G4Media.ro

DOCUMENT Măsurile urgente pe care PLUS le va lua dacă ajunge la…

DOCUMENT Măsurile urgente pe care PLUS le va lua dacă ajunge la guvernare: Desființarea Secției Speciale, abrogarea OUG 114 și a modificărilor din justiție, reformarea CCR, desființarea PNDL, formarea continuă a profesorilor

PLUS vrea o reformă radicală a Constituției, dizolvarea mai facilă a Parlamentului, scăderea numărului total de parlamentari și creșterea numărului de reprezentanți ai Diasporei dacă va ajunge la guvernare, potrivit unui document de politici care cuprinde o parte din prioritățile identificate până în prezent de partidul condus de Dacian Cioloș.

Documentul consultat de G4Media.ro reprezintă ”punctul de plecare în pregătirea unei guvernări participative pentru perioada 2021 – 2024” și are la bază rezultatele preliminare ale activității specialiștilor reuniți în grupuri de lucru sub umbrela Comisiei Naționale de Politici și Programe (CNPP) a PLUS. CNPP are în vedere în activitatea sa rezultatele Platformei România 100 și Moțiunea Programatică a președintelui PLUS, Dacian Cioloș, „Proiectul meu este România”.

Documentul integral al PLUS

Iată câteva dintre mai importante măsuri urgente propuse de PLUS în domenii – cheie precum administrație, stat de drept, economie, educație, sănătate, politică externă, social, cercetare, economie, cultură, mediu, agricultură, turism, digitalizare, așa cum apar ele în documentul programatic consultat de G4Media.ro:

A: Reforma constituțională, justiția independentă și statul de drept

1. Reformă constituțională

Echilibrarea raportului dintre puterea executivă și cea legislativă prin introducerea a două noi cazuri de dizolvare a Parlamentului: obligatoriu, cazul în care demiterea președintelui, inițiată de Parlament, este respinsă de către cetățeni prin referendum și, opțional, în situația adoptării unei moțiuni de cenzură și ca urmare a consultării liderilor grupurilor parlamentare.

 • Reducerea numărului de parlamentari, prin modificarea legislației electorale.
 • Diferențierea atribuțiilor celor două camere ale Parlamentului.
 • Modificarea modului de desemnare a arbitrilor – CCR și Avocatul Poporului – pentru profesionalizarea și depolitizarea ambelor instituții:

• Pentru CCR, 3 judecători constituționali vor fi desemnați de către colegiul de conducere al ÎCCJ, 3 judecători vor fi desemnați de către camerele reunite ale Parlamentului, iar ceilalți 3 judecători vor fi desemnați de către președinte. O etapă obligatorie în desemnarea celor 9 judecători va fi obținerea unui aviz favorabil din partea unei comisii de specialiști instituită de către Consiliul Superior al Magistraturii.
• Propunerea pentru funcția de Avocat al Poporului va fi realizată de către președintele României, supusă spre avizarea unei comisii de specialiștii instituită de către Consiliul Superior al Magistraturii și, în final, aprobată de către Parlament

2. Reformă electorală

Vot uninominal în două tururi pentru primari și președinți de Consiliu Județean – organizarea unui al doilea tur de scrutin dacă niciunul dintre candidații pentru aceste funcții nu obține 50% din voturi în primul tur de scrutin.

Permanentizarea votului extins pentru diaspora prin amendarea legislației electorale pentru a extinde toate voturile la care diaspora are acces (prezidențiale, parlamentare, europarlamentare) la 3 zile și vot prin corespondență.

Creșterea numărului de deputați și senatori pentru diaspora, proporțional cu numărul de români cu domiciliul stabil în străinătate, contrabalansat de scăderea numărului de parlamentari din țară

3. Reforma administrației

Un guvern mai suplu: reforma administrației centrale prin reducerea numărului de ministere în urma clarificării, standardizării și raționalizării mandatelor și obiectivelor instituțiilor centrale.

Auditarea externă a tuturor agențiilor guvernamentale și a structurilor din subordinea și coordonarea administrației publice centrale.

Reașezarea funcțiilor publice de conducere prin actualizarea indicatorilor de performanță și a fișelor de post pentru întreaga administrație centrală. Scoaterea la concurs în primul an a tuturor posturilor de conducere din administrația centrală, cu proceduri de recrutare și selecție standardizate, transparente, pe bază de merit.

4. Reforma Justiției

Revenirea de urgență asupra modificărilor votate de majoritatea PSD-ALDE cu privire la Codul Penal, Codul de Procedură Penală și Legile Justiției, incluzând desființarea secției pentru investigarea infracțiunilor din justiție, actualmente un instrument politic de intimidare a magistraților, și reforma modului de desemnare a conducerilor Parchetului General, DNA și DIICOT, în mod absolut independent de factorul politic.

Demararea urgentă a proceselor de modernizare, digitalizare și eficientizare a sistemului și procesului de justiție pentru eficiență sporită în oferirea serviciului public de justiție, în slujba cetățeanului.

