G4Media.ro

Motivarea CCR privind modificările PSD-ALDE la Codul Penal. De ce este în…

Motivarea CCR privind modificările PSD-ALDE la Codul Penal. De ce este în regulă, în opinia Curții, ca un baron local sau un ministru să fie pedepsit la fel dacă fură 1000 de euro sau 100 de milioane de euro: ”Constituie opțiunea Parlamentului, potrivit politicii sale penale”

”Nu avem ce să facem. Așa a vrut Parlamentul, care este suveran să facă politica penală a țării” – aceasta este în esență motivarea Curții Constituționale prin care a dat OK unor modificări operate la Codul penal de către Coaliția PSD-ALDE și considerate nocive de către experți. Schimbările sunt extrem de subtile, sesizabile doar cunoscătorilor (care au atras atenția G4media.ro), însă produc consecințe importante în sensul relaxării politicii penale a statului în favoarea inculpaților ”de rang înalt”.

CCR: Parlamentul a legiferat doar un prag valoric minim pentru abuzul în serviciu, nu și unul agravant. Spre exemplu, Curtea Constituțională spune că nu are ce face, fiind opțiunea suverană a Parlamentului de a legifera și de a decide că abuzul în serviciu este definit doar de un prag valoric minim reprezentat de salariul minim brut pe economie: 2350 de lei în cazul celor cu studii superioare, cum se presupune că ar fi miniștrii, primarii sau baronii locali.

Orice prejudiciu sub această sumă nu este faptă penală, iar orice prejudiciu peste această valoare este sancționat la fel, potrivit noii politici penale a Parlamentului dominat de PSD-ALDE și validată de CCR.

Cu alte cuvinte, dacă un baron local sau un ministru fură 1000 de euro, un milion de euro sau 100 de milioane de euro este sancționat la fel, au explicat experți în drept pentru G4media.ro.

Cu o motivare similară, CCR a dat undă verde și dezincriminării neglijenței în serviciu (incriminate în România din 1936) și reducerii termenelor de prescripție: ”Așa a vrut Parlamentul suveran!”, spune, în esență, CCR.

De subliniat că PSD presează Guvernul să emită o ordonanță de urgență prin care să adopte imediat modificările operate la Codurile penale validate de CCR.

Vezi mai jos pe larg care sunt principalele articole din Codul penal modificate de PSD-ALDE și care au trecut de filtrul constituțional. Vezi care este motivarea CCR prin care a dat OK acestor modificări. Vezi de ce sunt nocive schimbările la Codul penal operate de PSD-ALDE validate de CCR. Vezi explicațiile oferite G4Media.ro de experți în drept practicieni.

Abrogarea agravantei pentru abuzul în serviciu. De exemplu, prin eliminarea unui articol dintr-o enumerare care face parte din cuprinsul unui alt articol (operațiune insesizabilă unui necunoscător), legislația este relaxată în favoarea inculpaților. Este cazul articolului 309 privind consecințele deosebit de grave. Prin eliminarea articolului 297 din cuprinsul articolului 309, agravanta la abuzul în serviciu este abrogată.

În actualul Cod penal, articolul 309 spune:

” Dacă faptele prevăzute în art. 295, art. 297, art. 298, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecințe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu jumătate.”

În articolul 309 modificat de PSD-ALDE și trecut de CCR se arată:

”Dacă faptele prevăzute la art. 295, art. 300, art. 303, art. 304, art. 306 sau art. 307 au produs consecinţe deosebit de grave, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege se majorează cu o treime.”

Observați că articolul 297 a fost eliminat din enumerarea cuprinsă în articolul 309 modificat. Articolul 297 Cod penal este cel cu abuzul în serviciu, deci pe cale de consecință, agravanta pentru abuz în serviciu a fost abrogată.

De ce modificarea este nocivă. Explicația experților consultați de G4Media.ro: ”Prin excluderea agravantei în cazul în care abuzul în serviciu a produs consecințe deosebit de grave, respectiv o pagubă de peste 2 milioane de lei sau în cazul în care a fost săvârșit în vederea obținerii unui folos necuvenit, în realitate, se schimbă viziunea pe care legiuitorul o are față de aceste fapte grave. Sunt, în mod clar, favorizați decidenții politic.

