G4Media.ro

România a intrat în stare de alertă. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații…

Sursa: Emerging Europe

România a intrat în stare de alertă. Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență a fost publicată în Monitorul Oficial. Ce restricții rămân în vigoare în perioada următoare (document)

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă prin care se instituie starea de alertă pentru următoarele 30 de zile a fost publicată, vineri noapte, în Monitorul Oficial. Astfel, România a intrat, începând cu 15 mai, în starea de alertă.

Toate măsurile care vor trebui respectate în următoarele 30 de zile au fost anunțate, joi seară, de ministrul de Interne, Marcel Vela, și de secretarul de stat Raed Arafat, și pot fi citite aici.

Principalele măsuri instituite în cadrul stării de alertă sunt purtarea obligatorie a măștii în spațiile închise, posibilitatea ieșirii din localitate doar pentru anumite motive și cu obligativitatea completării unei declarații pe propria răspundere (document disponibil aici), dar și continuarea suspendării zborurilor.

MĂSURI DE PREVENIRE ŞI CONTROL A INFECŢIILOR APLICABILE PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ

1. Începând cu data de 15.05.2020, în spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă şi în alte spaţii închise se instituie obligativitatea purtării măştii, astfel încât nasul şi gura să fie acoperite.

2. Instituţiile şi autorităţile publice, precum şi operatorii economici publici şi privaţi, au obligaţia organizării activităţii, astfel încât munca să se desfăşoare de la domiciliul angajaţilor, iar dacă activitatea desfăşurată nu permite acest lucru, să ia măsuri pentru:

a) asigurarea triajului epidemiologic constând în controlul temperaturii personalului propriu şi vizitatorilor, la punctele de control-acces în incinte;

b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor înaintea intrării în spaţiile de lucru;

c) respectarea regulilor privind desfăşurarea activităţii în birourile cu spaţii comune (open space) şi a regulilor privind funcţionarea unităţilor de cazare în regim hotelier;

d) decalarea programului de lucru, pentru entităţile cu un număr mai mare de 50 de salariaţi, astfel încât începerea, respectiv terminarea programului de lucru să se realizeze la intervale de minimum 1 oră, pe parcursul a minimum 3 ore, în tranşe de minim 20% din personal.

3. Instituţiile publice şi operatorii economici care desfăşoară activităţi comerciale/de lucru cu publicul ce implică accesul persoanelor în interiorul clădirilor, iau măsuri pentru organizarea activităţii, astfel:

a) accesul trebuie să fie organizat astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare client/persoană şi o distanţă minimă de 2 m între oricare două persoane apropiate;

b) să nu permită accesul persoanelor a căror temperatură corporală, măsurată la intrarea în incintă, depăşeşte 37,30C;

c) să asigure dezinfectarea suprafeţelor expuse şi evitarea aglomerării de persoane, în special în zonele caselor de marcat/ghişeelor.

4. Operatorii de transport persoane, publici şi privaţi, îşi organizează activitatea astfel încât să fie respectate regulile specifice.

5. (1) Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu SARS-CoV-2, sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, concerte sau orice alte întruniri în spaţii deschise, precum şi de activităţi culturale, ştiinţifice, artistice, sportive, de divertisment, jocuri de noroc, activităţi de fitness, activităţi în piscine şi de tratament balnear desfăşurate în spaţii închise.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activităţi:

 • a) activităţile organizate de slujitorii cultelor religioase, cu participarea publicului, care se desfăşoară doar în exteriorul lăcaşurilor de cult, precum şi practicile şi ritualurile cu caracter privat în interiorul lăcaşurilor de cult (cu participarea a maxim 16 persoane) se realizează cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie stabilite. Slujbele religioase desfăşurate în spaţii publice, în exteriorul lăcaşurilor de cult, nu sunt considerate adunări publice;
 • b) activităţile de îngrijire personală care se desfăşoară în spaţiile special destinate şi cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • c) activităţile de pregătire a sportivilor de performanţă în cantonamente, care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • d) activităţile culturale desfăşurate în spaţiile special destinate, respectiv la nivelul muzeelor, bibliotecilor şi a sălilor de expoziţii care se desfăşoară cu respectarea măsurilor de prevenire şi protecţie;
 • e) activităţile recreativ-sportive în aer liber, precum ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi altele asemenea, care se desfăşoară cu participarea a cel mult 3 persoane care nu locuiesc împreună.

