G4Media.ro

DOCUMENT Guvernul pregătește ”helicopter money” înainte de campania electorală. Toate măsurile pentru…

DOCUMENT Guvernul pregătește ”helicopter money” înainte de campania electorală. Toate măsurile pentru relansarea economică: granturi nerambursabile pentru IMM-uri, garanții de stat pentru marile companii, program agresiv de ajutoare de stat pentru atragerea de investiții, opt depozite regionale de legume și fructe. Plus 3.000 km de autostradă în 10 ani

Guvernul a făcut public Planul național de investiții și relansare economică, promis de premierul Ludovic Orban încă de acum o lună. Planul, ce va fi aprobat în ședința de guvern de azi, cuprinde zeci de măsuri de sprijin pentru economie, inclusiv granturi nerambursabile (bani ce nu mai trebuie dați înapoi) – numiți ”helicopter money” de specialiștii economici.

Măsurile sunt adresate firmelor mari și mici, angajatorilor și angajaților, la nivel local și nivel central.

De remarcat că planul de investiții e lansat cu puțin timp înainte de începerea campaniei electorale pentru alegerile locale.

Unele dintre măsurile promise de guvernul Orban au ca sursă de finanțare fondurile europene, dar pentru majoritatea nu este specificată sursa sumelor uriașe trecute în documentul oficial.

De remarcat că multe dintre măsuri, mai ales cele privind investițiile în infrastructură rutieră sau agricolă, apar și în alte programe de guvernare.

Cele mai importante măsuri promise de guvern dacă programul va fi implementat:

 • Sprijin pentru program flexibil de muncă. Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanțarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE al Comisiei Europene.
 • Granturi (bani gratis) de 2.000 de euro pentru SRL-urile fără angajați. Toate domeniile; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități; Număr beneficiari: 50.000; Buget: 100 mil. euro (fără sursă de finanțare)
 • Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășurarea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. Buget: 160 mil. lei (fără sursă de finanțare)
 • Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri. Valoare grant: max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 mil. euro. Fără sursă de finanțare
 • Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole. Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 mil. euro.. Fără sursă de finanțare
 • Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor. Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro
 • 3.000 de km de autostradă și drumuri expres în următorii zece ani (31 de miliarde euro). Nu e precizată sursa de finanțare

Toate promisiunile guvernului Orban:

Modelul de dezvoltare a României bazat doar pe consumul populației, determinat de politicile pro-ciclice ale guvernărilor anterioare, trebuie schimbat într-un nou model de creștere economică axat pe: stimularea și dezvoltarea capitalului autohton și a competitivității companiilor românești, investiții în domenii strategice ale infrastructurii publice, transformarea digitală a economiei și a administrației publice, pregătirea economiei pentru noua revoluție tehnologică, tranziția către o economie durabilă.

Obiectivul noului model de dezvoltare economică promovat de Guvern: realizarea convergenţei cu economiile europene, astfel încât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la paritatea de cumpărare standard să ajungă la 87% din media UE27, la orizontul anului 2025

Granturi de sprijin pentru repornirea întreprinderilor, capital de lucru și investiții

 • Granturi de sprijin pentru microîntreprinderi:
 • Valoare grant: 2000 Euro/SRL fără salariați; Toate domeniile; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, chirii, utillități; Număr beneficiari: 50.000; Buget: 100 mil. euro
 • Schema de ajutor pentru activități de comerț și servicii afectate de Covid-19
 • Finanțarea chiriilor pentru perioada în care desfășuararea activității comerciale sau a serviciilor prestate a fost afectată pe perioada stării de urgentă sau de alertă: valoarea chiriei/beneficiar/lună, pentru o perioadă de 3 luni. Buget: 160 mil. lei.
 • Capital de lucru pentru repornirea activităților economice pentru IMM-uri:
 • Valoare grant: max. 125.000 Euro; Domenii: HoReCa, turism, transporturi, evenimente; Cheltuieli: stocuri, datorii furnizori, echipamente; Buget: 350 mil. euro.