B. Educația

Măsuri urgente

1. Siguranța elevilor
Intervenția de urgență asupra tuturor școlilor care funcționează în spații neconforme din punct de vedere sanitar sau al siguranței la incendiu si cutremur (peste 3.000 de unități școlare inventariate și expertizate de Banca Mondială care se află în această situație).

Suplimentarea fondurilor pentru asigurarea transportului în siguranță pentru toți elevii aflați la distanță de unitățile de învățământ.

Dezvoltarea programului „Educație pentru sănătate” pe parcursul anilor de învățământ primar și gimnazial.

2. Depolitizarea educației

Reluarea concursurilor naționale pentru directorii de școli și licee început în guvernarea tehnocrată, în 2016, pe criterii de merit și competență.

Reorganizarea inspectoratelor școlare și eliminarea factorului politic din ocuparea funcțiilor de conducere din inspectorate.

Implementarea mecanismului de guvernanță intitulat „Școala autonomă“ pentru unitățile școlare care îndeplinesc condițiile de competențe și resurse la nivel local, cu descentralizarea următoarelor funcții: angajarea resursei umane și evaluarea cadrelor didactice; acordarea gradației de merit/salariu de merit/stimulente materiale, gestionarea fondurilor financiare, numirea managerului de instituție.

3. Creșterea calității actului pedagogic

Demararea unui program național de formare continuă a cadrelor didactice pentru învățământul preuniversitar prin pregătirea a peste 10 000 de formatori (Casa Corpului Didactic, ONG-uri și companii partenere) și implementarea sa începând cu primul an de guvernare.

Demararea unui program național de reabilitare a statutului și a prestigiului cadrului didactic implicat în educația din România și promovarea continuă în cadrul universităților a carierei pedagogice de învățământ preuniversitar și universitar.

Demararea unui proces de actualizare a programei educaționale, inclusiv pentru învățământul vocațional, la standarde europene

C. Sănătate

Infrastructură de sănătate:

Inventarierea urgentă a unităților medicale care funcționează în condiții insalubre sau care pun în pericol siguranța cetățenilor și demararea procedurilor de achiziții pentru renovarea lor.

Finalizarea celor 3 spitale regionale (Cluj, Iași, Craiova) a căror pregătire alături de Banca Europeană de Investiții a fost demarată în 2016 și pregătirea construirii unui spital regional în București.

Reorganizarea unităţilor spitaliceşti neperformante în centre ambulatorii multifuncţionale sau spitale de recuperare şi îngrijiri pe termen lung.

Demararea unui Program Național de Modernizare a Infrastructurii din Sănătate pe 10 ani, cu finanțare din fonduri europene, de la bugetul de stat și din fonduri private, în colaborare cu instituții financiare internaționale (Banca Mondială, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare).

Asigurarea de urgență a disponibilității tuturor medicamentelor esențiale și a celor fără înlocuitor prin reintroducerea în legislație a Listei Medicamentelor Esențiale a Organizației Mondiale a Sănătății, limitarea exportului paralel și a practicilor din sistem care duc la lipsa medicamentelor din spitale și farmacii, și demararea de Achiziții centralizate pentru medicamente la nivel național.

Depolitizare și profesionalizare: Definirea și implementarea unui set de reguli drastice pentru siguranța pacientului, cu zero toleranță pentru corupție și neglijență care pot pune viața pacienților în pericol, în paralel cu creșterea pedepselor pentru orice act de corupție în domeniul sănătății.

Implementarea de mecanisme moderne de transparentizare, supraveghere și eliminare a practicilor corupte din domeniile achizițiilor, a autorizațiilor și a actului medical. Depolitizarea și profesionalizarea ANMDMR, CNAS, a departamentului pentru Politica Medicamentului din Ministerul Sănătății și a Inspecției Sanitare.

D. Social

1. Garanția pentru copii în situații de risc și vulnerabilitate

Realizarea registrului copiilor în situație de risc, la nivelul comunității, și intervenție timpurie pentru prevenirea separării de familie și a abandonului școlar.

Înființarea și, după caz, extinderea serviciilor integrate (social, educație, sănătate) pentru familiile cu copii în situație de risc, cu resurse financiare dedicate pentru intervenții de urgență și deblocarea accesului la oportunități de muncă și învățare.

Extinderea programului-pilot lansat în 2016, masă caldă în școli, care să asigure gratuit masa tuturor copiilor din registrul copiilor în situații de risc și a căror familii au venituri scăzute și cu prețuri subvenționate cu alocație de hrană pentru toți copiii.

Demararea unui program de interes național pentru gravide și nou-născuți, în primele 1000 de zile de viață, cu monitorizare medicală și susținere cu resursele necesare pentru o nutriție și o siguranță asigurate mamei și copilului (kitul pentru nou-născuți).

