G4Media.ro

Biserica Ortodoxă se opune ”educației sexuale” ca materie separată în școli și…

Biserica Ortodoxă se opune ”educației sexuale” ca materie separată în școli și spune că ghidul OMS prevede predarea unor noțiuni despre masturbare încă de la grupa 0-4 ani

Biserica Ortodoxă Română se opune introducerii în programa școlară a unei noi materii legate de educația sexuală, potrivit unui comunicat al instituției. BOR arată că există deja materii în programă legată de educația sanitară și sexuală, în contextul dezbaterii din parlament pe proiectul inițiat de USR PLUS legat de educația pentru sănătate.

În plus, BOR susține că ghidul Biroului Regional pentru Europa al Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) prevede că trebuie predate noțiuni despre masturbare încă de la grupa de vârstă 0-4 ani.

Comunicatul integral al BOR:

Biserica este favorabilă oricărui tip de educație cu adevărat (nu imaginar), utilă și autentic formatoare pentru copii și tineri.

În legătură cu așa-zisa „educație sexuală” devenită obiectul unor mari presiuni ong-istice și partinice pentru introducerea ei într-o programă școlară deja asfixia(n)tă, ignorându-se sau sfindându-se inclusiv voința părinților și drepturile lor constituționale de a decide asupra educației propriilor copii, Patriarhia Română face următoarele necesare precizări:

Există deja în școlile din Romania materii (în afară de Biologie) al căror conținut este perfect adecvat predării noțiunilor necesare elevilor pe teme legate de sexualitate (Consiliere și dezvoltare personală, Educație pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.)

Patriarhia Română, dar și celelalte Biserici din România, pledează ferm pentru disocierea programelor școlare de orice tip de ideologie, precum „ideologia de gen” sau de „recomandările” ideologizant-alienante cuprinse în Documentul Biroului Regional OMS pentru Europa și BZgA, intitulat „Standarde pentru educația sexuală in Europa – un cadru pentru factorii de decizie politică, specialiști și autorități din domeniul educației și sănătății”. (https://www.bzga-whocc.de/fileadmin/user_upload/Dokumente/BZgA_Standards_Romanian.pdf).
Ideologizarea informațiilor transmise elevilor in cadrul școlar, care trebuie sa rămână unul curat și neutru ideologic, inclusiv pe teme legate de sexualitate, este în totală contradicție cu scopul real și ultim al educației: formarea omului în spiritul celor mai înalte valori morale și al eticii virtuții ca expresie a echilibrului și normalității.

Dincolo de sofismul, adică de minciuna ambalată „credibil”, prin care se transmite obsesiv-compulsiv ideea că „avem cel mai mare număr de mame minore din Europa, cel mai mare număr de tineri infectați cu HIV din Europa, cea mai tânără bunică din lume” DIN CAUZA absenței din programa școlară a unei materii obligatorii numite „educație sexuală”, dincolo de această asiduă încercare de manipulare se află, în realitate, adevăratele cauze ale acestor triste, prin nefirescul lor, statistici:

1. disoluția familiei
2. abandonul școlar.

Niciunul dintre vehemenții apostoli ai sexualizării vieții copiilor de la vârste cât mai fragede, inclusiv prin propagarea în școli a aberantei, toxicei „ideologii de gen” (a se vedea detestabilul moralmente „Document al Biroului Regional OMS pentru Europa și BZgA, intitulat „Standarde pentru educația sexuală în Europa”), nu pare interesat de remedierea acestor cauze reale ale începutului precoce al unei vieți sexuale dezordonate cu consecințe dramatice pentru copii și adolescenți, ci doar de introducerea cu orice preț în școli, chiar fără acordul părinților (locuiți de „himere medievale”), a unei materii dovedit ideologiza(n)te, deci deformatoare de firesc și de realitate.

Iată, parafrazate, câteva dintre „înțeleptele” recomandări & înaltele standarde educaționale cuprinse în documentul mai sus menționat, despre care nu se discută însă deloc în spațiul public sau decizional politic cu privire la viitoarele conținuturi ale unei materii prezentate ca „salvatoare” a copiilor și adolescenților. Au fost aduse vreodată la cunoștința părinților din România aceste „standarde” de „educație sexuală” ce trebuie atinse de copii??

