era ungur din nastere !, ci de etnie sarba, si nascut in Vršac, fosta zona a Statului Ungar din Serbia.
   Deci locul de nastere al Premierului care a deportat iudeii la Aschwitz in vara lui 1944 se afla acum in nordul Serbiei !.
   Regentul Horty a indicat clar dupa martie 1944 – sunt o multime de dovezi – (pana cand Regentul Horty a fost eliminat complet din locul simbolic pe care il mai detinea in septembrie 1944) ca Premierul Döme Sztójay (nascut Dimitrije Stojaković) DEPORTEAZA iudeii de capul lui !, impreuna cu Armata Deutschland-ului !, fara amestecul lui Horty.
   Iar Iudeii in vara lui 1944 au fost incarcati in vagoane de catre ungurii Premierului Döme Sztójay (nascut Dimitrije Stojaković) pentru ca Sefii Nemti ai trasporturilor au indicat ca acestia vor fi SCOSI DIN Ungaria si dusi in diverse lagare in Polonia si NU S-A POMENIT ca vor fi gazati cu Zyclon B la Auschwitz !

 9. Din moment ce ungurii se citesc doar ei intre ei, sa fie sanatosi cu toate articolele lor penibile.
  Conform tuturor sondajelor din intreaga UE, din ultimii 20 de ani, nationalismul maghiar pierde teren in toate teritoriile in care mai traiesc comunitati de unguri.
  Ca se aduna ei pe ici pe colo si trag cate o betie nationalista, e doar ca sa-si faca singuri curaj si sa-l incante pe Orbanul lor, sa le mai dea cateva milioane subventie.
  Tocmai faptul ca ungurii nu mai sunt capabili sa genereze scandaluri locale/teritoriale il infurie cel mai mult pe Orban.
  Nu-i mai baga nimeni in seama, iar asta doare cel mai tare.

  • Da, vin subvenții de ordinul milioanelor de euro din Ungaria pentru educație și pentru sport, doar de când Orban este la putere. Au fost reconstruite grădinițe, scoli, au fost înființate internate școlare, s-au construit centre sportive. E rău, de fapt groaznic, curata dictatura, ce mai… A propos, din câte știu eu dictatura înseamnă desființarea opoziției, jurnaliști închiși, teroare. Nimic din toate acestea nu se întâmplă în Ungaria.

  • @cosmin, tu ești într-o gravă eroare, într-o fracura de logica, iar comentatorul tău, abia așteaptă unguri pe stradă care își cer ” drepturile”.
   Tu, ești ignorant, celălalt, este un fanatic!
   Statul român va va proteja. Pe ambii!

  • Bai, asta: @eu, @Reborn aka @Susufleur

   Iar te-ai trezit ca proasta-n targ?
   Ce-are sula cu prefectura?
   Nu e vb de gradinite, scoli si alte draacovenii.
   E vorba de actiunile (ultra)nationaliste ale unor anumite partide sau grupari maghiare aflate pe alte teritorii decat cel al Ungariei si care sunt finantate direct de regimul Orban de la Budapesta.
   Nu e vb de cei care construiesc crese, gradinite, scoli si care cumpara rechizite scolare pt minoritatile maghiare.
   E vorba de cei care organizeaza marsuri nationaliste, cer autonomii absurde si care cu fiecare ocazie dau jos drapelele nationale ale tarilor pe teritoriul carora traiesc si afiseaza ostentativ steagurile Ungariei. Si care cauta mereu scandal si mereu se plang la Bruxelles ca sunt asupriti de lumea rea din afara Ungariei. Ca sa nu mai vb de articolele stupide cum ar vrea ei sa salveze Rosia Montana – pmant unguresc, aflat in mijlocul Romaniei si multe alte absurditati din mass-media maghiara.

   Despre ungurii aia e vb.
   Daca nu intelegeti ce cititi de ce nu cereti ajtor?
   Va bagati in discutii ca sa emanati teorii semidocte.
   Tu, @Reborn aka @Susufleur si cate naiba de nick-uri mai ai!

   Loazelor!