2. Combaterea excluziunii de la servicii publice sociale și socio-educaționale

3. Înființarea unui centru național de inovare socială care să analizeze soluțiile dezvoltate de ONG-uri, grupuri civice, autorități publice (inclusiv locale) și să creeze propuneri de scalare a programelor, să faciliteze schimbul de bune practici și analiza comparativă cost-beneficiu a intervențiilor

E. Energie

Prioritizarea achizițiilor de automobile electrice, hibride și cele pe combustibili alternativi (CNG/ LNG).

Adoptarea unui Pachet de măsuri urgente pentru reducerea poluării în cele mai afectate orașe, inclusiv programe naționale și locale de înverzire urbană, în corelare cu reformele PLUS de planificare urbană

Redefinirea noțiunii de „client vulnerabil” și introducerea celei de „sărăcie energetică” în așa fel încât acestea să reflecte complexitatea reală a fenomenelor cu care se confruntă peste 20% din populație.

Finalizarea gazoductului BRUA (Bulgaria-România-Ungaria-Austria), interconectarea cu Republica Moldova (RMD) prin continuarea conductei Ungheni – Iaşi, conexiunea BRUA cu Serbia, urgentarea proiectului AGRI, primul proiect de transport al gazelor naturale lichefiate (GNL) al României

Abrogarea imediată a OUG 114/2018 și adoptarea de urgență a unui nou act normativ pentru asigurarea predictibilității pentru atragerea de investiții și dezvoltarea sectorului energetic prin continuarea liberalizării prețurilor, cu protecția adecvată a consumatorilor casnici vulnerabili.

F. Politică fiscal-bugetară

Trecerea treptată spre politici fiscal-bugetare corelate cu ciclul economic și luarea de măsuri de reechilibrare a bugetului și apropiere de Obiectivele pe Termen Mediu (MTO)

Depolitizarea ANAF, astfel încât să existe continuitate și experiență profesională indiferent de guvernarea la nivel național. Demararea unui program național care să faciliteze conformarea voluntară, generând premisele necesare pentru atingerea unui nivel superior de colectare a veniturilor bugetare.

Optimizarea achizițiilor publice: reforma SEAP, introducerea listelor negre, centralizarea achizițiilor-cadru pentru bunuri și servicii de bază necesare administrației

Regândirea și chiar desființarea programelor de cheltuieli realizate arbitrar și fără prioritizare și fundamentare (ex: PNDL), precum și generalizarea bugetării pe bază de performanță.

Consolidarea Pilonului 2 de pensii și eliminarea pensiilor speciale nejustificate

Educație și inovație digitală: Alcătuirea unei strategii naționale pentru tehnologiile viitorului (inteligență artificială și blockchain)

G: Politică externă

Orientare strategică: Demararea de demersuri diplomatice și de politică externă la nivel înalt care să valorifice rolul crescut pe care România îl poate juca în construcția UE și în relația UE-SUA, prin aprofundarea și consolidarea direcțiilor de politică externă strategice ale României: apartenența la și integrarea în Uniunea Europeană, parteneriatul strategic cu SUA, și apartenența la NATO

Stabilirea unui cadru strategic de cooperare cu Marea Britanie după Brexit, aliniat cu cadrul general de cooperare pe care-l va adopta UE cu fostul său stat-membru, oferind cetățenilor britanici aceleași facilități de care se vor bucura și cetățenii români care au ales sau vor alege să studieze ori să muncească în Marea Britanie.

Reformarea corpului diplomatic și consular român și a Ministerului Afacerilor Externe, prin actualizarea metodologiei de concurs, îmbunătățirea metodologiei de promovare și evaluarea performanței diplomaților români în baza unor criterii clare de competență și profesionalism.

H: Politică europeană

Modificarea legii afacerilor europene (373/2013):
• pentru a operaționaliza noua guvernanță a afacerilor europene;
• pentru a modifica sistemul de nominalizări în funcții publice europene în special în ceea ce privește nominalizarea comisarului român care trebuie să țină cont de rezultatul alegerilor europene;
• pentru a institui un Discurs anual al prim-ministrului în care va fi prezentat un Program anual de priorități al Guvernului în afacerile europene care va fi dezbătut cu societatea civilă, cu europarlamentarii români și cu alți actori interesați.

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

67 comentarii

 1. Idei foarte bune, dar e greu sa convingi prostimea sa te sustina, romanii sunt niste dobitoci ticalosi care voteaza PSD de zeci de ani.

  Mai bine toate ideile bune, dar si un vanghelion, ca sa voteze prostimea? Zic si eu.

  • Eu voi sustine USRPLUS, dar pacat ca majoritatea acum va vota PNL, PSD cu siguranta va disparea incer, dar sigur, dar PNL nu va produce nici o schimbare!

  • PSD-ul e pe ducă, dacă ieșim masiv la vot la prezidențiale PSD-ul va dispărea. Programul Plus e super, mai trebuie doar ca ANAF sa execute silit Antena Group ca sa se închidă Antena 3, și apoi vom avea o democrație funcțională.