În tabelul prezentat în documentul OMS, pe grupa de vârstă 0-4 ani, trebuie predat despre masturbarea timpurie, despre bucuria și plăcerea atingerii propriului corp, iar la abilitățile de dezvoltat intră și exprimarea propriilor necesități ale copiilor, dorințe și limite, în contextul jocului de-a medicul…
Între 4-6 ani, copilul trebuie informat iar despre masturbarea timpurie și despre bucuria și plăcerea atingerii propriului corp, dar și despre sentimentele sexuale apropiere, plăcere și excitare. Trebuie informat și despre relațiile de familie și relațiile dintre persoane de același sex, pentru acceptarea diversității și respectul față de diferitele stiluri de viață.
Între 6-9 ani copilul trebuie informat în continuare despre masturbare și auto-stimulare, dar și despre actul sexual. Trebuie predat și despre prietenie și dragoste față de persoanele de același sex.
Pentru intervalul 9-12 ani este iar menționată masturbarea, alături de orientarea sexuală și prima experiență sexuală. La abilități trebuie învățat despre luarea deciziilor conștiente dacă să aibă relații sexuale sau nu, să le refuze pe cele nedorite.
Între 12-15 ani este, previzibil, nevoie de predat despre masturbare și orgasm, despre modul în care adolescentul trebuie să se bucure de actul sexual, fără grabă.

Poziția Bisericii Ortodoxe Române, care a susținut permanent caracterul opţional în școli al orelor de „educație pentru viață”, poziție împărtășită din câte știu și de celelalte culte religioase, adică de autentica societate civilă, a cărei existență nu se restrânge la câteva ong-uri zgomotoase confiscate ideologic, se rezumă la următoarele argumente realiste:

1. Constituția României prevede: „părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine” (art. 29, alin. 6); de asemenea, „libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase nu pot fi îngrădite sub nicio formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale” (art. 29, alin. 1); așadar, nu există niciun temei obiectiv pentru ca Statul să impună un model ideologic în educația copiilor, peste acordul și convingerile părinților.

2. Totodată, în Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului se arată: „părinţii copilului au cu prioritate dreptul de a alege felul educaţiei care urmează să fie dată copiilor lor” (art. 51, alin. 2).

3. Conform Legii educației naționale nr. 1/2011, „educația și formarea profesională a copiilor, a tinerilor și a adulților au ca finalitate principală formarea competențelor, înțelese ca ansamblu multifuncțional și transferabil de cunoștințe, deprinderi/abilități și aptitudini, necesare pentru împlinirea și dezvoltarea personală, prin realizarea propriilor obiective în viață, conform intereselor și aspirațiilor fiecăruia și dorinței de a învăța pe tot parcursul vieții” (art. 4); așadar, finalitatea nu este conectarea minții elevilor la ideologii invariabil nocive, fapt probat constant în istoria contemporană a umanității.

4. Potrivit art. 65, alin. 4 și 5 din Legea educației naționale nr. 1/2011, „Planurile-cadru şi programele şcolare pentru disciplinele/domeniile de studiu, respectiv modulele de pregătire obligatorii din învăţământul preuniversitar sunt elaborate de către instituţiile şi organismele abilitate ale Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului şi se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului. Curriculumul la decizia şcolii se constituie atât din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivel naţional, regional şi local, cât şi din pachete disciplinare opţionale ofertate la nivelul unităţii de învăţământ. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ, în urma consultării elevilor, părinţilor şi pe baza resurselor disponibile, stabileşte curriculumul la decizia şcolii.” Așadar, Planurile-cadru și programele școlare sunt elaborate de către Ministerul Educației, nu prin lege adoptată de Parlamentul României.

5. În planul curriculumului școlar formal, responsabilitățile educaționale nu pot fi atribuite decât personalului didactic, certificat în acest sens.

6. Considerăm că încadrarea în mod obligatoriu a elevilor în programe de educație sexuală reprezintă un atentat asupra inocenței copiilor, împiedicând dezvoltarea lor firească și marcându-i pe aceștia pentru întreaga viață. În acest sens, mai multe studii realizate în diferite țări au demonstrat că o astfel de abordare a educației copiilor a avut ca urmare începerea vieții sexuale mai devreme, cu implicațiile de rigoare, fără vreo îmbunătățire în plan social.