 10. Mult zgomot pentru nimic (cum va place sau ce doriti ). Uitati de Orban este doar cintecul de lebadoi .Ungurii aflati prin tot felul de colturi ale lumii se pot uni in cuget si in simtire , nu este nimic anacronic , dar ce nu pot face stie o intreaga omenire . Nu pot modifica granitele actuale ale statelor membre UE.Se pot declara anti orice ce doresc (o parte din ei ) pot bate matanii cite vor (pozitia nu conteza ) se pot declara ce le trece prin minte (burlanul tot acolo ramane ), pot sa se numeasca toti Atila nu-i bai , dar asta nu le ajuta la nimic . In primavara anului viitor Orban pierde puterea (stie Biden de ce ) si oricit de multe aguride ar minca in scris sau pe sticla , tot acolo va ajunge . O coalitie creata ad – hoc (dar nu la Blaj ) va cistiga alegerile in tara prietena noua .UDMR inca se mai impotriveste punerii in aplicare a ceea ce singuri au acceptat ca parte a participarii la guvernare , dar pina jn toamna cind , volens nolens , vor sti deja adevarul (Orban trece in istioria nemului ca distrugatorul de natie )isi vor reconfigura rapid atitudinea si vor deveni simpli executanti ale poruncilor Presedintelui natiunii .Daca priviti in jurul vostru si nu numai (sfatuiesc pe unii ce inca isi tin ochelarii de cal la indemina – multi dealtfel pe site )o sa intelegeti ca este groasa rau . Nu mai este de joaca . Joaca cu natiunile Europei se incheie aici . Aia de se cred normali (atentie la fefeleaga )si care si-au spart oglinzile de atita normalitate neintelegind cum scosul de limba sau bagatul nasului , ca sa nu zic altfel , nu este sinonim cu normalitarea is fac de ris in continuare si nici exemplul dat de noi romanii (cu ceva vreme in urma )nu le produce cosmaruri ,uitind cum aruncatul din palma nu produce chiar barbati adevarati (mai stim si noi unul ).Modelatul mintilor are si el reversul medaliei s-ar putea ca modelatorul sa si creada ca este Gepetto fara sa stie ca lumea il vede precum Pinocchio .Cum calatorului ii sade bine cu drumul sa ne despartim si noi de presupusul fauritor de istorie magheareasca si sa ne intorcem degraba la Orbanul romanesc , cel bun odinioara , ce pierde , pe banda rulanta , mai toata sustinerea primordial exprimata si atit de mult autolaudata .Inca o data se vede exceptionalitatea proverbului ce sta la baza intelegerii nationale (cu exceptia vreunui fefeleaga ) :cine sapa groapa altuia cade singur in ea . Atentie la imparicopitatele ce inca vor sa fie Ducipalus fara a minca jaratec . Cu o portie de fasole, nu realizezi mare lucru , doar refaci o sceneta dintr-un film unde un imens star al cinematografiei si-a impucat inamicul rascolind fasolea .Hai ma lungesc prea mult cu voi ca tot nu puteti intelege ce zic . Pardon ,doar fefeleaga mai are cite o scinteie aprinzind chibritul la fundul ceaunului plin cu gaze de fasole(Ustura rau fefeleago ?) .Dupa cum vedeti am ce am cu o fefeleaga dar sigur ii trece supararea ca doar nu il cheama Morocanosul .

 11. @😁
  -faptul ca exista o exceptie, adica exista un partid etnic danez in Germania, face cumva acceptabila existenta udmr in Parlamentul Romaniei?
  -daca n ar exista udmr, ar mai pompa v orban atatia bani in Romania, in masmedia, in obiective sportive, culturale?
  Cred cu tarie ca principalul vinovat ptr felul in care este manipulata minoritatea maghiara din Romania(una saraca din cate stiu, cu lideri f bogati) este statul roman, inclusiv ptr ceea ce spuneati dvs in legatura cu autostrazile.
  Acum cativa ani am fost in Covasna, la Cheile Vârghis( va recomand), am tras pe dreapta sa intreb, eram aproape dar waz ul era in deruta. Am oprit 3 persoane ( pe rand), sa intreb cum ajung la chei: va jur, toate persoanele au fost f amabile, dar nu a fost cu putinta sa ne intelegem absolut deloc, nimic, nici cand ziceam ” varghis”. Nu erau prea in varsta, dar nu stiau o boaba romaneste. M am gandit, statul roman nu si da seama ca nici un mesaj nu poate ajunge la ei, cum voteaza oare? Ok voteaza udmr( dar daca n ar mai fi?), cum voteaza la prezidentiale? (cum le zice udmr ul probabil, dar daca n ar mai fi udmr?)