 2. Doar atit?
  Nu se taie pensiile speciale pentru tortionari, sefi de penitenciare comuniste etc?
  Vor mai iesi la pensie politistii inainte de 50 de ani? Inclusiv cei ce au lucrat la birou?

  Nu se restructureaza jandarmeria pentru abuzurile facute contra cetateanului pe care trebuia sa-l apere? Asta e retorica. Bineinteles ca nu, poate ca vor avea si ei nevoie de ei dupa ce ajung la putere.

  • Nț, nț! N-ai citit tot articolul! Deocamdată doar atât, pentru că acest program are: „măsuri urgente absolut necesare, critice, pentru a reașeza România pe un făgaș normal;”
   Vor veni și restul de care vorbești, cu siguranță!

  • Nu poți cistiga alegetile daca tai pensii și promovezi revanșa politica. Nu așa se face.

  • @vlaicu – oare doar unii citesc intai articolul si pe urma comenteaza? Sau asta e directiva de manipulare din partea sefilor? Vii cu o minciuna si dai nastere la dezbateri, iar cine nu citeste tot articolul pune botul si uite cum e gata manipularea. Iata ca oamenii astia s-au gandit si la pensiile speciale „Consolidarea Pilonului 2 de pensii și eliminarea pensiilor speciale nejustificate”

  • Ai perfecta dreptate.
   Votez USR

 3. O mica problema.. au nevoie de majoritate in parlament. Oare vor vota romanii dupa 30 de ani altceva decat fosti comunisti, hoti si parveniti?

  • Eu cred ca da, se simte ca romanii au evoluat. Miza acestor alegeri va fi dispariția PSD, ALDE și Pro România, adică vechiul FSN.

  • Frate, comuniștii ăștia au viață veșnică ??! …..? Sper să se fi rărit nițel !!! Eu cred că da ; însă mi-e frică de prostime….. „Dă-i, doamne, românului mintea cea de pe urmă” ,mai sper în zicala noastră ??

  • @Rodik: ma tem ca daca ar candida in noiembrie Iliescu ar castiga din primul tur

 4. Poate ati citit – MASURILE- urgente . Daca parcurgeti cu atentie textul ,o sa observati repetarea constanta, a unor cuvinte de forma :reorganizarea , permanetizarea, realizarea, redefinirea , complectarea, crearea, introducerea, reluarea , elaborarea , reformarea ,abordarea, adoptarea, implementarea, demararea, finalizarea, stabilirea , clarificarea, prioritizarea ,lansarea,reactivarea , reinfiintarea ,alcatuirea, facilitarea , , instituirea , echilibrarea , reasezarea,consolidarea, promovarea ,asigurarea , transparentizarea, urgentarea . Restul va las pe d-voastra sa cititi .

  • Da, cand te ocupi cu Big Data primul program Hello world in Spark e sa numeri aparitia cuvintelor unice.
   Masuram cantitatea si nu performanța sau probabilitatea de reusita atunci cand nu esti sustinut de „o majoritate”.
   PNL vine si el cu ceva in sprijinul unei alianțe sau rămâne garantul lui „lasa ca merge si asa” ca are destui sustinatori.

  • Sa știi ca nu se confirma… uite cuvintele repetate cel mai des:
   pentru 42
   demararea 10
   național 6
   program 6
   reforma 6
   nivel 5
   politică 5
   publice 5
   tuturor 5
   urgență 5
   administrației 4
   banca 4
   conducere 4
   depolitizarea 4
   europeană 4
   europene 4
   externă 4
   implementarea 4
   judecători 4
   primul 4
   români 4
   afacerilor 3
   asigurarea 3
   bază 3
   copiilor 3
   creșterea 3
   desemnați 3
   introducerea 3
   investiții 3
   măsuri 3
   medicamentelor 3
   modificarea 3
   naționale 3
   necesare 3
   numărului 3
   reducerea 3
   școlare 3
   siguranța 3
   spitale 3
   superior 3

  • Chiar ca nu ai citit textul . Cuvintele sunt repetative (adica se regasesc repetate, de multe ori in text ) si arata o modalitate de gindire ,daca poti privi o imagine de ansamblu sau textul ce folosind repetativ acest mod de exprimare , are o nuanta unic ( personala ). Asta daca poti intelege ce ti-am zis . Nu pare a fi un text scris colaborativ , ci un text scris de o singura persoana . Dar poate ma insel, insa exprimarea este uniforma , pe tot parcursul scrierii . CLOUDFARE , despre PNL inca nu ma pronunt ,voi spune ce cred atunci cind vor prezenta un text similar ,dar nu asemanator (nu le-ar folosi la nimic ). In fapt textul nu aduce mari noutati , multe voci politice au afirmat si inca afirma multe din spusele textului . Ceea ce face insa textul in mod cert si poate si voit , este incercarea PLUS de as conserva din timp , guvernarea viitoare si numirea unui prim ministru din rindurile partidului . Spun mereu (chiar daca gresesc -vom vedea asta ) numirea , de catre Alianta , a candidatului la cursa prezidentiala ,a fost o eroare .Pierderea alegerilor prezidentiale ,duce in mod inevitabil la pierderea unei guvernari viitoare si la o posibila separare a PLUS, de perdantul devenit in timp USR (sau macar alianta cu partea din USR care nu a sustinut alegerea lu DB).Textul tocmai asta incearca sa evite . De multe ori ,daca vrei sa obtii totul nu obtii mai nimic ,eu asa vad situatia de fata a ALIANTEI. Am votat cu drag la Europarlamentare aceasta noua constructie ,dar pasii ce au urmat si necunoscutele (de natura politica gen -aliante viitoare ) si modalitatile de exprimare publice , nu ma conving sa urmez acest drum . Este inca devreme , multe se mai pot schimba . Speranta moare ultima .

