G4Media.ro

Cele mai mari universităţi din ţară, lovite de Guvernul Dăncilă. Reacţii ferme…

Cele mai mari universităţi din ţară, lovite de Guvernul Dăncilă. Reacţii ferme ale rectorilor din Bucureşti şi Timişoara

Guvernul Dăncilă a tăiat sute de locuri bugetate la cele mai mari universităţi din România, ceea ce se traduce prin pierderi financiare consistente. Tăierile au fost operate la universităţile care au criticat diverse iniţiative ale guvernelor PSD. Rectorii Universităţii Bucureşti şi Universităţii de Vest Timişoara au reacţionat dur faţă de deciziile Ministerului Educaţiei, pe care le consideră arbitrare, şi au anunţat că le vor ataca în Justiţie.

Ce s-a întâmplat

Universităţile mari, membre ale Consorţiului Universitaria, au pierdut peste noapte mii de locuri bugetate la Licenţă, Masterat și Doctorat pentru viitorul an universitar, în urma unei decizii a Ministerului Educaţiei. Universităţile cele mai afectate sunt Universitatea Bucureşti, Universitatea Babeş-Bolyai Cluj, SNSPA, Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea AI Cuza din Iaşi.

În acest moment nu au fost făcute publice criteriile şi metodologia care au stat la baza alocării locurilor de studii.

Citeşte aici o analiză HotNews.ro pe tema alocărilor scandaloase de la universităţi

Reacţia rectorului Universităţii Bucureşti, Mircea Dumitru, şi a preşedintelui Senatului UB, Marian Preda: Despre triumful mediocrității și al găștilor politice

Domnii Valentin Popa si Gigel Paraschiv lovesc din nou!
De data aceasta, și cu binecuvântarea domnului Liviu Dragnea și a d-nei Viorica Dăncilă.

După ce, probabil, domnul Valentin Popa a decis, spre beneficiul public și personal, să stăruie, cu mai mare atenție, asupra “literelor” și nu ne-a mai desfătat, în ultima vreme, cu pronunțări publice, iată că acum trece și la cifre. Te-ai aștepta, nu-i așa, din partea unui distins inginer, care, după cum declară, “nu are întotdeauna toate cuvintele la domnia sa”, ca măcar aici, în domeniul cifrelor, să arate o ireproșabilă rigurozitate.

Cu ură și cu răzbunare, dl. Ministru Popa, alături de colegii săi de partid, dl. Dragnea și d-na Dăncilă, au tăiat drastic din locurile la admitere ale celor mai vechi și mai prestigioase universități românesti, universitățile din Consorțiul Universitaria, și le-au împărțit cu generozitatea boierilor medievali noilor cetăți de scaun ale învățământului universitar românesc.

Este lipsită de orice justificare rațională scăderea arbitrară a numărului de locuri repartizate Universității din București pentru anul universitar 2018 – 2019, pe toate cele trei cicluri de studii: licență, cu 60 de locuri mai puțin; master, cu 335 de locuri mai puțin, adică cu 10% mai puțin decât anul trecut; iar la doctorat, poate vă întrebați câte locuri a primit Universitatea? Știm că studiul făcut serios nu e pe placul domniilor lor, poate și de aceea au tăiat din “pixul de demnitar” 59 de locuri, adică 17% față de locurile din anul precedent.
Cum ne va afecta? Simplu: numai la doctorat, reducerea va avea un impact de peste 3,6 milioane de lei, în timp ce la master și la licență, suma cu care bugetul Universității va fi văduvit este de 5,4 milioane de lei.

Trebuie să le spunem studenților noștri, absolvenți de licență sau de master la drept, științe politice, filosofie, istorie sau litere, că din grija partidului, începând din toamnă, locurile lor se duc la universități locale, înființate după 1989, universități al căror prestigiu abia dacă poate trece dincolo de limitele propriei regiuni. Și atunci, nu putem decât să le facem o “modestă propunere” studentelor și studenților noștri: din toamnă, să se ducă să își facă masteratul sau doctoratul la tractoare, păduri sau ingineria motostivuitoarelor. Fără ifose de științe umaniste. Oricum, pentru a conduce România, îți trebuie, mai nou, diplomă de inginer, luată de la universități de anticameră politică.

