G4Media.ro

Raportul Curții de Conturi pe 2022 la Sectorul 5: marile contracte au…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Raportul Curții de Conturi pe 2022 la Sectorul 5: marile contracte au fost divizate în loturi de mică valoare pentru a evita licitațiile/ Situație similară la Direcția pentru Protecția Copilului

Curtea de Conturi a constat la ultimul audit, efectuat la Sectorul 5 pentru anul 2022, că Primăria Sectorului 5 a divizat contracte de achiziție publice în mai multe contracte de valoare mică, evitând astfel licitațiile. Aceeași situație a descoperit-o și la o instituție subordonată, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC Sector 5). Atribuirea directă, fără licitație ofertă proceduri cu transparentă mai mică, iar contractele sunt mai facil de acordat, direcționate către firme care pot avea interese finaciare. Curtea de Conturi nu merge însă mai departe cu analiza contractelor.

În anul 2022, Primăria Sectorului 5 a fost condusă de până în luna mai de către Cristian Popescu Piedone – mandat întrerupt de condamnarea cu închisoare din dosarul Colectiv -, apoi, o lună, de către Mircea Horațiu Nicolaidis – PPUSL (viceprimarul Primarului Sectorului 5 și fost șef al DGSAP la Sectorul 4 în timpul mandatului lui Piedone) și, ulterior, de către Ion Constantin Melnic, viceprimar PSD.

 

Extras din Raportul Curții de Conturi pe anul 2022 la Sectorul 5

Curtea de Conturi a mai constat că Primăria Sectorului 5 a făcut plăți nejustificate în valoare de peste 4,9 milioane de lei către Economat Sector 5, societatea comercială deținută de Consiliul Local Sector 5 care administrează magazinele cu același nume. Documentele în baza cărora s-au făcut plățile sunt „neclare”, după cum spune Curtea de Conturi întrucât nu rezultă suma de plată, obiectul achiziției, recepția și prețurile unitare ale bunurilor achiziționate. În ultimii 20 de ani, în mandatul de 16 ani al fostului primar Marian Vanghelie, Curtea de Conturi a găsit constant nereguli, fără însă să sesizeze organele de cercetare penale sau să identifice prejudicii concrete care să poată fi recuperate ulterior.

Dacă către Economat s-au făcut plăți nejustificate, în cazul unor salariați ai Unității Aministrativ Teritoriale (UAT) s-au efectuat cheltuieli nelegale în 2022 cu sumă totală de 507.018 lei, prin depășirea indemnizației lunare a viceprimarului. Tot la capitolul cheltuieli nejustificate sunt cuprinse cheltuieli pentru asistență juridică făcute de Administrația Piețelor Sector 5, în valoare de 83.400 lei, fără aprobarea Consiliului Local al Sectorului 5.

Curtea de Conturi a mai constatat dublarea eronată a valorii unor terenuri (teren ADP/Dr. Cooperativei nr 75B) și înregistrarea eronată a 18 amenajări de terenuri casate în 2019, ceea ce a dus la majorarea soldului contului „Terenuri” cu suma de 79 milioane lei.

Alte raportări eronate a activelor, datoriilor și capitalurilor proprii ale administrației Sectorului 5:

– subevaluarea activelor entității prin neînregistrarea în debitul contului 260 „titluri de participare” și neraportarea în situațiile financiare la 31.12.2022 a sumei de 46.302.695 lei reprezentând diferența de capital social subscris de Sectorul 5 al Municipiului București la societățile la care deține titluri de participare, precum și neînregistrarea sumei de 29.501.573 lei în creditul contului „Vărsăminte de efectuat pentru active financiare”

– supraevaluarea eronată a postului bilanțier „Active necurente” cu suma de 102.293.511 lei, contrar prevederilor legale. Din această sumă, 58.228.233 lei reprezintă amenajări la terenuri care au fost casate în anul 2019 și peste 3 milioane de lei pentru amenajarea la terenuri aparținând domeniului privat și public al sectorului 5. „La data prezentă entitatea continuă demersurile pentru clarificarea acestor sume”, se arată în raportul de audit.

Publicitate electorală

– neînregistrarea în evidența contabilă a unor debite (datorii) în sumă totală de 28.284.448 lei, cu nerespectarea prevederilor legale, ca urmare a unor dispoziții anterioare: respectiv neînregistrarea unor datorii în valoare de 27 mil lei din finanțarea nerambursabilă către un ONG-Asociația Grupul de Acțiune Locală, Împreună Dezvoltăm Sectorul 5, precum și neînregistrarea debitului de 1 mil lei, prejudiciul constatat în 2022 din servicii de salubritate decontate nejustificat.

– subevaluarea datoriilor Sectorului 5 prin neînregistrarea și neraportarea a 6 împrumuturi interne contractate, cu un sold rămas de rambursat la 31 decembrie 2022 în sumă de 524.219.319 lei

– subdimensionarea datoriilor raportate prin neconstituirea și neraportarea de provizioane pentru litigii în sumă de cel puțin 18.056.265 lei și neînregistrarea unor obligații certe din sentințe definitive

– legat de salarii, Curtea de Conturi a descoperit o evidență eronată prin majorarea nejustificată a salariilor de bază cu suma de 4.305.093 lei (ca diferență între salariile de bază aprobate și valoarea înregistrată în evidența contabilă), dar și prin majorarea nejustificată cu 1.168.185 lei ca diferenșă între cheltuielilor cu concediile medicale înregistrate și cele raportate.

– la capitolul alte abateri, Curtea de Conturi evidențiază decontarea sumei de 1.400.837 lei făcută de Centrul Cultural și de Tineret „Ștefan Iordache” pentru servicii „after school” în baza unui proiect ce a încetat în luna septembrie 2021 și apoi preluat de Primăria Sectorului 5.

Ca o concluzie, Curtea de Conturi menționează că, în 2022, la nivelul conducerii Direcției Generale Economice din cadrul Sectorului 5, compusă din trei servicii, s-au identificat mai multe schimbări atât în ceea ce privește funcțiile de conducere și de execuție, cu salariați mutați temporar ceea ce „a afectat semnificat continuitatea, corectitudinea activității desfășurate”.

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

1 comentariu

  1. Fostul ospatar cu BAC-ul la 40 de ani s a perfecționat. De la ,,ciubuc” la excrocherii de sute de milioane.