Programe de finanțare nerambursabilă pentru creșterea competitivității IMM-urilor

 • Granturi pentru investiții și pentru reconversia economică a IMM-urilor:
 • Valoare grant: 50.000 – 200.000 Euro; Domenii: Industria sanitară, farmaceutică, alimentară, auto, IT, energie, construcții, transport, turism, confecții; Cheltuieli: producție, achiziția de echipamente, utilaje, tehnologii; Buget: 550 mil. euro.
 • Granturi pentru investiții pentru microîntreprinderi prin supracontractarea proiectelor din lista de rezervă din Programul Operațional Regional – Axa 2.1:
 • Grant: max. 200.000 euro; Buget alocat: 117 mil. euro; Supracontractare: 130 mil. euro;
 • Granturi pentru creșterea competitivității IMM-urilor prin alocarea suplimentară de fonduri prin Programul Operațional Regional – Axa 2.2:
 • Grant: 200.000 – 1.000.000 euro; Buget (alocare inițială și supracontractare): 450 mil. euro
 • Granturi pentru dezvoltarea IMM-urilor prin finanțarea investițiilor mari în creșterea productivității prin Programul Operațional Regional: Grant: 2.000.000 – 6.000.000 euro; Buget (alocare inițială și supracontractare): 550 mil. euro

Granturi pentru inițiative antreprenoriale inovative și digitalizarea companiilor

 • Granturi pentru start-up-uri pentru studenți în domenii competitive și inovative:
 • Valoare grant: 40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create. Domeniile de activitate prevăzute în Strategia Națională de Competitivitate a României și în Strategia de Cercetare Dezvoltare Inovare; Buget: 150 mil. euro
 • Granturi pentru digitalizarea IMM-urilor
 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Cheltuieli: echipamente IT, automatizarea echipamentelor industriale, automatizarea fluxurilor tehnologice; Buget: 150 mil. euro
 • Star-Tech Innovation (Noul program Start – UP)
 • Obiectivul schemei este finanțarea start-up-urilor inovative prin granturi de o valoare estimată la 42.000 euro. Beneficiari: aproximativ 7000 de noi IMM-uri
 • Finanțarea programelor de educație digitală a angajaților pentru IMM-uri
 • Valoare grant: 30.000 euro/proiect până la 100.000 euro/ proiect; Buget: 30 mil. euro

Sprijin pentru dezvoltarea agriculturii și a industriei agro-alimentare

 • Finanțarea depozitelor de comercializare a produselor agricole
 • Obiectiv: construcția a 8 depozite regionale cu temperatură controlată pentru depozitarea, sortarea, ambalarea, etichetarea și comercializarea produselor agricole locale. Valoarea investiției: 120 mil. euro.
 • Granturi pentru achiziția de echipamente pentru irigații
 • Achiziția de kit-uri pentru irigații – 6000 euro/beneficiar. Buget: 48 mil. euro.
 • Granturi de finanțare pentru antreprenoriat rural
 • Obiectiv: sprijinirea directă a activităților de procesare și de distribuție a produselor agricole obținute de micii producători; Valoare grant:40.000 euro/2 locuri de muncă create până la 100.000 euro/5 locuri de muncă create; Buget: 200 mil. euro.
 • Instalarea tinerilor fermieri cu teren agricol concesionat de la stat:
 • Bugetul estimativ este de 42 milioane euro (20 milioane euro alocare distinctă pentru tinerii din afara granițelor în scopul reîntoarcerii în țară a celor cu experiență și formare în domeniul agricol). Pentru prima dată, beneficiarii pot accesa facilitatea concesionării de terenuri cu destinație agricolă, libere de contract cu suprafață de maxim 50 de ha, aparținând domeniului public sau privat al statului.

Programe de finanțare pentru investiții noi și pentru relocarea companiilor în România:

 • Schema de ajutor de stat pentru investiții noi (greenfield)
 • Obiectiv: Stimularea și atragerea investițiilor noi cu impact major în economie prin finanțarea de proiecte de investiții, inclusiv investiții de tip greenfield.
 • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat: 1,5 miliarde lei anual până în 2023.
 • Schema de ajutor de stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională
 • Obiectiv: granturi pentru dezvoltarea regională prin realizarea de investiții care determină crearea de noi locuri de muncă.
 • Valoare ajutor de stat: max. 37,5 mil. euro/investiție; Buget alocat: 450 mil. lei anual până în 2025.