  • O intrebare buna aceasta, cum comunica Romania cu acesti oameni. Mai este o problema, legata de aceasta intrebare. Limba si literatura romanaeste obligatorie in orie scoala din Romania, iar limba romana este materie obligatorie la bac si evaluare nationala. Poate ma insel, corectati-ma daca s-au schimbat lucrurile. Intrebarea mea este urmatoarea: toti acesti tineri maghiari isi pica evaluarea si bac-ul? Daca nu il pica, cum il trec, ei nestiind o boaba romana, dar-mi-te sa faca comentarii literare si exercitii de gramatica. Daca raspunsul este cel care cred ca este: coruptia si trecerea pe ne-ve a acestora, atunci acolo s-ar putea face ceva.
   Am avut colegi de lucru nascuti si crescuti in Cluj-Napoca ce se chinuiau sa o rupa in romana. Si in Cluj vorbim de o comunitate de sub 15% maghiari. Am intrebat cum a putut sa treaca prin tot ciclul de invatamant de la scoala primara la facultate fara limba romana si mi-a enumerat toate scolile prin care a trecut, toate maghiare, toate in Cluj. Vorbea mai bine limba germana, invatata ca si limba straina 2 in generala si liceu.

   De cealalta parte, acel copil care vine in clasa I fara cunostinte de romana este obligat sa invete in 4 ani limba romana, pentru ca din clasa a 5-a sa faca aceeasi materie dupa aceleasi manuale ca si colegii de la scolile cu predare in limba romana.

   Programa si sistemul de invatamant garanteaza ca si falimentara incercarea de a face ca acesti copii sa invete limba romana (cum ar putea sa invete in 4 ani o limba straina si sa ajunga la acelasi nivel cu cei care stapanesc limba nativ in anul I de gimnaziu). Daca nu s-ar lua pe baza de coruptie examenul de evaluare si bac-ul, acest fenomen ar fi evidentiat si s-ar putea lua masuri pentru corectarea problemei.

  • NEM TUDOM ROMANO?

 12. @😁
  -faptul ca exista o exceptie, adica exista un partid etnic danez in Germania, face cumva acceptabila existenta udmr in Parlamentul Romaniei?
  -daca n ar exista udmr, ar mai pompa v orban atatia bani in Romania, in masmedia, in obiective sportive, culturale?
  Cred cu tarie ca principalul vinovat ptr felul in care este manipulata minoritatea maghiara din Romania(una saraca din cate stiu, cu lideri f bogati) este statul roman, inclusiv ptr ceea ce spuneati dvs in legatura cu autostrazile.
  Acum cativa ani am fost in Covasna, la Cheile Vârghis( va recomand), am tras pe dreapta sa intreb, eram aproape dar waz ul era in deruta. Am oprit 3 persoane ( pe rand), sa intreb cum ajung la chei: va jur, toate persoanele au fost f amabile, dar nu a fost cu putinta sa ne intelegem absolut deloc, nimic, nici cand ziceam ” varghis”. Nu erau prea in varsta, dar nu stiau o boaba romaneste. M am gandit, statul roman nu si da seama ca nici un mesaj nu poate ajunge la ei, cum voteaza oare? Ok voteaza udmr in general( dar daca n ar mai fi?), cum voteaza la prezidentiale? (cum le zice udmr ul probabil, dar daca n ar mai fi udmr?)

