G4Media.ro

Asociații ale magistraților acuză Comisia Europeană de „ipocrizie și iresponsabilitate” pentru că…

Foto: Dana Gîrbovan / Facebook

Asociații ale magistraților acuză Comisia Europeană de „ipocrizie și iresponsabilitate” pentru că a negociat reformarea sistemului de pensii cu Guvernul României, nu cu sistemul judiciar / Scrisoare deschisă către Ursula von der Leyen și comisarul european Didier Reynders

Patru asociații ale magistraților au transmis președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și comisarului european pentru justiție Didier Reynders, o scrisoare deschisă în care acuză Comisia Europeană de „ipocrizie și iresponsabilitate” pentru că a negociat reformarea sistemului de pensii cu Guvernul României, nu cu sistemul judiciar.

Asociațiile semnatare sunt: Asociația Magistraților din România (AMR) condusă de Andreea Ciucă, Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR) – Dana Gîrbovan, Asociația Judecătorilor pentru Apărarea Drepturilor Omului (AJADO) – Florica Roman, Asociația Procurorilor din România (APR) – Elena Iordache.

Cele patru asociații semnatare solicită Comisiei Europene „să ceară Guvernului României să suspende imediat așa-zisa reformă a pensiilor de serviciu ale magistraților, o reformă complet netransparentă și iresponsabilă, care, potrivit unor surse guvernamentale, ar fi fost avizată de Comisia Europeană”.

„Această așa-zisă «reformă» subminează total independența și funcționalitatea sistemului judiciar. Sute de judecători au plecat deja în ultimele 12 luni, iar peste 1.100 de posturi judiciare sunt în prezent neocupate. Întregul sistem este pe punctul de a se prăbuși din cauza volumului de muncă copleșitor și a numărului insuficient de judecători, la care se adaugă amenințările continue la adresa statutului nostru, ca urmare a «reformelor» aprobate de Comisia Europeană. Acest lucru trebuie oprit imediat!”, se arată în scrisoarea deschisă.

În document se menționează că, în data de 29 mai 2023 a fost propusă de coaliția de guvernare o listă de amendamente care modifică în mod „fundamental, inacceptabil, intempestiv și complet netransparent” proiectul de lege pentru modificarea pensiilor de serviciu ale magistraților, aflat în prezent în dezbatere parlamentară finală în Camera Deputaților.

Proiectul de lege a fost înaintat Parlamentului spre adoptare la începutul anului 2023, într-o formă avizată pozitiv cu observații de către Consiliul Superior al Magistraturii și aprobată de Senat la 29 martie 2023. După ce a trecut de prima cameră sesizată, proiectul de lege a fost trimis spre adoptare la Camera Deputaților, iar în cursul lunii aprilie nu par să fi fost inițiate discuții privind eventuale modificări.

La sfârșitul lunii aprilie, au apărut public o serie de amendamente ale coaliției de guvernare care modificau complet proiectul inițial, atât în ceea ce privește cuantumul, cât și condițiile de pensionare. Aceste amendamente, au declarat reprezentanții guvernului, au fost NEGOCIATE ȘI CONVENITE cu Comisia Europeană.

Dacă afirmațiile sunt adevărate, o astfel de metodă netransparentă și neloială de «negociere» între Guvern și Comisia Europeană privind statutul magistraților români este inacceptabilă, demonstrând ipocrizia și iresponsabilitatea Comisiei în relația cu sistemul judiciar din România”, susțin cele patru asociații.

Acestea amintesc Comisiei Europene că, în mod constant, în rapoartele sale adoptate în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare (MCV), a solicitat României să asigure „transparența și predictibilitatea procesului legislativ privind legislația referitoare la reforma judiciară” și să ia în considerare în mod serios opinia corpului de magistrați. În raportul din noiembrie 2017 al Comisiei Europene privind MCV, aceasta a reiterat și a subliniat ideea că „va fi esențială capacitatea Guvernului și a Parlamentului de a asigura un proces legislativ deschis, transparent și constructiv în ceea ce privește legile justiției”.

