G4Media.ro

DOCUMENT Comisia Europeană propune o nouă legislație în domeniul presei. Regulamentul cere…

Foto: Inquam Photos/ Cornel Putan

DOCUMENT Comisia Europeană propune o nouă legislație în domeniul presei. Regulamentul cere înființarea de autorități independente în fiecare stat membru pentru a investiga plângerile ziariștilor / Instituțiile de presă trebuie să publice numele patronilor reali / Facebook nu va mai putea șterge automat postările instituțiilor de presă

Comisia Europeană a publicat vineri o propunere de regulament care vizează piața media din UE. Dacă va fi aprobat în procesul complex de decizie, regulamentul va trebui respectat de toate statele membre așa cum e publicat, fără a mai fi necesară transpunerea prin lege națională. Proiectul de regulament aduce câteva noutăți majore.

Principalele prevederi ale proiectului de Regulament:

– statele membre trebuie să înființeze instituții independente care să investigheze plângerile depuse de ziariști și familiile acestora dacă sunt hărțuiți, amenințați, spionați
– statele membre nu au voie să instaleze softuri sau dispozitive de spionare în device-urile jurnaliștilor și ale familiilor acestora
– procedură bazată pe criterii transparente și obiective la numirea conducerii instituțiilor media publice
– instituțiile de presă trebuie să facă publice numele patronilor/acționarilor reali
– instituțiile media trebuie să garanteze independența editorială a ziariștilor
– reguli transparente pentru alocarea publicității de stat
– statele membre și Comisia Europeană trebuie să analizeze tranzacțiile pe piața media și să evite concentrările care ar provoca îngrădirea dreptului la liberă informare
– marile platforme online (Facebook, Google, Twitter) nu vor mai putea șterge automat postările instituțiilor de presă, așa cum se întâmplă acum

Fragmente relevante din proiectul de regulament:

 • Autoritate independentă pentru plângerile ziariștilor:

Fără a aduce atingere și în plus față de dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă garantat fiecărei persoane fizice și juridice, statele membre desemnează o autoritate sau un organism independent care să se ocupe de plângerile depuse de furnizorii de servicii mass-media sau, dacă este cazul, de membrii familiilor acestora, de angajații acestora sau de membrii familiilor acestora, cu privire la încălcări ale alineatului (2) literele (b) și (c). Furnizorii de servicii mass-media au dreptul de a solicita autorității sau organismului respectiv să emită, în termen de trei luni de la solicitare, un aviz privind respectarea alineatului (2) literele (b) și (c).

 • Numirile la instituțiile media publice:

Șefii și membrii consiliului de administrație al furnizorilor de servicii publice de media sunt numiți printr-o procedură transparentă, deschisă și nediscriminatorie și pe baza unor criterii transparente, obiective, nediscriminatorii și proporționale, stabilite în prealabil de legislația națională. Durata mandatului acestora este stabilită de legislația națională și este adecvată și suficientă pentru a asigura independența efectivă a furnizorului de servicii media publice. Aceștia pot fi concediați înainte de expirarea mandatului doar în mod excepțional, în cazul în care nu mai îndeplinesc condițiile predefinite de lege necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor, stabilite în prealabil de legislația națională, sau din motive specifice de comportament ilegal sau de abateri grave, definite în prealabil de legislația națională.

Deciziile de demitere trebuie să fie justificate în mod corespunzător, sub rezerva notificării prealabile a persoanei în cauză și să includă posibilitatea unei căi de atac judiciare. Motivele de concediere sunt puse la dispoziția publicului.

 • Transparență:

Obligațiile furnizorilor de servicii mass-media care furnizează conținut de știri și actualități:
1. Furnizorii de servicii mass-media care furnizează conținut de știri și de actualități trebuie să facă ușor și direct accesibile destinatarilor serviciilor lor următoarele informații:
(a) denumirea lor juridică și datele de contact;
(b) numele proprietarului (proprietarilor) lor direct sau indirect cu participații care le permit să exercite o influență asupra funcționării și a procesului de luare a deciziilor strategice;
(c) numele proprietarului (proprietarilor) lor efectivi în sensul articolului 3 punctul 6 din Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului.

 • Eliminarea cenzurii din redacții:

(3) Fără a aduce atingere legilor constituționale naționale compatibile cu carta, furnizorii de servicii mass-media care furnizează conținut de știri și actualități iau măsurile pe care le consideră adecvate în vederea garantării independenței deciziilor editoriale individuale. În special, astfel de măsuri au ca scop:
(a) garantarea faptului că editorii sunt liberi să ia decizii editoriale individuale în exercitarea activității lor profesionale; și
(b) să asigure dezvăluirea oricărui conflict de interese real sau potențial de către orice parte care are o participație în furnizorii de servicii mass-media și care poate afecta furnizarea de conținut de știri și actualități.
3. Obligațiile prevăzute în prezentul articol nu se aplică furnizorilor de servicii mass-media care sunt microîntreprinderi în sensul articolului 3 din Directiva 2013/34/UE.

 • Protecția conținutului online

Protecția conținutului media online – pe baza Legii privind serviciile digitale, Legea privind libertatea presei include măsuri de protecție împotriva eliminării nejustificate a conținutului media produs conform standardelor profesionale. În cazurile care nu implică riscuri sistemice, cum ar fi dezinformarea, platformele online foarte mari care intenționează să elimine anumite conținuturi media legale considerate a fi contrare politicilor platformei vor trebui să informeze furnizorii de servicii media cu privire la motivele pentru care au fost eliminate, înainte ca această eliminare să intre în vigoare. Orice plângere depusă de furnizorii de servicii media va trebui să fie tratată cu prioritate de platformele respective.

