G4Media.ro

Secția pentru judecători a CSM, scrisoare deschisă în care denunță presupuse presiuni…

Sursa: Inquam Photos/ Autor: Octav Ganea

Secția pentru judecători a CSM, scrisoare deschisă în care denunță presupuse presiuni asupra justiției din partea a trei lideri europeni: Tajani, Verhofstadt și Weber

Secția pentru judecători a Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a publicat pe site-ul instituției o scrisoare deschisă pentru apărarea independenței justiției față de presupuse presiuni politice exercitate de trei lideri europeni. Secția susține că Antonio Tajani (președintele Parlamentului European), Guy Verhofstadt (șeful grupului ALDE) și Manfred Weber (PPE) ar fi făcut presiuni asupra judecătorului național învestit cu o procedură judiciară în cazul Laurei Codruța Kovesi.

CSM e condus de Lia Savonea.

Scrisoarea completă:

Având în vedere că în ultimele zile s-au intensificat declarațiile și acțiunile publice ale unor oameni politici de la nivelul Parlamentului European, cu referire expresă la procedurile judiciare în care este implicată doamna Laura Codruța Kovesi, declarații care au potențial de imixtiune în procedurile cu care sunt învestiți magistrați din România, separat de susținerea politică pentru numirea sa în funcția de Procuror șef al Parchetului European, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii, în temeiul art. 126 alin. (1) și 133 alin. (1) din Constituție și a prevederilor Legii nr. 317/2004 republicată cu modificările și completările ulterioare adoptă prezenta poziție publică:

Principiile fundamentale ale Uniunii Europene, stabilite prin tratate impun respectarea fundamentelor Uniunii și a competențelor autorităților statelor membre și instituțiilor europene. Cooperarea loială între palierele decizionale trebuie să se fondeze pe respectarea strictă a competențelor și urmărirea valorilor definite de dreptul primar al Uniunii și de constituțiile statelor membre.

Tratatul Uniunii Europene stabilește în art. 2 că statul de drept și justiția independentă fac parte din patrimoniul de valori comune care trebuie respectate de toți oficialii și instituțiile europene și trebuie garantate și asigurate la nivelul tuturor statelor membre. De asemenea, este stabilit că în materie de organizare judiciară competența aparține statelor în baza principiului autonomiei de decizie și trebuie să fie respectate standardele unei justiții independente, atât funcțional, cât și personal pentru magistrați.

Constituția României stabilește, cu relevanță în prezenta situație, în art. 124-126, 131 alin. (1) și 132 alin. (2) cadrul organizării judiciare, în condiții de independență, imparțialitate, legalitate și responsabilitate, iar, în art. 133, stabilește atribuția exclusivă a Consiliului Superior al Magistraturii de a garanta independența justiției, competență exercitată conform atribuțiilor trasate de Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

Standardele internaționale (cum ar fi, dar fără a se limita la, cele ale Comisiei pentru Democrație prin Drept – Comisia de la Veneția sau ale Rețelei Europene a Consiliilor Judiciare) definesc conceptul de independență funcțională și personală a justiției și magistraților, iar jurisprudența constantă a Curții Constituționale a României definește în concret aplicarea acestor standarde modelului de organizare judiciară din România. Aceste standarde impun ca în activitatea judiciară, autoritățile judiciare și judecătorii să nu poată fi supuși niciunui fel de presiune directă sau indirectă, publică sau nepublică, raportat la cauzele cu care sunt sesizați și pe care le au în soluționare în diferite etape procesuale. Reiese că aceasta este o garanție generală cu obligație corelativă a oricăror persoane cu diferite puteri de decizie sau instituții, indiferent cine sunt acestea, de a nu acționa în sensul creării unor presiuni asupra instituțiilor judiciare sau magistraților relativ la cauze concrete.

În concluzie, declarațiile și acțiunile unor oficiali europeni, în mod nedisimulat și în afara atribuțiilor lor statutare, au afectat independența justiției din România în ceea ce privește o procedură judiciară aflată în curs de soluționare la Secția Penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție privind pe doamna Laura Codruța Kovesi.