6. (1) Este suspendată temporar activitatea de servire şi consum al produselor în spaţiile comune de servire a mesei din interiorul restaurantelor, hotelurilor, motelurilor, pensiunilor, cafenelelor sau altor localuri publice, cât şi la terasele din exteriorul acestor locaţii.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 activităţile de preparare a hranei, cât şi de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice, care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drivein”, „room-service”, livrare la client, „take-away” etc.

7. (1) Este suspendată temporar activitatea de comercializare cu amănuntul a produselor şi serviciilor în centrele comerciale cu suprafaţa construită mai mare de 15.000 mp, în care îşi desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele activităţi:

 • a) vânzarea produselor alimentare, veterinare, farmaceutice, a produselor şi serviciilor de optică medicală şi a serviciilor de curăţătorie;
 • b) vânzarea produselor electronice şi electrocasnice, doar dacă operatorii economici asigură livrarea acestora la domiciliul/sediul cumpărătorului;
 • c) activitatea desfăşurată de operatorii economici din cadrul centrelor comerciale care au accesul asigurat direct din exteriorul incintei şi este întreruptă comunicarea cu restul complexului.

8. Se instituie obligativitatea menţinerii funcţionării centrelor rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice, centrelor rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte categorii vulnerabile şi impunerea unor condiţii de izolare a personalului pe perioada prezenţei la serviciu.

9. (1) Se interzice intrarea pe teritoriul României, prin punctele de trecere a frontierei de stat, a cetăţenilor străini şi apatrizilor.

(2) Sunt exceptaţi de la prevederile alin. 1 următorii cetăţeni străini:

 • a) membri de familie ai cetăţenilor români;
 • b) membri de familie ai cetăţenilor altor state membre ale U.E. sau ale Spaţiului Economic European ori ai Confederaţiei Elveţiene, cu rezidenţă în România;
 • c) persoane care posedă o viză de lungă şedere, un permis de şedere sau un document echivalent permisului de şedere eliberat de autorităţile, ori un document echivalent acestora emis de autorităţile altor state, potrivit dreptului U.E.;
 • d) persoane care se deplasează în interes profesional, dovedit prin viză, permis de şedere sau un alt document echivalent;
 • e) personal diplomatic sau consular, personal al organizaţiilor internaţionale, personal militar sau personal care poate asigura ajutor umanitar;
 • f) pasageri în tranzit, inclusiv cei repatriaţi ca urmare a acordării protecţiei consulare;
 • g) pasageri care călătoresc din motive imperative;
 • h) persoane care au nevoie de protecţie internaţională sau din alte motive umanitare.

10. (1) Se prelungeşte măsura suspendării zborurilor efectuate de operatorii economici din aviaţie spre Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Franţa, Germania, Iran, Italia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos, Spania, Statele Unite ale Americii, Turcia şi Iran, şi din aceste ţări către România pentru toate aeroporturile din România, pentru o perioadă de 14 zile, începând cu data de 15.05.2020.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. 1 următoarele categorii de zboruri:

