G4Media.ro

Procurorul Bogdan Pîrlog solicită CSM nevalidarea concursului pentru șefia Secției Speciale: La…

Foto: Inquam Photos/ Octav Ganea

Procurorul Bogdan Pîrlog solicită CSM nevalidarea concursului pentru șefia Secției Speciale: La momentul susţinerii aşa-zisului interviu mă aflam, împreună cu familia, în vizită la acvariul din Barcelona

Procurorul Bogdan Pîrlog, care a început dosarul împotriva jandarmilor pentru violențele de la mitingul din 10 august și care a fost respins la concursul pentru conducerea Secției Speciale, solicită CSM nevalidarea concursului și îndepărtarea a judecătoarelor Lia Savonea, Oprina Evelina, Baltag Gabriela şi Marcu Simona Camelia, Ghenea Mariana şi Țânț Nicoleta Margareta de la votul în plen. Pîrlog acuză membrii comisiei de concurs de ostilitate vădită, crea credință și lipsă de  imparțialitate, susținând că la momentul susținerii interviului se afla împreună cu familia în vizită la acvariul din Barcelona, deși solicitase reprogramarea interviului.

Menționăm că primul obiectiv din proiectul depus de procurorul Bogdan Pârlog pentru șefia SIIJ este sistarea imediată a activității secției conduse acum de Gheorghe Stan și Adina Florea.

Redăm mai jos cererea procurorului Bogdan Pîrlog adresată CSM:

”Subsemnatul, PÎRLOG BOGDAN-CIPRIAN, în calitate de candidat în cadrul concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie,

În temeiul art. 16 alin 1-3 din Constituția României, art. 104 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 și art. 4 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, art. 883 alin. 1-6 din Legea nr. 304/2004, art. 2 alin. 2 și 24 din Hotărârea nr. 910/2018 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, prin prezenta formulez:

1. Cerere de nevalidare a concursului pentru numirea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, procedura fiind lovită de nulitate.

2. Cerere de îndepărtare a doamnelor judecător, Savonea, Oprina Evelina, Baltag Gabriela şi Marcu Simona Camelia, Ghenea Mariana şi Țânț Nicoleta Margareta de la votul în plen cu privire la numirea candidatului declarat admis la concursul pentru numirea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, pentru următoarele considerente:

În fapt, am participat la concursul pentru numirea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, susţinând în data de 18.06.2019 interviul în faţa comisiei formată din membrii ai CSM. În cadrul acestei proceduri, am solicitat îndepărtarea doamnei judecător SAVONEA LIA, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, atât din poziția de membru în comisia privind concursul pentru numirea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, cât și retragerea doamnei judecător de la votul în plen cu privire la numirea candidatului declarat admis, ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de imparțialitate, nediscriminare precum și a criteriilor privind prestigiul funcţiei pe care o ocupă.

Totodată, am solicitat îndepărtarea doamnelor judecător Marcu Simona Camelia și Țânț Nicoleta Margareta, atât din poziția de membru în comisia privind concursul pentru numirea procurorilor cu funcţii de conducere din cadrul Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, cât și retragerea doamnelor judecător de la votul în plen cu privire la numirea candidatului declarat admis, ca urmare a neîndeplinirii criteriilor de imparțialitate, nediscriminare, precum și a criteriilor privind prestigiul funcţiei pe care o ocupă.

Între subsemnatul și doamna SAVONEA LIA există o stare antagonică provocată de implicarea acesteia în distrugerea sistemului judiciar. În ultimul an au existat mai multe demersuri publice ale subsemnatului îndreptate împotriva dumneaei și a susținătorilor fideli din cadrul secției pentru judecători, demersuri formulate atât în nume personal cât și în calitate de reprezentant mandatat al asociației profesionale a judecătorilor „Forumul judecătorilor” sau copreședinte al asociației profesionale a procurorilor ”Inițiativa pentru Justiție”. Demersurile au culminat cu solicitarea declanșării procedurii de revocare a acesteia din funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii.

Respectivele demersuri au fost preluate și în media, de ex.:

https://www.juridice.ro/633923/pozitia-asociatiei-initiativa-pentru-justitie-ref-starea-justitiei.html

Starea conflictuală între subsemnatul şi membrii judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii: Savonea Lia, Marcu Simona Camelia, Țânț Nicoleta Margareta, Baltag Gabriela şi Oprina Evelina rezultă şi din sesizarea disciplinară formulată de toţi procurorii SIIJ împotriva subsemnatului şi a colegului de Asociaţie, domnul procuror Lia Sorin Marian, sesizare făcută în urma discuţiei dintre conducerea SIIJ şi doamna preşedinte Savonea Lia. În conţinutul acestei sesizări se reclamă critica publică făcută de subsemnatul la adresa doamnei Savonea Lia şi a celorlalţi membri CSM enumeraţi mai sus, apreciindu-se că aceasta este agresivă şi insultătoare.