Programe de garantare a creditelor pentru capital de lucru și investiții

 • Programul IMM Invest pentru garantarea creditelor pentru capital de lucru și investiții pentru IMM-uri. Credite garantate de stat în proporție de 80% sau 90% și dobândă subvenționată 100% a creditelor de investiții și creditelor/liniilor de credit aferente capitalului de lucru contractate de microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii. Plafon: 15 mld. lei; Număr beneficiari: 40.000.
 • Garanții de stat pentru creditarea companiilor mari pentru capital de lucru și investiții. Garanții, în numele și în contul statului, acoperind necesarul de garantare în proporție de maxim 90%, pentru credite noi sau deja acordate de către bănci comerciale pentru realizarea investițiilor şi/sau pentru susținerea activității curente a companiilor cu cifră de afaceri mai mare de 20 mil. lei. Plafon: 8 mld. lei; Număr beneficiari: 600.
 • Schema de garantare privind asigurarea creditului comercial (furnizor)
 • Prin acest program se urmărește stimularea expunerii la risc a asigurătorilor și facilitarea accesului companiilor la asigurarea creditului comercial.
 • În cazul unei pierderi, suma plătită de către Ministerul Finanţelor Publice reprezintă 80% din suma neîncasată/nerecuperată de asigurător. Plafon alocat: 1 mld. lei.
 • Program de garantare a finanțărilor de tip factoring cu regres și scontarea efectelor de comerț
 • Obiectiv: acordarea de facilităţi de garantare de către stat pentru creditele pe termen scurt acordate întreprinderilor mici şi mijlocii a căror valoare se stabilește prin corelare cu valoarea finanțărilor de tip factoring/operațiuni de scontare.
 • Valoarea unei facilități de factoring acordate IMM-ului aderent pe un debitor cedat este de maximum 500.000 lei. Plafoane alocate: 1,5 mld. lei/factoring; 1,5 mld. lei/scontare.
 • Program de garantare a leasingului de echipamente și utilaje
 • Obiectiv: garantare a leasing-ului pentru IMM-urile care optează pentru o finanțare non-bancară.
 • Vor fi acordate finanțări până la o limită maxima de 5.000.000 lei/ beneficiar, garantate în limita unui plafon de garantare în valoare de 1,5 miliarde lei.

Instrumente de creștere a capitalizării companiilor și de finanțare a investițiilor

 • Înființarea Fondului Român de Investiții (FRI) pentru finanțarea unor investiții în domenii de interes strategic. Înființarea unui fond de investiții de stat pentru finanțarea unor activități precum private equity (fonduri de investiții sub formă de participare la capitalul social al unor societăți comerciale), venture capital (fonduri de investiții în societăți comerciale nou sau de curând înființate), agenție de promovare a investițiilor, proiecte educaționale pentru antreprenori etc. Capitalizare inițială: 300 mil. euro.
 • Înființarea Băncii Naționale de Dezvoltare (BND) ca instituție de credit pentru proiecte de investiții. Înființarea unei bănci de dezvoltare după modelul altor bănci de dezvoltare din Uniunea Europeană care contractează împrumuturi pe piețele de capital și acordă finanțări, în condiții avantajoase, pentru proiecte de investiții care sprijină obiectivele naționale de interes strategic.

Măsuri de sprijin pentru angajați și companii pentru reluarea activităților economice