Declarația domnului Manfred Weber președinte al grupului Popularilor Europeni din Parlamentul European
Eurodeputatul și președintele grupului politic menționat a solicitat direct și fără echivoc ca procedurile judiciare de instrumentare a cauzei la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi măsurile luate privind pe doamna Laura Codruța Kovesi să înceteze de îndată. În acest sens prezentăm declarația integrală publicată pe Tweeter în data de 29.03.2019 în original în limba engleză și traducerea în limba română:

“If the legal proceedings against Ms Kövesi are not undone, we will ask for a debate in the next plenary session of the European Parliament. We also urgently call on the @PES_PSE and @ALDEParty to speak out against their sister parties in the Romanian government”

“Dacă procedurile legale împotriva dnei Kovesi nu vor fi revocate/reconsiderate vom cere o dezbatere în următoarea sesiune plenară a Parlamentului European. Facem, de asemenea, apel la @PES_PSE şi @ALDEParty să ia poziţie publică împotrivă partidelor surori din Guvernul României.”

Astfel, în condițiile în care doamna Laura Codruța Kovesi a depus contestație la Înalta Curte de Casație și Justiție împotriva măsurii adoptate de procurorul de caz, deci în condițiile în care judecătorul de drepturi și libertăți era sesizat, solicitarea oficialului european de revocare, de îndată, a măsurilor luate sub amenințarea organizării unei dezbateri privind sistemul de justiție din România în Plenul Parlamentului European, reprezintă fără echivoc un element de presiune asupra judecătorului național.

Raportat la principiile statului de drept și separației între puteri, gestul omului politic de ordin imperativ reprezintă o încălcare a valorilor statuate în art. 2 din Tratat raportat la independența justiției din România.

Declarația domnului Guy Verhofstadt președinte al grupului ALDE din Parlamentul European
“The ongoing Rule of Law backsliding in #Romania cannot be tolerated and the EU should stand up for anti-corruption fighter Laura Codruta Kovesi, who is now abusively under judicial control on a politically instrumented file and banned to leave the country.”

“Actuala direcţie a statului de drept în #Romania nu poate fi tolerată și UE ar trebui să ia poziţie în favoarea luptătoarei împotriva corupției Laura Codruţa Kovesi, care se află acum abuziv sub control judiciar într-un dosar instrumentat politic și îi este interzisă părăsirea țării”

Deși în spațiul public acuzațiile cu privire la aspectele ce formează acum obiectul unor proceduri judiciare erau prezentate cu mult înainte de depunerea candidaturii doamnei Kovesi, autorităților române li se solicită să ia măsuri pentru ca orice procedură judiciară să fie sistată având în vedere procedurile administrative la nivelul Uniunii.

Sub acest aspect trebuie menționat faptul că este inadmisibil să se considere că autoritățile naționale din cadrul puterii executive sau legislative pot dispune asupra activităților ce sunt în competența instanțelor naționale de control asupra legalității măsurilor procesuale luate de procuror. De asemenea, este de neconceput în baza principiilor statului de drept și al independenței justiției ca instanțele naționale să își desfășoare activitățile raportat la alte criterii decât legea sau să își condiționeze exercitarea atribuțiilor de activitatea altor autorități politice de la nivelul statului membru sau al Uniunii.

Soluționarea cauzelor cu care magistrații sunt învestiți se realizează independent de calendarul politic, agenda și activitatea altor instituții, așa cum în mod constant s-a reținut în numeroase hotărâri ale CSM. Raportat la acest aspect solicitarea liderului politic ca procedurile judiciare să fie înghețate până se soluționează procedurile politice de numire a Procurorului European reprezintă un demers de natură a afecta independența instanțelor naționale. În acest context, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii apreciază că o asemenea conduită reprezintă o modalitate de afectare a independenței justiției din România.

Decizia domnului Tajani Președintele Parlamentul European de punere pe ordinea de zi a Conferinței Liderilor Politici a discutării unui caz aflat în procedură judiciară

Luni, 01.04.2019, domnul Antonio Tajani a transmis convocator pentru ședința Conferinței președinților (comitetul liderilor politici din Parlamentul European) ce urma să aibă loc pe data de 3 aprilie 2019 în vederea discutării situației judiciare a doamnei Laura Codruța Kovesi. La aceeași dată, de 3 aprilie 2019, se desfășoară și procedura de contestare a măsurii preventive în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție în cazul doamnei Kovesi.