  • Vad ca ai gasit si altele, felicitari

 5. Au uitat condamnarea lui Pomohaci.

 6. Este un punct de inceput, un document care propune spre dezbatere publica niste solutii urgente de resetare. Vor urma dezbateri pe baza acestor propuneri in perioada urmatoare. Aceste propuneri sunt un punct de inceput de la care se poate dezvolta impreuna cu cetatenii din Romania, dar si din afara ei.

  Mi se pare sanatos conceptul de guvernare participativa, care sa introduca in sistem cetatenii activi si sa-i implice.

 7. Inteleg ca directia aliantei USR-PLUS este data de PLUS! Frumos, n-am ce zice!
  Dar aceste masuri trebuie mai intai armonizate cu cele pe care, chipurile, le va propune USR. Dupa aceea, dupa alegeri, masurile convenite de USR-PLUS vor trebui negociate si armonizate cu cele propuse de PNL si de care dracu o mai intra la guvernare.
  Asadar, e cale lunga, domnule Ciolos, pentru niste masuri urgente!

  • Exact asa ,ba chiar mai mult de atit . De ce nu mergi cu rationamentul pina la capat ,adica cam ce ar insemna asta?

  • Orban de la PNL, prin Iohannis, a zis ca vrea obligatoriu premier si se aliaza doar cu cine-l lasa în acea pozitie. Sper ca nu a zis-o si cu voce tare.
   🙂
   #nunemaifacembine
   #baniisuntlaei

  • Claude fare , nu te mai pronunta, pe ceva ce crezi ca ai auzit sau citit sau presupus cindva . Politica este pe fapte punctuale ,la momente punctuale, asta pentru cine poate face diferenta intre vorba si fapte . Incep sa cred ca nu e cazul tau , iti place sa faci gargara (dar nu cu bicarbonat ) mai mult decit sa vrei sa intelegi faptele .

 8. Un astfel de set de masuri , ce in viziunea Aliantei ,ar trebui sa fie realizat de viitorul guvern ,nu poate fi doar o insiruire de cuvinte, fie ele si presupuse fapte viitoare . Guvernul Romaniei, este un guvern numit politic ,ca rezultat in urma unor alegeri libere . Din textul ce ne este prezentat, latura politica ,cerintele imediate asteptate si exprimate de cetateni , in nenumaratele luari de pozitie in strada si nu numai, nu ne sunt nici prezentate , nici garantate , ca rezolvare si nici macar cuprinse ca intentie de rezolvare in viitor . Cuvintele pot fi frumoase , atragatoare ,dar societatea romaneasca ,asa cum este ea alcatuita azi, are nevoie de mult mai mult . Societatea romaneasca ,nu este o multinationala sau un organism doar economic . Mai toate abordarile exprimate ca dorinte (deocamdata ) au fost scrise si prezentate si de alte programe de guvernare anterioare . Un text ,ce se doreste realist, , nu poate fi exprimat la modul general, ci trebuie sa contina in afara modalitatilor tehnice si modalitatile politice si perioade de timp bine stabilite si asumate ca posibilitate de realizare .

 9. Competenta sa fie litera de lege .In invatamant ,(ptr imbunatatirea actului de instruire si educatie. in facultaile private). A nu se uita CNA -ul, agricultura ,( in special sprijin ptr. desfacerae produselor pe piata locala si imbunatairea contractelor de arenda, actual,numerosi arendasi nu achita drepturile din arenda proprietarilor arendatori, in ultmi 2-3 ani ai contractului , firma este adusa scriptic in insolventa ptr. a nu mai plati nimic) Prioritar , atentia trebuie concentrat ptr. rezolvarea problemelor din justitie ( care a dus Tara in dezastru prin lipsa de profesionalism si corectitudine) Sunt multe , chiar prea multe de corectat in Romania , iar timpul nu mai asteapta.

  • Asta stie deja o tara intreaga , problema este ca nu vine cineva sa ne spuna , la modul concret ,cum se face asta, cu termene bine stabilite si cu asumarea de raspundere , ca din gura suntem satui . Ati uitat ce frumos program a prezentat fostul sef -PSD .