Semnatarii scrisorii deschise susțin că legea privind pensiile de serviciu ale magistraților este parte integrantă a statutului acestora și este reglementată tocmai de legile justiției.

„Este inacceptabil și revoltător faptul că acum Comisia Europeană nu numai că aprobă, dar participă activ la negocieri ascunse cu partidele politice cu privire la statutul magistraților.

Cerem Comisiei Europene să își asume întreaga responsabilitate pentru situația dezastruoasă în care se află în prezent sistemul judiciar, confruntat cu o criză gravă de resurse umane, și să oprească imediat această așa-zisă «reformă».

Orice modificare substanțială a statutului magistraților ar trebui să se facă în condiții de stabilitate în sistem, mai ales în ceea ce privește resursele umane, stabilitatea și atractivitatea carierei judiciare”, se arată în scrisoare.

În aceasta se menționează că, în prezent, sistemul judiciar se confruntă cu cea mai gravă și prelungită criză de personal de la aderarea României la Uniunea Europeană. În ultimii cinci ani, a avut loc un adevărat exod al magistraților, dublat de o scădere vizibilă a numărului de absolvenți de drept bine pregătiți care doresc să intre în sistemul judiciar.

„Motivul acestei crize fără precedent este tocmai instabilitatea statutului magistraților, inclusiv amenințarea perpetuă cu desființarea pensiei de serviciu, iar lovitura dată acum cu sprijinul și inițiativa directă a Comisiei Europene va arunca sistemul judiciar în haos”, mai afirmă cele patru asociații.

Potrivit acestora, există deja 1.129 de posturi de judecători vacante, iar instanțele funcționează cu un deficit sever de personal, volumul de muncă suplimentar fiind preluat de judecătorii în activitate. Situația este la fel de gravă și la parchete, unde deficitul de procurori este de 861. În același timp, interesul pentru o carieră judiciară a scăzut în mod constant în ultimii ani. De exemplu, în 2022, din 580 de posturi oferite pentru a fi ocupate, 141 au rămas neocupate, chiar dacă nota de admitere necesară pentru a deveni magistrat a scăzut la șase din zece, de la opt din zece în ultimii ani.

Negocierile purtate de Comisia Europeană cu Guvernul României ignoră interesul statului român de a avea un sistem judiciar puternic și magistrați respectați, așa cum reiese din nerespectarea opiniilor și argumentelor unanime exprimate de judecătorii români prin Adunările Generale desfășurate la toate instanțele din România în noiembrie 2022.

Aceste rezoluții au solicitat în unanimitate ca orice creștere a vârstei de pensionare să fie implementată în condiții de stabilitate, fără a afecta judecătorii în funcție, și să fie corelată cu îmbunătățirea volumului de muncă și a condițiilor de muncă.

Modificările aduse la solicitarea Comisiei Europene nu numai că ignoră voința întregului corp de magistrați, dar o sfidează prin stabilirea unor reguli care încalcă grosolan cerințele impuse, inclusiv de jurisprudența CJUE, în ceea ce privește predictibilitatea (un judecător care ar fi îndeplinit condițiile de pensionare peste un an o va putea face acum abia peste zece ani, de exemplu), egalitatea de tratament (un judecător cu aceeași vechime în magistratură nu va putea ieși la pensie în aceleași condiții ca un coleg cu aceeași vechime, dar mai în vârstă), precum și standardele europene privind modul de calcul al condițiilor de pensionare.

Mai grav, acțiunea Comisiei Europene pune sistemul în situația în care va trebui să funcționeze în următorii ani cu un corp decimat de magistrați epuizați și descurajați, fără nicio speranță că generațiile tinere de profesioniști ai dreptului vor fi tentate să se alăture sistemului.

Invocarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) ca justificare pentru astfel de așa-zise reforme este inacceptabilă.