  • @Ricu
   Nu stiu daca e bine sau rau ca exista un partid etnic in parlamentul Romaniei.
   Ungaria nu cred ca pompeaza banii in Romania prin UDMR.
   Exemplul dat de mine cu agricultorii ardeleni care pot beneficia de fonduri UE prin intermediul Ungariei stiu ca este derulat prin firme de consultanta infiintate de Ungaria in Romania ( in fapt firme romanesti dar care deruleaza proiecte pe bani UE din cota Ungariei).
   Aceste firme aduna oamenii, le explica ce documente trebuie sa prezinte si apoi ii finanteaza pe agricultori.
   Probabil ca Ungaria a obtinut aprobare de la UE sa foloseasca bani UE pentru proiecte in afara tarii lor.
   Ungurii sunt mai abili si au fost ajutati de catre Germania. Se vede si din investitiile realizate de catre industria auto germana in cele doua tari. In Ungaria au investit in fabrici de automobile, in Romania in fabrici de accesorii pentru automobile.
   Referitor la faptul ca exista unguri care nu stiu romaneste – este posibil, insa eu sunt ardelean si nu am intalnit foarte multi. In general, ca roman ardelean, nu pot vorbi urat despre ungurii din Transilvania. Sunt oameni normali , cu interesele lor. Daca romanii vor identifica interesele lor ii vor atrage alaturi, la dezvoltarea intregii Romanii (inclusiv Covasna si Harghita ).
   Si ei sunt deranjati de faptul ca daca trebuie sa mearga la Bucuresti stau pe sosea 3-4 ore pe Valea Prahovei.

  • tu stii eneglezeste ?

  • de elicoptere ai auzit ?

 13. Un articol excelent documentat si argumentat, mai rar vezi asa ceva pe G4 zilele astea, sa nu mai vorbim de restul presei.

  Doar ca e foarte lung, ar fi fost mai bine zic eu sa fie impartit in doua articole separate.

  Mda. Nasol mai ales ca presedintele ‘Jó napot kivánok Pesedeee’ e complet absent din orice actiune care ar putea contracara sau macar restrange efectul propagandei si banilor bagati de Viktorash in Ardeal.

 14. Cu cat mai îndoctrinați si mai prostiți ungurii, cu atât mai rau pt ei si mai bine pt noi. Pragmatic vorbind. Asa ca dati-o înainte cu vrăjeala conservatoare băieți, cu visurile Ungariei mari si cu alte povești frumoase pt voi! In lumea reală efectul va fi fix invers – atât Ungaria in Europa cat si ungurii în România vor fi niște enclave retrograde si inadaptate care se vor stinge si vor disparea in câteva generații. Votați Viktor Orban!

 15. „Sunt jurnaliști formați în perioada lui Marko Bela, care a recunoscut importanța presei libere de limbă maghiară”.
  Aici deja m-am spart de ras. Autoarea ori e o manipulatoare ordinara, ori ne crede prosti pe toti. Eva, tud még tükörbe nézni?

 16. Maghiarii din România pot să participe la orice vrea Orbanul lor, dar să nu fie în parlamentul de la București și să voteze legi după chipul lui sau să împiedice reformele pe care le vor românii. În rest, să fie sănătoși.

 17. Finanţate sau nu de la Budapesta, mass media de limbă maghiară din România sunt cu mult mai variate, decât G4media de ex. Pe portalul maszol.ro, descris aici ca fiind controlat „în totalitate de UDMR” şi „indirect de FIDESZ”, poţi să citeşti articole cu vederi de stânga cum nu găseşti în toată presa românească. (Prin stânga a nu se înţelege PSD sau social-democraţie de tip bucureştean, care tot un fel de conservatorism este.)

 18. Din pacate Romania pare la ora actuala sat fara caini,condus de niste imbecili si asta de 30 ani…Ne-a luat globalismul mintile.

 19. Sunt maghiara, am si celebra cetatenie, dar, chiar nu dau 2 bani gauriti pe propaganda lor.

 20. Pe mine mă interesează cine se joacă și manipulează mințile romanilor de nu putem ieși nicicum la liman!

 21. Vai vai vai ungurii astia sunt rai deoarece nu mint (asta daca statisticile nu sunt niste fictiunu grosolane, ca cele servite d-lui Iohannis) , nu-si vand sufletul pentru o coaja de paine mucegainuta, si ar prefera sa evite jegul! Huooo hai sa le dam in cap cu ciomagul LGBT! :))))

 22. Extraordinar ce comentarii , sunteti zombificati , nu mai aveti scapare.
  Articol scris la comanda , g4 a devenit un fel de cancan , mai nou intru doar sa ma amuz de comentarii.
  O zi buna si nu uitati sa va luati pastilele 👍

 23. ungurii abereaza ca de obicei. toate istoria lor , cea care o invata ei , e o mare minciuna. toata istoria lor au fost sluga altora. de aceea statul roman trebuie sa tina ungaria sub control ferm .