 • Prelungirea indemnizației de șomaj tehnic. Continuarea măsurii privind acordarea indemnizației de șomaj tehnic pentru angajatorii/profesioniștii a căror activitate este suspendată. Impact: 850 mil. lei/lună.
 • Stimularea reluării activităților economice și a ocupării. Pentru beneficiarii indemnizației de șomaj tehnic care își reiau activitatea se acordă o sumă în cuantum de 41,5% din salariul brut al angajatului (maxim 41,5% din câștigul salarial mediu brut pe țară) pe o durată de 3 luni. Impact: 3,35 mld. lei.
 • Sprijin pentru program flexibil de muncă. Guvernul va asigura plata unei indemnizații în valoare de 75% din diferența dintre salariul brut al unui angajat prevăzut în contractul individual de muncă dinaintea reducerii programului și salariul brut aferent orelor de muncă efectiv prestate ca urmare a reducerii progamului de lucru. Măsura se aplică companiilor a căror cifră de afaceri a scăzut cu cel puțin 10% comparativ cu luna similară a anului anterior. Finanțarea acestei măsuri se va acoperi prin Programul SURE.
 • Granturi pentru formarea profesională a angajaților. Schema de finanțare se adresează angajatorilor care investesc în formarea profesională a propriilor salariați. Aceștia beneficiază de o subvenție stabilită în funcție de nivelul de calificare a programului de formare parcurs. Buget alocat: 150 mil. lei.
 • Stimularea ocupării tinerilor, a persoanelor cu vârsta de peste 50 ani și a românilor întorși din străinătate. Se acordă un sprijin în valoare de 50% din salariul brut al angajatului dar nu mai mult de 2500 lei pentru angajatorii care încadrează în muncă: Tineri cu vârsta cuprinsă între 16 și 29 ani; Persoanele cu vârsta de peste 50 ani ale căror raporturi de muncă au încetat în perioada stării de urgență; Cetățeni români cărora le-au încetat raporturile de muncă cu angajatori străini, din motive neimputabile lor.
 • Măsuri active pentru lucrătorii sezonieri și zilieri din domeniile agriculturii, HoReCa și turismului. Protejarea angajaților prin acordarea unor măsuri de sprijin suplimentare pentru: Persoanele care au desfășurat activități ca zilieri în luna anterioară solicitării; Persoanele care desfășoară activități sezoniere în baza unor contracte individuale de muncă, pe perioadă determinată de cel puțin 3 luni.
 • Locuri de muncă pentru tineri. Valoarea granturilor acordate pentru acțiuni antreprenoriale: 25.000 euro pentru susținerea locurilor de muncă destinate tinerilor. Buget: 300 mil. euro.
 • Stimularea desfășurării muncii în regim de telemuncă. Acordarea unui sprijin în valoare de 500 euro/angajat pentru achiziționarea de echipamente IT pentru angajații care desfășoară activități în regim de telemuncă în perioada stării de urgență/alertă.

Măsuri de protecție socială:

 • Pachete alimentare și de igienă corporală pentru persoanele vulnerabile. Sprijin pentru persoanele aflate în situații de dificultate, risc de sărăcie sau cu venituri precare prin oferirea de pachete alimentare și pachete de igienă corporală; Beneficiari: 1,18 mil. persoane; Buget alocat: 225 mil. euro.
 • Vouchere pentru masă caldă pentru persoane în vârstă. Vouchere pentru mese calde acordate persoanelor în vârstă de peste 75 de ani care au venituri sub venitul minim garantat. Beneficiari: 250.000 persoane. Buget alocat: 100 mil. euro
 • Vouchere pentru elevi. Vouchere pentru elevii care provin din familiile cu venituri mici sau cu venituri sub venitul minim garantat aflați în risc de sărăcie severă, pentru achiziționarea de rechizite școlare, îmbrăcăminte și încălțăminte. Beneficiari: 400.000 copii. Buget alocat: 30 mil. euro.

Investiții în infrastructură:

 • Rutier: Finalizarea lucrărilor de infrastructură aflate în implementare – 407,3 Km de autostrăzi și drumuri expres. Cost estimat: 4,3 miliarde euro.
 • Sibiu – Pitești (Loturi 1, 4, 5), Craiova – Pitești, Autostrada Transilvania (Suplacu de Barcău – Borș), Sebeș – Turda, AO:Inelul de Sud București, Varianta de ocolire Bacău, Podul peste Dunăre de la Brăila.
 • Conectarea cu autostrăzi a provinciilor istorice ale României și cu rețelele de transport pan-europene, prin demararea lucrărilor la aproximativ 3.000 de km de autostrăzi și drumuri expres. Perioada: 2020 – 2030. Cost estimat: 31 miliarde euro.
 • Sibiu – Pitești (Loturi 2, 3), Autostrada Transilvania: Nădășelu – Suplacu de Barcău, Autostrada Unirii: Tg. Mureș – Iași – Ungheni, A3: Ploiești – Comarnic – Brașov, A7: Ploiești– Suceava – Siret, AO: Inelul de Nord București; București – Alexandria – Craiova – Lugoj, Buzău/Focșani – Brăila – Galați, Măcin – Tulcea – Constanța; Transregio Gilău – Cluj N. – Apahida
 • Feroviar: Investiții în cca. 3.000 km de cale ferată, în perioada 2020 – 2030, cu un cost estimat de aproximativ 18 miliarde euro
 • Finalizarea reabilitării liniei ferate pe traseul Frontieră-Curtici-Simeria, parte componentă a Coridorului IV pan-european, pentru circulația trenurilor cu o viteză maximă de 160 km/h.
 • Proiecte noi de modernizare a căii ferate în scopul asigurării obiectivelor de conectivitate: Ploiești-Suceava-Dărmănești, București-Craiova-Timișoara-Arad, Suceava-Cluj Napoca, Buzău-Fetești, Port Constanța-Palas, Predeal-Brașov, Centura feroviară a Municipiului București, Cluj Napoca-Episcopia Bihor
 • Tren metropolitan Nădășelu – Baciu – Cluj-Napoca – Apahida – Jucu – Bonțida