7. În unele state ale Uniunii Europene, educația sexuală este organizată în cadrul altor discipline școlare (Austria, Grecia, Irlanda, Letonia, Portugalia, Slovacia, Spania), iar în altele, ca disciplină distinctă, neavând caracter obligatoriu (Bulgaria, Cipru, Danemarca, Finlanda, Italia, Lituania, Polonia).

8. În România, studierea temelor specifice educației pentru viață și sănătate se realizează în cadrul disciplinei școlare obligatorii Consiliere și dezvoltare personală, căreia i se alocă deja o oră/săptămână în Planul-cadru pentru învățământul gimnazial. De asemenea, în sistemul public de învățământ românesc există deja discipline opţionale, ofertate la nivel național, care abordează aspecte privind educația pentru viață: Educație pentru sănătate; Pregătiţi pentru viaţă. Educaţie pentru viaţă şi comunitate; Adolescenţă şi autocunoaştere; Mai întâi caracterul.

9. În țara noastră, numeroase și reprezentative asociaţii din societatea civilă şi-au exprimat îngrijorarea faţă de efectele educaţiei sexuale asupra copiilor. Aceste asociaţii şi-au prezentat poziţia în mod public şi au propus soluţii alternative, în care accentul cade pe educația pentru familie. Considerăm că pregătirea pentru viaţa intimă şi de familie trebuie să fie lăsată în primul rând în sarcina familiei care poate aprecia corect şi obiectiv stadiul de dezvoltare psiho-fizic, intelectual şi emoţional al copilului.

10. Potrivit raportului Sarcina la adolescente în România, realizat de Reprezentanța UNICEF în România și de Asociația SAMAS în anul 2020, „persoanele cu cel mai scăzut nivel de educație au cele mai multe sarcini (31,7%), de peste trei ori mai mare decât cele care au absolvit învățământul obligatoriu sau ani de liceu”. În acest sens, precizăm că, din anul 2009, Patriarhia Română a inițiat și a dezvoltat Proiectul Alege Școala!, în vederea prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii și a combaterii abandonului școlar, prin implementarea unor programe de sprijin pentru creşterea accesului şi participării la educaţie. Grupul țintă, înregistrat și monitorizat, cuprinde peste 33.000 de copii vulnerabili, la care se adaugă un număr cel puțin egal de copii care au beneficiat indirect de activitățile desfășurate. Acest proiect educațional, apreciat în România și la nivelul instituțiilor europene, reprezintă un model de parteneriat Familie – Biserică – Școală. Proiectul Alege Școala! a ajuns la cea de-a zecea etapă pe parcursul a două programe operaționale (Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 – POSDRU și Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 – POCU), valoarea totală a finanțării fiind de aproximativ 20 de milioane de euro.

FOTO: Flickr/UFV

Urmărește mai jos producțiile video ale G4Media:

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

28 comentarii

 1. In ce calitate va „opuneti „, v-a cerut cineva acordul? Cata obraznicie!! Rezolvati problemele de pedofilie in sanul bisericii, ocupati-va de minorele violate, de incesturile in „familiile traditionale”, asta ar trebui sa faceti.

  • Nu exista padure fara uscaturi! Cum nici tu nu esti fara de greseala!
   Revenind la educatia sexuala on scoli. Chiar crezi ca mai e nevoie de inca o asa -zisa materie? Problema este de fapt a educatiei in general care lipseste si in foarte putine cazuri vorbim de educatie sexuala! Educatia sexuala e.necesara pentru a preveni bolile cu transmitere sexuala si sarcinile nedorite. Da, aici e necesata!
   Dsr, de fapt se vrea educatie LGBT+++. Sa-mi fie cu iertare dar nu e necesara…pana la 18 ani! Schimbarea identitatii de gen a nenorocit multi copii. Nu avem nevoie de asa ceva!

 2. daca sunt educati copii de mici sa stie ce-i ala consimtamant raman prea cinstitii fara baieteti si fetite , pai se poate !?

 3. Cu ce este mai nociv invatarea tanarului copil cum sa se comporte in viata de zi cu zi in intalnirea, inevitabila , cu sexul opus decat faptul ca o fetita de 12 ani este deja gravida? Vad ca pentru voi fetita de 12 ani, care daca era informata , poate nu alegea calea raportului sexual, mai bine sa ramana „idobitocita decat sa afle adevarul. Halal „grija bisericeasca” mai propovaduiti. Cu preotii vostrii violatori si homosexuali ce mai faceti? ii mai protejati mult?