 • Evaluarea concentrărilor pe piața media:

1. Statele membre prevăd, în sistemele lor juridice naționale, norme de fond și de procedură care să asigure o evaluare a concentrărilor de pe piața media care ar putea avea un impact semnificativ asupra pluralismului mediatic și a independenței editoriale. Aceste norme trebuie:
(a) sunt transparente, obiective, proporționale și nediscriminatorii;
(b) impun părților la o concentrare a pieței media care ar putea avea un impact semnificativ asupra pluralismului mediatic și a independenței editoriale să notifice în prealabil respectiva concentrare autorităților sau organismelor naționale relevante;
(c) desemnează autoritatea sau organismul național de reglementare ca fiind responsabil pentru evaluarea impactului unei concentrări care trebuie notificată asupra pluralismului mediatic și a independenței editoriale sau asigură implicarea autorității sau organismului național de reglementare în această evaluare;
(d) stabilește în prealabil criterii obiective, nediscriminatorii și proporționale pentru notificarea concentrărilor de pe piața media care ar putea avea un impact semnificativ asupra pluralismului mediatic și a independenței editoriale și pentru evaluarea impactului concentrărilor de pe piața mediatică asupra pluralismului mediatic și a independenței editoriale.
Evaluarea menționată în prezentul alineat este distinctă de evaluările în temeiul legislației în materie de concurență, inclusiv de cele prevăzute de normele privind controlul concentrărilor. Aceasta nu aduce atingere articolului 21 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 139/2004, dacă este cazul.

 • Măsurătorile de audiență

Sistemele și metodologiile de măsurare a audienței trebuie să respecte principiile transparenței, imparțialității, incluziunii, proporționalității, nediscriminării și verificabilității.
Fără a aduce atingere protecției secretelor de afaceri ale întreprinderilor, furnizorii de sisteme de măsurare a audienței brevetate furnizează, fără întârzieri nejustificate și fără costuri, furnizorilor de servicii mass-media și agenților de publicitate, precum și părților terțe autorizate de furnizorii de servicii mass-media și de agenții de publicitate, informații exacte, detaliate, complete, inteligibile și actualizate privind metodologia utilizată de sistemele lor de măsurare a audienței. Prezenta dispoziție nu aduce atingere normelor Uniunii privind protecția datelor și a vieții private.

 • Alocarea de publicitate de stat

1. Fondurile publice sau orice altă contraprestație sau avantaj acordat de autoritățile publice furnizorilor de servicii mass-media în scopul publicității se acordă în conformitate cu criterii transparente, obiective, proporționale și nediscriminatorii și prin intermediul unor proceduri deschise, proporționale și nediscriminatorii. Prezentul articol nu aduce atingere normelor privind achizițiile publice.
2. Autoritățile publice, inclusiv guvernele naționale, federale sau regionale, autoritățile sau organismele de reglementare, precum și întreprinderile de stat sau alte entități controlate de stat la nivel național sau regional, sau administrațiile locale ale entităților teritoriale cu mai mult de 1 milion de locuitori, pun la dispoziția publicului informații exacte, complete, inteligibile, detaliate și anuale privind cheltuielile de publicitate alocate furnizorilor de servicii mass-media, care includ cel puțin următoarele detalii:
(a) denumirile juridice ale furnizorilor de servicii mass-media de la care au fost achiziționate serviciile de publicitate;
(b) suma totală anuală cheltuită, precum și sumele cheltuite pentru fiecare furnizor de servicii mass-media.
3. Autoritățile sau organismele naționale de reglementare monitorizează alocarea publicității de stat pe piețele media. Pentru a evalua acuratețea informațiilor privind publicitatea de stat puse la dispoziție în conformitate cu alineatul (2), autoritățile sau organismele naționale de reglementare pot solicita entităților menționate la alineatul (2) informații suplimentare, inclusiv informații privind aplicarea criteriilor menționate la alineatul (1).
4. Alocarea de resurse de stat furnizorilor de servicii mass-media în scopul achiziționării de bunuri sau servicii de la aceștia, altele decât publicitatea de stat, face obiectul cerințelor prevăzute la alineatul (1). 5. Prezentul articol nu afectează aplicarea normelor privind ajutoarele de stat

Donează prin PayPal paypal icon
Donație recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Abonează-te la newsletter

5 comentarii

 1. Wow, o veste trista pentru politicienii nostri mari cheltuitori de subventii pentru partide. Acum se vor vedea unde merg sutele de milioane de lei.

 2. Unde dai si unde crapa. Stangistii woke de la tuiter faisbuk si gugl nu vor mai putea promova comunismul si socialismul cum vor ei in EU si dreapta conservatoare va avea reprezentare in fluxul lor… Not bad.

 3. Iar Moguli de Presă PENALI la Pușcărie…
  BRAVO 💪🇪🇺💪🇷🇴💪

 4. Cine a încălcat separația puterilor în stat să plătească!

 5. Este buna vestea. Este un pas important in evolutia presei europene in general. Afisarea numelui mogulilor care detin ziarul sau ziarele respective vor apare pe prima pagina. De aici se va adanci si mai mult prapastia dintre oameni care oricum aveau ideii contrarii. Asta e . . .