Investiții locale:

 • Extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare: Pentru perioada 2021-2027 se alocă un buget de cca. 8 miliarde de lei pentru extinderea rețelelor de apă și canalizare pentru finanțarea a 750 de proiecte, dintre care 600 în mediul rural și 150 în mediul urban; Alte investiții pentru 500 de microstații de tratare, fose septice și sisteme alimentare cu apă, cu o valoare de 250 milioane lei.
 • Extinderea rețelelor de distribuție a gazelor naturale: Guvernul va aloca 1 miliard de euro în cadrul multianual 2021-2027, dintr-un un buget total estimat la 9,6 miliarde lei pentru extinderea și înființarea de noi rețele inteligente de gaze naturale în scopul racordării a 70% dintre locuințele din România.
 • Modernizarea și reabilitarea drumurilor județene și locale: În perioada 2021-2027 Guvernul își propune să reabiliteze și să modernizeze cca. 20.000 km de drumuri locale, cu o valoare de aproximativ 20 de miliarde lei și 7.000 de km de drumuri județene, pentru care se vor aloca 12 de miliarde lei.

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

47 comentarii

 1. De unde are Șică 100 de miliarde de euro, că zicea că-i vistieria goală….
  oricum, bun bancul cu programul ăsta 😀

  • avand in vedere ca programul se intinde pe 10 ani….100 de miliarde nu pare o suma chiar imposibila…intrebarea e alta cu cine dracu construiesti daca tu ai deficit de 300.000 de muncitori in constructii la ora actuala ?

  • Frica de Bau-Bau, baieti?
   PS. Credeati ca ”decat” Daddy poate…fara numar si asta fara nicio legatura cu Irinuca?

  • N-au ajuns ele măștile la nevoiașii țării, ce vb asta de un deceniu de investiții mărețe?! Prea mult alcool strica.

  • Cele mai multe voturi le-ar fi adus vechea promisiune transpartinică 6% din pib la Educaţie.

  • USL=PSD+PNL

 2. Ăsta da program frate dar de 30ani suntem sătui de atâtea programe

 3. Lipseste sfatul lui Isarescu sa avem incredere si sa ne tinem toate economiile in RON (daca nu cumva sa schimbam in RON si orice alte economii avem in valuta, ca sa ajutam tara) … 😈

  • Deja vu … in 2008-2009 un program … la fel liberal … o facut Tariceanu … de o ajuns romania aproape de incapacitate de plata.

   PS. Multa lume a pierdut din valoarea banilor atunci … pentru ca a avut incredere in Isarescu.

  • Ala e deja-vú la deja-vú-ul din anii ’90 cand au sublimat economiile romanilor conduse 8n vazduhul patriei, calare pe un cal alb …. inegalabilul, profesionistul, salvatorul Isărescuuuuuu!

   PS: Sa-l urmaresti pe ginerica Croitoru, cum baga capu’n poza, cu open-ed-uri repetate (dar cu maxim 600 de vizualizari) pe G4Media, cerandu-se urmasul lu’ tata socru …
   Probabil o sa-i si iasa.

 4. Dar o restructurare a administrației publice nu luati in calcul? Dar desființarea sinecurilor grase la care au acces doar tovarășii de partid si rudele lor analfabete nu ar trebui sa fie o prioritate la desființare, pentru economii?

 5. Disperare mare la PSD, fierb efectiv, cred ca s-au dus la Biserica si au dat acatiste ca Guvernul Orban sa esueze, ii vad in stare pe acesti escroci!
  Succes, dle Presedinte Johannis, nu mor caii cand vor cainii, dar speram sa scapam incet-incet de PSDeii escroci si infractori!!!
  La puscarie cu toti, acolo sa refaca PSDragnea!!!

 6. Dar o restructurare a administrației publice nu luati in calcul? Dar desființarea sinecurilor grase la care au acces doar tovarășii de partid si rudele lor analfabete nu ar trebui sa fie o prioritate la desființare, pentru economii?

