G4Media.ro

Federația Română de Rugby, meci dur pe stadionul Arcul de Triumf cu…

Sursa Foto: Facebook/ Arcul de Triumf

Federația Română de Rugby, meci dur pe stadionul Arcul de Triumf cu Ministerul Tineretului și Sportului: Ultimă comunicare a MTS este o jignire la adresa istoriei sportului nostru, la adresa tuturor sportivilor, antrenorilor şi fanilor noştri

Federaţia Română de Rugby solicită, luni, Ministerului Tineretului şi Sportului să facă publice grupurile de interese despre care pomeneşte în ultimul său comunicat de presă, citat de News.ro Ministerul Tineretului şi Sportului a precizat, duminică, într-un comunicat, că nu acceptă ca o persoană juridică de drept privat, respectiv o singură federaţie sportivă, să încerce să forţeze primirea dreptului unic de folosinţă gratuită asupra Stadionului Arcul de Triumf şi să obţină venituri de pe urma acestuia.

”Ministerul Tineretului şi Sportului sprijină sportul şi sportivii români şi nu poate accepta situaţia ca anumite persoane sau grupuri de interese să realizeze profit de pe urma unei investiţii a statului”, se mai arată în comunicat.

Redăm mai jos comunicatul FRR:

„Considerăm că această ultimă comunicare a MTS este o jignire la adresa istoriei sportului nostru, la adresa tuturor sportivilor, antrenorilor şi fanilor noştri.

MTS trebuie să îşi ceară scuze tuturor celor pe care i-a jignit cu această declaraţie gratuită şi nefondată.

Din păcate constatăm că domnul ministru Novak s-a transformat în om politic şi nu mai ţine cont nici de tradiţia, nici de documentele semnate anterior, nici de munca noastră pentru construcţia acestui stadion. Şi nici de faptul că am renunţat la dreptul de folosinţă gratuită pe care îl aveam până în anul 2051.

Menţiunile legate de anumite legi sunt arbitrare şi nu reflectă documentele semnate anterior construirii noului stadion.

Sunt o serie de chestiuni de natură juridică pe care domnul Ministru Novak are datoria morală să le lămurească pentru opinia publică:

Îl rugăm pe domnul ministru Novak sa ne transmită extrasul din lege în care este stipulat nivelul de valoare al unei investiţii la care o federaţie sportivă naţională poate primi drept de folosinţă gratuită. Îi cerem domnului ministru Novak să ne transmită câte discipline sportive au disputat meciuri pe Arena Naţională. În acest caz, dar şi în multe altele, interesele contribuabililor care îndrăgesc şi alte sporturi nu au fost lezate?

Îi atragem atenţia domnului ministru că o federaţie sportivă naţională nu este doar o persoană juridică de drept privat, este o structură sportivă de interes naţional, de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, apolitică şi fără scop lucrativ.

Pentru corecta informare a opiniei publice faţă de comunicatul de presă remis de ministrul Eduard Novak, precizăm:
a. Conform HG 97/2002 FRR a primit în folosinţă gratuită pe 49 de ani un teren în suprafaţă de 41.341 mp din care 26.251,02 suprafaţă construită.

b. În anul 2013 FRR a iniţiat procedurile legale de modernizare a Stadionului Naţional de Rugby Arcul de Triumf. O parte importantă a procesului de reconstruire a stadionului o reprezenta statutul juridic al stadionului. Astfel, în Ordonanţa 25 din 26 iulie 2001 (privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii “C.N.I.” – S.A.) este prevăzut că statul poate investi prin această instituţie numai pe terenuri care sunt în proprietatea publică sau privată a statului.

c. Proiectul de revocare a dreptului de folosinţă deţinut de FRR a fost respins de Ministrul Justiţiei deoarece nu exista acordul FRR pentru retragerea acestui drept. Prin urmare, conducerea FRR, de bună credinţă, a renunţat la dreptul de folosinţă gratuită numai pe perioada lucrărilor de edificare a stadionului.