Statutul judecătorilor și procurorilor este reglementat de Constituția României, de legile organice și de standardele internaționale. Un acord negociat politic între Comisia Europeană și diferite partide politice românești nu poate trece niciodată peste aceste norme legale, iar condiționarea alocării de fonduri către țări în detrimentul compromiterii independenței și bunei funcționări a sistemului judiciar este revoltătoare.

Acțiunile Comisiei Europene au dus la proteste unanime în cadrul instanțelor. La 30 mai 2023, instanțele au respins cu fermitate modificările propuse la proiectul de lege privind pensiile de serviciu. Mai mult, unele instanțe au inițiat deja proteste, iar majoritatea instanțelor au anunțat că vor recurge și la toate formele legale de protest dacă aceste modificări nu vor fi retrase.

În concluzie, solicităm cu fermitate Comisiei Europene să îndemne Guvernul României să suspende orice măsuri legislative legate de pensiile de serviciu. Aceste chestiuni trebuie regândite în condiții de normalitate și stabilitate în ceea ce privește resursele umane, cu consultarea loială a autorității judecătorești de către Guvern și Parlament în cadrul acestor proceduri.

Cu toate acestea, solicităm Comisiei Europene să recunoască faptul că negocierea statutului nostru cu partidele politice românești fără consultarea corespunzătoare a instanțelor, parchetelor și asociațiilor profesionale ale magistraților semnifică o nerespectare inacceptabilă a independenței sistemului judiciar din România. Independența noastră nu ar trebui să fie folosită ca monedă de schimb în negocierile cu guvernul român”, se mai arată în scrisoare.

Scrisoarea deschisă în limba engleză

Dear President of the European Commission,

Dear Commissioner for Justice,

The undersigned associations,

The Romanian Magistrates’ Association (AMR), a non-governmental, apolitical, national and professional organization of judges and prosecutors, declared “of public utility” by Government’s Decision No. 530 on 21 May 2008, email: amr@asociatia-magistratilor.ro, member of the International Association of Judges (IAJ-UIM) and of the European Association of Judges (EAJ-AEM) since 1994, represented by Judge Andreea Ciucă, PhD, as President,

The National Union of Romanian Judges (UNJR), email: office@unjr.ro, member of the Association of European Magistrates for Democracy and Freedom – MEDEL, represented by Judge Dana Gîrbovan, as President,

The Association of Judges for the Defense of Human Rights (AJADO), a non-governmental, apolitical and professional organization of judges, email: contact@ajado.ro, represented by Judge Florica Roman, as President,

The Romanian Public Prosecutors’ Association (APR), a non-governmental, apolitical, national and professional organization of prosecutors, email: apr@mpublic.ro, represented by prosecutor Elena Iordache (ret.), as President,

send the following

OPEN LETTER

urging the European Commission to demand the Romanian Government to immediately suspend the so-called reform of the magistrates’ service pensions, a reform that is completely non-transparent and irresponsible, and, according to governmental sources, endorsed by the European Commission

This so-called “reform” is totally undermining the independence and functionality of the judiciary. Hundreds of judges have already left in the past 12 months, and over 1,100 judicial positions are currently unfilledThe entire system is on the verge of collapse due to an overwhelming workload and insufficient number of judges, compounded by ongoing threats to our status as a result of endorsed “reforms” by the European Commission. This must be stopped immediately!

On May 29, 2023 a list of amendments was proposed by the governing coalition that are fundamentally, unacceptably, untimely, and completely non-transparently modifying the draft law to change the magistrates’ service pensions, which is currently under final parliamentary debate in the Chamber of Deputies.

The draft law was submitted to Parliament for adoption in early 2023, in a form that had been positively advised with remarks by the Superior Council of Magistracy and approved by the Senate on March 29, 2023.

After passing the first chamber, the draft law was sent for adoption to the Chamber of Deputies, and during the month of April, no discussions seem to have been initiated regarding any modifications.

However, at the end of April, a series of amendments by the governing coalition appeared publicly, completely modifying the initial project, both in terms of the amount and the retirement conditions. These amendments, the governmental representatives stated, were NEGOTIATED AND AGREED UPON with the European Commission.