 10. Singularizarea prezentarii masurilor de urgenta de catre PLUS , ca unica solutie a Aliantei (banuiesc ca s-au consultat cu USR sau poate nu ) si atasata viitorului guvern , ne poate determina sa privim legaturile dintre cele doua partide componente cu alti ochi . Daca ne imaginam , la nivel de alegeri prezidentiale, USR _ PLUS prin reprezentantul USR al aliantei , vor pierde alegerile (cred ca deja este cunoscut rezultatul lor ),atunci viitorul candidatului actual (se vede deja o separare intre guvernare si prezidentiale )la prezidentiale , este practic necunoscut (democratica este demisia ) . Asadar, prin textul scris , PLUS isi asuma de unul singur guvernarea si forteaza USR (in caz de pierdere la prezidentiale )sa se ataseze la PLUS ,sub conducerea domnului Ciolos.

 11. Masuri urgente, foarte bune si necesare, care ar putea pune Romania pe drumul cel bun.

  • Masuri care ar putea : adica poate nu , poate da , poate acum , poate niciodata , poate , poate si iar poate . Vezi aici e problema . Fara termene , fara asumari in fapt , fara concretete politica , cu cine faci asta , cine isi mai asuma asta , cum poti face asta (concret ) totul este doar o iluzie , SINCER ce spui ?

  • Jalba. Cred ca romanii trebuie sa se puna pe treaba daca doresc sa se schimbe ceva in tara asta. PLUS a prezentat un program prin care invita toti romanii sa participe. Este foarte importanta depolitizarea institutiilor si responsabilizarea cetatenilor.

  • Mai lasati-o balta, in aproape toate comentariile vad asa-numita linie ”gica contra”, fapt ce ma surprinde. Masurile sunt bune, corecte, sanatoase, iar aici ne este prezentata o foaie de parcurs, in baza careia se va dezvolta strategia de implementare pas cu pas, evident discutata cu toti actorii politici implicati : cetatean, presedinte, partide. Trebuie sa pleci de undeva, iar Plus aici asta face : prezinta un fundament de dezvoltare viitoare. PNL va aduce si el punctul de vedere, ei tin de 3 ani o ”carte neagra” a guvernarii psd-alde, pe care o folosesc intr-un program de reconstructie post-psd, si se vor armoniza cu foaia de parcurs USR-PLUS. Si eu vad ”competenta” ca punct central al oricarui plan de reconstructie viitoare.

  • Da, Gabriela! Stiam ca Ciolos este un vizionar!

 12. Numai reforma constituțională le ia vreo trei ani, asta dacă dețin majoritatea calificată, ca să treacă legea de modificare prin Prlament, apoi Curtea Constituțională, ca să se facă referendumul, apoi referendumul, etc.

  Asta cu guvernul suplu am mai auzit-o, iar auditarea se face de către Curtea de Conturi, așa că nu ar trebui să mai piardă timpul cu ea, pentru că, latfel, durează patru ani să auditeze toate agențiile și „agenturile”, care funcționează acum la nivel central sau în teritoriu.

  Altfel spus toate măsurile propuse le-am mai auzit și pe la alte porți. Implementarea lor ar presupune un regim totalitar, de exemplu „Scoaterea la concurs în primul an a tuturor posturilor de conducere din administrația centrală, cu proceduri de recrutare și selecție standardizate, transparente, pe bază de merit”, mă face să râd, cum fac ei asta, când dânșii nu reușesc să-și recruteze oamenii în teritoriu….

  Concluzia: suntem un popor compromis, care nu-și dorește să se reformeze și nici nu poate.

  • Auditare facuta de Curtea de Conturi a Romaniei?!!!!!!!!!!!!!!Daca suntem normali la cap, ne lipsim de serviciile acestei institutii cangrenate.

  • Apropo, audit la curtea de conturi cine face, ca acolo intai si intai si-a pus porkul de draknea slugi!

  • Pe astia DNA ar trebui sa-i audi*eze! Altfel nu scot banii furati prin incalcarea OUG 99/ 2006!

 13. Pentru asta este nevoie de majoritate . Trebuie mers la vot masiv. Cel puțin că la europarlamentare. Numai așa poate putem avea o țară cât de cat civilizata.

 14. Doar povești frumoase. Când dau de,, cascaval” uită toți de ele. Aceiași poveste alți actori.

 15. Toate faine si bune, dar prima actiune este inlaturarea parazitilor din toate institutiile statului.Trebuie scoase toate rudele si pilele mafiei PSD, toti securistii si hotii psd trebuie inlaturati de la bugete, tribunale, procuratura,invatamant si politie.Dupa aceasta operatiune, care v-a dura
  foarte greu( mafia nu o sa cedeze),vom vedeau cu adevarat schimbarile.
  Exact asta vrea sa faca si Iohannis,nu vad cu ce vine nou gradinita USR +.
  Dar OK ,da bine La prostime in campanie.