  Cum adică ” granturi”(bani gratis) 2 000 euro ptr.SRL uri fără angajati?

 7. Din moment ce ăsta pare a fi un plan veritabil de relansare economică, atât de necesar și de așteptat, ceva concret pentru dezvoltare, nu înțeleg rațiunea exprimării tendențioase „bani din elicopter”. Atunci banii aruncați de PSD pe artificii, luminițe, tot soiul de pomeni care nu produc nimic în afară de consum, adică risipă, cum se numesc?

  • Aia se numesc bani pentru prieteni.
   Astia se numesc bani din elicopter, pentru ca se dau de-a moaca, fara nici un studiu de impact si nici un fel de asumare din partea celui care primeste. Cel mult se vor duce pe acoperirea unor gauri, plata de taxe restante sau shopping.

 8. Asta nu e tot programul ala al lui Valcov, remasterizat?! 😂

  • nu are nici o treaba…programul valcov era cu dublari de pensii si salarii.

   ca poate si acest program e la fel de fantasmagoric e altceva ?

   repet intrebarea : pe 10 ani , 100 miliarde ( din care sigur jumatate de la UE ) nu reprezinta o problema dar cu cine construiesti toate astea?

   lucrez in domeniul constructiilor…. in acest moment nu avem cum sa construim in 10 ani proiectele de mai sus

   firmele straine lucreaza in mare parte cu subcontractori romani…ca doar nu credeti ca vine Strabagul cu austrieci sa dea la lopata pe autostrazi in Romania.

   in concluzie : pt toate lucrarile de infrastructura ne mai trebuiesc aprox 1 mil de muncitori….. de unde ? ca asta reprezinta 5% din toata populatia

  • @catalin: Soluția ar fi să mărească rapid salariile muncitorilor în construcții, la nivelul celor din Spania măcar, pentru că atunci se vor întoarce mulți dintre cei plecați la muncă în străinătate.
   Asta chiar e o prioritate: stimularea celor care muncesc, nu a celor care stau pe margine, dintr-un motiv sau altul.

  • Subcontractezi la firme chinezesti si vin aia cu tot : ingineri, muncitori, utilaje. Bani sa ai.

  • si cum mai exact sa mareasca statul salariile la privat? si tu iti dai seama daca s-ar putea ce ar iesi? pai ajung muncitorii in constructii cu salarii mult mai mari ca profesorii. a doua zi toti profesorii pleaca. ma rog exagerez dar ca sa intelegi ce sustii. nicio tara nu poate mari salariile de 5-6 ori instant pt o anumita categorie. mai ales ca sunt si la privat.

  • @prieten : noi…angajatii din constructii lucram la privat :))) nu suntem bugetari….nu stiu daca patronul se grabeste sa ne mareasca salariile fara sa creasca si costurile, gandeste-te ca la marile lucrari de constructii marja de profit nu e ca in HORECA 0-1000% ci 2-3%….deci dublarea salariilor pentru a atrage muncitori fie ei si romani din vest e un vis.

   @cristi: crede-ma pe cuvant chinezii nu sunt ieftini deloc……dupa cum observi la licitatii pierd pe banda rulanta , dar intr-adevar ei pot oferi solutii complete

  • @andrei, @catalin: Ții pensiile pe loc și ajutoarele sociale, faci economii de unde se risipește (ex. subvenții pt. călătoria cu trenul), mărești salariul minim și scazi contribuțiile sociale, eventual aplici scutiri de impozit în construcții și renunți la cele din IT.
   Da, și salariile profesorilor trebuie mărite. Dar nu le-aș compara neapărat cu ale muncitorilor în construcții.

  • Problema nu e Programul, astea SUNT Nevoile Romaniei, NU a fost problema Programul furmos al lui Dragnea-Valcov, PROBLEMA a fost ca NU au facut mai #NIMIC din el cu exceptia Cresterii uriase a Salariilor bugetarilor(si mai ales a Salariilor politicienilor!) si a cresterii firave a Pensiilor publice(mai ales a Pensiilor lor, a Pensiilor speciale, legate prin partea de Contributivitate de Cresterea pensiilor publice!), ATAT au facut, in rest #NIMIC, desi NIMENI nu a contestat vreo masura, TOATE erau necesare Romaniei!
   Si INCA sunt, la 30 de Ani dupa ’89, Romania are aceste Probeleme NEREZOLVATE, precum o Tara de lumea a 3-a, in special probleme de DEZVOLTARE!!!
   Deci: PROBLEMA e ce VOR FACE din aceste masuri!!
   Hartia suporta orice, politrucii sunt campioni la facut Programe, cu FACUTUL stau rau de tot politrucii nostri!
   Cu facutul in interesul cetatenilor, ca ei stau foarte bine cu FACUTUL pentru ei, au FACUT toti AVERI uriase, ca bugetari de-o viata!!