If the statements are true, such non-transparent and disloyal method of “negotiation” between the Government and the European Commission regarding the status of Romanian magistrates is unacceptable, demonstrating the hypocrisy and irresponsibility of the Commission in its relations with the judicial system in Romania.

We remind the European Commission that consistently, in its reports adopted within the Cooperation and Verification Mechanism (CVM), it has requested Romania to ensure “transparency and predictability of the legislative process regarding the legislation on judicial reform”, and to take the opinion of the body of magistrates seriously into consideration.

In the November 2017 report of the European Commission on the CVM, it reiterated and emphasized the idea that “the capacity of the Government and the Parliament to ensure an open, transparent, and constructive legislative process regarding the laws of justice will be essential”.

However, the law of magistrates’ service pensions is an integral part of their status and is precisely regulated by the laws of justice.

It is unacceptable and outrageous that now the European Commission not only endorses but actively participates in hidden negotiations with political parties regarding the status of magistrates.

We demand that the European Commission takes full responsibility for the disastrous situation in which the judicial system currently finds itself, facing a severe human resources crisis, and immediately halt this so-called “reform”.

Any substantial modification to the status of magistrates should be made under conditions of stability in the system, especially when it comes to human resources, the stability, and attractiveness of a judicial career.

Currently, however, the justice system is facing the most severe and prolonged personnel crisis since Romania joined the European Union. In the past five years, there has been a true exodus of magistrates, coupled with a noticeable decrease in the number of well-prepared law graduates willing to enter the judicial system.

The reason for this unprecedented crisis is precisely the instability of the magistrates’ status, including the perpetual threat of abolishing the service pension, and the blow dealt now with the support and direct initiative of the European Commission will throw the judiciary into chaos.

We remind the European Commission that there are already 1,129 vacant judge positions, and the courts are operating with a severe deficit of personnel, with the additional workload being taken on by active judges. The situation is equally grave in the prosecution offices, where the deficit of prosecutors is 861.

At the same time, interest in a judicial career has consistently declined in recent years. For example, in 2022, out of 580 positions offered to be filled, 141 remained unfilled, even though the required admission grade to become a magistrate dropped to a six out of ten from eight out of ten in the recent years.

The negotiations conducted by the European Commission with the Romanian Government ignores the Romanian State’s interest in having a strong judiciary and respected magistrates, as evidenced by its disregard for the unanimous opinions and arguments expressed by Romanian judges through the General Assemblies held at all courts in Romania in November 2022.

These resolutions unanimously requested that any increase in the retirement age be implemented under conditions of stability, without affecting serving judges, and be correlated with improvements in workload and working conditions.

The amendments made at the request of the European Commission not only ignore the will of the entire body of magistrates, but defy it by establishing rules that grossly violate requirements imposed, including by CJEU case law, regarding predictability (a judge who would have met the retirement conditions in one year will now only be able to do so in ten years, for example), equal treatment (a judge with the same seniority in the judicial profession will not be able to retire under the same conditions as a colleague with the same length of service but older), as well as European standards regarding the calculation method of the retirement conditions.

Even worse, the action of the European Commission puts the system in a situation where it will have to function in the coming years with a decimated body of exhausted and discouraged magistrates, with no hope that the younger generations of legal professionals will be tempted to join the system.

Invoking the National Recovery and Resilience Plan (PNRR) as justification for such so-called reforms is unacceptable.

The status of judges and prosecutors is regulated by the Romanian Constitution, organic laws, and international standards. A politically negotiated agreement between the European Commission and different Romanian political parties can never override these legal norms, and conditioning the allocation of funds to countries at the expense of compromising the independence and well-functioning of the judiciary system is outrageous.

The actions of the European Commission have led to unanimous protests within the courts. On May 30, 2023, the courts firmly rejected the proposed modifications to the draft law on service pensions. Furthermore, some courts have already initiated protests, and the majority of courts have announced that they will also resort to all legal forms of protest if these amendments are not withdrawn.