d. În anul 2014, pentru a îndeplini prevederile caietului de sarcini ale UEFA privind candidatura României pentru organizarea unor meciuri din cadrul Turneului Final al EURO 2020, FRR şi-a dat acceptul pentru folosirea stadionului.

e. Aprobarea candidaturii României pentru organizarea acestor meciuri de fotbal s-a produs in anul 2017. Ce trebuie evidenţiat este că FRR a susţinut interesele sportive naţionale implicând-se cu cele mai bune intenţii într-un proiect care presupunea îmbunătăţirea infrastructurii sportive. Într-o scurtă sinteză trebuia precizat că federaţia a gândit de la bun început conceptul de stadion integrat care să răspundă nevoilor pentru sportivii de performanţă.

Aşadar, reconstrucţia stadionului nu a fost condiţionată de organizarea unor meciuri la EURO 2020, acest context conjunctural a apărut pe parcursul procedurilor de proiectare şi avizare a stadionului şi a fost doar un mijloc de a sprijini un sport de echipă, fotbalul, care avea nevoie de suport.

Federaţia a coordonat şi obţinut studiile de prefezabilitate şi fezabilitate. Federaţia a obţinut avizele şi autorizaţiile. Federaţia şi-a dărâmat singură stadionul. Şi multe altele, toate făcute din venituri proprii ale federaţiei. În perioada 2002 – 2020 FRR a investit 2.583.705 euro în cheltuieli de întreţinere şi investiţii ale stadionului, din care 275.913 euro au costat viabilizarea stadionului, avizele, autorizaţiile, studiile, proiectele, etc.

În cele din urmă domnul ministru Novak constată că acest stadion este prea complex ca să poată fi administrat de FRR. Aducem la cunoştinţa publicului că FRR a depus la MTS o analiză cost-beneficiu care atestă cum va întreţine federaţia stadionul şi care vor fi sursele de venit. FRR a fost în permanenţă preocupată de atragerea veniturilor proprii, conştientă fiind că degrevarea bugetului de stat este o obligaţie morală faţă de contribuabili.

Faptul că domnul ministru spune că Rugby-ul nu merită o astfel de bază ne face să credem că MTS acţionează pe principiul „ce am prins, al meu să fie”. De asemenea, domnul ministru Novak încearcă să creeze zâzanie între sporturi şi să creeze Rugby-ului o imagine de sport favorizat.

Pentru a evita aceste discuţii şi pentru o transparenţă totală, cerem MTS să facă publice toate bazele materiale care se află în administrarea/folosinţa gratuită a federaţiilor din România şi valoarea lor şi de asemenea lista tuturor bazelor administrate de MTS şi starea acestora.

Îi reamintim domnului ministru, că în timp ce MTS transmite comunicate de presă, echipa naţionala a început pregătirile pentru calificarea la Cupa Mondială şi va desfăşura mai multe partide, atât în deplasare, cât şi pe teren propriu.

Ca atare, FRR va relua procesul prin care se va ruga pentru un stadion pe care să dispute meciurile şi pentru terenuri de antrenament, la fel cum a făcut şi în ultimele luni.

Încheiem cu un citat din documentele de la acea vreme prin care această bază a revenit sportului nostru. Cu mult înainte de MTS, domnul Novak sau orice alte nume.

“La începutul lui iunie 1913, la solicitarea Comitetului Central al FSSR-ului, Prinţul Gheorghe Grigore Cantacuzino, primarul de atunci al capitalei, hotărăşte ca Primăria să cedeze contra unei chirii modice de un leu pe an, pe tot timpul existenţei acesteia, un teren de cca 25 ha de la Şosea.””, este comunicatul FR Rugby.

Precizările MTS care au stârnit furia FRR

Ministerul Tineretului şi Sportului a precizat, duminică, într-un comunicat, că nu acceptă ca o persoană juridică de drept privat, respectiv o singură federaţie sportivă, să încerce să forţeze primirea dreptului unic de folosinţă gratuită asupra Stadionului Arcul de Triumf şi să obţină venituri de pe urma acestuia.