 9. Economia mondiala ipocrita se mai tine de un singur fir : Bursa de New York.
  Valorile bursiere nu mai corespund realitatilor economice.
  O corectie e asteptata dar depinde de alegerile din America.
  Primii bani se retrag din economiile emergente gen Romania.
  Traim pe buza prapastiei …

 10. Ăsta seamănă tare mult cu programul pizdeului din 2016 cu care au câștigat hoții roșii alegerile, ce s-a întâmplat după, nu mai trebuie amintit. vorba lui Jiji Becali: „minciuni, minciuni”! Un program de guvernare cu obiective certe, dar numai pe ici-colo menționate sursele de finanțare, indiscutabil, încă o gogoașă vândută oamenilor. Urmează calea pizdeului din 2016, doar promisiunile nu costă bani, și la cât de naiv e poporul acesta!!!…

 11. Nu de programe fastuoase de guvernare am dus noi lipsă, ci de aplicarea lor ulterioară câștigării alegerilor. În toți cei 30 de ani am avut programe de guvernare care, dacă ar fi fost puse în practică în integralitatea lor, ne-ar fi plasat lângă Germania ca dezvoltare, așa am rămas tot la coada Europei și cu alte și alte astfel de programe. Acesta este încă unul…

  • De acord, dar cred că și această guvernare merită să-i acordăm o șansă. Nu știm ce sau cât va realiza din programul propus, dar primul pas este ca acesta să existe. De acord și că, pentru a fi convingător, trebuie să fie bine fundamentat.

 12. Acum 4 ani,marea majoritate v ati rupt gatul ca sa puneti stampila pe PSD ca fac ei autostrazi,spitale,salarii ca in afara si acum dupa ce tragem linia,ce au facut? De 30 ani s a facut un singur spital(Mioveni) facut de primarie cu ajutorul Dacia,in rest nimic,nimic.Autostrazi muzeu.Din 30 ani,25 de ani a fost la putere PSD.Asa ca ce ar fi sa mai votati si altceva ca sa aveti ce compara in loc sa criticati “Ce program,nu o sa faca nimic,toti sunt la fel”. Ziceti ca nu aveti cu cine vota.Dar impotriva cui aveti? Atunci hai la vot

 13. Bun acest nutret (program) pentru ignoranti si credului , de fapt asa sunt bastinasii ii cumperi cu iluzii si margele colorate .

 14. Citiți ceva?Nu vedeți că nu apare sursa de finanțare!!!!Hârtia suporta orice!!!Iar sunteti comentatori în afara obiectului de activitate!!!!Sa primiți voi,tot ce scrie pe hârtie….asa poate veti intelege ca nu leșină su nici nu moare de invidie ….cine credeti voi!!!

  • @Mioaro,
   iar ai ars mancarea cu politica asta, fir-ar ea a dracului sa fie !!

   PS. Pai nu de la voi au invatat sa promita fara acoperire ?

   PPS. Ia zii mai bine ce-i dai diseara lu’ al tau sa nu vina cu omoru’ ? :)))

 15. Mda, la promisiuni se descurca bine de tot. Si psd promitea o mie de km de autostrazi, spitale regionale etc. E drept, pe 4 ani. Astia vin cu minciuni pe 10 ani.