In conclusion, we firmly demand that the European Commission urge the Romanian Government to suspend any legislative measures related to service pensions. These matters should be reconsidered under conditions of normality and stability regarding human resources, with the loyal consultation of the judicial authority by the government and parliament within these procedures.

Nevertheless, we demand that the European Commission acknowledge the fact that negotiating our status with Romanian political parties without properly consulting the courts, the prosecutor’s offices and the professional associations of magistrates signifies an unacceptable disregard of the  independence of the judiciary in Romania. Our independence should not be used as bargaining chip in the negotiations with the Romanian Government.

J Andreea Ciucă, PhD
President of AMR

J Dana Gîrbovan
President of UNJR

J Florica Roman
President of AJADO

PA Elena Iordache (ret.)
President of APR

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

23 comentarii

 1. Vorba lui Ioha, cum indrazniti sa va atingeti de pensiile speciale ale domnilor judecatori?! Voi nu stiti ca ei sunt niste zei?! Multumita lor Pamantul se invarte.

  • Si daca si noi, cei nespeciali, am adresa o scrisore prin care sa ne aparam dreptul constitutional de a fi toti egali in drepturi. Indefinitiv noi, cei multi si nebagati in seama, le platim atat salariile cat si pensile.

  • hop si pupaza din tei…de ce sa-i intrebe pe cei ce judeca stramb cum sa se faca legea salarizarii,dupa majorarea din 2004 facuta de pelticul stoica s-a observat vreo crestere a calitatii trancanelii din salile de judecata?daca nu,sa dea banii inapoi cu tot cu dobanda.

 2. Strâmbi dreptății

 3. Se pare că toata lumea este împotriva voastră!

 4. la tupeul asta nici bataia nu ajunge

 5. O casta care nu numai ca face un imens deserviciu societatii permitand infractorilor sa scape nepedepsiti, dar si paraziteaza bugetul national cu pensii nemeritate.

 6. Pai, dragi magistrati acum ati aflat?!? Unde erati in 2021 cand s-a stabilit PNRR?
  Cum adica lipsa de transparenta si inechitate?!? Poate chiar pensiile speciale sunt intransparente si inechitabile pentru RESTUL!!! Unde e „nimeni nu eai presus de lege”?!?

 7. Huo nesimtitilor! Cine va credeti?

 8. Nesimtirea nu mai are limite…au ajuns mult deasupra statului si al consitutiei.

 9. Slugile Rusiei doreau negociere cu UE …😏

 10. „În ultimii cinci ani, a avut loc un adevărat exod al magistraților, dublat de o scădere vizibilă a numărului de absolvenți de drept bine pregătiți care doresc să intre în sistemul judiciar.” – nu cred că sistemul a fost golit de personal de lipsa compensațiilor financiare, ci de corupția din cadrul acestuia. Judecătorii care au pupat în f*nd infractori pentru compensații financiare sunt tocmai cei care au generat acestă problemă. Dana Gârbovan sau Lia Savonea sunt o mare parte din problemă. Judecătorii care au protestat în fața „reformelor” juridice din era PSD-Dragnea, în loc să fie promovați, au fost vânați și pedepsiți. Inspecția Judiciară sub Netejoru a fost un instrument de partid (nu că aș avea speranțe legate de Roxana Petcu). A avut practic același rol ca SIIJ.
  https://www.g4media.ro/cine-e-singura-candidata-pentru-sefia-inspectiei-judiciare-o-inspectoare-care-a-hartuit-magistratii-curajosi-sotie-de-fost-prefect-psd-acuzata-de-plagiat.html

  Sistemul o să se facă bine când o să promoveze magistrați corecți și competenți, nu cozi de topor.

 11. Primele doua doamne mentionate Andreea Ciucă si Dana Gîrbovan au luptat din rasputeri sa scape toti infractorii din politica ani la rand. Daca tot acesta este rolul „judecatorilor” din Romania, eu nu mai sunt de acord sa fie platiti „regeste”. Eram de acord cu o plata a salariului mult mai mare, dar ei nu fac nimic pentru a curata societatea ci doar incearca sa scape toti infractorii cu gulere albe. Si chiar daca ar munci mai mult sub stres extrem si trebuie platiti adecvat pentru munca lor, nu vad de ce in Romania sa se iasa la pensie din sistemul judiciar la 50 de ani si mai putin si varsta de pensionare in toata europa in sistemul judiciar este de +60 de ani.