 • – efectuate cu aeronave de stat;
 • – de transport marfă şi/sau corespondenţă;
 • – umanitare sau care asigură servicii medicale de urgenţă;
 • – pentru căutare-salvare sau de intervenţie în situaţii de urgenţă, la solicitarea unei autorităţi publice din România;
 • – având drept scop transportul echipelor de intervenţie tehnică, la solicitarea operatorilor economici stabiliţi în România; – aterizărilor tehnice necomerciale;
 • – de poziţionare a aeronavelor, fără încărcătură comercială (ferry);
 • – tehnice în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
 • – efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetăţeni străini, din România către alte state, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române şi al autorităţii competente din statul de destinaţie;
 • – zborurilor efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către România pentru repatrierea cetăţenilor români, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne şi al Ministerului Afacerilor Externe;
 • – zborurilor efectuate de transportatori aerieni deţinători de licenţă de operare în conformitate cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrătorilor din sectorul transporturilor prevăzuţi în Anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes”) în temeiul Orientărilor privind măsurile de gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătăţii şi a asigurării disponibilităţii mărfurilor şi serviciilor esenţiale – C(2020) 1897, din 23.03.2020, din România către alte state şi din alte state către România, cu avizul Autorităţii Aeronautice Civile Române, al Ministerului Afacerilor Externe şi al autorităţii competente din statul de destinaţie.

11. (1) Se suspendă transportul rutier internaţional de persoane prin servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport spre Italia, Spania, Franţa, Germania, Austria, Belgia, Confederaţia Elveţiană, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Regatul Ţărilor de Jos şi Turcia şi din aceste ţări către România, până în data de 01 iunie 2020.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică transportului rutier internaţional de persoane prin servicii ocazionale, în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii cumulative:

 • a) sunt transportate numai persoanele care: au un contract de muncă valabil pe teritoriul statului de destinaţie, au drept de şedere valabil în statul de destinaţie sau se întorc în România din statul în care au lucrat sau au locuit;
 • b) există acordul, aprobarea sau avizul statelor tranzitate şi a statului de destinaţie privind desfăşurarea cursei;
 • c) operatorul de transport rutier informează Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. din cadrul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, cu cel puţin 24 de ore înainte de plecarea în cursă, cu privire la efectuarea cursei, precum şi toate celelalte date şi informaţii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare; odată cu informarea respectivă, operatorul de transport prezintă acceptul tuturor statelor tranzitate precum şi a statului de destinaţie pentru derularea transportului respectiv;
 • d) operatorul de transport rutier care efectuează transportul, împreună cu agenţia de recrutare şi persoanele care urmează a fi transportate iau toate măsurile necesare pentru respectarea normelor şi recomandărilor autorităţilor responsabile privind evitarea aglomerării persoanelor, măsurile de protecţie şi siguranţă a pasagerilor şi conducătorilor auto.

12. Se reia activitatea cabinetelor de medicină dentară pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă, cu respectarea măsurilor de prevenire şi control a răspândirii infecţiilor;

13. Se reia asigurarea asistenţei medicale ambulatorii pentru cazurile care nu reprezintă urgenţă şi care nu au potenţial de agravare, cu condiţia organizării activităţii astfel încât consultaţiile să fie efectuate doar cu programare prealabilă şi interzicerea staţionării pacienţilor în zonele de aşteptare, precum şi activităţile de internare a pacienţilor care nu sunt urgenţe medicale, la nivelul unităţilor sanitare non-COVID, cu menţinerea interdicţiilor de acces a aparţinătorilor, fiind obligatorie organizarea unui sistem de informare a acestora despre starea pacienţilor internaţi.

14. (1) Se instituie, începând cu data de 15.05.2020, pentru toate persoanele care vin în România din străinătate, măsura carantinării/izolării la locuinţă împreună cu familia/aparţinătorii cu care locuiesc împreună, iar pentru cele care nu au posibilitatea îndeplinirii condiţiilor pentru măsura mai sus menţionată sau solicită acest lucru pentru a nu îşi expune familia, se poate opta pentru măsura carantinei instituţionalizate, în spaţii special destinate puse la dispoziţie de autorităţi.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele categorii de persoane:

 • a) conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone;
 • b) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi personal aparţinând sistemului naţional de apărare ordine publică şi siguranţă naţională;
 • c) piloţii de aeronave şi personalul navigant;
 • d) mecanicii de locomotivă şi personalul feroviar;
 • e) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigaţie interioară, care arborează pavilion român, într-un port românesc, şi care nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu condiţia asigurării de către angajatori a certificatului pentru lucrătorii din transportul internaţional şi a echipamentelor individuale de protecţie împotriva COVID-19, pe timpul deplasării de la navă la locaţia unde poate fi contactat în perioada dintre voiajuri;
 • f) lucrătorii transfrontalieri care, la intrarea în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina şi Moldova nu prezintă simptome asociate COVID-19;
 • g) angajaţi ai operatorilor economici din România care efectuează lucrări, conform contractelor încheiate, în afara teritoriului României, la întoarcerea în ţară dacă nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul din afara teritoriului naţional;
 • h) reprezentanţii companiilor străine care au filiale/sucursale/reprezentanţe pe teritoriul naţional, dacă la intrarea pe teritoriul României nu prezintă simptome asociate COVID-19 şi dovedesc raporturile contractuale cu entităţile economice de pe teritoriul naţional;
 • i) persoanele care intră în România pentru prestarea unor activităţi de utilizare, instalare, punere în funcţiune, mentenanţă, service a echipamentelor şi tehnicii medicale, precum şi a echipamentelor din domeniile ştiinţific, economic, apărare, ordine publică şi securitate naţională, dacă nu prezintă simptome asociate COVID şi dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de pe teritoriul României;
 • j) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2;
 • k) angajaţii sistemului naţional de apărare ordine publică şi siguranţă naţională care se întorc în România din misiuni executate în afara ţării, dacă la intrarea în România nu prezintă simptomatologie asociată SARS-CoV-2.

(3) Persoanele care nu respectă măsurile de carantină/izolare la domiciliu vor fi introduse în carantină instituţionalizată pentru o perioadă de 14 zile şi obligate să suporte contravaloarea cazării şi hrănirii pe perioada carantinei instituţionalizate.

(4) Persoanele aflate în carantină instituţionalizată la data de 15.05.2020, rămân în carantină în spaţiile respective până la încheierea perioadei de 14 zile.

15. (1) Se instituie, prin ordin al comandantului acţiunii, măsura carantinării unor clădiri, zone, localităţi la solicitarea comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă, pe baza analizelor realizate de către direcţiile de sănătate publică şi avizate de către INSP.

(2) Măsurile de carantinare instituite pe durata stării de urgenţă şi care nu au fost revocate se menţin în condiţiile alin. 1. 16. Se menţine închiderea temporară, totală sau parţială, a unor puncte de trecere a frontierei de stat, astfel:

 • I. La frontiera româno-ungară:
  • 1. Turnu, judeţul Arad (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
  • 2. Salonta, judeţul Bihor – feroviar şi rutier (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri pe cale rutieră);
  • 3. Săcuieni, judeţul Bihor (cu excepţia circulaţiei lucrătorilor transfrontalieri);
  • 4. Valea lui Mihai, judeţul Bihor – feroviar şi rutier (cu excepţia traficului feroviar de marfă);
  • 5. Carei, judeţul Satu Mare.
 • II. La frontiera româno-bulgară:
  • 1. Negru Vodă, judeţul Constanţa;
  • 2. Lipniţa, judeţul Constanţa;
  • 3. Dobromir, judeţul Constanţa;
  • 4. Zimnicea, judeţul Teleorman;
  • 5. Turnu Măgurele, judeţul Teleorman;
  • 6. Bechet, judeţul Dolj (cu excepţia traficului de marfă).
 • III. La frontiera româno-ucraineană:
  • 1. Sighetu Marmaţiei, judeţul Maramureş;
  • 2. Isaccea, judeţul Tulcea.
 • IV. La frontiera româno-moldoveană:
  • 1. Rădăuţi-Prut, judeţul Botoşani;
  • 2. Oancea, judeţul Galaţi.
 • V. La frontiera româno-sârbă:
  • 1. Porţile de Fier II, judeţul Mehedinţi;
  • 2. Drobeta-Turnu Severin, judeţul Mehedinţi (cu excepţia traficului de marfă);
  • 3. Orşova, judeţul Mehedinţi;
  • 4. Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin;
  • 5. Naidăş, judeţul Caraş-Severin;
  • 6. Vălcani, judeţul Timiş;
  • 7. Stamora-Moraviţa, judeţul Timiş – feroviar (cu excepţia traficului de marfă);
  • 8. Lunga, judeţul Timiş;
  • 9. Foeni, judeţul Timiş;
  • 10. Jimbolia, judeţul Timiş – feroviar (cu excepţia traficului de marfă).