 16. Am citit Planul de relansare al Guvernului, sunt masuri care se duc in Anii 2025, 2027, 2030, Planul e pe 10 Ani!
  Mai lipseste Anul 2040, mi-amintesc de Strategia Romania 2040, aia adoptata cu mare tam-tam de PSD la propunerea lui Dragnea la Congresul din Martie 2018, care urma sa ne fericeasca definitiv, prin „grija” mareata a lui Dragnea!!
  Planul asta uriaș de peste 100 de miliarde de euro promis de Guvernul Orban pentru relansarea economică sper sa nu aiba soarta Strategiei Romania 2040 a lui Dragnea, declarata NECONSTITUTIONALA de CCR!
  Nu prea inteleg de unde atatia BANI, cand Romania ANI de zile va avea de platit Imprumuturile uriase facute de PSDragnea in cei 3 ANI, plus Imprumuturile facute acum in vreme de Pandemie de Guvernul Orban!!!
  Mi se pare cam prea mult, sa nu zic fantezist, dar oricum va fi carne de tun pentru PSD!
  Au material pentru campaniile electorale ce urmeaza!!!
  Il si vad pe Orban la TVuri cu PIXul in mana, precum Dragnea in 2016!
  Altfel, Planul e frumos, ne va duce pe noi culmi de civilizatie si progres(!!), va face din Romania o minune Dumnezeiasca, fix ca ala din 2016 cu care Dragnea a defilat la TOATE TVurile, cu celebrul PIX in mana si cu VIRGULA, incercand sa clarifice marea PROBLEMA: BANII!
  Ce NU a facut Romania in 30 de Ani, va face in 10 ANI!
  Inca o INTREBARE: CINE va pune in aplicare acest Plan maret, cand stim ce INCOMPETENTA si CLIENTELISM analfabet(majoritar PSDist!) colcaie in TOATE Institutiile Statului roman?!
  Sau, maretul Plan va ramane pe hartie, cu doar cateva realizari la final!?

 17. Ah deci masurile astea, daca se pot numi asa, prin care goovernul vrea sa arunce cu bani primesc o noua denumire? Helicopter money? Pe bune baieti? Astea sunt POMENI! Aaaa, stai, doar PSD da pomeni si-s rai, daca le da penele ei sunt cei mai buni!

  • helicopter money adica arunca cu bani din elicopter = pomeni,
   helicopter money e versiune de „gulere albe” a pomenii traditionale
   traiasca Romanica Normala

 18. Să nu fie un fel de IMMINVEST.

 19. Pentru pfa-urile din comert nimic. Ca si cum nici nu exista. Frumos!

 20. Asa, din pix, pot si eu sa fac planuri care includ mii de km de autostrada, zeci de spitale etc.
  Si in doar 9 ani, nu 10.

 21. Voi sunteti tampiti?Nu aveti 100 lei sa dati alocatii copiilor si visati cai verzi pe pereti!!!Mincinosilor!!

 22. Cum sa dai 2000 euro unor firme fara angajați? Ce firme sunt alea???
  Eu nu sunt de acord că din banii mei să fie ajutate astfel de societăți…

 23. Undeva, pierduta in Planul maret vad:
  „Programul Reforma Educației Timpurii: •Finanțarea construcției unui număr de 180 Gradinite cu program prelungit sau săptămânal –146 mil. euro”
  Fara Termen, evident!
  Termen(probabil!): La anul 2030!(Programul se intinde pe 10 ANI!)
  In nici o Companie privata NU vii cu un asemenea Plan, FARA Termene si BANII necesari la fiecare Masura!
  La Stat, dupa ’89, astfel de povesti sunt de 30 de ANI, cred ca si Ceausescu punea Termene!!

  E o criza majora de locuri in Crese si Gradinte in tara, uite cum arata COADA rusinoasa din dimineata asta de la Timisoara, iar in marile orase locurile in crese si gradinte sunt atat de putine, dar NU le pasa:
  https://www.hotnews.ro/stiri-educatie-24147512-video-coada-uriasa-inscrierea-copiilor-cresa-timisoara-inscrierea-nu-poate-face-online-pentru-nevoie-stampile-celebrul-dosar-sina.htm

 24. aia cu punctele de colectare era si la draknea „uciga-l toaca” si PSDraknea
  si autostrazi
  si de toate
  e clar dupa alegeri PNL si PSD avand aceeasi viziune se vor reuni pentru binele Romanicii Normale
  si vor urma inca 30 de ani de realizari marete si cincinaluri
  si angajari pe ochi frumosi
  si legi cu dedicatie
  si contracte cu dedicatie
  .. nu ca PNL nu face de astea … :))))))))

  • la atatea autostrazi , gata imi iau bemveu cu bizon, viata mea are un sens acum, oare ce o sa ma fac cu atatea .. autostrazi

 25. La fel ca în programul de inarmare,
  Guvernul mai bifează încă un .pdf
  Am încheiat citatul.

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.