Academia de Studii Economice din Bucureşti a anunţat că admiterea la programele universitare de licenţă, sesiunea iulie 2022, s-a finalizat…