În ceea ce o priveşte pe doamna Ghenea Mariana, apreciem că şi aceasta se află în stare de incompatibilitate din momentul în care a participat benevol la demersurile de împiedicare a subsemnatului de a-şi susţine candidatura în condiţii de egalitate de şanse.

Mai mult, aceasta, împreună cu colegele de comisie, a încercat deja împiedicarea subsemnatului de a participa la acest concurs, prin invocarea vădit nereală a lipsei vechimii necesare. Nici până în prezent nu au motivat hotărârea prin care au constatat că subsemnatul nu are vechimea necesară, refuzând să-mi precizeze care anume perioadă nu au luat-o în calcul cu ocazia respingerii iniţiale a candidaturii. Acest aspect nu face decât să întărească suspiciunea rezonabilă că respectivele membre ale Comisiei, în frunte cu doamna Savonea, au acţionat împotriva subsemnatului din motive subiective preexistente şi străine prezentului concurs.

Tot în sensul ostilităţii vădite, a relei-credinţe şi a lipsei de imparţialitate a membrelor comisiei, se înscrie şi modul în care a decurs interviul subsemnatului. Astfel: deşi, potrivit calendarului, perioada între susţinerea probei interviului şi afişarea rezultatelor definitive era perioada 14-18.06.2019, în momentul în care subsemnatul a solicitat să fie intervievat pe data de 14.06.2019, întrucât în perioada 15-22.06.2019 se află plecat din ţară, comisia a refuzat să dea curs acestei solicitări, pretinzând că fusese stabilită deja data de 18.06.2019 ca dată a susţinerii interviului.

Precizez că afişarea acestei date s-a făcut la o jumătate de oră după ce i s-a comunicat subsemnatului acest aspect, fapt ce întăreşte şi mai mult suspiciunea că, în mod intenţionat s-a ales o dată în care subsemnatul se afla în imposibilitate de prezentare.

Subsemnatul am solicitat reprogramarea pentru data de 24.06.2019 sau audierea prin videoconferinţă. Nu mi s-a comunicat nici un răspuns la această solicitare, precum nu mi se comunicase niciun răspuns nici la solicitarea din data de 11.06.2019 privind constatarea stării de incompatibilitate a unora dintre membrii comisiei, respectiv ai plenului.

În data de 18.06.2019, la ora României 13:45 am fost contactat telefonic şi mi s-a precizat că mi-a fost admisă cererea de susţinere a interviului prin videoconferinţă, solicitându-mi-se să începem proba imediat. Precizez că, potrivit programării afişate pe site-ul CSM, ora la care subsemnatul era programat pentru susţinerea probei era ora 11:00, nicidecum ora 13:45.

La momentul susţinerii aşa-zisului interviu mă aflam, împreună cu familia, în vizită la acvariul din Barcelona, întrucât, din punctul meu de vedere nu aveam absolut niciun indiciu să cred că urmează să mai fiu intervievat. Evident, condiţiile în care s-a desfăşurat interviul – într-un spaţiu public, în prezenţa a diverse persoane, nu au fost nici pe departe cele mai optime condiţii de desfăşurare a unui interviu şi, categoric, m-au pus într-o situaţie de inferioritate faţă de contracandidaţii care au fost lăsaţi să-şi susţină proiectul având asupra lor toate materialele necesare.

Apreciez că modul în care a avut loc susţinerea probei de către subsemnatul denotă lipsa de imparţialitate şi reaua-credinţă a membrilor Comisiei care nu au avut niciodată intenţia de a proceda la o evaluare obiectivă a subsemnatului, ci doar au încercat să creeze o aparenţă de îndeplinire a obligaţiei de imparţialitate în încercarea de a-şi preconstitui apărări în cazul unui eventual proces.

Lipsa de imparţialitate rezultă şi din modul în care s-a procedat la susţinerea probei de către contracandidaţi, aceştia fiind lăsaţi să citească de pe materiale pregătite, în cazul candidatului declarat admis, prestaţia a constat aproape exclusiv în citirea unor însemnări la care avea acces.