17. (1) Începând cu data de 15.05.2020, este permisă circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, în interiorul localităţilor, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii infecţiei şi evitarea formării grupurilor pietonale mai mari de 3 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii.

(2) Cu aceeaşi dată se dispune redeschiderea parcurilor pentru public, cu excepţia locurilor de joacă pentru copii şi cu respectarea măsurilor generale de prevenire şi protecţie.

(3) Se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane cu următoarele excepţii:

 • a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
 • b) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;
 • c) deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole;
 • d) deplasarea pentru comercializarea de produse agroalimentare de către producătorii agricoli;
 • e) deplasarea pentru îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate sau eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi;
 • f) deplasarea pentru participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;
 • g) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoană aflată în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie;
 • h) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă;
 • i) deplasarea pentru activităţi recreativ-sportive individuale desfăşurate în aer liber (ciclism, drumeţie, alergare, canotaj, alpinism, vânătoare, pescuit şi altele) cu participarea a cel mult 3 persoane.
 • j) deplasarea pentru participarea la evenimente familiale, cu un număr limitat de persoane şi respectarea regulilor de distanţare socială;
 • k) deplasarea pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu.

(4) La solicitarea instituţiilor abilitate cu exercitarea controlului respectării măsurilor stabilite pe timpul stării de alertă, situaţiile exceptate potrivit prevederilor alin (2) se justifică prin declaraţie pe propria răspundere.

18. (1) Se menţine măsura suspendării cursurilor din toate unităţile şi instituţiile de învăţământ până la finalul anului şcolar/universitar.

(2) Se permite desfăşurarea, după data de 02.06.2020, a unor activităţi de pregătire, pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru elevii claselor terminale (a 8-a, a 12- a şi a 13-a), precum şi pentru organizarea examenelor naţionale în condiţiile respectării măsurilor de prevenire.

19. Se menţine coordonarea operaţională a serviciilor de ambulanţă de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi a Poliţiei Locale de către inspectoratele de poliţie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, precum şi măsurile dispuse cu privire la personalul medico-sanitar din cabinetele medicale ale unităţilor/instituţiilor de învăţământ referitoare la punerea la dispoziţia direcţiilor de sănătate publică, cu excepţia perioadei 0212.06.2020, precum şi în perioada desfăşurării examenelor naţionale.

20. În situaţia stabilirii stării de alertă potrivit legii, pe durata acesteia, Ministerul Apărării Naţionale sprijină, la cerere, Ministerul Afacerilor Interne cu personal şi mijloace pentru:

 • a) asigurarea pazei şi protecţiei unor obiective a căror protecţie este asigurată de către Jandarmeria Română;
 • b) transportul de efective, materiale şi tehnică pentru îndeplinirea misiunilor specifice;
 • c) triaj epidemiologic, asistenţă medicală.

21. Se menţine posibilitatea angajatorilor de a dispune măsura de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare Sistemului energetic naţional, în concordanţă cu prevederile planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază.