 4. In ciuda rezistentei la schimbare poate reuseste BOR sa citeasca ce scrie in standardele alea pe marginea carora se face o continua gargara parlamentaro-bisericeasca. Standardele NU sunt programa scolara si se adreseaza „factorilor de decizie politica, specialistilor si autoritatilor din domeniul educatiei si sanatatii”.

  Mai scrie acolo „documentul trebuie adaptat la necesitățile specifice și situația din țara respectivă”. Tinand cont de rezistenta la schimbare si tabu-urile din cultura romanesca este foarte putin probabil sa se discute cu prescolarii de stimularea genitala. Copiii cu varste mici invata acum despre familie, organe interne, spalatul pe maini si alte subiecte dragi bisericii si probabil tot subiecte din astea vor studia si de acum incolo. Nu poti face reforma cu ignoranti.

  Pregatirea pentru viata intima nu se face in familie, se face insuficient sau gresit. Unii copii afla ca i-a adus barza si unii spun ca un copil se naste pe la subrat. La biserica li se spune ca s-au nascut pentru ca asa a vrut Domnu’ …

  Biserica ortodoxa continua gargara despre „ideologia de gen”. Culmea e ca o pune intre ghilimele. In alte tari asta ar fi catalogat ca „hate speech” si taxat conform legii. Biserica nu intelege cat rau poate face unor persoane vulnerabile prin acest gen de hate speech: marginalizare, discriminare, demonizare etc.

  Ce sa mai zic de interpretarea articolelor din constitutie. Cf. bisericii un parinte care crede ca Pamantul este plat nu o sa-si mai lase copilul la orele de geografie si fizica. Pfff …

  • Bre, toti au un smartphone si pot cauta orice pe Google sau Pr0nhub.

  • Sper ca e doar o intamplare ca G4Media intarzie publicarea unui comentariu absolut respectabil dar care difera de politica redactiei. Un comentariu intarziat cateva ore si publicat abia atunci cand rata de vizualizari la articol a scazut devine irelevant…

   Si asa, in locul unui schimb de idei civilizate, sectiunea de comentarii se transforma intr-o serie de monologuri aprobatoare ale articolului.

  • Si pentru ca precedentul a fost publicat instant, mai fac o incercare (foarte tarzie din pacate):

   @perplex
   „Standardele” de azi – programa scolara impusa de maine. E absurd sa mai negam ca nu avem de-a face cu o evolutie dirijata a moravurilor societatii, pusa in practica de actori politici militanti care pretind ca detin atat adevarul absolut, precum si dreptul de a-l impune celorlalti.

   Nu vorbesc de initiativa protejarii unor categorii de oameni impotriva violentei fizice si verbale. (Aici cred ca e necesar sa ne pastram respectul pentru fiintele umane, chiar si pentru cele care isi asuma voit o stare morala degradata. Cand dezaprobam pe cineva ar trebui sa desconsideram nu persoana, ci mentalitatea ei). Ma refer in schimb la inducerea ideii false ca fanatismului, o realitate existenta din pacate, ar fi si singura opozitie care se poate face ideii de progresism. Practic, folosind o strategie de manipulare a realitatii, progresismul se auto-legitimizeaza prin antiteza cu notiunea fabricata de „rau absolut”.

 5. BOR bate câmpii ca de obicei. Într-un stat laic biserica nu poate impune conținutul programei școlare. Prea Încruntatul Daniel și popimea retrogradă să-și vadă de pedofilii lor, de prea curvarii lor, de bețivii lor, de hoțiile și lăcomia lor. Mai puțină aroganță șj mai multă smerenie, mai puțină țâfnă și mai multă înțelegere nu le-ar strica. Cu secole în urmă, impuneau și poziția în timpul sexului. Dacă nu te conformai, săvârșeai un păcat de moarte. Plăcerea era exclusă. Conta doar procrearea ca să poate naște femeia (în chinuri), cum zice și zăltatul ăla de la Constanța.

 6. Materie separata inseamna :
  – Manual
  – Profesor
  – Predare
  – Testare, Note.
  – posibil obligativitate.

  Si rezulta in roluri sociale noi in cadrul comunitatii de copii.
  „X” este bun la Ed Sx. La mate nu le are, dar aici e top.
  „Y” este experta in m[..]