Spre exemplu, un administrator care își însușește prin delapidare 3 milioane de lei din firmă va fi pedepsit mai grav ca un administrator care își însușește 10.000 de lei, dar un președinte de Consiliu Județean care acordă ilegal, prin abuz în serviciu, un contract de 3 milioane de lei va fi pedepsit în aceleași limite ca cel care acordă un contract de 10.000 lei”, au explicat experții.

Motivarea CCR. De ce este în regulă, în opinia Curții, abrogarea agravantei pentru abuzul în serviciu. Cu alte cuvinte, de ce e OK ca un baron local sau un ministru să fie pedepsit la fel dacă fură 1000 de euro sau 100 de milioane de euro: ”Constituie opțiunea legiuitorului, potrivit politicii sale penale”, a arătat CCR în motivare.

Curtea spune că legiuitorul a făcut referire doar la pragul valoric minim în valoare de un salariu minim brut pe economie (2350 de lei în cazul celor cu studii superioare), nu și la un prag valoric agravant privind consecințele deosebit de grave (peste 2 milioane de lei, potrivit articolului 183 din Codul penal).

”Astfel, la art. 297 (abuzul în serviciu – n.r.) din Codul penal, în varianta modificată (…) a fost prevăzută, ca făcând parte din latura obiectivă a infracțiunii de abuz în serviciu, drept consecință a comiterii faptelor, cauzarea unei pagube certe și efective mai mare decât echivalentul unui salariu minim brut pe economie, alternativ cu o vătămare a drepturilor sau intereselor legitime ale unei persoane fizice sau juridice.
Așa fiind, cauzarea unui prejudiciu material, prin săvârșirea unor fapte dintre cele incriminate la art .297 din Codul penal, a cărui valoare depășește limita unui salariu minim brut pe economie, constituie infracțiunea de abuz în serviciu.

În aceste condiții, includerea infracțiunii analizate printre cele enumerate la art. 309 (agravanta/majorarea pedepsei pentru consecințe deosebit de grave – n.r.) din Codul penal ar determina existența a două praguri valorice la care trebuie raportate consecințele sale, constând, pe de o parte, în limita minimă anterior menționată, iar, pe de altă parte, în cea prevăzută la art.183 din Codul penal, referitoare la consecințele deosebit de grave.

Or, intenția legiuitorului, astfel cum aceasta rezultă și din expunerea de motive a legii criticate, a fost de a reglementa, în cazul infracțiunii prevăzute la art. 297 (abuzul în serviciu – n.r.) din Codul penal, un prag valoric minim, dincolo de care, toate faptele incriminate prin ipoteza normei juridice antereferite să constituie infracțiunea de abuz în serviciu, fără a distinge prin raportare la pragul reglementat la art.183 (consecințele deosebit de grave – n.r.) din Codul penal”, se arată în motivarea CCR privind modificările PSD-ALDE la Codul Penal.

Prin urmare, potrivit ”noii politici penale” a PSD-ALDE, trecute de filtrul CCR, dacă un ministru sau baron local comite o infracțiune de abuz în serviciu cu un prejudiciu mai mic de un salariu minim pe economie (2350 de lei în cazul celor cu studii superioare) nu este incriminat, iar dacă comite un abuz în serviciu cu un prejudiciu mai mare de 2350 de lei va fi pedepsit la fel dacă produce un prejudiciu de 1000 de euro, 1 milion de euro sau 100 de milioane de euro.

Reducerea termenelor de prescripție. Articolele 154 și 155 din Codul penal au fost modificate de PSD-ALDE și au fost diminuate termenele de prescripție și de prescripție specială.

Astfel, potrivit Codului penal actual, ”Termenele de prescripție a răspunderii penale sunt:

b) 10 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depășește 20 de ani;
c) 8 ani, când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depășește 10
ani;

Iar potrivit modificărilor operate de PSD-ALDE:

„b) 8 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, dar care nu depăşeşte 20 de ani;
c) 6 ani, când legea prevede pentru infracţiunea săvârşită pedeapsa închisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depăşeşte 10 ani;”

De ce modificările la aceste articole sunt nocive. Explicația experților practicieni consultați de G4Media.ro: ”Diminuarea termenului de prescripție și trecerea la prescripția specială de o dată și jumătate (față de două ori cum este în prezent) va face practic nesancționabile multe fapte deoarece, din 2014, majoritatea pedepselor au scăzut, deși durata obiectivă a dosarelor penale până la hotărârea definitivă a rămas aceeași.