 16. V-am votat si o sa va votez dar aceste masuri sunt jalnic de putine si de inexacte.Practic voi va propuneti sa schimbati din pix doar legislatia dar nu oferiti masuri concrete care sa ajute viata romanilor.Stoparea plecarii medicilor peste hotare prin asigurarea unor conditii mai bune nu ar trebui sa fie o masura urgenta?In agricultura doar la crescatorii de porci va ganditi?

 17. Frate, comuniștii ăștia au viață veșnică ??! …..? Sper să se fi rărit nițel !!! Eu cred că da ; însă mi-e frică de prostime….. „Dă-i, doamne, românului mintea cea de pe urmă” ,mai sper în zicala noastră ??

 18. Looool, cica masuri urgente, iar la capitolul energie masura cea mai URGENTA este „prioritizarea achizițiilor de automobile electrice”. trecem peste faptul ca pentru asta trebuie construite la nivel national mii de statii de alimentare (ca altfel te uti la masiana aia electrica), care presupune licitatii, proces care e de durata, deci s-a dus dracului urgenta. sia asta e doar un exemplu.

  sa te caci pe ei de ras, nu alta. zici ca e conceput de ceausescu sau angi shaorma. doi pacalici care au suma IQ-urilor cat un sfert din cel al lui Almanahe.

  • Am tot văzut pe la toate partidele vrăjeală aia cu depolitizarea funcțiilor etc… Toți promit asta înainte de alegeri după care își baga pilele amantele, rudele etc…
   Dicolonde asta, poate ne explica cum naiba realizează, teoretic, depolitizarea, numesc doar insi care nu au fost în nici un partid, și chiar asa, nu tot de un politic sunt numiți, deci sunt numiți politic?! ?

 19. Aşa să vă/ne ajute Dumnezeu!

  • Nu vad nici un program cu infrastructura drumurilor …autovii …autopiste. Cum ajungem la școli și spitale dacă nu avem drumuri ? Ar trebuii sa puneți drumurile din România pe primul loc .

 20. Concluzie: Dorim o tara sanatoasa, civilizata si moderna.
  Nu-mi regret votul de loc.

 21. Ordinea si siguranta publica cui o lasati?
  Modificarea Constitutiei presupune majoritate calificata in Parlament.
  O eventuala micsorarea a numarului de parlamentari va putea intra in vigoare abia la alegerile parlamentare din 2024.
  Cu privire la nr de parlamentari pt diaspora, rog sa tineti cont de romanii cu domiciliul stabilit in strainatate, inregistrati la BEC ca diaspora, nu toti romanii plecati peste hotare la munca la negru. Asa . Ca sa fim corecti pana la capat.

  Ce legatura are numarul de parlamentari cu bunastarea poporului?
  Ordonanta 114 deranjeaza rechinii de afara. O puteti ajusta sa aduceti mai multi bani la bugetul tarii nu sa o abrogati sabdati resursele pe nimic.
  Cu masinile electrice v-ati dat cu stangu’n stangu de numa numa. Avem infrastructura pentru asa ceva?
  Vb de autostrazi si modernizarea drumurilor existente pentru parcul auto existent.

 22. Despre pedofili nimic? Inca o fetita moarta azi. Un copil care n-a gresit nimic si care avea viitorul in fata. Ne plangem ca e natalitatea mica, de ce-am face copii, sa-i ingropam, ca statul nu ia nicio masura sa-i protejeze? Chiar nu-i pasa nimanui?

 23. Populisme pentru disperati. Partidul fiilor de securisti nu or sa faca absolut nimic bun. Sunt copii de bani gata si or sa-si sporeasca averile. Vin lupii tineri din urma. Inchideti-va in casa!!! P.S. Dupa 30 de ani de minciuna, chiar sunteti atat de naivi incat sa va puneti speranta ca ne mai salveaza cineva.

  • Bre țuterule, după 30 de ani de minciună a cui ? Cine a fost jupân în țara asta, 30 de ani ?

 24. Concluzia lui alin – postacul psd : votati cu psdistii, oricum s-or numi ei pe viitor, bunaoara pro romania, ca oricum ei fac totul pentru tara, ca si pana acum!

 25. Singurul lucru care m-ar interesa după ce am văzut programul, este să văd specialiștii care își vor asuma fiecare din cele 15 puncte.

 26. Masurile astea sunt ceea ce ar face orice guvern sanatos. Nimic nou sub soare. Sa vina cu niste masuri cu adevarat revolutionare, nu doar corectari ale dementei lacomiste.

 27. Dacă numai apare Bârnă pe post, cu siguranță o sa va votam, dar de câte ori apare ISTETUL ăla pe tv ,d3 atâta ori va scad procentele. Lumea s-a saturat de PSD, ALDE și PNL. Sfatui-ti-l pe eminenta voastră cenusie,sa numai dea cu bata-n balta când ieșene post. M..E PSD.