Sursa foto: Emerging Europe

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

15 comentarii

 1. am o propunere sa-l ajutam pe iohanis sa nu faca covid #iohanisstaiacasa! ce ziceti?

 2. Da, nimic clar, total neconstitutional. Niște obraznici care intr-un final nu plătesc. Sunt atâtea probleme încât România va ieși cu traume iremediabile din pandemia igienii. + că alocă cel mai mic procent din PIB pt. redresarea economiei. O să fie jale.

 3. Pe langa neconstitutionalitate practic in momentul de fata nu mai ai voie sa mergi in alte magazine decat cele din localitatea in care stai, daca la tine in localitate nu ai un super market, sau un magazin gen Dedeman GHINION. In multe sate nici farmacie nu e. Ghinion.

 4. OUG clar neconstitutionala, data exact in ziua in care CCR stipula ca nu se pot restrange drepturi si libertati prin OUG sau HG!

 5. …,,pt prevenirea răspândirii infecțiilor cu covid 19, sunt interzise org. mitingurilor, demonstrațiilor,, :))) …rămâne să protestezi în casă :)))) …cu masca din dotare :))))

 6. România a intrat legal în stare de alertă numai în mintea „guvernului meu” pentru că OUG prin care se instituie este neconstituțională stipulând reduceri de drepturi și libertăți constituționale. În plus noua declarație pe proprie răspundere arată cât de paraleli cu realitatea sunt guvernanții. Există o mulțime de localități fără bancomate, fără stații de alimentare cu combustibil, fără magazine cu hrană și materiale necesare traiului persoanelor și animalelor, inclusiv de companie. Pentru astfel de activități absolut necesare noul model nu are nici o prevedere, ești obligat de guvern să minți pe propria răspundere. Exemplu: vreau să-mi scot bani de pe card, în localitatea mea nu există bancomat, trebuie să merg în altă localitate, completez declarația pe proprie răspundere și ce să vezi, nu există o prevedere ce se poate încadra în această categorie. Soluția ? Bifez alt punct și sunt pasibil de fals.

 7. Sa moara de ciuda ciuma rosie, uite ce spune azi INS: „INS: România a avut Creştere economică în Primul Trimestru.
  Produsul Intern Brut (PIB) a Crescut în Primul Trimestru din 2020 cu 2,4%, serie brută, comparativ cu perioada similară a anului trecut, iar faţă de trimestrul anterior creşterea este de 0,3%, conform datelor semnal publicate vineri de Institutul Naţional de Statistică (INS).
  Ca serie ajustată sezonier, în primele trei luni ale acestui an, PIB a avut un avans de 2,7% comparativ cu perioada similară din 2019.”
  Confirma ceea ce a sustinut Florin Catu in Luna Aprilie si inceput de Mai, ca PIBul va CRESTE in Trim 1:
  „Ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, spunea luni 11 Mai că România va fi „poate singura ţară din Uniune care va avea Creştere economică în Primul Trimestru”.
  „In aprilie am incasat mai multi bani la buget in cea mai mare criza recenta, am incasat mai mult decat ati incasat voi [PSD]. Toţi românii trebuie să ştie că România este poate singura ţară din Uniune care va avea creştere economică în primul trimestru. Vom avea cifrele în câteva zile şi veţi vedea. Vom rămâne şi după această criză cu creştere economică în primul trimestru”, a declarat Florin Cîțu în Parlament.

  Sa moara de ciuda ciuma rosie, sa vezi de-acum atacuri si mai si la adresa PNL din partea infractorilor din PSD+ALDE+PRO-Romania!
  Ia sa-i auzi pe Ciolacu, Ponta si Tariceanu, epavele politicii dambovitene de 30 de ANI, NU cred ca vor spune un cuvintel pe subiect!
  Daca PIBul scadea in Trim, 1, PSD acuza ca e era VINA celor din Guvernul PNL, acum ca PIBul a crescut probabil ca PSD va spune ca e „meritul” mandrilor Romani acre au „muncit” pe rupte in frunte cu ei, cu politrucii din Parlament!
  Javre ordinare!
  Bravo, Florine!