Spre exemplu, un abuz în serviciu este pedepsit cu închisoare până la 7 ani. Dacă acesta este raportat organelor judiciare la 3-4 ani de la comitere, deja a trecut jumătate din termenul de prescripție, care în urma modificărilor este de maxim 6 ani. În cei 3 ani rămași este necesar ca anchetatorii să stabilească autorul pentru a putea să mai mărească termenul de prescripție cu 3 ani. Dacă urmărirea penală durează în medie 2- 3 ani, procedura camerei preliminare încă un an, 2-3 ani procesul în prima instanță, la momentul în care se exercită calea de atac, fapta s-a prescris și inculpatul scapă”, au arătat experții pentru G4media.ro.

Motivarea CCR. De ce e ok să se reducă termenele de prescripție. ”Curtea reține (…) că prescripția răspunderii penale este o instituție de drept penal substanțial, a cărei reglementare este expresia politicii penale a statului. Pentru acest motiv, modificarea termenelor de prescripție a răspunderii penale mai sus analizate nu constituie o problemă de constituționalitate, ea fiind de competența exclusivă a Parlamentului, în calitatea acestuia de unică autoritate legiuitoare a țării, reglementată la art.61 alin.(1) din Constituție, și în marja de apreciere prevăzută de acestea”, se arată în motivarea CCR.

Dezincriminarea neglijenței în serviciu: Articolul 298 Cod penal privind incriminarea neglijenței în serviciu a fost abrogat. Cu alte cuvinte, a fost dezincriminată neglijența în serviciu.

De ce e nocivă modificarea. Explicația experților practicieni consultați de G4Media.ro: ”Prin această opțiune a legiuitorului nu vor mai fi trase la răspundere o serie de funcționari care prin încălcarea atribuțiilor de serviciu, din culpă (fără intenție – n.r.), creează prejudicii însemnate bugetului de stat sau bugetelor entităților private.

Spre exemplu, un gestionar care permite accesul altor persoane în depozitele societății, fără a fi prezent, și prin această acțiune este posibilă sustragerea unei tone de cupru sau un pădurar care nu asigură paza și astfel permite tăierea ilegală a 300 de arbori”, au explicat experți practicieni pentru G4Media.ro.

Motivarea CCR. De ce a dat undă verde CCR dezincriminării neglijenței în serviciu, o infracțiune pedepsită în România încă din 1936.

Curtea Constituțională a motivat că nu sunt afectate drepturile cetățenilor dacă Parlamentul dezincriminează neglijența în serviciu. Și oricum ar fi greu de deosebit cât e abatere disciplinară și cât faptă penală în stabilirea acestei infracțiuni de neglijență în serviciu.

”Norma de dezincriminare criticată nu afectează valori fundamentale ale societății, lipsa prevederilor art. 298 (neglijența în serviciu – n.r.) din Codul penal din legislația penală nefiind de natură a încălca drepturi sau libertăți fundamentale. Pentru acest motiv, Curtea conchide că art.I pct.52 [cu referire la abrogarea art.298] din lege a fost adoptat în acord cu politica penală a statului, potrivit prevederilor art.61 alin.(1) din Constituție și în marja de apreciere conferită de acestea”, se arată în motivarea CCR privind modificările operate de PSD-ALDE la Codul penal.

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

31 comentarii

 1. cu alte cuvinte… daca tot furi… fura nene MUUUULT!!!

  ccr este o adunatura de HOTI!!!

 2. Dimensionarea Pedepselor cu inchisoarea in balanta cu numarul de carti ce se scriu la Brutarie + Recursul Compensatoriu Gargamelian arata ca Este Profitabil sa Furi Cat Mai Mult ca sa ramana ( dupa o Potentiala “ recuperare” a Statului ) CEVA pentru…”chestii, socoteli” cum Spunea Nemeseanu ( Secretul lui Nemesis) la “eliberarea” conditionata din Brutarie. Bazinul Electoral P$D apreciaza Grozav acesti Talhari !