 28. Toate lucrurile bune/reformele pe care vor sa le faca cei de la PLUS/USR se vor izbi de lipsa de educatie democratica a romanului, vizibila in felul in care intelege el sa isi foloseasca libertatea, in fuga de responsabilitate si in lipsa de realism care il determina pe acelasi roman neaos sa le ceara politicienilor perfectiunea.
  Poate ca USR/PLUS ar trebui sa aiba in vedere (MAI INAINTE DE ORICE!) o modalitate de a-i educa pe romani, macar atat cat se mai poate. Diasporenii au invatat in timp scurt pana unde tine libertatea proprie , au invatat cum e cu demnitatea, cum e cu responsabilitatea si care e valoarea muncii. Daca ei au putut, pot si familiile lor ramase in tara! E o resursa (umana) la indemana, care trebuie implicata in procesul asta de revenire la normalitate.

  • Educatia inseamna cunoastere si modalitati de exprimare a cunoasterii, concomitent cu respectarea unor legi scrise sau nescrise ,in societate .Unde vezi sau la cine vezi tu asa ceva ?

  • @mafalda
   :-)))
   Unde am afirmat eu ca la romani da pe afara educatia ?

 29. Vorbe multe fara nici o baza reala: interconectorul AGRI e mort ca si Nabucco.ca exemplu: nu aduce nimeni gaze LNG cu nave din Azerbaidjan, prin Georgia spre Constanta cu lichefiere/delichefiere si transport spre Europa! Era la un moment dat AGRIH ca se bagase si Ungaria da a ramas un plan frumos! Asteptam mai mult realist de la PLUS! Poate se trezesc!

 30. Eu sunt pt USR-PLUS dat cine e Barna tamp…lor??? Ciolos era singura solutie pt alegerile astea. Eu nu vreau sa impart putinele voturi care sunt impotriva PSD, Iohanis e singura solutie, are votul PNL, sigur ia si de la USR-PLUS destule…

 31. Am sa votez numai acel partid sau acea coalitie de partide, care va avea in programul sau reducerea la MAXIMUM DOUA MANDATE a oricarei functii alese sau numite. Daca nu va exista un astfel de partid sau o astfel de coalitie, NU VOI VOTA!

 32. Nu are nimic de stimulare economica. Nicio reducere fiscala. Doar cum sa ia banii mai bine de pe oameni si cum sa ne conformam voluntar. In schimb, evaziune cat cuprinde la multinationale, ca asta combatea OUG 114. Taxe noi probabil ca sa incurajeze auto hibrid. Cum spuneam, un partide de extrema stanga, neomarxist, adevarata ciuma rosie in Romania.

 33. in privinta parlamentului sunt nevoie de masuri mai radicale – de ce nu se foloseste baza Referendumului din 2xxx cand s-a votat parlament unicameral cu 300 de alesi.
  La numarul locuitorilor RO in anul 2019 nu ai nevoie de parlamentari in numar echivalent cu cel al Germaniei (709 la 82mio de loc).
  La 300 de membri, s-ar reseta numarul celor care freaca menta si ar da posibilitatea oamenilor de a alege fete noi (cu conditia ca cei noi sa si vrea sa faca ceva in folosul poporului)
  Munca s-ar eficientiza, costurile cu personalul (alesi si auxiliari) ar scade enorm..iar resursele s-ar putea directiona in alte zone (educatie, cultura, cercetare si innovare etc)

  De asemenea la nivel european – Cand am aderat la NATO si UE, a exitat un consens transpartinic – De ce nu pune in aplicare un nou pact – de data aceasta pt aderarea la spatiul Schengen & moneda unica €. Acest lucru ar da un imbold suplimentar suportului european Romaniei si ar fi inca o dovada in plus a interesului majoritatii populatei la valorile europene si a ideii de Uniune.

  La nivel de mediu – se vb doar de masini electrice/hibrid – dar infrastructura necesara ramane pe drumuri ?
  De ce nu se declara si padurile de interes strategic si sa se intre in infractorii notorii care taie ca-n codru. Obligarea dezvoltatorilor imobiliari ca la fiecare copac taiat, sa fie plantati 3 in schimb sau inverzirea acoperiselor plate sau a garajelor cu verdeata.

 34. Buna, de ce nimeni nu vorbeste si despre bunastarea prostilor care muncesc zi de zi…alooooooooooooooo reveniti cu prostia de contributie inapoi la angajator,puscariasii sa plateasca cat consuma acolo, fara bani in plus la asa zisele mamici ce fac copii cu sacul doar pt. a lua bani …,doar daca au munciti ceva ani in sistem, daca nu sunteti la fel de rahati ca si astia de acum , deci vedem ce vom vota…

 35. Pomenileeeee! Unde sunt prinse pomenile? Singurii care votează disciplinat sunt pomanagii! Fără pomeni te votează pulea. Asta în cazul în care mai crede cineva că țara mai poate fi salvată.

 36. Sună bine. Spor la voturi si apoi la treabă!
  # muie PSD-ALDE

Adaugă un comentariu

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii! Adresa de email nu va fi publicată.