  Imaginati-va cum decurge predarea unei astfel de materii …
  Imaginati-va cum se dau notele …

  Vedeti uratul pe care il creeati !

  Nu inlocuiti mizeria medievala cu uratul.
  Oamenii poate nu stiu multe, dar ce este urat se vede repede.

  • Până la urmă idioții vor propune să se facă și practică la sexologie. Plusereii și peneleii au interesul să distrugă și să îndobitocească națiunea română.

 7. Masturbarea sa fie trecuta in Constitutie ca obligatie ; de trei ori pe zi inainte de servirea alimentelor de orice fel . Chiar la bodega , zic , sa nu fie servit clientul daca nu face dovada ca a savirsit in ultimele 10 minute un astfel de act inaltator .
  Sa se creeze o instituie bugetara cu filiala in fiacre catun . Salariatii din acesasta institutie sa mearga din usa in usa si sa intrebe fiecare cetatean ( indiferent de virsta ) daca s-a masturbat in ziua respectiva . Sa faca si dovada . In caz contrar sa i se mareasca impozitul pe salariu / locuinta / teren / auto / …. de 10 ori . Masturbarea sa fie ridicata la rang de virtute . Alaturi de minciuna , furt , curvie si preacurvie , ……
  Popor de cretini .

  • P por de cr tini, adevărat !
   Să-ți minți propriul fiu spunându-i:” o să orbești, mămică, dacă bagi mâna prea des la cocoșel, că te vede Doamne-Doamne și te pedepsește!”, iar bietul de el s-o facă apoi cu atâta grabă incât viața de adult să-i devină un infern, ejaculărea precoce acompaniată de reproșurile partenerei de viață impingându-l ușor-ușor către sticla cu alcool ..!

  • Neamul tău e de cretini

 8. Vaaaai, invata copii despre masturbare, ce sa zic!
  News alert pentru biserica: copii isi descopera destul de devreme sexul. Iar comportamentul masturbator apare devreme, cu siguranta in intervalul 0-4 ani. Am vazut de nspe ori copiii rudelor/prietenilor frecandu-se de canapea, atingandu-se. Si baietelul meu si-a descoperit-o, ba chiar nu are inhibitii in a se atinge de fata cu noi. Marturisesc ca m-am limitat la o dojana usoara cu privire la impolitetea de a te atinge in public. Fara efect scontat. Mi-e frica sa insist sau sa devin mai ferm, e usor sa cazi in partea cealalta si sa obtii un copil inhibat de propria sexualitate, frustrat si complexat de ce simte. Personal, nu cred ca am cunostintele pedagogice sa abordez subiectul in mod optim. Asa ca sunt de acord cu educatia sexuala la orice varsta (bun, pe rand, in functie de context, dupa puterea de intelegere si nevoile varstei).

  • Moama, ce pornit esti….
   De ce nu cauti singur pe google „masturbarea la copiii”, nu-ti fie rushini! Poti gasi de ex un articol de la sfatulmedicului punct ro:
   „Masturbarea este un lucru obisnuit la copiii mici. In majoritatea cazurilor, este considerat un comportament natural, normal la copiii de toate varstele. Deseori, copiii incep sa se masturbeze in jurul varstei de 18 luni.
   Masturbarea tinde sa devina mai frecventa intre trei si cinci ani. Apoi descreste ca frecventa pana la pubertate. Multi parinti sunt surprinsi sau socati sa afle despre masturbarea copiilor lor.”
   Asa ca nu te mai indigna atata. Si sterge-te de maro la coltul gurii.

 9. Trebuie educatie sexuala pentru toti cei care cred ca ,casatoria intre persoanele de acelasi sex duce la nasterea de copii…..iar alogenul KLAUS,Barna,Catu,voiculescu,Dragu..etc Sa isi educe copii cum vor…cand or avea…pana atunci sa ne lase copii in pace….