„În ultimele săptămâni, Ministerul Tineretului şi Sporturilor a fost ţinta unei serii de atacuri în legătură cu preluarea Stadionului Arcul de Triumf şi intenţia de a-l administra mai departe în acord cu obligaţiile care îi revin, ca autoritate a statului român. Revenim cu o serie de precizări asupra situaţiei.

Trebuie precizat că organizarea şi funcţionarea autorităţilor şi instituţiilor administraţiei publice, statutul personalului din cadrul acestora, răspunderea administrativă, serviciile publice, precum şi unele reguli specifice privind proprietatea publică şi privată a statului sunt reglementate de Codul Administrativ.

În conformitate cu prevederile acestuia, entităţile care exercită dreptul de proprietate publică a statului sunt reprezentate de Guvern, prin ministerele de resort sau prin organele de specialitate ale administraţiei publice centrale din subordinea Guvernului sau a ministerelor de resort, după caz, pentru bunurile aparţinând domeniului public al statului. De asemenea, în conformitate cu prevederile aceluiaşi Cod Administrativ, autorităţile prevăzute mai sus au obligaţia de a solicita încetarea folosinţei gratuite şi restituirea bunului, atunci când interesul public legitim o impune.

Stadionul Arcul de Triumf este proprietatea statului român, administrată de Ministerul Tineretului şi Sportului, situaţie de fapt şi de drept care nu poate fi contestată. Federaţia Română de Rugby a primit dreptul de folosinţă gratuită, pe o durată determinată. În pregătirea Campionatului European de Fotbal 2020, la care România participă în calitate de coorganizator, Stadionul Arcul de Triumf a fost inclus în programul de reabilitare la care ţara noastră s-a angajat, ca atare această folosinţă gratuită a încetat, în virtutea interesului public legitim. Nu există prevederi legale care să impună revenirea la situaţia anterioară retragerii folosinţei gratuite asupra acestui obiectiv, dimpotrivă, interesul public legitim continuă să primeze.

O investiţie de 37 de milioane de euro a fost realizată din banii contribuabililor români şi europeni, cu scopul de a găzdui meciurile EURO2020. Pe lângă renovarea terenului şi a tribunelor, s-au realizat şi facilităţi suplimentare, parte integrantă a acestui obiectiv: parcări subterane moderne, terenuri de antrenament, sală de conferinţe, spaţii pentru oficiali, săli pentru presă, centru de medicină sportive, săli VIP, restaurant, muzeu, hotel pentru sportivi, spaţii tehnice, adăpost de protecţie civilă. Investiţia realizată a înzecit valoarea stadionului Arcul de Triumf, care s-a transformat dintr-un simplu stadion într-un centru sportiv complex. A devenit, astfel, un obiectiv nou, complet diferit de cel iniţial.

Nu poate fi acceptată ipoteza ca o persoană juridică de drept privat, respectiv o singură federaţie sportivă să încerce să forţeze primirea dreptului unic de folosinţă gratuită asupra acestui centru sportiv şi să obţină venituri de pe urma sa. O astfel de situaţie ar fi profund nedreaptă faţă de contribuabilii români şi faţă de celelalte sporturi. Scopul unei federaţii sportive este să dezvolte un sport, să asigure continuitatea acestuia şi să aducă rezultate cât mai bune pe plan internaţional.

Federaţia Română de Rugby va beneficia în continuare de prioritate faţă de alte sporturi în folosirea gratuită a stadionului pentru meciuri şi antrenamente, ca atare pregătirea sportivilor şi activitatea competiţională nu vor avea de suferit. În virtutea aceluiaşi interes public legitim, sporturi şi sportivi care aduc mândrie ţării prin performanţă şi medalii, în ciuda faptului că se antrenează în condiţii mai slabe sau în spaţii închiriate, vor primi dreptul de a se pregăti aici sau de a-şi desfăşura competiţiile. De asemenea, publicul larg are acelaşi drept de a beneficia de această investiţie.