  • ” faţă de trimestrul anterior creşterea este de 0,3%” , impresionant !!
   Cind s-a terminat trimestrul 1 btw ?

   USL =PSD + PNL

  • Găinarii de la PSD, ALD, ProRo trebuie să dispară din viața publică, totul depinde de noi, cum ne vom mobiliza la vot, detașându- ne de nemulțumirile actualului guvern, care există, numai când mă gândesc la Anisie mi se face rău.

  • Postacule nu mai sari asa in sus pentru un Guvern care a emis un OUG clar neconstitutionala. Trim. I inseamna pana la sf. lui martie, cand nu au fost o buna parte din timp restrictii si cand oamenii se inghesuiau ca innecatii sa faca cumparaturi. Nu are Guvernul niciun merit, care nu a facut decat sa dea la gioale economiei. Mai vorbim in trim. II postacule al holerei galbene.

  • @Ion: Mai Ioane, ia citeste tu:
   „Franţa şi Spania au raportat un declin economic semnificativ în Primul Trimestru din 2020, ca rezultat al restricţiilor impuse pentru a opri răspândirea pandemiei de coronavirus (COVID-19), transmit DPA şi Reuters.
   Economia franceză s-a contractat cu 5,8% în primele 3 luni din 2020, comparativ cu un declin de 0,1% în trimestrul patru din 2019, arată datele oficiale publicate joi de Institutul Naţional de Statistică (Insee), ceea ce înseamnă că Franţa este, tehnic, în recesiune.

   Spania, a patra economie a zonei euro, s-a contractat cu 5,2% în primele 3 luni din 2020, comparativ cu ultimele 3 luni din 2019, un nivel record, arată datele Institutului Naţional de Statistică (INE) publicate joi. Este cel mai sever declin de la publicarea datelor, în 1970, şi depăşesc estimările analiştilor, de 4,4%.

   Germania: ” Pentru primul trimestru, Prognozele arată că PIB-ul a SCAZUT deja cu 1,9% în primul trimestru. În al doilea trimestru economia va scădea cu 9,8%, ca urmare a măsurilor de carantină şi a restricţiilor sociale impuse, care au pus lacătul pe uşa mai multor businessuri.
   Raportul arată că acesta este cel mai masiv declin înregistrat în istoria Germaniei de când au început să fie urmărite statisticile la nivel naţional în 1970. Mai mult, declinul este dublu faţă de cel înregistrat în primul trimestru din 2009 – adică în criza economică anterioară.”

   Italia: „În Italia, scăderea in termeni reali a PIB cu 4,7% față de primul trimestru al anului 2019 a fost clar mai redusă decât estimările generale de -5,4%.”

   Ioane, citeste, Ioane!!
   CRiza Coronavirus a inceput deodata in UE, asa-i?!
   Catu s-ar putea ca a avut dreptate: „România va fi „poate singura ţară din Uniune care va avea Creştere economică în Primul Trimestru”.

  • @RealGogu: Da, e „impresionant”, e CRESTERE, NU e SCADERE cum au majoritatea Economiilor UE!
   Sper ca intelegeti DIFERENTA la nivel Macroeconomic!!!
   Pariez ca ti fi jubilat daca era scadere chiar si cu 0,1%, DACA celelalte Economii ar fi Crescut TOATE!

  • Câte miliarde de euro pompează guvernul în propria economie?
   În Germania este de 1.500.000.000 de euro.

 8. „Se instituie interdicţia deplasării persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane cu următoarele excepţii:”

  Gluma de guvernanti alesi de guvernati, la exceptii se incadreaza orice .

 9. Auzi ca slujbele religioase nu sunt adunari publice.

  Deci putem face o adunare pastafariana la care sa cante trupe rock si e legal?