 24. Felicitări jurnalistului maghiar pentru articol.
  Dacă România e sănătoasă, va elibera și de data aceasta maghiarimea de ambițiile unor paranoici, așa cum a eliberat-o de bolșevism în 1919.

  • Exista un aparat de propaganda globalist stangist(liberal de sorginte americana) care a ajuns la maiestrie. Bolsevicii de atunci erau mici copii.
   Poate cel mai avansat aparat de propaganda ever. Este o arma redutabila pe care putini au curaj sa o infrunte, unul dintre ei Orban „cel rau” & co.

 25. UDMR îi ține pe secui în sărăcie deoarece acaparează toți banii dați de statul român minorității, iar apoi vine FIDESZ cu banii. Normal, când te salvează cineva, nu te mai întrebi dacă nu cumva din cauza lui ai ajuns în groapă.

 26. Un studiu bine intocmit. Felicitari G4Media pentru publicare.

 27. Am spus-o de multe ori si o repet:
  Daca nu vom intelege sa-i respectam cum se cuvine pe etnicii maghiari, sa nu le mai amintim mereu ca „noi aicea suntem pe veci stapani”, ca „daca nu le convine atunci sa plece unde vor” (Ei nu sunt „venetici” cum le spun unii, sunt aici de cand a inceput istoria lor in Europa) si altele asemenea, ii vom inrai pana la insuportabil si vor urma exemplul catalanilor. (Si tare ma tem ca li se vor alatura si multi etnici romani). Sa incercam sa ne punem in locul lor si le vom intelege trauma suferita la Trianon.

  • Ai perfecta dreptate. Nu se poate trai intr-o confruntare permanenta. Exact acelasi tip de mesaj il propovaduiesc si eu oridecateori am ocazia. Cu toate acestea problema nu este la nivelul comunitatilor maghiara si romana care , cu anumite exceptii , chiar traiesc in pace. Problema este , ca intotdeauna politicul. Si aici maghiarii exceleaza la datul cu batul prin gard. Politica maghiara a fost proactiva fata de interesele lor, a noastra a fost pasiv – reactiva. E mult de vorbit pe tema asta. Exista un paradox totusi. Politica de autoizolare, de enclavizare a comunitatii maghiare din Romania, chiar daca s-a facut, spun ei, pentru conservarea anumitor valori nationale, va conduce la generatii noi de maghiari romani rupti total de tara natala , Romania . Acesti oameni nu vor putea functiona intr-o societate de a carei limba si cultura sunt total straini si singura lor sansa va fi sa plece in Ungaria (daca nu in vestul Europei). Or asta e exact pe dos fata de ceea ce si-au propus si anume conservarea indentitatii maghiare IN ROMANIA. Nu degeaba UDMR ( si mai nou si statul maghiar) incurajeaza invatarea limbii romane. In cativa ani UDMR nu va mai avea baza de selectie pentru cadrele proprii care sa sa stie romaneste.

  • viceversa viceversa

 28. Care „secui”? daca ar fi cu adevarat secui,si-ar cunoaste istoria si modul in care au fost tratati-vreo 500 de ani -de nobilimea maghiara,ce s-a intamplat dupa realizarea dualismului(cand au fost sub mana Budapestei),de emigrau mai ceva decat romanii ardeleni(si nu in Ungaria,ci mai ales in Regatul Romaniei);daca ar fi cu adevarat secui,ar cunoaste avertismentul celui mai important istoric al lor,Nagyajtai Cserei Mihaly si ar fi mai circumspecti, ca „malaiul unguresc de multe ori le-a fript gura”(cum zicea inteleptul istoric);dar,dupa cum se dovedeste, actualii „secui” au preluat doar „meseria” de „zsoldos”…

 29. Solutia e simpla: cui nu ii place in Romania sa plece in Ungaria.

 30. Clasa politică este sluga umila a globaliștilor distrugători de națiuni,agenda lor este antinationala nu națională,in cea ce îi privește pe unguri ei își urmăresc cu îndârjire scopul,problema poporului este că doarme și se lasă condus de 32 de ani numai și numai de trădători ai interesului național.Pana nu va apare un partid patriotic tot așa ne vom chinui,toate clanurile mafiote care își zic partide sunt preocupate numai de jaful țării.