Ministerul Tineretului şi Sportului sprijină sportul şi sportivii români şi nu poate accepta situaţia ca anumite persoane sau grupuri de interese să realizeze profit de pe urma unei investiţii a statului. Scopul nostru este ca toate sporturile să aibă şanse egale, iar sportivii să fie recompensaţi în baza performanţei”, se arată în comunicatul citat.

Federaţia Română de Rugby (FRR) acuză că MTS vrea să naţionalizeze Stadionul Naţional de Rugby Arcul de Triumf, prin faptul că ministerul doreşte ca pe noua arenă să se desfăşoare şi competiţii din alte sporturi.

Recepţia Stadionului Arcul de Triumf a avut loc la 4 decembrie 2020, acesta fiind realizat de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii.

Stadionul Arcul de Triumf este al doilea stadion finalizat din cele trei pe care România şi-a luat angajamentul să le realizeze pentru antrenamentele viitoarelor partide organizate la Bucureşti în cadrul Euro-2020.

Sursa: News.ro

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

7 comentarii

 1. Excrocul de becali si-a bagat coada si l-a mituit pe ministru

 2. Cand ma duc la Bideu la Casa Alba, o sa ii cer bani pentru ghiorlaiala cu balonul oval. Suporterii iubesc echipa, ar fi pacat sa nu o sponsorizeze statul.

 3. Avand in vedere ca vine din partea UDMR, Novak e o surpriza placuta. Cel putin pana acum.

  Are foarte mare dreptate sa nu dea drepturi exclusive pt stadionul ala doar Federatiei de Rugby. Pai cum adica? Obiectiv national platit din banii cetatenilor si il „privatizam” doar pt rugbisti? Pai unde ajungem daca si alte federatii ar emite pretentii similare? Sa facem stadionul Ion Moinea din Cluj numai pt Fotbal? Nu fratica. Pe el facem si concursuri de atletism si festivaluri precum Untold si alte concerte si meciurile nationalei de fotbal si ale nationalei de rugby si tot asa.

  Ce tupeu si aroganta au astia de la Federatia de Rugby. Incredibil dle!

 4. În timp ce la Budapesta s-a construit acea bijuterie de stadion de rugbi la noi ministrul UDMR vrea să confiște singurul sau stadion nou și la standarde mondiale construit special pentru acest sport, poate mai frumos decât cel de la vecini. Și acești mulți iubitori ai rugbiului contribuie la bugetul public. O întrebare în final. Arena Națională a găzduit vreodată vreun meci de rugbi că tot din bani publici a fost construit. Nu, pentru că terenul de joc nu rezistă la atâtea solicitări, din nou și modern ce este dacă bagi echipele bucureștene de fotbal pe el va ajunge o epavă. Atât poate gândi MTS, nu-s capabili de mai mult.

 5. Recomand sportivilor, teologilor și artiștilor să își găsească de muncă și să nu mai ceară pomeni de la stat.
  Prea mulți sportivi, gameri, tiktokeri, influenceri, artiști și alte sărăcii care nu produc nimic.
  Dacă ești sportiv, du-te pe șantier.

 6. astia cu rugby nu sunt sub ministerul sportului? sunt un soi de BOR? stat in stat? intreb si eu ca nu ma pricep
  eu zic ca ar trebui sa sara in sus in momentul in care nu se mai pot antrena din cauza looserilor din fotbal, sau nu pot juca din cauza vreunei mizeriei de meci fotbal de la noi, in rest nu prea inteleg de ce trebuie o federatie sau alta sa aiba titlu de „proprietate” pe un bun al statului?

 7. La casa frumoasa apar si pretendeti…pana atunci nimeni nu a miscat un deget brusc apare si interesul comunitar de parca el e folosit in mediu privat.Pacat sa fii un fost sportiv decperformanta si sa nu intelegi anumite aspecte cand dumnealui si plangea in emisiune la digi „ca nu a avut baza de antrenament si competitii in activitatea lui”acum face fix ca precedentii doar sa serveasca fotbalul ca asta este miza nu o sa vina handbal, baschet sau alte discipline miza e clar la fotbal numai asta sa avem