 12. Cine credea că arătările astea sunt niște figuri pro-europene s-a înșelat grav. Copii de fosile comuniste care au acaparat sistemul judiciar de la părinții lor, torționarii părinților noștri.

 13. Această castă, cu unele excepții, vrea doar bani mulți, fără muncă susținută, fără să fie deasupra oricăror suspiciuni, fără să scoată putregaiurile din sân etc, fără să-i pese de diferențele uriașe ale veniturilor majorității. Păi, noi, cei care vă plătim vouă dijma, noi, am negociat cu CE?!

 14. Așa faceți voi cu infractorii ajunși la judecată: Ce pedeapsă să-ți dau ? Un exemplu din ziar: Dacă un procuror se pensionează la 49 de ani cu 5000 de lei pensie contributivă, în lumina cărei Constituții el ”trebuie” să primească și de la buget încă 13.000 de lei ? Dacă lucra până la 65 de ani, ieșea cu o pensie contributivă de 6-7000 de lei, aproape de trei ori mai mare ca a unui muritor de rând. Nu vă ajunge ? După ce v-ați realizat cu toate cele, cu salariul imens pe care-l aveți, dar pe care nu-l contestăm. Dar trebuie să vă fie de ajuns, nu suntem sclavii dvs.

 15. Cica se plang de lipsa de personal din sistem, dar tot ei sunt aia care parasesc sistemul la 40 de ani prin pensionare. Rusine sa va fie nesimtiti de speciali parveniti

 16. si eu care credeam ca guvernul e reprezentatul poporului(care are in spate un parlament) si are rol executiv si de reprezentare la UE … m-am inselat .. ma duc sa mai muncesc pentru o PENSIE SPECIALA

  numai fripturisti … sa ceara conditii normale de lucru, sa se angajeze oameni , sedii moderne, echipamente , softuri, AI/machine learning in justitie… sa mearga cu placere si la 70 de ani sa-i vedem ca in filmele americane , carunti si respectati , si fara teama de politic …. nu ar cere

 17. Pentru G4media…cred ca articolul ar fi relevant daca ati publica si numarul membrilor acestor asociatii, doar asa, pentru evaluarea reprezentativitatii 😉 umbla zvonul ca vreo doua dintre ele nu au nevoie de mai mult de o cifra pentru numarul membrilor…nu ca celelalte ar sta mai bine, dar deh, s-ar putea sa aiba totusi mai mult de 10 membri (nu as paria insa)

 18. De la Ordonanța 13, asta-i pohta ce-au pohtit PSD-ii: sa distrugă justiția. Magistrați nu sunt nici 10.000, armata are sute de mii de pensionari speciali care n-au avut nici ce greși, pentru ca n-au făcut nimic. Dacă spre magistrați mai poți arata cu degetul, despre bravii de la MAPN nu se poate spune nimic, decât ca se costumarea și ies la plimbare de 1 Decembrie. E mai probabil sa ai nevoie de un judecător insensibil la mită decât de un pensionar burtos din armata.

 19. interesant aspect..nu stiam ca judecatorii au putere executiva in stat..sau poate daca ii lasam mai mult o sa ne zica ca ei fac si legile..ar fi interesant sa vedem ce mai au de zis

 20. Dacă nu ar fi atata incompetenta si coruptie în justitie,numarul dosarelor nu ar fi atat de mare.Practic majoritatea magistratilor se ingroapă singuri in dosare.Amanarile superficiale,solutiile nelegale si netemenice,tot mai numeroase,”acompaniate” de insuficienta sanctiunilor,duc la perpetuarea proceselor si la cresterea numarului lor.Si asta numai la prima vedere!