Apreciez că întreaga procedură a fost neserioasă și părtinitoare, candidatul care a fost declarat câştigător fiind decis anterior după criterii străine interesului justiţiei.

În ceea ce priveşte nota acordată subsemnatului, aceasta nu face decât să întărească convingerea că membrii Comisiei prezintă faţă de acesta sentimente de ostilitate care îi împing să acţioneze necontrolat şi imatur. În atare condiții apreciez că ne aflăm în relații de natură a afecta imparţialitatea în sensul dispozițiilor art. 16 din Constituție și art. 104 din Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003.

Din toate cele expuse mai sus rezultă în mod întemeiat îndoieli cu privire la imparţialitatea doamnei SAVONEA LIA. În ceea ce le privește pe celelalte 4 doamne din grupul informal al doamnei Savonea, de asemenea există o stare antagonică între subsemnatul și acestea provocată de implicarea acestora în distrugerea sistemului judiciar.

Dumnealor, împreună cu doamna SAVONEA LIA au constituit un grup omogen, astfel că, în mod evident, demersurile subsemnatului s-au lovit de opoziția acestora, creându-se o stare antagonică de natura a afecta imparțialitatea acestora față de subsemnatul, iar în ceea ce o priveşte pe doamna judecător Ghenea Mariana, lipsa de imparţialitate a acesteia reiese din modul în care a participat la procedura de selecţie.

Participarea la aceste proceduri a persoanelor sus menționate, care se aflau în stare de incompatibilitate, pentru motivele expuse mai sus, constituie o discriminare a subsemnatului față de ceilalți candidați, fiind pus în situația de a fi examinat de persoane evident ostile subsemnatului. Lipsa de imparțialitate a persoanelor din comisia de concurs are ca efect nulitatea absolută a procedurii de selecție.

De asemenea, în lipsa desemnării unui membru procuror al Comisiei, respectiva comisie nu s-a constituit în mod legal, decizia acesteia fiind lovită de nulitate absolută.

În final procedura este lovită de nulitate și pentru că s-au încălcat dispozițiile art 2 alin. 2 din regulamentul sus menționat prin stabilirea unui termen mai mic de 60 de zile de la data anunțului.

Dispozițiile relevante în cauză:

„Constituția României art. 16: (1) Cetăţenii sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără privilegii şi fără discriminări.(2) Nimeni nu este mai presus de lege. (3) Funcţiile şi demnităţile publice, civile sau militare, pot fi ocupate, în condiţiile legii, de persoanele care au cetăţenia română şi domiciliul în ţară. Statul român garantează egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi pentru ocuparea acestor funcţii şi demnităţi.

Legea nr. 161 din 19 aprilie 2003 CAP. 5 Reglementări privind magistraţii art. 104: Magistraţilor le este interzisă orice manifestare contrară demnităţii funcţiei pe care o ocupă ori de natură să afecteze imparţialitatea sau prestigiul acesteia.

Legea nr. 303/2004, art. 4 alin. 1: Judecătorii și procurorii sunt obligați ca, prin întreaga lor activitate, să asigure supremația legii, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte Codul deontologic al judecătorilor și procurorilor.

Legea nr. 304/2004, art. 883 alin. 1-6:

„(1) Procurorul-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie este numit în funcţie de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, în urma unui concurs care constă în prezentarea unui proiect referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere respective, urmărindu-se competenţele manageriale, gestiunea eficientă a resurselor, capacitatea de a-şi asuma decizii şi responsabilităţi, competenţele de comunicare şi rezistenţa la stres, precum şi integritatea candidatului, evaluarea activităţii sale ca procuror şi modul în care acesta se raportează la valori specifice profesiei, precum independenţa justiţiei ori respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale.
(2) Componenţa comisiei de concurs este următoarea:
a) 3 membri judecători, care fac parte din Secţia pentru judecători şi au funcţionat la o instanţă de grad de cel puţin curte de apel, desemnaţi de Secţia pentru judecători;
b) un membru procuror, care face parte din Secţia pentru procurori şi a funcţionat la un parchet de grad de cel puţin parchet de pe lângă curtea de apel, desemnat de Secţia pentru procurori.
(3) Condiţiile pentru ca un procuror să se înscrie la concursul pentru ocuparea postului de procuror-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie sunt cele prevăzute la art. 88^5 alin. (3).
(4) Fiecare candidat va depune un curriculum vitae, declaraţiile prevăzute la art. 48 alin. (11) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, un proiect privind exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere şi orice alte înscrisuri pe care le consideră relevante în susţinerea candidaturii sale.
(5) Documentele depuse de fiecare candidat vor fi publicate pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii, cu cel puţin 10 zile înaintea concursului.
(6) Comisia de concurs va propune Plenului Consiliului Superior al Magistraturii numirea procurorului-şef al Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie, după evaluarea candidaturilor şi a proiectelor, în urma unui interviu transmis în direct.”