 31. Ungurilor, minciuna asta care vi s-a băgat și încă vi se bagă în cap, cu Transilvania aflată sub ocupație românească, e o prostie pe care numai mințipe bolnave și / sau fără școală suficientă, o cred.
  Utopia cu „Ungaria ocupată temporar de România”, e la fel cea de mai sus.
  Fără patimă, ci pe argumente iatorice, o să-ți explic:
  – de ce Ungaria nu are drept istoric asupra Transilvaniei, ci România;
  – de ce Transilvania a fost ocupată de Ungaria, și nu de către România;
  – de ce Transilvania nu a fost decât puțin timp parte a Ungariei, ci a avut statut de „regiune autonomă” chiar și în cadrul a imperiului Habsburgic.
  Iată argumentele:
  1) La sosirea hunilor în Europa, Transilvania avea o populație daco-romană, care sunt strămoșii românilor. Argument de necontestat, admis de majoritatea tarilor europene, prin prisma apartenenței limbii române, la famila latină.
  2). Când ungurii au pătruns în Transilvania și au ocupat-o, chiar cronicarul ungur Anonymus, consemnează in „Gesta Hungarorum” că Glad, Gelu și Menumorut, erau români și conduceau comunități de români în Transilvania și administrau cnezate.
  3) Populația românească in Transilvania a fost ÎNTOTDEAUNA MAJORITARĂ. Asta e confirmat oficial de arhivele istorice de la Budapesta și Viena, deși numărul ungurilor consemnat în ele este in mod artificial „cosmetizat”, in realitate aceștia fiind mult mai puțini.
  4) Falsa temă a migrației masive a românilor din Sud în Transilvania, e o minciună, întrucât nu e consemnată de nici un document istoric al secolelor trecute. În plus, dacă Transilvania era controlată de unguri, cum ar fi permis ei ca să intre în „Ungaria” un număr atât de mare de români?
  Am mai auzit minciuna ungurilor, cum că i-ar fi adus regii Bela și Stefan (puțini regi unguri au fost, pt că majoritatea regilor Ungariei au fost francezi) ca să lucreze pământurile. Asta e o altă minciună, pt ca nu e consemnată de nici un document istoric. In plus, la cât suntbși au fost ungurii de sensibili la migrație, crezi tu că ar fi adus în „Ungaria” așa comunităti mari de străini?
  Una peste alta, argumentul.apartenenței unei ragiuni la un stat sau altul, e demografia. Admițând asta, la cum scade numărul ungurilor din Transilvania, cu siguranță nici în fața marilor puteri ale lumii, la o adică, Ungaria nu ar putea justifica pretențiile ei, fiindcă nu ar avea argumentul principal, adică majoritatea ungurească. Iar Budapesta știe asta! Oricum, nu se nasc in Transilvania atâția copii unguri, câți români vin din Moldova și Valahia. Un alt adevăr dureros pt unguri: in realitate, în Transilvania, unguri neaoși sunt mult mai puțini decât numărul oficial, care este ridicat de țiganii din Mureș, care la recensământ se declară unguri.
  Decî asta cu „Transilvania sub ocupație românească” și cea cu „Ungaria ocupată temporar de România”, sunt povești…

 32. baronul Munchausen ?

 33. si de-a latul

 34. ai jucat la risca si ai pierdut maruntisul ?