Inițiativa de discutare a acestui aspect în forul de conducere al Parlamentului European, for eminamente politic, care are și competența de a stabili subiectele de dezbatere privind situații din statele membre, mai ales după declarația domnului Manfred Weber, arată o presiune concertată privind cauze aflate în investigare și decizii ce sunt așteptate de la judecătorul național.

Ulterior ședinței care a avut loc în data de 3 aprilie 2019, deși domnul Antonio Tajani s-a referit la principiul neingerinței, domnia sa a menționat că va transmite o scrisoare în care să arate îngrijorarea cu privire la măsurile judiciare. Este în afara principiului independenței justiției să primească scrisori de la autorități politice sau să primească indicații de la autoritățile naționale în situația în care scrisoarea convenită în Conferința președinților (comitetul liderilor politici din Parlamentul European) este destinată Guvernului statului membru. Scrisoarea menționată a fost anunțată la ora la care judecătorul național se afla în derularea procedurii judiciare.

Conchizând, Președintele Tajani a menționat că dorește să discute măsura controlului judiciar al doamnei Kovesi raportat la alte proceduri administrative din Parlamentul European exact pe data de 03.04.2019, în Conferința Președinților, domnul Manfred Weber a cerut dezbatere în Plenul Parlamentului dacă investigațiile privind-o pe doamna Kovesi nu sunt oprite, iar domnul Guy Verhofstadt a considerat că autoritățile judiciare din România derulează o anchetă politică abuzivă, deși cenzura acestui fapt este de competența exclusivă a judecătorului național.

În măsura în care se afirmă public că este o anchetă asupra căreia autoritățile trebuie să intervină se pun în discuție chiar principiile funcționării independente a justiției și al separației puterilor în stat de către înalți demnitari europeni.

Așadar, discutarea unor situații judiciare de către una dintre structurile de conducere ale Parlamentului European, care nu are niciun fel de competență conform Tratatului pe aceste chestiuni, anunțată public pentru aceeași dată la care un judecător dintr-un stat membru este învestit să dea o soluție judiciară, reprezintă în mod evident un element de presiune asupra instanțelor naționale.

Atunci când ingerința este referitoare la un caz concret și când aceasta vine de la o persoană care deține funcții de răspundere politică națională sau europeană, reprezintă o încălcare a independenței justiției și nu se poate circumscrie dreptului la opinie sau analizei generale de sistem.

În privința afectării independenței justiției, în practica C.S.M., dar și în documentele care cuprind standardele internaționale în materie, s-a arătat că nu este necesar a se demonstra dacă acțiunea de presiune a avut sau nu un rezultat concret, pentru ca aceasta să fie încadrată ca afectare a independenței justiției.

Astfel, analizând soluțiile Consiliului Superior al Magistraturii din România privind interpretarea situațiilor generatoare de presiuni asupra instituțiilor judiciare și a magistraților, având consecința subminării independenței justiției în ansamblul său, așa cum este definită de art. 126 alin. (1) din Constituție, modul în care CSM a interpretat și sancționat declarații și acțiuni ale oamenilor politici sau instituțiilor din sfera celorlalte puteri, se impune constatarea faptului că situațiile semnalate sunt cu mult mai severe din perspectiva funcțiilor celor care le-au generat și prin impactul acestora asupra societății românești.

Conform competențelor stabilite de tratatele Uniunii Europene, independența justiției se garantează conform mecanismelor constituționale din statele membre, iar în cazul de față, fiind creată presiune nelegitimă pe judecători și instituții judiciare din România, în baza art. 133 din Constituție, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii urmează să facă aplicarea prevederilor legale privind apărarea independenței justiției.

Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii analizează cu imparțialitate și obiectivitate conduita oamenilor politici raportată la independența justiției, indiferent de nivelul lor de reprezentare național sau european, pentru că numai prin acțiune imparțială, obiectivă şi neselectivă se pot promova deplin valorile europene ale independenței justiției și domniei legii, prin identificarea derapajelor și corectarea lor.