  • subscriu : „Bazinul Electoral P$D apreciaza Grozav acesti Talhari”
   Sau altfel zis : alesii sunt pe masura alegatorilor …

 3. Motivarea CCR este de cosmar! Ce vor oamenii astia sa faca cu Romania?

 4. Dumnezeule, practic se poate fura în fiecare zi până la limita minimă fără să îi condamne cineva, adică 2000 lei x 30 zile, fără impozite și taxe. Și justificarea este „constituie opțiunea legiuitorul conform opțiunilor sale penale”. Mai pe scurt: „pentru că pot”.
  Întrebarea este: cât mai este de furat??
  Rușine CCR!!! Am avut vagi speranțe că șunteti orbi și surzi la politica PSD, dar în realitate sunteți pupincuriști cu toții, slugi nenorocite, fără demnitatea lui NU/STOP ilegalității! RUȘINE!!!

 5. S-a tot evitat in spatiul public discutia : daca o lege e constitutionala, nu inseamna nicidecum ca e buna sau benefica! Sau se presupune din start, de catre PSD-ALDE, ca toate ineptiile lor, care din noroc (sau nu) nu incalca Constitutia sunt binevenite.

  Nu vreau sa absolv CCR de magariile pe care le fac in ultima vreme.
  Dar la un moment dat, chiar si cu un CCR imaculat, tot or sa fie validate legi proaste sau chiar rauvoitoare.

  Constitutionalitatea e doar o conditie minima care trebuie respectata. Un filtru oricum insuficient pentru ce ne asteapta din partea mintilor prealiminate PSD-ALDE

  • Corect .
   In spatiul public se discuta foarte mult despre hotararile CCR .
   Dar nu se discuta / clarifica un fapt simplu :
   Legile sunt decise in Parlament .
   Parlamentul poate face legi care sa respecte Constitutia .
   Si care sa fie – prin efectele lor – foarte nocive pentru societate / tara .
   Concluzia este ca – in Romania – Parlamentul detine Puterea .
   Nu CCR .
   Nu Presedintele .
   De aceea , cele mai importante alegeri din Romania sunt cele Parlamentare ( Legislative ) – din decembrie 2020 .
   Victoria in alegerile Prezidentiale ( din decembrie 2019 ) nu este – in Realitate – suficienta .
   Trebuie mers la vot si / mai ales in decembrie 2020 .
   Altfel , se repeta eroarea din 2014 – 2016 .
   Ale carei urmari se vad acum .

  • Asa-i @caitiff.
   Nu putem sa cerem CCR sa si amendeze legile – din cand in cand, e drept, o face dar atunci ne ofuscam.
   Macar sa ne dea de gandit: fiti atenti pe cine votati, fiindca, daca votati infractori ei vor face legile in asa fel incat sa fie achitati sau sa poata fura cat mai mult in cadrul legal pe care si-l deseneaza singuri.
   Constitutia ar trebui schimbata, pentru ca asa ceva sa nu mai fie posibil.
   Pentru asta este nevoie de mult mai multa coordonare si motivare, din partea celor care nu se regasesc in randul infractorilor sau al sustinatorilor acestora

 6. Fosilele Romaniei ,ex-servitori ai comunismului, se pronunta ptr. viitorul justitiei Romaniei. Au innebunit cu totii?

 7. Halucinanta este argumentatia CCR : ” nu este o problema de constitutionalitate, deoarece asta e vointa Parlamentului”

  Deci. Avem o Constitutie care e obligatorie pentru toti. Si avem o CCR. Care trebuie sa analizeze doar atat : ca orice lege, OUG dată de cineva este in acord cu Constitutia. Ca nu o incalcă. Atât.

  Si cum analizeaza acest CCR? Pai spune că legea nu incalcă Constitutia pentru că …așa a fost voința Parlamentului ! Incredibil!

  • Halucintant, de fapt, e că noi comentăm fără să pricepem. Rolul CCR nu este decât să stabilească dacă o lege e constituțională sau nu. Altfel, Parlamentul e suveran. Și, până la urmă, e normal să fie așa într-un stat democratic. Calitatea legilor e altă discuție și ține de calitatea noastră ca cetățeni. Și, după cum se vede inclusiv din comentarii de felul ăsta care acuză CCR că nu ia decizii în funcție de simpatiile și antipatiile noastre, calitatea noastră e foarte slabă.