Este un timp al polemicii si un timp al deciziilor instituționale sobre si lucide! Vă anunțăm că Universitatea din București va acționa Ministerul Educației în contencios administrativ, pentru că vrem să aflăm prin ce miracol “criteriile” de alocare a cifrelor de școlarizare pentru toamna acestui an au penalizat universitățile din Consorțiu și le-au recompensat pe aproape toate celelalte.

Reacţia rectorului Universităţii de Vest Timişoara, Marilen Pirtea: Repartizarea locurilor bugetate în învățământul superior trebuie să urmeze nevoile studenților, nu ale clientelei politice!

Universitatea de Vest din Timișoara, cu o prezență constantă în toate rankingurile și clasamentele internaționale importante (QS Ranking, Times Higher Education Ranking, Shanghai, etc.) și-a consolidat în ultimii ani locul și rolul în peisajul academic românesc. În anii precedenți, solicitările tinerilor absolvenți de liceu pentru a urma studiile universitare în instituția noastră au fost semnificative raportat la numărul de absolvenți de bacalaureat. Numărul studenților înmatriculați cu taxă la UVT este foarte mare, în raport cu locurile bugetate alocate anual, ceea ce arată nivelul de seriozitate, atractivitate și performanță al UVT.

Am luat la cunoștință, cu neplăcută surprindere, că numărul de locuri bugetate alocate Universității de Vest din Timișoara este mai mic decât cel din anul universitar anterior (cu 10 locuri la ciclul de licență, cu 32 locuri la ciclul de master și cu 3 locuri la ciclul de doctorat). Asistăm, astfel, pentru prima dată după intrarea în vigoare a LEN 1/ 2011, la o schimbare importantă privind modul de alocare a locurilor bugetate. Atunci, schimbările au survenit ca urmare a clasificării universităților, iar UVT a suferit pierderi masive atât din perspectiva finanțării, cât și din perspectiva locurilor bugetate alocate (în special la doctorat). Am considerat nedreaptă acea clasificare care a marginalizat UVT. De atunci, am făcut eforturi mari să arătăm, deși cu resurse puține, că suntem una dintre universitățile prestigioase ale României și atât rankingurile internaționale, cât și metarankingul național din ultimii ani au arătat acest lucru.

Acum, ne este adusă la cunoștință o nouă distribuție și prima întrebare pe care ne-o punem este aceea dacă nu era util ca acest lucru să se întâmple după preconizatul proces de clasificare a universităților din România, proces asumat de MEN inclusiv printr-un proiect realizat împreună cu Banca Mondială. O analiză realistă a sistemului, coroborată cu strategiile naționale asumate și cu acordurile cu Comisia Europeană, urmată de un proces transparent de consultare ar fi fost un instrument mult mai credibil pentru operaționalizarea unei strategii de care sistemul are mare nevoie, căci, într-adevăr, situația actuală corespunde mai degrabă unor situații conjuncturale în care plusurile de locuri bugetate la unele universități au fost consecința unor decizii subiective.

Această împărțire avantajează anumite universități și, evident, dezavantajează pe altele. UVT este beneficiara unei reduceri mai mici (dar a doua după cea din anul 2011) iar alte universități iau act de prima astfel de experiență. S-au stabilit domenii prioritare: IT, inginerie, agricultură, medicină… de acord, dar există o analiză clară, fundamentată statistic a angajabilității absolvenților în domeniile de studiu absolvite? Există o strategie de corelare cu piața muncii? Și multe alte elemente ce trebuie luate în calcul. O metodologie este un instrument de lucru prin care implementezi o strategie (care din păcate nu există). Finanțăm în continuare universități care beneficiază de ani buni de clemență atât din punct de vedere financiar, cât și din punct de vedere al asigurării calității. Există vreun motiv obiectiv pentru ca numărul de locuri bugetate alocate acestor universități să crească?