Regulamentul privind numirea și revocarea procurorilor cu funcții de conducere din cadrul Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție
Art. 2.
(2) Organizarea concursului se anunță cu cel puțin 60 de zile înainte de data susținerii concursului, prin publicare pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
Art. 24.

(1) Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2), art. 4 alin. (1), art. 10 alin. (1) și ale art. 11 alin. (5), pentru primul concurs în vederea numirii în funcția de procuror-șef secție, anunțul privind organizarea concursului se publică cu cel puțin 30 de zile înaintea datei interviului, termenul de depunere a candidaturilor este de 10 zile de la publicarea acestuia, termenul de verificare a condițiilor de înscriere la concurs este de două zile, iar raportul Inspecției Judiciare se transmite cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită pentru proba interviului.
(2) Pentru concursul prevăzut la alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 14, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii numește în funcția de procuror-șef al Secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție în termen de cel mult 5 zile de la publicarea rezultatelor concursului.”

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

Citește și...

12 comentarii

 1. „ostilitate vădită, rea credință și lipsă de imparțialitate” – trasaturi de baza ale societatii romanesti de astazi.

 2. Judecatoarele cu integritate indoielnica trebuie definitiv excluse din justitie. Ne-am saturat de atrocitatile ”onoratelor golance” si de infractorii lor.

 3. vai ce e de frumoasa SAVONEA LIA, seamana fix cu un mantis

 4. Daca cererea d.lui procuror e redata intocmai de catre redactia dvs. Atunci se poate desprinde concluzia ca domnia sa e usor semi analfabet….

 5. Toti trolli putinisti kgbisti au sarit la ordin! Gata bah, s-a sus vremea ciumei, noi suntem acu la putere dupa ce am castigat referendumu! Toti ciume, mars la latrina! Aveti noroc ca stati toti la moskova, ca va casatoream si ghei daca erati aici…

  • Idiot psdist,crezi ca ai simtul umorului ?zNoi stim de gluma,dar transpiri de la o posta a troll psdist,fostul asistat si „glumele” sunt pe masura neuronului tau,adica ZERO!Te-au trimis la produs diversiuni,milogule?Pe aici nu-ti merge,avem mai multi neuroni decat tot partidul tau de c….t,latrinistule!

 6. „Bogdan Ciprian Pîrlog a fost considerat un „liability” pentru EUPOL, sustine Karl Ake Roghe, comandantul misiunii EUPOL în Afganistan, intr-o scrisoare trimisă autorităților române în 11 iunie 2013.” sursa EVZ .
  Pentru cine vrea sa citeasca mai mult:
  https://evz.ro/bogdan-ciprian-pirlog-eupol-probleme-comportament.html

 7. Adica membrii din comisie sunt rau intentionati si nu vor sa-l admita pe idiotul asta la interviu?da de ce pana mea nu ti-ai reprogramat tu vizita la acvariu daca stiai ca in ziua aia ai examen???pt.ca stii ca esti 0 barat si mai bine faci circul asta,ca nu vor aia sa te lase,si sper sa nici nu te lase sa candidezi,cine vreodata o sa reuseasca sa ajunga sef undeva cand el zice pe fata ca vrea sa inchida institutia la care candideaza.

  • Poate citesti si articolul, nu doar titlul.
   SI sa stii ca transparenta si politetea trebuie sa sa aplice si interviurilor de angajare, inclusiv de catre cel care intervieveaza, nu doar de catre sluga fata de stapan.
   Iat tipul asta nu pare sa aiba os de sluga.

 8. Jos pălăria în fata domnului procuror!De asa oameni avem nevoie, nu de impostori politruci îmbrăcați fraudulos în robe.

 9. Succes si curaj Dle Procuror.

 10. fapta savono-baltagelor este abuz in serviciu!
  din pacate, un magistrat penal condamnat definitiv nu pierde dreptul la pensia speciala si poate profesa ca avocat! trebuie urgent revizuita legislatia dupa 20-20!