 8. …macar bucurestenii au privilegiul fe A BENEFICIA DE metrou,,,,,eu,una,sunt invidioasa…cu ceva disperare,nervi si CURAJ,REZOLVI IDIOTEnia care te scoate din minti…O GUVERNARE IDIOATA,TE Scoti singur din impas…ASA S a nascut terorismul si ,,SINUCIDERILE……

 9. Solutia?
  – Sa-i chemam pe chinezi sa ne conduca. Ei stiu cum sa-i pedepseasca pe corupti. Pe stadion.

 10. Ar trebui urgent o comisie neutră care să lucreze la modificarea constituției.De la această constituție deficitară făcută se stie de cine și cum pornesc toate problemele.

 11. Deci daca vointa Parlamentului e sa fim condusi de hotzi si poate maine-poimaine – sa bage la puscarie oameni nevinovati pe baza unei judecati sumare – atunci CCR se spala pe maine si spune ca e OK.

  Baieti aveti o logica de gasca infractionala. Acest CCR e poate cel mai politizat si mai toxic organism care imprastie ‘politica PSD’ la ora actuala.

 12. Nu exista ”parlament suveran”, ci doar popor suveran.
  Parlamentul are un mandat si trebuie sa il respecte. Incriminarea neglijentei si a abuzului in serviciu au ca scop apararea unor drepturi si valori fundamentale si subliniaza ideea ca a fi in serviciul public inseamna obligatii si raspundere, asa ca doar cine se simte in stare de acestea sa se bage.

 13. Exista un principiu care spune ca pedepsele trebuie sa fie proportionale cu faptele si sa poata fi anticipate. Probabil ca nerespectarea lui este in contradictie cu statul de drept.

 14. Cum este posibil ? CCR nu este un GURU….care meditează si dă dreptul unor hoti să facă legi strâmbe. Adică, CCR ii indeamnă pe Dragnea si acolitii: ” Aveti puterea din 2017, acum…desi sunteti urâti de popor(caci numai 18 % din românii cu drept de votau votat pentru PSD), faceti legi care sa fie doar IN INTERESUL VOSTRU”. Cum așa, domnilor? Păi CCR cine este: Valeriu Dorneanu PSD de la Iliescu când era el consilier,Mona Pivniceru care este amanta puscăriasului Vlasov care a delapidat Camera de Comert a României, Pertre Lăzroiu care si-a pierdut mandatul de judecator al CCR si incă este tinut acolo ilegal cu salariu peste 300 milioane/luna..cum să plece, Varga Attila- udmr-ist aliat al lui Dragnea, Simona-Maya TEODOROIU a urmat Facultatea de Administrația Publică – Școala Naţională de Știinţe Politice şi Administrative (SNSPA) propusă judecator la CCR de PSD si cu politică in mădulare si Marian Enache propus judecator CCR de PSD. Ce mai așteptăm noi de la CCR ??? PESDERIZARE, asta avem românilor. 6 judecatori din 9 sunt pro-Dragnea. Au majoritatea, taie si NE SPQNZURĂ FĂRA MILĂ !

 15. Cat credeti ca va mai rabda romain scaunelea lae ? Functionati ilegal si nimeni nu va zice nimic… Nu faceti altceva decat sa loviti in romanii cinstiti . Sunteti un grup de tradatori ai Romaniei.

 16. i-auzI tovarase capitalist miliardar tiriac! oricat ai fura tot aia e!
  problema e, cine mai fura? ca dumneata ai spus ca nu exista coruptie pe aceste frumoase meleaguri.

 17. Și încă ceva: vedeți cine sunt dragii de parlamentari, ce profesii „minunate” au, profesii ce se suprapun excelent pe „menirea de ales în Parlamentul României” -electrician, tractorist, șofer, portar, cântăreț, actor, șomer etc.
  Nu e de mirare concluzia CCR…

 18. Și dacă mâine(să zicem)parlamentul penal ar spune „desființăm CCR” motivarea ar fi aceași „Oups, n-avem ce face,Parlamentul e suveran”?
  Astăzi,în România, PENALII sunt suverani și asta doar din vina „suveranului” popor.