 10. Poate le transmite cineva popilor cateva realitati:

  1. AVEM un numar enorm de mame minore
  2. Copii invata despre sex pe internet si isi formeaza niste idei toatal gresite
  3. Copii isi descopera sexualitatea devreme si si-o exploreaza indiferent de ce cred niste popi decrepiti
  4. Rolul bisericii in societate nu e de a incita la ura
  5. Cu greu putem spune BOR are vreo autoritate morala , cu cateva exceptii este intesata de fosti securisti si turnatori si frustrati.
  6. In cele mai multe familii nu se discuta aceste subiecte pentru ca nici adultii nu le stiu (unii au o droaie de copii si nu au gasit clitorisul).
  7. Educatia sexuala nu este despre predarea kamasutra in gradinite, ci despre a invata copii cum functioneaza propriul corp si ce se intampla cu ei.
  8. “Ideologia de gen” si “neomarxismul” sunt niste aberatii care sunt folosite ca sa justifice incitarea la ura.

 11. Statul nu are niciun cuvant de spus vizavi de organizarea interna a bisericii. Biserica are cuvant de spus vizavi de alcatuirea programei scolare?

 12. vorbim fara sa stim ce vor cuprinde lectiile

 13. E ca și cum le-aș spune eu ce să predice la slujbă duminica viitoare.

  Rămân popii fără victime printre copii, dacă cei mici află că nu e bine să fie atinși fără voia lor.

  • E bine ca un copil sa fie invatat de altcineva decat parintii sai cum sa traiasca ?
   Si animalele isi invata puii cum sa existe pe lumea asta, ce sa manance, de ce anume sa se fereasca.

   Nu vorbesti cu persoane necunoscute, daca parintii nu sunt de fata.
   Nu primesti si nu atingi nimic de la persoane necunoscute, fara exceptie.
   Nu lasi pe nimeni sa te atinga, sa te inspecteze, sa te dezbrace, sa te vaccineze, fara exceptie.
   La cel mai mic semn de agresiune avertizezi verbal, protestezi, tipi, scuipi, musti, fugi, fara exceptie.
   Cand te joci pentru ca vrei cu alti copii, nu lovesti, nu impingi, nu scuipi, nu musti, nu furi, nu ranesti cu vorbe. Daca alti copii te agreseaza vezi mai sus.

   Daca ii deplangeti pe acei parinti ce nu au aceste cunostinte, recomandati sau cereti ca acei parinti si chiar potentiali parinti sa urmeze aceste cursuri, ca apoi sa ii invete pe copiii lor.

   O veti face ?
   Va veti invata copiii sa nu se supuna orbeste autoritatii ?
   Inclusiv autoritatii voastre ca parinti, a bunicilor, a educatorilor, a invatatorilor, a profesorilor, a politiei, a preotilor, a medicilor, a politicienilor, a expertilor, a statului ?

 14. Niciun părinte normal la cap nu ar fi de acord ca propriul copil să învețe despre masturbare și iubirea între bărbați… Probabil că cei care susțin aberațiile astea nu au copii. Cum să le distrugi inocența și copilăria cu asemenea discuții?? Mamele acelea minore nu vor fi mai puține dacă învață de la 4 ani despre plăcerea atingerilor sexuale! Biserica face ceea ce trebuie să facă, apără moralitatea și bunul simț.

 15. Foarte bine ca se opune. Mare tambalau pe tema educatiei. Se educa europenii, hai ca avem si noi o peoblema de rezolvat si introducem o noua materie. Dupa care, dar cine sa predea? Dar ce materie sa se predea. Dar este de acord parintele? La dirigentie, nu-i impiedica nimeni pe profesori sa invite cate un psiholog sau cate un medic sa le explice elevilor ceea ce trebuie sa stie la varsta respectiva. Ii impiedica cineva? Se poate impotrivi cineva? Are cineva banuieli?

 16. Poate facem si istoria cu acordul parintilor. Ca poate nu le convine ce invata copiii pe acolo. Ce zici?

 17. Băi știi ceva ? Decât ca voi care tufeți băieței (vezi scandalul Cernica) mai bine să știi ce-i aia o manahie sănătoasă. Știi cum se spune : o gheruță la timpul ei, face cât 2 femei ! Hai cius și să-l vedem pe turnătorul Mache aka Șpăgoveanu aka Saruman la pușcărie !

 18. Mai lipseste sa se opuna biserica ca nu e voie cu fizica si matematica.. Dece nu se excluse religia?

 19. 1. Orice ar scrie acolo, BOR nu are calificare să critice.
  2. Ceea ce scrie acolo este o explicare a cum se dezvoltă o ființă umană, nu ce „trebuie predat”. Cine să predea la 0-4 ani? Nu se predă nimic la 0-4 ani!

  Asta e nemernicie pus și simplu.