Față de cele de mai sus, Secția pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii constantă că, prin declarațiile și prin acțiunile lor, domnii Manfred Weber, Guy Verhofstadt și Antonio Tajiani au procedat de natură a pune presiune pe judecătorul național învestit cu soluționarea cauzei, ingerințe cu consecința subminării independenței justiției, înfăptuită prin Înalta Curte de Casație și Justiție și celelalte instanțe.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii

Foto: InquamPhotos / Octav Ganea

Citește și...

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

34 comentarii

  • Curva aia cu nume de savoniera se da in stamba ca o proasta penala, ca penibila nu pot spune ca este

 1. savonea iar si-a dat in petec? a primit mesaj de la sofer? sau de la ala de era condus de sofer?

 2. Aceasta coada de topor abjecta, impreuna cu cativa complici din CSM, se fac ca uita ca sectia speciala – un adevarta GESTAPO – care o ancheteaza pe KOVESI – este o institutie ilegitima creata de sistemul mafiot ca sa-i intimideze pe magistratii cu adevarat indepenmdenti si sa- I apere pe infractori. Deci, EU este impotriva actelor abuzive ale acestei sectii si nu impotriva independentei magistratilor.

  Aviz monstruoasei coalitii psd -alde si tuturor complicilor si slugilor lor (tudorel, savonea, etc , etc) – NU VA MAI JUCATI CU RABDAREA ROMANILOR. S-AR PUTEA CA MAMALIGA SA EXPLODEZE, IAR EXPLOZIA SA FIE CHIAR MAI DEVASTATOARE DECAT IN 19879 !!!

  • @donchihuahua, vezi să nu explodeze mămăliga în tine, că ar fi păcat, ești băiat tânăr

  • E dureros, dar s-ar putea sa fie nevoie ca astia sa faca praf totul pentru ca mamaliga noastra sa explodeze

  • @ chihote – deocamdata vad ca explodeaza rahatul in creierii si in gura ta.

 3. Acelasi dicton jalnic, specific romanesc… Noi suntem cei mai frumosi, cei mai destepti, corecti si cinstiti victime ale conspiratiilor euro atlantice… sorosiste….

  • La PSDisti, niciun esec nu e vina lor.

   Si romanii ticalosi ii tot voteaza.

   Daca vreti schimbare, votati cu oameni cinstiti, avem USR si PLUS acum, nu mai aveti nicio scuza sa nu votati.

 4. Naomi,te-ai intors fata( sau ce-oi fi )?
  Sufletelul meu ce-ai patit? Ce ti-au facut astia?

 5. Ce penibil.
  N-am auzit în viata mea asemenea inepții.
  Adică pentru toți infractorii de drept comun se închid ochii, drept urmare ei stau liniștiți prin toate tarile calde, dar pentru niște „abuzuri”, cum le cataloghează toți ghertoii ofticați din PSD, care nu pot fi dovedite decât cu minciuni, dezinformări si probe contrafăcute, se fac repede tot felul de demersuri.
  Bravo ba populație ratata,stai voi acolo cu wc-urile în curte și ura și invidie în suflet, pentru ca în mod cert actualii politicieni sunt oglinda poporului, fără urma de îndoială, în timp ce noi cei civilizați ne vedem de tarile noastre străine.
  Dacă nici romanii nu se încadrează în definiția nebuniei, nu cred ca poate găsi cineva un contraexemplu mai elocvent.
  M*ie Lia Savonea și alte scursuri împuțite ca ea.

 6. Savonea, această altă golancă de-a lui Dragnea, zice că trebuie să se respecte standardele UE în materia justiției, dar ea și tovarășii la fel de golani din banda lui Dragnea respectă ce le convine lor din din aceste standarde. Parafrazînd-l pe neterminatul Iordache, ăla cu puțulica grefată pe degetul mijlociu al mîinii, care a spus recent că realitatea e aceea pe care noi o facem, da, băi, justițiabililor, standardele naționale în materie de justiție noi le facem!

 7. Lia Savonea a spus :Justitia sunt eu.

 8. O scursura ca toti cei ce au votat si voteaza cu psdalde!!

 9. daca e scrisa de savonea zau ca nu merita sa mi pierd timpul sa o citesc…sa le faca dosar penal, daca nu i convine…asta ne crede prosti?