 35. Nu vad care-i problema; comunitatea maghiară însă ajungă o adunătură de fasciști ușor de arătat cu degetul… Noi trebuie să facem pe dos decât face Ungaria lui Orban și să o facem de o manieră care se reflectă în presa occidentala. Din păcate ne-a lovit și pe noi damblaua asta conservatoare… Să facem ce făceau ungurii pe vremuri când când erau iubiții presei occidentale și își foloseau lobby-ul pentru a defăima România și românii. In rest maghiarii au toate drepturile; religie, învățământ, justitie, presă, reprezentare in politică (automată!), Administrație locală etc. Au și autonomie teritorială de facto în Harghita-Covasna. Noi sa ne vedem de treabă noastră și să „colonizăm” in continuare marile orașe din Transilvania. Poate umblăm impic și la legea electorală că asta e prea discriminatorie față de majoritate. Poate întindem o mână Bruxelles-ului; primim și niște migranți că nu or fi mai răi decât votanții FIDESZ!

 36. un articol interesant, plin de informatii de care nu aveam habar, dovada ca ar trebui sa stiu mai multe despre ungurii de la noi,

  adevarul este ca nu le cunosc literatura, pictura,muzica…desi in relatiile pe care le-am avut cu secuii am avut intotdeauna parte de seriozitate si de profesionalismul lor….

  imi displac profund scandarile antiunguresti….ei sunt aici, cu mortii lor, cu bisericile lor, cu traditiile lor…cu mentalul lor…

  zic ca daca in 10 ani Romania va depasi Ungaria la PIB per locuitor, iar minoritatea maghiara va resimti acest lucru si va inflori, nu se va mai pune problema cum s-a pus pana acum

  eu inteleg guvernarea de la Budapesta …doar sa ne uitam la videoul de mai jos si sa privim comparativ Romania si Ungaria…

  https://www.youtube.com/watch?v=-D8DYkVi4x8

  cat priveste pib-ul per locuitor va sugerez sa urmariti linku;
  https://countryeconomy.com/countries/compare/hungary/romania?sc=XE34

  deci daca in 2008 indicele in cauza era pentru Ungaria 15700 dolari, iar pentru Romania 10300, in 2020 Ungaria are aproape 15900 iar Romania 13.000….deci in ultimii 12 ani Pibul per locuitor al Ungariei a stagnat, iar al Romaniei a crescut..

  daca as fi premierul Ungariei asemenea cifre m-ar pune serios pe ganduri….

  • Desigur guvernul este de vina de avem asa un PIB urias dupa tot ceea ce scriu unii pe site .La anul ii depasim pe unguri iar daca -CITU cistiga alegerile din PNL iar in 2024 daca USR si PNL vor conduce tara schimbam siConstitutia , modificam si o parte din legile organice , modificam si modul de functionare al CCR , dar asta doar daca cetatenii inteleg de ce este nevoie macar pentru un ciclu electoral .Daca lasa PSD si UDMR in joc prin neprezentare la vot atunci isi merita soarta .

 37. !albina

  aveti urme serioase de stalinism/comunism in gandire!

  ideea ca pibul este creatia politicului a stat la baza ideii comuniste, a planului national, a investitiilor facute de stat

  pib-ul este creatia muncii, a inventivitatii, a creativitatii, straduintei unei natiuni,

  politicienii pot favoriza sau pot incetini cresterea pibului….

  intrarea in Nato a fost un aranjament la care si-au adus contributia presedintii Emil Constantinescu si Ion Iliescu, ea s-a desavarsit parca in 2002!

  reusita intrarii in UE ca aranjament politic apartine PSD-ului, decizia s-a luat in 2003 si s-a finalizat in 2007!

  aici este vorba de un echilibru care trebuie realizat intre dezvoltarea capitalului privat national si investitiile straine…plus o gramada de alti factori, si sunt analize complexe pentru a explica reusita unei tari sau stagnarea altei tari, accesibile oricui vrea sa inteleaga fenomenul

  este adevarat ca pentru a nu-ti bate capul cu studiul acestor analize sa o dai cu votul….corelatie simpla, doua variabile…..

  politicianismul si, in general, poupincourismul, sunt cele mai indemana mijloace de a spune banalitati

 38. Produsul intern brut (prescurtat PIB) este un indicator macroeconomic care reflectă suma valorii de piață a tuturor mărfurilor și serviciilor destinate consumului final, produse în toate ramurile economiei în interiorul unei țări în decurs de un an/
  Aud ? cine zici ca o are cu socialismul cu comunismul ?