Un procent important din locurile bugetate a fost alocat istoric, ca procent din alocația pe anul universitar anterior. În metodologie nu s-a impus nicio condiție ca aceste locuri să fie distribuite proporțional cu cele alocate în anul anterior dând astfel posibilitatea ca anumite universități să distribuie aceste locuri pentru dezvoltări pe orizontală (a se vedea dezvoltarea de domenii non-tehnice – comunicare, management – la universitățile tehnice, etc.). Este România în situația de a-și canibaliza educația superioară? Poate că ar fi mai util și mai eficient – din toate punctele de vedere, ca niciun oraș să nu aibă mai mult de o universitate de stat, utilizând astfel în mod eficient toate resursele. Am deschis de foarte multe ori acest subiect din perspectiva constituirii Universității Metropolitane Timișoara și cred că doar interese mărunte ce țin de păstrarea unor mici privilegii țin pe loc un astfel de proiect.

Cum putem justifica următoarea contradicție: facem eforturi de a eficientiza învățământul școlar preuniversitar (obligatoriu) prin desființarea de școli și asigurarea transportului elevilor în școli comunale, dar nu ne gândim să eficientizăm învățământul superior (care nu este obligatoriu) și păstrăm universități neperformante, în condițiile în care potențialii studenți cu nevoi sociale pot avea toate condițiile în universități regionale, prin relocarea resurselor și asigurarea pentru aceștia a cazării, a mesei și a unei burse?

Sunt universități care au primit locuri în plus pentru școli doctorale unde gradul de abandon este de peste 75%. În lipsa unei analize exacte, nu e vorba de o irosire substanțială de resurse? La UVT abandonul la studiile de doctorat este de 32%.

Studii recente publicate de către Comisia Europeană menționează că până în anii 2025 aproximativ 50% din locurile de muncă vor necesita calificări de nivel ridicat. În paralel, tot aceste studii, dar și altele, arată că peste 65% dintre tinerii care încep acum școala primară își vor desfășura activitatea profesională în ocupații și meserii care încă nu există.

Pe de altă parte, în plan național România se confruntă cu o serie de realități cărora trebuie să le răspundă cu celeritate. Printre acestea menționăm: lipsa de forță de muncă superior calificată pentru o serie de domenii cum ar fi industria IT, industria automotive, industria construcțiilor; migrația specialiștilor români din domenii precum cel al medicinei sau cercetării; vulnerabilizarea până la nivelul crizei a sistemului de învățământ preuniversitare prin lipsa cadrelor didactice specializate, etc. Cum ar trebui să acționeze România, prin structurile sale guvernamentale, pentru a face față acestor tendințe? Vom sugera câteva abordări în rândurile de mai jos.

Alocarea de locuri suplimentare, bugetate, către domeniile IT s-a făcut și până acum. Dar care este relevanța acestei suplimentări atâta vreme cât capacitatea de școlarizare la aceste domenii este ocupată în integralitate? S-a urmărit ce se întâmplă cu aceste locuri suplimentare? Dacă ele se regăsesc la domeniile unde au fost distribuite sau au migrat către alte domenii de inginerie (neatractive pe piața muncii, dar susținute artificial tocmai prin alocarea de locuri de la buget) sau chiar către alte domenii non-tehnice înființate în universități cu profil tehnic sau universități comprehensive, dar în care activează și domenii inginerești, medicale sau agronomice? Este necesară suplimentarea locurilor bugetate în domeniul medicină în condițiile în care de ani buni capacitatea de școlarizare este ocupată 100%?

În învățământul preuniversitar există componente ale acestuia extrem de vulnerabile: discipline pentru care asigurarea cu cadre didactice cu studii superioare este catastrofală (fizică, chimie), unde orele se suplinesc fie de persoane fără studii de specialitate, fie de cadre didactice pensionate (cu vârste inclusiv peste 75 de ani); un corp profesional selectat în ultimii 10-15 ani dintre absolvenții cei mai puțini performanți (a se vedea rezultatele la examenele de titularizare și rezultatele din timpul studiilor); un proces educațional care îndepărtează elevii de școală. Răspunsul simplu, prin alocarea unui număr insignifiant de locuri bugetate în plus, este total neadecvat. Unde este masteratul didactic? Unde sunt măsurile compensatorii pentru recredibilizarea meseriei de dascăl?