 10. Lesiiiiiiin, au scris „Tweeter”! da’ stiu ca s-au mobilizat destul de rapid aceste margarete sa dea comunicat inainte ca inalta curte sa dea vreo decizie cu privire la contestatia controlului judiciar.

 11. Vai de mine, dar cata promptitudine !
  La nici cateva ore de la declaratiile lor, ditamai epistola.
  Se simte amenintata in „independenta” ei, madam Lia. Curat murdar, Coane Iancule !
  Sau mai bine zis Voicule.

 12. A spus ceva doamna Savonea cand pe o scenă, in mijlocul capitalei, un infractor numea magistrații șobolani?

 13. Apropo, vă dați seama ce nimerit ar fi niște savonea la bulău pentru Dragnea, ăla care îi cheamă pe ziariști la baie?

 14. Sobolanco, lasă că nici 5 % nu mai luați în alegeri și apoi vedem cum e cu presiunile să te cari la tatucul tău Putin Vlăduț Curuț Finuț

 15. Cita mai polologhia. Pai mai afectatilor, ia dati-le o sanctiune railor astora de la UE!
  De fapt afectata a fost dependenta de psd, asta a suparat-o pe tanti Sapuniera.

 16. -Lie, Lie, ciocârlie,
  Nu mi-ajungi tu pe felie
  Să te-nfulec ca pe-o păpădie…?!

  -Ba ți-ajung, Întunecimea ta,
  Și ca să nu mă mănânci as vrea
  Un compromis să fac cu d-ta,
  Numai sa nu mă pui a sta
  Cum îl va pune nea Alifie pe Dragnea…!

 17. Doamne, ce bine ar fi daca nu s-ar mai machia. Ar fi doar o uratenie, nu… horror.

 18. Strâmba de savarină se dă în stambă.
  Și unde depune plângerea? La Procurorul Șef al Parchetului European? La Codruța? :))
  Sau te pomenești că madam flocea se va autosesiza și va deschide dosare penale lui Tajani, Verhofstadt și Weber?

 19. Dar Tajani, Verhofstadt și Weber au avut dreptate, masura controlului judiciar asupra doamnei Kovesi a fost ilegala.

 20. TIC-TAC, îți vine randul!!!!’Tu-ti fatza aia de javra penală, abia așteptam cu toții să te vedem in pijamale in dungi!!!!

 21. Savona și cu Tudorică parca sau vorbit înainte sa de-a comunicatul asta de presă . Chiar așa coincidenta ?? Ce vaca proasta , dabia aștept să cadă de la înălțimea lor .

 22. nesimtita nu urla nimic despre abjectiile lui cacariceanu cu privire la DNA sau Augustin Lazar. Cat despre mizeria de miting a celulei teroriste PSD din 10 iunie 2018 nici atat. Schizofrenica naibii!

 23. O scrisoare penibila in retorica la fel de penibila a psdului (+la fel de jalnicul alde).
  De fapt reprezentantii cei mai inalti ai UE apara independenta justitiei, pentru ca prin infiintarea sectiei de hartuire a magistratilor (SS) se incalca chiar ceea ce se invoca in scrisoarea mizera emisa de o parte din csm, adica Tratatul Uniunii Europene.
  Aberanta infiintare a SS este criticata vehement si de Comisia Europeana prin MCVul pe care ni l-am insusit ca sa aderam la UE si care e obligatoriu, si de GRECO si de Comisia de la Venetia.

 24. Ce să ne mai dăm după cireș, este evident, Savonea apără de fapt guvernul.

 25. Aceata duduita, Lia Savonea, pare dupa infatisare pentru Romania un soi de Morticia din filmul Familia Adams. Din pacate nu este un personaj amuzant ci unul profund distructiv pentru tara, este mortea personalizata a justitiei, alaturi de un alt ticalos dar politic, Tudorel Toader. Toate ticalosiile sunt pe bani, sunt pe bani, sunt pe bani! Stimati judecatori onesti si patrioti, nu uitati asta si dati sentinte maxime pentru tradatorii de tara precum Dragnea, Tariceanu, Toader sau Savonea!