 19. Ce se întâmplă acum cu legile justiţiei, Îmi aduce aminte de monologul „castravetele” al celeberului umorist Mircea Crişan, conform căruia un elev mai mult decât mediocru (bulă încă nu se născuse), invăţase numai lecţia de la botanică, despre castravete, şi era capabil s-o recite imecabil, este ascultat la istorie, lecţia despre Mihai Viteazu, şi după pronuntarea numelui domnitorului, contiuă cu: „pe timpul lui Mihai Viteazu se cultivau deja castraveţi, care face parte din familia dicotelolidenatelor, ş.a.m.d. ………până la terminarea lectiei de la botanică, timp de cel puţin 10 minute neputând fi oprit de profesor. După această tiradă, primeşte nota 4, şi ripotestează că el a invăţat lecţia. In ora următoare, de geografie ghinion iar este ascultat despre Podişul Transilvaniei. Elevul nostru, trage aer in piept si începe: „in Podişul Transilvaniei, se cultivă mult castravetele, care face parte din familia dicotelolidenatelor, ş.a.m.d. ………până la terminarea lectiei de la botanică, timp de cel puţin 10 minute neputând fi oprit de profesor. După această tiradă, primeşte nota 4, şi ripotestează că el a invăţat lecţia. Şi aşa la toate orele următoare. Coaliăia PSD-ALDE, a „învăţat lecţia drepturilor omului” si o spune pe toate televiziunile, in toate comisiile parlamentare, la toate dezbaterile din Parlamentul European sau în cadrul Comisiei de la Veneţia s.a.m.d. iar în Parlamentul României, legile sunt astfel mutilate, cu ajutorul culpabil al CCR, populată cu magistraţi alunecoşi, specializaţi in aplicarea tehnicilor vechilor sofişti ai greciei antice, dovediţi a fi capabili să susţină cu rţionamente adecvate, că: „Ahile cel iute de picior, nu va putea ajunge o broască testoasă” in timp ce „stupid prople” smintiă de televiziunile manipulatoare ale predicatorului, răspopit, de la A3 si fraţilor gemeni de la RTV, aplaudă cu entuziasm ! In mod asemănător poiectul de buget este astfel construit, incăt ioate primăriile să fie la măna ministrului dezvoltării regionale, unde Dragnea de căteva luni se străduie, împingând-o la înaintare pe docila V.V. Dăncilă, să pună persoane şantajabile, astfel ca finanţările să fie dirijate pentru primarii care se dovedesc capabili să determine cetăţenii să voteze PSD-ALDE, începând cu alegerile europarlamentare, cele prezidenţiale, din anul 2019, precum şi a celor locale si parlamentare din anul 2019.
  În acest fel cetăţenii României au au urcaţi de Dragnea într-o sanie trasă de „stupid people” !. El o conduce, alături de, Tăriceanu, Dăncilă, Vâlcov, Teodorovici, Iordache, Tudose, Pleşoianu şi alţi acoliţi josnici, cu un băţ lung, de capătul căreia a agăţat un cârmat bine fript şi cu miros ademenitor: Credulii, Programului de guvernare PSD-ALDE, se strădue să ajungă la cârnat şi trag sania în care ne-a urcat şi pe unii din noi, de ochii lumii, iar „stupid people” care se minuneză de ce aud şi văd la A3 şi RTV şi culmea cred că vor ajunge la cârnat, pentru vă vor să apuce şi ei o bucăţică, pentru efortul depus, trăiesc aplaudând… cu speranţa de mai bine !
  Blândă naţie română „trezeşte-te din somnul cel de moarte” ! Altfel Romănia se va prăbuşi in recesiune pentru multă vreme !

 20. Nicio problema.
  Un nou Parlament, cu o noua majoritate din care sa nu faca parte PSD si ALDE, n-are decat sa fixeze pedeapsa la 20 de ani de puscarie pt cei care fura 100 de milioane. Astfel va fi perfect constitutional ca si cei care fura doar 1000 de euro sa faca tot 20 de ani de puscarie, CCR constatand deja ca este constitutional ca pedepsele sa fie similare si pt 1000 de euro si pt 100 milioane.

 21. POLITRUCI ordinari transformati in dumnezei !

 22. Un CCR politic , obedient is servil , mutumind stapanii , functioneaza in ilegalitate de catev luni ..