În concluzie, considerăm ca fiind extrem de utilă reașezarea pe baze solide, principiale, obiective a repartizării locurilor bugetate, dar acest lucru să fie rezultatul unui proces transparent și care să fie fundamentat în special din perspectiva performanței academice.

Foto: Pagina de Facebook Mircea Dumitru

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

8 comentarii

 1. In curand, cenzura…

 2. Infractorul de dragnea, analfabeta de dancila si gașca, vor o Românie, analfabetă…proștii sunt ușor de manipulat…..nu strada face ordine, o delegație de oameni integrii, personalitați, trebuie să ceară să se facă drepatate, intelectualii să nu stea pe margine, ajungem la puterea ordinarilor și a pușcăriașilor

 3. Si cei ,,trei”de la Cluj, Ioan, Aurel si Pop, nu au nimic de zis?
  A ! Tocmai a fost ,,ales”in fruntea alora care semnasera o ,, adeziune” de sustinere a partidului stat, semnatura de care toa’su academician, intrebat apoi, devine amnezic.

 4. Ar trebui sa va inscrieti in politica : OPOZITIE ca sa ii putem da jos . Statul de o parte si criticatul : ii doare in cot pe ALDE Dragne Nicolicea si tantile puse sa conduca

 5. Ar trebui sa va inscrieti in politica : OPOZITIE ca sa ii putem da jos . Statul de o parte si criticatul : ii doare in cot pe ALDE Dragne Nicolicea si tantile puse sa conduca . Conteaza doar interesele lor si albirea dosarelor

 6. Univeristatea Vasile Alecsandri din Bacau, macinata la cel mai inalt nivel de coruptie, cu politia peste ei, cu incalcari ale legii stiute si para stiute de Minister, primeste mai multe locuri, deci mai multi bani, si la licenta si la master si la doctorat.
  Probabil a fost premiata universitatea deoarece Decanul de la Inginerie Zichil si conducatorul Sindicatului Cristea au fost sanctionati pentru fapte grave de incalcare a Legii Educatiei:
  http://cne.ancs.ro/wp-content/uploads/2018/04/Hotararea%20CNECSDTI%207%20din%2020%2011%202017%20si%20Raportul%20final%20nr.7.pdf

  Rectorul universitatii a fost avertizat tot de CNE ca incalca legea. Dialogul surzilor.
  Concluzia o trageti singuri.
  Toata presa tace malc; sa nu deranzeze baronii de Bistrita; nu de alta, da ii taie de la cascaval…

 7. Totusi, e bine sa me uitam si la raspunsul oferit de mininsterul educatiei care spune niste adevaruri. Se stie foarte bine ca in UB sub 50 la suta din normele didactice sunt acoperite de titulari….restul sistemul „plata cu ora”. Asta ca sa lase suficiente ore la plata cu ora pt conferentiari si prof universitari, in special la master si doctorat unde se castiga peste 100 lei.
  In paralel slugaresc doctoranzii (ore de predare neplatite) si invita experti, care vin pentru prestigiul asocierii cu UB si nu isi completeaza intotdeauna dosarele ca isi ia banii, plata in cazul lor fiind la nivel de lector – cam 35 lei. Rectorul UB se pricepe la a mentine aparentele in timp ce tolereaza un nivel generalizat de coruptie a decanilor si sefilor de departamente. Stie ca tinerii din scolile doctorale nu au acces la concursuri transparente, care sa nu implice pupat in fund pe cine trebuie si stie ca nu se scot posturi la concurs in functie de necesitati ci numai dupa bunul plac al celor de la butoane, care isi iau masuri de precautie sa ramana norme neacoperite cu titulari, ca sa le ei la plata cu ora.

 8. Domnilor profesori univesitari , acum faceti galagie ca este posibil sa nu mai castigati atat cat v-ati planificat , adica s-ar putea sa pierdeti ceva din „cascaval” in rest nu prea este nimic de capul vostru .